De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsgas Biogas in de stad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsgas Biogas in de stad."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsgas Biogas in de stad

2 Inleiding Philip Troost MSc Afgestudeerd bij Econcern, 2008
Deelname aan Stadsinitiatief 2014 Sinds juni 2014 voltijd in Stadsgas

3 Waarom Veel voedselresten in de stad
Wordt als ‘koeling’ gebruikt in ovens AVR Verlies van nutriënten, geld en grondstoffen Aansluiting met biobased economy

4 Energiepiramide

5 Energiepiramide

6 Visie Stadsgas streeft naar de lokale verwerking van groen restafval in stedelijke omgeving

7 Hoe Grofmatig  fijnmazig Moderne technieken Sterke businesscase
Start in horeca (januari 2015) Binnen 5 jaar 3 locaties Ism afvalverwerkers en logistieke partners Moderne technieken Sterke businesscase Recycling > upcycling

8 Wat Kleinschalige biovergister Input uit Rotterdamse horeca
Groene stroom via lokale energieleverancier Output hoogwaardige organische mest Output algen uit kwekerij (nabewerking) Voor de fans: Monovergisting, cat. 1, microvergister, mesofiel proces gedurende 15 dagen op 50⁰ C, hoofdtank staand V=80 m3 excl. hydrolysetank, nabewerking door separatie dikke en dunne fractie, WKK 100 kW

9 Locatie Vierhavengebied Naast Uit je eigen Stad, Marconistraat 39

10 Installatie

11 Installatie

12 € 46.000 per jaar per vergister
Voordelen 1200 ton = 2400 m3 = 300 volle trucks Besparing 40 km per rit km besparing / jaar 600 liter diesel = 1,9 ton CO2 120 manuren = 15 dagen Fijnstof, SOx, Nox, geluid Lage gate-fee (€ 30 / ton) € per jaar per vergister

13 Uitgelezen kans om koploperspositie te pakken!
Verdere voordelen 2 FTE per vergister 480 MWh groene stroom / jaar Besparing voor gemeente en bedrijven Sluit naadloos aan bij doelstellingen Stadshavens Maar bovenal: Uitgelezen kans om koploperspositie te pakken!

14 Financiën Pilot kost € 500.000 1/5 investering in onderhandeling
Fiscaal voordeel bij investering Terugverdientijd <6 jaar

15 Tussenstand Locatie en toestemming Havensteder geregeld
Partners klaar voor start medio 2015 Prospectus in voorbereiding Toestemming en medewerking nodig van de gemeente Rotterdam

16 Toekomstvisie Ism partners biobased economy aanjagen
Minimaal 3 vestigingen in 5 jaar 1200 ton/jaar > ton/jaar in 2018 Biogas > bioplastics > bio-LNG/CNG > farmacie Uitbreiding naar Antwerpen & Utrecht

17 Bedankt! Vragen?

18 Bedankt! Vragen?

19 Composteren vs nacomposteren
Zogenaamde biogasbalans Composteren stoot methaan en koolstofdioxide uit Goed voor de grond 25 kg CO2 per ton uitstoot tov biogasproductie


Download ppt "Stadsgas Biogas in de stad."

Verwante presentaties


Ads door Google