De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst 1 oktober 2013 Master Vumc Compas 1. Programma master M1en M2Mw. drs. M. Kooiman 2. M3 (Semi-artsstage)Mw. dr. H.E.M. Daelmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst 1 oktober 2013 Master Vumc Compas 1. Programma master M1en M2Mw. drs. M. Kooiman 2. M3 (Semi-artsstage)Mw. dr. H.E.M. Daelmans."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst 1 oktober 2013 Master Vumc Compas 1. Programma master M1en M2Mw. drs. M. Kooiman 2. M3 (Semi-artsstage)Mw. dr. H.E.M. Daelmans 3. Wetenschappelijke stageMw. dr. I.J. van Wijk 4. KeuzeonderwijsMw. drs. A. Jacobs 5. Stages in het buitenlandMw. drs. I.P. Tesink Mw. drs. E. Goldsteen 6. Intake, normen en peildataMw. dr. H.E.M. Daelmans 7. Procedure IntakeMw. C. Helmink 8. VragenAllen 1

2 Masteropleiding: het programma Drs. Marianne Kooiman, jaarcoördinator M1

3 Opleidingsschema Masteropleiding 3

4 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd? •Jaar M1: Junior co-schappen (leerstages) •Jaar M2: Co-assistentschappen (werkstages) •Jaar M3: Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage 4

5 Wat houdt dat in, leerstages in M1? •2 weken voorbereiding (Klinisch Training Centrum, M1.0) •Daarna 6 leerstages van 6 weken •Vóór elke leerstage een week (M1.4, 2 weken) voorbereiding in KTC •Elke week een terugkomdag in het KTC (m.u.v. M1.6) •Geen diensten •Werktijden vallen meestal tussen 8.00h en 18.00h (maximaal) •Leren in de praktijk! 5

6 Welke disciplines doorloop je in M1? •M1.0 en eerste week M1.1: voorbereidende leerstage •M1.1: Interne geneeskunde •M1.2: Heelkunde •M1.3: Psychiatrie en neurologie •M1.4: Ouderengeneeskunde •M1.5: Verloskunde/gynaecologie en kindergeneeskunde •M1.6: Dermatologie, kno en oogheelkunde 6

7 Waar loop je stage in M1? • VUmc - Amsterdam • Kennemer Gasthuis - Haarlem • Medisch Centrum Alkmaar - Alkmaar • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis - Amsterdam • Spaarne Ziekenhuis – Hoofddorp 7

8 Hoe gaat het verder in M1? • Een jaar lang in dezelfde kliniek • Tijdens M1.6 gaat een klein deel van de studenten in de partnerziekenhuizen naar VUmc en een student naar Zaans Medisch Centrum (kno) • M1 onderwijs in het KTC: circa 30% van het totaal tijdens M1 • M1 kan niet in het buitenland 8

9 Wat zijn werkstages (M2)? • ‘Co-schappen’ (lid van het behandelteam) • Een of twee keer per werkstage een terugkomdag • Diensten: avond, nacht, (deel van) weekend 9

10 Welke disciplines doorloop je in M2? • M2.1:Interne geneeskunde (9 weken) • M2.2:Heelkunde (9 weken) • M2.3.1: Psychiatrie (4 weken) • M2.3.2: Neurologie (4 weken) • M2.4.1:Verloskunde en gynaecologie (4 weken) • M2.4.2: Kindergeneeskunde (4 weken) • M2.5: Huisartsgeneeskunde (6 weken) 10

11 Waar loop je stage in M2? •Diverse ziekenhuizen in de regio •Mogelijkheden in het buitenland VUmc Amsterdam - St. Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam - Kennemer Gasthuis Haarlem - Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp - Medisch Centrum Alkmaar Ziekenhuis Amstelland Amstelveen - Gemini Ziekenhuis Den Helder*) - Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Westfries Gasthuis Hoorn - Waterland Ziekenhuis Purmerend - Zaans Medisch Centrum Zaandam – Reinier de Graaf Groep Delft - Tergooi Hilversum/Blaricum - MC Zuiderzee Lelystad *) In Den Helder is huisvesting geregeld, welke door VUmc wordt vergoed 11

