De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPointpresentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPointpresentatie"— Transcript van de presentatie:

1 PowerPointpresentatie
Prof Dr. Filip Roodhooft

2 Cost accounting H 1. Inleiding
H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten H 3. Break-even analyse H 4. Kostprijsberekening bij stukproductie H 5. Kostprijsberekening bij massaproductie H 6. Activity based costing H 7. Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect H 8. Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse H 9. Variabele kostprijsberekening H 10. De verwerking van kosten van afgekeurde producten H 11. Dienstverlenende afdelingen en hun kosten H 12. De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Cost accounting © De Boeck nv

4 Externe gebruiker Interne gebruiker
Rol Cost Accounting Industriële onderneming Handelsonderneming Dienstenonderneming Overheid / Non-profit Accountingsysteem Cost Accounting Informatie Financial Accounting Management Accounting Gegevens voor opstellen Gegevens voor planning van jaarrrekening en controle Externe gebruiker Interne gebruiker 4

5 Uitgangspunt Different costs for different purposes Voorraadwaardering
KT - beslissingen Planning Controle Strategische beslissingen

6 Kostensoort Kostprijssysteem Kostenobject
3 dimensies 1) productieproces stuk; serie; massa 2) tijdsaspect actual costing; normal costing; standard costing 3) integrale  variabele kostprijsberekening specifieke problemen afgekeurde producten dienstverlenende afdelingen gemeenschappelijke productieprocessen

7 Gewijzigde omgeving Belang dienstensector Nieuwe productiefilosofieën
JIT kwaliteit CIM Concurrentie Ruimere assortimenten Gewijzigde kostenstructuur

8 Hoofdstuk 2 Kostenbegrippen en kostprijscomponenten

9 A. Kostenclassificaties
1. Soort 2. Toewijsbaarheid 3. Relatie output 4. Tijdsaspect 5. Bestemming

10 A1. Soort Materiaal Arbeid Afschrijvingen Diensten en diverse goederen
verzekeringen elektriciteit telefoon Rente? Belastingen?

11 Materiaalkosten Grondstoffen: direct Hulpstoffen: meestal indirect
Kost verbruikte materialen adhv materiaalverstrekkingsbons Voorbeeld beginvoorraad 100 stuks aan 10 Eur = 1000 Eur aankoop stuks aan 11 Eur = 220 Eur verbruik stuks aankoop stuks aan 12 Eur = 360 Eur verbruik stuks dus: stuks - 120 verbruikt  kost? Adhv voorraadwaarderingsmethode - 30 EV

12 Voorraadwaarderingsmethoden
FIFO periodiek KVG: 1220 EV: 360 permanent idem LIFO periodiek KVG: 1280 EV: 300 permanent KVG: toevallig idem EV: GG periodiek KVG: 1580/150 * 120 = 1264 EV: 1580/150 * 30 = 316 permanent KVG: 1258 EV: 322

13 Arbeidskosten Direct Indirect Via jobkaarten Samenstelling
RSZ werkgever + brutoloon + andere arbeidskosten = totale arbeidskost met: brutoloon RSZ werknemer voorheffing belasting = netto loon

14 Afschrijvingen Voorbeeld machine aankoop: 1.000.000 restwaarde: 0
levensduur 5 jaar lineair degressief jaar jaar jaar jaar jaar

15 A2. Toewijsbaarheid DK KO IK KP VS VS Kostenplaats (KP)
= verzameling van indirecte kosten (IK) die met dezelfde verdeelsleutel (VS) naar kostenobjecten (KO) worden toegewezen Directe kosten (DK): administratie nodig Deels eigen beslissing Afhankelijk van kostenobject

16 A3. Relatie output VOORBEELD
VAST: kosten veranderen niet met outputniveau VARIABEL: kosten veranderen met outputniveau VOORBEELD GOH = 2 GOH = 3,5 (GOH = graad operationele hefboom)

17 A4. Tijdsaspect Actual costing = historische gegevens Standard costing
= werken met standaarden Normal costing standard normal actual costing costing costing start 1 product einde productie afgewerkt productie

