De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Timotheüs 3 1 Weet wel... 2 2 Timotheüs 3 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen... voorafgaand aan Christus' terugkeer; offerdienst in Jeruzalem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Timotheüs 3 1 Weet wel... 2 2 Timotheüs 3 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen... voorafgaand aan Christus' terugkeer; offerdienst in Jeruzalem."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Timotheüs 3 1 Weet wel... 2

3 2 Timotheüs 3 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen... voorafgaand aan Christus' terugkeer; offerdienst in Jeruzalem "vrede, vrede..." 3

4 2 Timotheüs 3 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware gevaarlijke tijden zullen komen:... kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. Matteüs 8:28... kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. Matteüs 8:28 4

5 2 Timotheüs 3 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn... 5

6 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 6

7 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, elders: grootsprekers (= pretentieus) Rom.1:30 elders: grootsprekers (= pretentieus) Rom.1:30 7

8 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, = overmoedig 8

9 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, Gr. blasphemos 9

10 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, lett. naar ouders weerspannig (=ongezeggelijk) 10

11 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 11

12 2 Timotheüs 3 2... geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 12

13 2 Timotheüs 3 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 13

14 2 Timotheüs 3 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, Concordant Version: unplacable = onverzoenlijk 14

15 2 Timotheüs 3 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, Gr: diabolos doorheen-werpend 15

16 2 Timotheüs 3 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, Concordant Version: uncontrollable= onbeheerst 16

17 2 Timotheüs 3 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, Concordant Version: fierce = woest 17

18 2 Timotheüs 3 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 18

19 2 Timotheüs 3 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 19

20 2 Timotheüs 3 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 20

21 2 Timotheüs 3 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 21

22 2 Timotheüs 3 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 22

23 2 Timotheüs 3 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. lett. vorm van verering 23

24 2 Timotheüs 3 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 24

25 2 Timotheüs 3 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 25

26 2 Timotheüs 3 vers 5..... vers 10 26

27 2 Timotheüs 3 10 Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, 27

28 2 Timotheüs 3 vers 10..... vers 14 28

29 2 Timotheüs 3 14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, 29

30 2 Timotheüs 3 15 en dat gij van kindsbeen af DE HEILIGE SCHRIFTEN kent... = de TeNaCh 30

31 2 Timotheüs 3 15... die u wijs kunnen maken tot zaligheid redding door het geloof in Christus Jezus. lett. (zie St.Vert.): "... geloof, hetwelk in Christus Jezus is" 31

32 2 Timotheüs 3 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, = ook de Griekse Geschriften! 32

33 2 Timotheüs 3 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, Gr. theopneustos = lett. God geblazen Gr. theopneustos = lett. God geblazen 33

34 2 Timotheüs 3 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. 34


Download ppt "1. 2 Timotheüs 3 1 Weet wel... 2 2 Timotheüs 3 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen... voorafgaand aan Christus' terugkeer; offerdienst in Jeruzalem."

Verwante presentaties


Ads door Google