12 Meer informatie? Ook bijvoorbeeld over planning, roosters en vrije dagen…….. www.med.vu.nl 12

13 Wat houdt het 3e masterjaar in? Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines • Sociale geneeskunde (2 weken) • Keuzeonderwijs (10 weken) • Wetenschappelijke stage (14 weken) • Semi-artsstage (16 weken)  Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten  Buitenland 13

14 Semi-arts stage Dr. Hester Daelmans en Drs. Aphrodite Jacobs

15 Wat is bijzonder aan de semi-artsstage? • De semi-arts is verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die hij longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid • Duur = 16 weken • Klinisch, poliklinisch, extramuraal • Je moet patiënten longitudinaal kunnen volgen • Je hebt een eigen zaaltje of eigen spreekuren 15

16 Hoe is de aanmeldprocedure voor de semi-artsstage? • Je meldt je aan d.m.v. een aanmeldformulier, waarop je je voorkeur kunt aangeven • Voorkeur voor discipline, locatie is secundair • Je ontvangt 18 weken voor startdatum SAS per mail een aanmeldformulier (tijdens M2.4.1 V&G)

17 Hoe kies ik mijn semi-artsstage? • Afwegingen: –Ik weet al wat ik wil gaan doen  Ik kies dan een stage in die discipline  Ik kies juist een andere discipline (bv. kindergeneeskunde als ik huisarts wil worden of ouderengeneeskunde als ik internist wil worden) –Ik weet nog niet wat ik wil gaan doen  Ik kies een brede discipline in een profiel (bv. interne als ik beschouwende vakken leuk vind)

18 Wat is de procedure voor plaatsing van de semi-artsstage? • Er is een vast aanbod van stageplaatsen (op Blackboard) • Je geeft je voorkeur(en) aan op het aanmeldformulier • Het zelf regelen van een stageplek is in principe niet toegestaan • De datum van de semi-artsstage staat vast (rooster M2–M3)

19 Hoeveel studenten krijgen hun eerste keuze? •95 % van de studenten wordt geplaatst op de discipline van eerste voorkeur

20 Wat zijn de ontwikkelingen voor 2013- 2014? • AMC – VUmc • Landelijk schakeljaar

21 Contact • Informatie:www.med.vu.nlwww.med.vu.nl • Email: semi-arts@vumc.nlsemi-arts@vumc.nl • Telefoon:020 – 4449107

22 Wetenschappelijke stage Dr. Inge van Wijk, Coördinator Wetenschappelijke Stages

23 Wetenschappelijke Stage •Essentieel onderdeel van de academische vorming in de masteropleiding •Belangrijke keuzes maken

24 Doel Wetenschappelijke Stage Leren een beperkt wetenschappelijk onderzoek te ontwerpen, zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en er over te rapporteren (mondeling en schriftelijk→vorm van publicatie..) Wetenschappelijk leren denken en handelen als arts – Wetenschappelijk onderzoek begrijpen en op waarde kunnen schatten

25 Drie keuzes maken 1.In M1 of in M3 2.Duur van de stage 3.Welk onderwerp en waar

26 Keuze 1: Wetenschappelijke stage in M1 of M3 Wetenschappelijke stage voor of na kliniek: • Na: Klinische ervaring, profilering, opstap naar opleidingsplek • Voor: Doorlopende lijn wetenschappelijke vorming, stageplaats via KOW, wetenschappelijk gevormd de co- fase in, vervolgonderzoek is mogelijk

27 Keuze 1: M1 of M3 In voorgaande jaren (n=567) koos gemiddeld 43% van de studenten voor een wetenschappelijke stage in M1

28 Keuze 2: Duur van de wetenschappelijke stage •Regulier: 14 weken •Verlengde wetenschappelijke stage: Gebruik van gehele keuzeonderwijs van 10 weken = totaal 24 weken stage

29 Meenemen in overwegingen • Type onderzoek • Ambities / toekomstplannen • Locatie – buitenland • Planning

30 Standaard wetenschappelijke stage: 14 weken in M3

31 Verlengde wetenschappelijke stage: 24 weken in M3

32 Standaard wetenschappelijke stage: 14 weken, in M1

33 Verlengde wetenschappelijke stage: 24 weken, in M1

34 Verlengde wetenschappelijke stage: geen keuzeonderwijs? Volgen keuzeonderwijs is bij uitzondering nog mogelijk, mét aantekening op diploma indien: •Jouw verzoek (gemotiveerd) is goedgekeurd door de examinator keuzeonderwijs •De afdeling plaats heeft en akkoord gaat •Je er zelf tijd voor kunt maken •1 keuzevak van max 10 weken (niet buitenland)