18 A5. Bestemming Pré-productie Post-productie Plaats binnen waardeketen
Productkosten vs. periodekosten Ondersteunend O&O P&D Productie Distributie Marketing Pré-productie Post-productie

19 B. Voorbeeld 1 Kostensoorten Materiaal grondstoffen (D) 740.000
hulpstoffen (I) Lonen houtbewerkers (D) toezichter (I) Afschrijvingen (I) Verwarming en verlichting electriciteit (I) stookolie (I)

20 Kostenobjecten Grote tafels: 800 verkocht: 650 à 540 Eur
niet verkocht: 150 Middelgrote tafels: verkocht: à 520 Eur niet verkocht: Kleine tafels: verkocht: à 500 Eur niet verkocht: 250

21 Extra comptabele kostprijs
Kosten per eenheid grote tafel / 800 = ,25 middelgrote tafel / = 423,5 kleine tafel / = 449,75

22 Financiële boekhouding
BALANS Actief Passief VI.Voorr. en BIU A.voorr. 33.GP RESULTATENREKENING Kosten Opbrengsten II.Bedrijfskosten I.Bedrijfsopbrengsten A A. Omzet B B. Wijz Voorr C D

23 Intracomptabele kostprijs

24 24

25 25

26 C. Voorbeeld 2 Kostensoorten Stof badjassen (D) 1.031.000
Stof badhanddoeken (D) Etiketten (D) Garen (D) Hoes (D) Directe Arbeid (D) Toezicht (I) Afschrijving machine (I) Afschrijving gebouw (I) Energie (I) Diverse productiekosten (I)

27 Kostenobjecten Badjassen Productie 100.000
Verkoop (50 per stuk) Badhanddoeken Productie Verkoop (20 per stuk)

28 Kostprijssysteem Direct materiaal Directe arbeid Kostenplaats snijden verdeelsleutel: verbruikte stof Kostenplaats stikken verdeelsleutel: eigen directe kosten Kostenplaats strijken verdeelsleutel: eigen directe arbeid Kostenplaats verpakken verdeelsleutel: productievolume Hulpkostenplaats gebouw verdeelsleutel: oppervlakte

29 Verdeelstaat

30 D. Schatten van kostenfuncties
Y = a + bX Y = afhankelijke variabele (vb: IK, AK) X = onafhankelijke variabele (vb: MU, aantal stuks) a,b = parameters Y a X Historisch account classifications 1 periode high-low visual fit meerdere periodes regressie 2) Engineering studies 30

31 Classificatie vast variabel Directe arbeid 364.000
Afschrijvingen Materiaal Toezicht inspectie Y = X subjectief slechts 1 periode

32 Engineering vast variabel Directe arbeid 100u x 20
Afschrijvingen 10u x 170 Materiaal Toezicht inspectie Y = X geen inefficiënties uit verleden tijdsintensief

33 Kwantitatieve analyse: voorbeeld
Maand Instelkosten Aantal instellingen januari 19X februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 19X februari maart april mei juni 33

34 Kwantitatieve analyse: vervolg
Hoog-laag methode hoogste waarde onafhankelijke variabele laagste waarde onafhankelijke variabele Y = ,79X Regressie = som van de kwadratische afstanden tussen punten en loodrechte projectie van punten op rechte, geminimeerd. Y = ,22X

35 Hoofdstuk 3 Break-even analyse

36 Break-even analyse Assumpties basismodel 1 product
lineaire opbrengsten constante variabele kosten per eenheid constante vaste kosten 1 periode geen voorraden geen knelpunten geen belastingen zekerheid geen inflatie enkel volume is driver

37 Break-even analyse TO TO, TK TK F= vaste kost q* Q

38 Voorbeeld standaard luxe q 150.000 (3/4) 50.000 (1/4) Prijs 20 30
Variabele kost Vaste kost Gevraagd: 1) BE bij deze salesmix 2) BE bij alleen standaard; BE bij alleen luxe 3) BE bij nieuwe salesmix: standaard: 9/10 en luxe: 1/10 38

