De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesstof over seksueel misbruik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesstof over seksueel misbruik"— Transcript van de presentatie:

1 Lesstof over seksueel misbruik
Wat ik geleerd en wat ik gemist heb in de opleiding SPH. Karijn Smit Vierdejaars studente SPH

2 Nuance Dit is mijn verhaal; verschillende studenten doorlopen verschillende trajecten binnen de studie Momenteel is er meer aandacht voor implementatie van lesstof  UJZW  Themadag tweedejaars Een deel van de ervaring zal opgedaan moeten worden in het werkveld

3 Het algemene aanbod In mijn ogen is er over het algemeen te weinig aandacht besteed aan het onderwerp seksualiteit. Het is wel naar voren gekomen in keuzevakken, maar nauwelijks in het vaste programma. Hierdoor lopen veel studenten deze lesstof mis. Wanneer het onderwerp wel wordt behandeld wordt het heel voorzichtig benaderd en wordt er omheen gedraaid. Momenteel is de opleiding bezig om meer focus op het onderwerp seksualiteit en seksueel misbruik te leggen.

4 Tweedejaars stage In mijn tweedejaar liep ik stage in het speciaal basisonderwijs, waar kinderen zitten met leer- en gedragsproblemen en die vaak uit minder goede milieus komen. In een school als deze verwacht je zeker kinderen tegen te komen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik, maar ik heb hierover geen signalen opgevangen. Ook heb ik er in die tijd niet bij stilgestaan dat dit überhaupt kon spelen bij een van de kinderen.

5 Derdejaars stage In mijn derdejaar heb ik stage gelopen bij JJI Juvaid van het Poortje jeugdinrichtingen. Hier kwam ik in aanraking met jongeren die zelf dader van een zedendelict waren. Bij jongeren die voor een ander soort delict binnen kwamen, heb ik er nooit bij stil gestaan dat seksueel misbruik een mogelijkheid was. Later in mijn stage heb ik een mentorjongere toegewezen gekregen die in een mentorgesprek benoemde, dat zijn vader vroeger iets heeft gedaan wat hij heel erg vond. Hierna zei hij er snel achteraan “niet iets seksueels of zo!”. Waarna ik de mogelijkheid van seksueel misbruik heb genegeerd. Maar met de kennis die ik nu heb vraag ik mij af waarom hij dit zo snel zei en of ik hier niet op door had moeten vragen.

6 Werkervaring Logeerhuis
Momenteel werk ik in een logeerhuis waar ik een meisje van elf ontmoette die in het verleden seksueel is misbruikt door een hulpverlener. Dit meisje zoekt ongepaste fysieke toenadering tot volwassenen en maakt seksueel getinte en insinuerende opmerkingen. Ik heb vanuit de opleiding niet de kennis en handvatten meegekregen om hiermee om te gaan.

7 Samenvattend Het onderbelichten van lesstof over seksueel misbruik kan in mijn ogen handelingsverlegenheid in de hand werken. Studenten moeten er zelf naar op zoek en doen dat vaak pas als ze met seksueel misbruik geconfronteerd worden. Jonge professionals die zonder adequate handvatten van de opleiding komen.


Download ppt "Lesstof over seksueel misbruik"

Verwante presentaties


Ads door Google