35 Keuze 3: Onderwerp en locatie Start met kiezen van een onderwerp/onderzoeksveld Zoek daarna naar een locatie waar men hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uitvoert binnen dit onderwerp •VUmc: > 40 afdelingen die stageplaatsen aanbieden •Extern: Andere universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland of in het buitenland

36 ZELF kiezen ZELF organiseren BEWUST KIEZEN Besteed bij jouw keuze aandacht aan: •Type onderzoek (werkzaamheden) •Locatie (onderzoeksomgeving) •Begeleiding (beschikbaarheid)

37 Hulp bij kiezen •Focuscoördinatoren (cursus bachelor 3: KeuzeOnderwijsWetenschap) •Stagecoördinatoren (leden Commissie Wetenschappelijke Stages) •Onderzoeksinstituten •Blackboard, Pubmed

38 •2/3 van de stages: in VUmc •1/3 van de stages: extern  Helft in Nederland  Helft in buitenland Locaties wetenschappelijke stages in voorgaande jaren (n=567)

39 VUmc Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek volgens meest recente CWTS*-analyse (2006-2011): VUmc: eerste plaats *CWTS=Centre for Science and Technology Studies

40 Voorbeelden externe locaties -Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen -Nederlands Kanker Instituut -AMC, LUMC, UMCG, enz. -Partnerziekenhuizen: SLAZ, MCA, KG, SPZ -Kings College Hospital, London, UK -University of Alberta, Canada -Boston Harvard University, USA -Auckland City Hospital, Nieuw Zeeland -University of Melbourne, Australia -Manado, Indonesia -…

41 Buitenland • Plan ruim: kies bij voorkeur voor een verlengde wetenschappelijke stage • Start tijdig met de organisatie • Neem contact op met Bureau Internationale Samenwerking (eventueel voorbereidende cursus volgen)

42 StudentenOnderzoeksPrijs VUmc • Jaarlijkse uitreiking • Win 1000 euro • Kijk op BB, mail naar: studentenonderzoeksprijs@vumc.nl Studentenonderzoeksprijs

43 Student evaluatie (schaal 1-5, n=254): De wetenschappelijke stage was leerzaam 4.5 (SD 0.6) De wetenschappelijke stage was interessant 4.5 (SD 0.6) Ik vind de wetenschappelijke stage nuttig voor mijn latere beroepsuitoefening 4.4 (SD 0.8)

44 Vragen? Kijk op Blackboard of op de facultaire website Lees de werkwijzer in de stagemap Of mail: wetenschappelijkestage@vumc.nl

45 Keuzeonderwijs Drs. Aphrodite Jacobs, planning master

46 Welke typen keuzeonderwijs zijn er? • Keuze onderwijs: -1. Aangeboden keuzeonderwijs: Lijst met goedgekeurde keuzevakken op Blackboard -2. Zelf geregeld keuzeonderwijs • Verlengde wetenschappelijke stage: - Ongedeelde verlenging van de wetenschappelijke stage

47 Wat zijn mogelijke combinaties? • 1 x 10 weken • Combinatie van meerdere keuzevakken: - Maximum van 3 keuzevakken - In ieder geval 1 keuzevak van minimaal 4 weken - Niet meer dan 10 weken totaal • Extra-curriculair keuzeonderwijs moet worden aangevraagd

48 Wat kun je doen? –Patiëntgebonden, klinisch keuzeonderwijs –Niet-patiënt gebonden en preklinisch keuzeonderwijs –Keuzeonderwijs in het buitenland

49 Wat kan er b.v. uit het aanbod bij VUmc en partnerziekenhuizen worden gedaan? • Cardiovasculaire beeldvorming of radiologie • Interne (bv. Endocrinologie; Med. Oncologie) • Traumachirurgie • Psychiatrie crisisdienst of polikliniek Angst • Neonatologie • Anesthesie • Cardio thoracale chirurgie • Ondernemend gedrag (faculteit economische wt). • Klinische / chirurgische anatomie • Reflectief: master Medische geschiedenis of Medische ethiek • Medische microbiologie