39 Oplossing voorbeeld Standaard: 120.000 stuks Luxe: 40.000 stuks

40 Toepassing 1 Vroeger Martinez omzet = 2.000.000 Nu Martinez
groothandel vaste kost = kleinhandel resultaat = Nu Martinez kleinhandel omzet  40% vaste kost  resultaat  40

41 Vervolg toepassing 1 Gevraagd: 1) Hoeveel verandert de BE-omzet?
2) Hoe groot moet de omzet zijn om 10% meer resultaat te behalen als vroeger? Oplossing: Omzetdaling van

42 Toepassing 2 Doughnuts Extern aankopen: 0,03 per doughnut
Semi-automatische machine: F = 2.500; v = 0,01 Automatische machine: F = 4.500; v = 0,005 Gevraagd: 1) aantal eenheden te produceren voor elke machine opdat kost = externe aankoop 2) optimum voor stuks 3) optimum voor stuks 4) aantal stuks opdat semi-automatisch = automatisch

43 Vervolg toepassing 2: oplossing
Semi-automatisch: q = Automatisch: q = Kost semi-automatisch = = optimuum Kost automatisch = 5.750 3. Kost semi-automatisch = 7.500 Kost automatisch = = optimuum 4. q =

44 Toepassing 3: meerdere drivers
Theater: 150 zitplaatsen 80 vertoningen Gewone klanten p = 20 v = 5 Klanten vanuit bedrijven P = 20 V = 5 + per bedrijf factuur van 7,5 per vertoning Vaste kosten:

45 Vervolg toepassing 3: gevraagd
BE enkel gewone klanten Resultaat klanten vanuit 10 bedrijven en gewone klanten Resultaat klanten vanuit 15 bedrijven en gewone klanten Resultaat klanten vanuit 25 bedrijven en gewone klanten Resultaat klanten vanuit 40 bedrijven en gewone klanten

46 Vervolg toepassing 3: oplossing
gewone klanten 24.000 21.000

47 Hoofdstuk 4 Kostprijsberekening bij stukproductie

48 Stukproductie = kostprijsberekening per individueel stuk

49 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 49

50 Systeem 1

51 Systeem 2

52 Systeem 3

53 Vervolg stukproductie
Kostprijs o.b.v. 3 mogelijke systemen systeem 1 systeem 2 systeem 3 B B B B B

54 Serieproductie Series van diverse producten
Kostprijsberekening per serie vb: zie berekening kostenflow

55 Voorbeeld serieproductie
Direct materiaal Batch X Batch Y ,5 Directe arbeid Batch X Batch Y Afschrijvingen Machine (P1) Machine (P2) Electriciteit (P1) 100 (P2)

56 Vervolg serieproductie

57 Vervolg serieproductie
Kostprijs van batch X en Y 1. Verdeelsleutel = aantal directe arbeidsuren Geen onderscheid tussen P1 en P2 X = 414 Y = 739,5 2. Verdeelsleutel P1 = aantal machine-uren Verdeelsleutel P2 = aantal directe arbeidsuren X = 419 Y = 728,3

58 Capaciteit: maatstaven
Theoretische capaciteit Praktische capaciteit Normale capaciteit Gebudgetteerde capaciteit Actuele capaciteit

59 Capaciteit: voorbeeld
Machine voor ontwikkeling van foto’s (kost = ) maatstaf uren film Theoretisch Praktisch Normaal Gebudgetteerd Actueel 5.760 4.800 4.500 4.000 4.200 86.400 72.000 67.500 60.000 63.000

60 Capaciteit: voorbeeld
maatstaf kost per uur kost per film Doorgere-kend Theoretisch Praktisch Normaal Gebudgetteerd Actueel 86,8 104,2 111,1 125 119 5,79 6,94 7,4 8,33 7,94

61 Capaciteit: beslissingen
Cost of resources supplied = Cost of resources used + Cost of unused capacity Voorraadwaardering Korte termijn Lange termijn

62 Hoofdstuk 5 Kostprijsberekening bij massaproductie

63 Massaproductie = massa identieke producten die in verschillende stappen vervaardigd worden

64 Voorbeeld massaproductie
Kostensoorten Leder kwaliteit Leder kwaliteit Stikgaren Gas Stookolie Electriciteit Lonen Afschr Afschr

65 Vervolg voorbeeld Kostendragers Champion 500 gestart
300 afgewerkt (EV GIB 200) 200 verkocht (EV GP 100) Classic 2.000 gestart 1.500 afgewerkt (EV GIB 500) 1.000 verkocht (EV GP 500)

66 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 66

67

68 68

69 Equivalente eenheden Tot nu toe
Afd Afd. 2 0% % % % Goederen afgewerkt in elk van de afdelingen Hier Afd Afd. 2 0% % % % Goederen onderweg in een afdeling Prime costs Materiaal Transfers vorige afdeling Inspectie Conversiekosten

70 Voorbeeld 1: geen BV; geen transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt EV (40% afgewerkt) Kosten Materiaal (begin prod.proces) Conversiekosten Mat. EV 0% %

71 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 71

72 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 72

73 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 4.800

74 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90%

75 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 75

76 Hoofdstuk 6 Activity based costing

77 ABC: theoretisch kader
DK KO IK KP VS VS IK ACT RD AD Activiteiten = ACT Resource drivers = RD Activity drivers = AD Kostenobjecten = KO

78 Probleemsituatie KP blauw A = 0,475 Euro KP blauw B = 0,65 Euro
(VS = aantal stuks)

79 Voorbeeld 1 Gegevens Andere kosten (IK) Indirecte lonen 330.000
Afschrijvingen Materiaal en hulpstoffen

80 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Activity driver Ontvangst goederen aankooporders Instellen machine instellingen Automatische assemblage machine-uren Verpakking verkooporders

81 Het ABC-systeem

82 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 82

83 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 83

84

85 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 85

86 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 86

87 Activiteitenhiërarchie
Activiteiten Activity drivers Unit level Batch level Product level Facility level Customer level

88 Soorten drivers Transaction drivers Duration drivers Intensity drivers
beperkte kost van registratie houdt geen rekening met onderlinge verschillen Duration drivers houdt rekening met de duurtijd van de activiteit grotere meetkost Intensity drivers goede benadering werkelijkheid

89 Rate-based activity based costing:

90 Time-driven activity based costing: 1. Example
Theoretical capacity: 28 employees x 8 hours/day x 22 working days x 3 months = hours = minutes Practical capacity: minutes rule of thumb: 80% to 85% of theoretical capacity more systematic approach Source: Kaplan and Anderson, Harvard Business Review, November 2004

91 Time-driven activity based costing: 1. Example

92 Time-driven activity based costing: 2. Time equations
Example 1: Packaging time = [if special packaging required] + 2.0 [if shipping by air] Example 2: Inside sales order entry process time = 5 + (3 x number of line items) + 15 [if new customer] + 10 [if expedited order]

93 Nut ABC

94 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 94

95 Hoofdstuk 7 Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect

96 96

97 Actual / normal / standard costing
Actual costing DM = WH * WP DA = WU * WL IK = (WIK/WOB) * WOBP Normal costing IK = (SIK/SOB) * WOBP Standard costing DM = SH * SP DA = SU * SL IK = (SIK/SOB) * SOBP W = werkelijk S = standaard WH = werkelijke hoeveelheid WP = werkelijke prijs WU = werkelijke uren WL = werkelijk loon WIK = werkelijke indirecte kosten WOB = werkelijke omslagbasis WOBP= werkelijke omslagbasis per eenheid product

98 Voorbeeld VS = aantal kg DM Standaardgegevens Werkelijke gegevens
VS = (kg DM) 98

99 Kostprijs onder de drie systemen

100 Bepaling en hoogte van standaarden
Historische gegevens Engineering studies Schattingen Hoogte Optimale standaarden Currently attainable standards

101 Doelstellingen Beslissingen Budgetopstelling Controle Motivatie
Voorraadwaardering

102 Backflush costing Voorraadwaardering
Eenvoudigere methode indien beperkte voorraden Gebaseerd op standaardkostprijs Geen goederen in bewerking Terugrekenen vanaf afgewerkt product of kost verkochte goederen