50 Wat regelden studenten zelf? • Interne geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis • Spoedeisende Hulp perifeer ziekenhuis • Cardio thoracale chirurgie LUMC • Bewegingswetenschappen studie en praktijk revalidatiegeneeskunde • V&G Lyell McEwin Hospital, Adelaide in Australië • Laboratoriumonderzoek Haematologie University New York • Dermatologie Ziekenhuis Gelderse Vallei

51 Aanmelden keuzevakken • De aanmeldprocedure en aanmeldformulieren voor aangeboden en zelfgeregeld keuzeonderwijs staan vermeld op www.med.vu.nlwww.med.vu.nl • Het aanmeldformulier moet uiterlijk 10 weken voor aanvang worden ingeleverd bij de balie van het Onderwijs Service Centrum geneeskunde

52 Contact • Informatie:www.med.vu.nlwww.med.vu.nl • Email: keuzeonderwijs@vumc.nlkeuzeonderwijs@vumc.nl • Telefoon:020 – 444 9107

53 Bureau Internationale Samenwerking Drs. Irene Tesink en Drs. Els Goldsteen

54 Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland in de masterfase ?

55 Kan de wetenschappelijke stage ook in het buitenland? 14 weken of 24 weken (verlengd) Mogelijkheden via vakgroep/stagecoördinator Aanmeldprocedure: BB course ‘studeren in het buitenland’ Zie ook de BB Course: Wetenschappelijke stage

56 Welke M2-stages zijn er mogelijk in het buitenland? Via BIS: Aruba, Sint Maarten, Zuid-Afrika en België Aanmeldprocedure: via aanmeldformulier in M1.0 daarna volgt selectieprocedure Zelf te regelen: M2.5 huisartsgeneeskunde

57 Welke keuzestages zijn er mogelijk in het buitenland? –Klinische stage (disciplinegebonden/tropen) Na M2! –Onderzoek/vakken –Stage bij een organisatie Aanmeldprocedure: BB Course ‘keuzeonderwijs’

58 En de Semi-artsstage? Mogelijkheden: O.a: •Aruba •Suriname •Sint-Maarten •Curacao

59 Welke praktische zaken moet ik regelen? Voorbereidingsbijeenkomst/tropencursus Goedkeuring VUmc Aanmelding bij BIS Financiën/subsidie Huisvesting zelf regelen Autohuur (rijbewijs!) Visum/vaccinaties Taalcursus

60 Meer informatie? Course op blackboard: “studeren in het buitenland”studeren in het buitenland Website: www.med.vu.nl/internationaal Email: international@vumc.nlinternational@vumc.nl Telefoon:020 - 4449834 Locatie: MF – D 222 Inloopspreekuur:elke dinsdag 12:00 – 13:30 uur Of mail voor een afspraak

61 Masterintake 2014 normen en peildata Hester Daelmans, programmaleider master VUmc

62 Wat is de intake masteropleiding? • Intake: Methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben gehaald gedurende hun bacheloropleiding een voorlopige plaats in de masteropleiding aan te bieden • Definitieve plaatsing na behalen en aangevraagd hebben van het bachelordiploma geneeskunde in VUmc 62

63 Wat doe je als je niet wilt of kunt starten? Intake is verplicht, je krijgt een voorlopige startdatum, je kunt deze wel teruggeven Binnen 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > -Je doet mee met een volgende intake (laagste categorie) Later dan 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > - Je geeft aan vanaf welke datum je weer beschikbaar bent en je wordt door planning master op een vrije plek ingedeeld (kans op studievertraging) 63

64 Hoe komen we tot normen? • 4 intakedata verspreid over het jaar • Gebaseerd op toetsrooster bachelor 13/14 • Toetsdatum plus aantal dagen bepaald in Onderwijs Examen Regelement voor nakijken en invoeren van het cijfer –20 werkdagen voor alle toetsen m.u.v. VGT’s –30 werkdagen voor de VGT’s • We geven bij de peildata en normen op de website de (her) tentamens aan die niet meegenomen worden op basis van bovenstaande regel 64