103 Backflush costing: voorbeeld
Productie: stuks Verkoop: stuks Standaard direct materiaal per stuk: 19 Standaard indirecte kosten per stuk: 12 Aankopen direct materiaal: Totale indirecte kosten:

104 Backflush costing: systeem 1
“trigger points”: aankoop materiaal afwerking productie Voorraad direct materiaal: Voorraad afgewerkt product: Kost verkochte goederen: Absorptieverschil:

105 Backflush costing: systeem 2
“trigger points”: aankoop materiaal verkoop afgewerkte producten Voorraad direct materiaal: Voorraad afgewerkt product: / Kost verkochte goederen: Absorptieverschil:

106 Hoofdstuk 9 Variabele kostprijsberekening

107 Different costs for different purposes
Voorraadwaardering Korte termijn beslissingen Lange termijn beslissingen

108 Variabele kostprijsberekening

109 Integrale kostprijsberekening

110 Voorbeeld Gegevens Fysisch (150 stuks productie en verkoop per jaar)
Kosten en opbrengsten (standaard = werk) verkoopprijs = 5 (per stuk) variabele kost = 3 (per stuk) vaste kost = 150 (per jaar)

111 Resultaten Voorraad Resultaat 111

112 Voordelen Integraal Variabel geen onderschatting voorraad
geen fictieve verliezen theoretisch beter beslissingen op lange termijn Variabel niet verkoopbare voorraad minder schommelingen resultaat beslissingen op KT

113 Throughput costing: KT beslissingen
= supervariabele kostprijs omzet - direct materiaal = throughput contributie - directe arbeid - indirecte kosten = resultaat

114 Korte termijn beslissingen: 1 schaarse factor
H1 H2 prijs DM DA I Var. K ,5 m.u Vaste K VS = aantal machine-uren machine-uren  450 Gevraagd: Wat produceren?

115 Oplossing H1: max 225 stuks (contributie = 32) O = 22.500
res = 4.950 H2: max 450 stuks (contributie = 19,5) O = K = res = 6.525

116 Hoofdstuk 10 De verwerking van kosten van afgekeurde producten

117 Afgekeurde producten Afd. 1 Afd. 2 0% 100% 0% 100%
0% 100% 0% 100% Goederen afgekeurd door inspectie a) normale verliezen opgeteld bij kostprijs van goedgekeurde producten b) abnormale verliezen als periodekost in de resultatenrekening

118 Samenvatting Kost BV GIB kost afgewerkt product Kosten van de periode
transferkosten materiaalkosten kost eindvoorraad conversiekosten kost abnormaal afgekeurde goederen FIFO GG

119 Voorbeeld 1: geen BV Fysisch BV 0 Kosten Mat. 30.000 Gestart 10.000
Afgewerkt n.a inspectie na 60% a.a EV (70%) Kosten Mat Conv Mat. Inspectie EV 0% % 70% 119

120 Oplossing voorbeeld 1 AP n.a. a.a. EV kost/EE
Materiaal Conversie a.a.: 4.050 n.a.: materiaal: 4.500 KAP: kost EV: conversie: 3.600 KAP : kost EV: KAP: kost EV: 120

121 Voorbeeld 2:BV; FIFO Fysisch Kosten BV 2.000 (30%) Gestart 18.000
Afgewerkt n.a inspectie na 20% EV (40%) Kosten BV Materiaal (na 70% toegevoegd) Conversie Inspectie BV EV Mat 20% 30% 40% 70% 121

122 Oplossing voorbeeld 2 BV AP n.a. EV kost/EE
Materiaal / / Conversie n.a.: materiaal: 0 conversie: KAP: kost EV: 857 KAP: kost EV: 122

123 Hoofdstuk 11 Dienstverlenende afdelingen en hun kosten

124 Dienstverlenende afdelingen
DK KO IK KP VS VS Productie-afdelingen Dienstverlenende afdelingen Kostenallocatie Planning en controle Beslissing tot uitbesteding

125 Kostenallocatie Geen onderlinge dienstverlening keuze drivers
directe methode getrapte methode reciproke methode

126 Geen onderlinge dienstverlening
Dienstverlenende afdelingen personeelsafdeling: onderhoud: (uitbesteed) Andere afdelingen labo productie verkoop

127 Geen onderlinge dienstverlening
labo productie verkoop Aantal werknemers Oppervlakte Aanwervingen Onderhoudsuren 10 300 4 500 50 1.000 2 450 100 6 Systeem 1 - personeelsafdeling: aantal werknemers - onderhoud: oppervlakte Systeem 2 - personeelsafdeling: 40% aantal werknemers 60% aanwervingen - onderhoud: onderhoudsuren 127

128 Geen onderlinge dienstverlening
labo productie verkoop Personeelsafdeling Onderhoud 7.143 4.286 35.714 14.286 1.428 labo productie verkoop Personeelsafdeling 40% 60% Onderhoud 2.857 10.000 14.286 5.000 9.000 15.000 1.000

129 Onderlinge dienstverlening: voorbeeld
Dienstverlenende afdelingen A: restaurant VS = aantal verstrekte maaltijden B: computer VS = CPU-tijd C: onderhoud VS = aantal werkuren Productie-afdelingen P: Q:

130 Oplossing voorbeeld Direct Getrapt Reciproke

131 Planning en controle Standaardkost Planning capaciteit in de toekomst
vraag naar diensten sturen

132 Planning en controle: voorbeeld
Informatica-afdeling (CPU-tijd) kost: EUR per periode 5 afnemende afdelingen Werkelijk Standaard 2.500 uur per periode Periode 1 Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 500 uur /

133 Planning en controle: voorbeeld
Werkelijk Periode 1 Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 50.000 62.500 Standaard Periode 1 Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 50.000

134 Besluitvorming Uitbesteden (outsourcen) Kostenvergelijking
Andere factoren strategisch juridisch fiscaal ethisch

135 Besluitvorming: voorbeeld
geleverd aan A B C P A van B C 10% 40% 30% 90% 60% 70% Kosten A Kosten B: vast variabel Kosten C: vast variabel Vraag: A uitbesteden (bedrijfsrestaurant)

136 Besluitvorming: voorbeeld
Kostenbesparingen A B C Minder diensten nodig 98,8 % nodig

137 Hoofdstuk 12 De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

138 Gemeenschappelijke processen
Product A Gemeenschappelijke kosten Product B split-off point Methodes: joint products hoofd- en bijproducten kosten van afval Beslissingen Waarom toewijzen? Afzonderlijke K Afzonderlijke K 138

139 1. Methodes: Joint products
Gemeenschappelijke kosten Direct materiaal: Indirecte kosten: YIP ZIP Verkoopwaarde split-off verkoopwaarde afgewerkt Afzonderlijke kost Fysische maatstaf kg kg 139

140 1. Methodes: Joint products
1. Verkoopwaarde Yip Zip 2. Fysische maatstaf Yip Zip 3. Netto verkoopwaarde Yip Zip 4. Constante marge Yip Zip

141 1. Methodes: Hoofd- en bijproducten
Gemeenschappelijke kosten HP BP Stuks Prijs/stuk Afzonderlijke kost Verkoop jaar jaar

142 Methodes: Hoofd- en bijproducten
Vermindering totale productiekosten Kvg (1) = Kvg (2) = Vermindering KVG Kvg (1) = Kvg (2) = Opbrengst Kvg (1) = Kvg (2) =

143 1. Methodes: Kosten van afval
= afval grondstoffen halfafgewerkte producten Scrap = verkoopbaar kostprijs producten is lager Waste = onverkoopbaar kostprijs producten is hoger

144 2. Besluitvorming S.C.: 360.000 A J.C.: 280.000 fysische B
maatstaf S.C.: A: kg prijs splitt-off 60 prijs verder werken 68 B: kg prijs splitt-off 50 prijs verder werken 53

145 3. Waarom toewijzen? Voorraadwaardering Winstgevendheid klanten
Relatie overheid Relatie verzekeringsbedrijven Prijsafspraken met externen joint-ventures telecommunicatie ...


Download ppt "PowerPointpresentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google