65 Welke peildata en normen zijn er in 2013-2014? Peildata 2014Norm peildatum Intake 1 10 maart 2014150 EC’s Intake 2 2 juni 2014150 EC’s Intake 3 22 september 2014155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen Intake 424 november 2014155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen 65

66 Welke normen en data gelden voor instroom hogere studiejaren? •Dezelfde normen plus! •Naast tentamens die niet worden meegeteld, zijn specifieke tentamens die wel gehaald moeten zijn, geformuleerd. Zie informatie op website •Voorkomen dat er vertraging wordt opgelopen •Toelichting op website (http://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/030- intake-master-geneeskunde/index.asp)http://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/030- intake-master-geneeskunde/index.asp) •Als je vrijstellingen hebt, zorg dat die z.s.m. zijn aangevraagd en toegekend en geregistreerd in VU-net 66

67 Waarom intakes gedurende bachelorjaar 3? • Instroom in de ziekenhuizen is, vanwege de patiëntenzorg, continu en gespreid. Pieken en dalen kunnen zo vooraf opgevangen worden. Intake heeft dan ook uitsluitend te maken met de start van de klinische stages! • Student weet op tijd zijn voorlopige instroomdatum • Student en opleiding houden contact en stemmen af 67

68 Wat is de capaciteit voor de klinische stages? • 24 studenten per 3 weken • 15 maal per jaar start een groep van 24 • In totaal zijn er 360 plekken beschikbaar over 2014 -2015 • Al deze plekken zijn nog vrij 68

69 Wat is de start van je masteropleiding? • Je start je masteropleiding met –verplichte klinische stages –wetenschappelijke stages –keuzeonderwijs • Je bepaalt in welke volgorde je deze wilt doen • Op deze volgorde baseer je de voorkeursdata bij de intake (datum van start verplichte klinische stages: leerstage M1.0) • Indien je vrijstelling hebt voor wetenschappelijke stage of keuzeonderwijs, meld je dat na de intake op het masterinloopspreekuur • De voorlopige startdatum wordt definitief als je 180 studiepunten hebt behaald 69

70 Hoe worden de verschillende locaties verdeeld over M1 en M2? • Als je in masterjaar 1 bent ingedeeld in Amsterdam, word je in masterjaar 2 tenminste voor ėėn werkstage van 9 weken ver weg ingedeeld (Den Helder of Alkmaar) • Als je in masterjaar 1 in Alkmaar bent ingedeeld, word je in masterjaar 2 voor het grootste deel in en rond Amsterdam ingedeeld • Het streven is alle studenten een gelijke gemiddelde reistijd te geven (gerekend vanuit Amsterdam) • Zie ook www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/planning- masteropleiding/Indeling-stageplaatsen-reisafstand/index.aspwww.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/planning- masteropleiding/Indeling-stageplaatsen-reisafstand/index.asp 70

71 Krijg je een vergoeding voor de reiskosten? • Iedere masterstudent krijgt bij de start van de klinische stages in M1 een totaalbedrag uitgekeerd voor de gehele masteropleiding • Bij deze regeling gelden twee tarieven (hoog en laag), waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die wel en studenten die geen recht hebben op een ov-jaarkaart • Hoog tarief: € 1.600,- Laag tarief: € 400,- • http://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/Praktische- informatie-masteropleiding/130-Tegemoetkoming- reiskosten/index.asp http://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/Praktische- informatie-masteropleiding/130-Tegemoetkoming- reiskosten/index.asp

72 Wat is wachttijd? • Wachttijd is tijd waarin de student NIET KAN studeren omdat er geen opleiding wordt aangeboden • Voor de studenten die startten in 2012/2013 was de wachttijd voor 88% van de studenten minder dan 3 maanden 72

73 Wat gebeurt er bij wachttijd? • Plaatsing op wachtlijst • Uitschrijven –Let op de gewijzigde regeling voor inschrijving! • Regeling financiële ondersteuning van studenten (www.vu.nl/fos)www.vu.nl/fos –156 weken plus 3 of meer maanden

74 Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom bachelor naar masteropleiding? • Studeren –Wetenschappelijke stage –Keuzeonderwijs –Klinische stages (verplicht, afspraken met ziekenhuizen) • Uitschrijven –Studieduur en studiefinanciering stopt dan –Mogelijkheden tot herinschrijven in 2013/2014 is beschreven op website (http://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/In-en-uitschrijven- aanmelden-master/index.asp)http://www.med.vu.nl/nl/studenten/masterfase/In-en-uitschrijven- aanmelden-master/index.asp 74

75 Masterintake 2014 - procedure Chrissie Helmink, planner master VUmc

76 Wat kies je? • Keuze startdatum verplichte klinische stage (3 data) • Wil je eerst de wetenschappelijke stage en/of (een deel van je) keuzeonderwijs doen, dan kies je een startdatum van 10, 14 of 24 weken later 76 KLINISCHE STAGES: M1 T/M M3 WETEN- SCHAPPELIJKE STAGE 14 WEKEN KEUZE ONDERWIJS 10 WEKEN

77 Wat is de procedure van de intake? • Peildatum • Intake is één week open • Studenten gebundeld per categorie –A. studenten huidig cohort –B. studenten van vorige cohorten –C. studenten die bij eerdere intake studiepad binnen 2 weken teruggaven • Loterij! • Aparte regeling honoursstudenten en zij-instroom. Na één week ontvang je een mail met de uitslag

78 Hoe doe je mee aan de intake? • In VU-net wordt op de peildatum gekeken hoeveel studiepunten je hebt • Je ontvangt een week na de peildatum een mail waarin staat of je wel/niet meedoet aan de intake • Een week voor de intake ontvang je een mail met inlogcode en procedure • Geen uitnodiging maar volgens jou wel genoeg studiepunten? Kom langs op het masterinloopspreekuur! • Meedoen aan de intake is verplicht

79

80 Wat betekent de uitslag? • Toegewezen voorlopige startdatum en ziekenhuis • Dit is jouw startdatum! • 5 ziekenhuizen –VUmc(Amsterdam) –Sint Lucas Andreas Ziekenhuis(Amsterdam) –Medisch Centrum Alkmaar(Alkmaar) –Kennemer Gasthuis(Haarlem) –Spaarne Ziekenhuis(Hoofddorp)

81 Samenvatting VOLDOE JE AAN DE NORM? KIES STARTDATUM LEERSTAGES 3 START VOORKEUREN NEE NIEUWE KANS INTAKE 2, 3 OF 4 LOTING UITSLAG INTAKE

82 Wat zijn de voorwaarden voor start masteropleiding? • 7 weken voor de start van het studiepad: 180 EC’s behaald in VU-net • In de maand voorafgaand aan de maand waarin je start met jouw masterstudiepad (of eerder) je bachelorbul aangevraagd hebben • 4 weken voor de start van jouw masterstudiepad aanmelden voor de master bij de balie van het Onderwijs Studenten Centrum geneeskunde (MF)

83 Wat doe je als je niet een van je voorkeursdata hebt gekregen? • Ruilen met een medestudent (ruilen is slechts 1x toegestaan) • Wachtlijst –alleen als je eerder wilt starten –met behoud van oorspronkelijk studiepad –alleen weigeren als je al onderwijs (wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs) volgt –als je niet wilt starten om een andere reden, dan wordt deze startdatum geregistreerd bij berekening wachttijd. • Teruggeven studiepad binnen twee weken na uitslag loting

84 Wat doe je als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald? • Als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald dan mag je niet starten en vervalt je studiepad • Je ontvangt een formulier ‘teruggave studiepad’ en een formulier ‘wachtlijst’. Je geeft op het formulier ‘wachtlijst’ aan vanaf welke datum je door de masterplanning weer kunt worden ingedeeld. De planning zal je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen. Houd rekening met studievertraging • Dit geldt ook voor studenten die later dan 2 weken na uitslag intake hun studiepad teruggeven 84

85 Met wie kan ik contact opnemen? Masterinloopspreekuur:Elke maandag 15:00 – 17:00 uur kamer D126 (MF) Email:master.info@vumc.nlmaster.info@vumc.nl Telefoon: 020 – 444 8338 85

86 VRAGEN? 86


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst 1 oktober 2013 Master Vumc Compas 1. Programma master M1en M2Mw. drs. M. Kooiman 2. M3 (Semi-artsstage)Mw. dr. H.E.M. Daelmans."

Verwante presentaties


Ads door Google