De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPointpresentatie Prof Dr. Filip Roodhooft. Cost accounting © De Boeck nv 2 Cost accounting H 1. Inleiding H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPointpresentatie Prof Dr. Filip Roodhooft. Cost accounting © De Boeck nv 2 Cost accounting H 1. Inleiding H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten."— Transcript van de presentatie:

1 PowerPointpresentatie Prof Dr. Filip Roodhooft

2 Cost accounting © De Boeck nv 2 Cost accounting H 1. Inleiding H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten H 3. Break-even analyse H 4. Kostprijsberekening bij stukproductie H 5. Kostprijsberekening bij massaproductie H 6. Activity based costing H 7. Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect H 8. Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse H 9. Variabele kostprijsberekening H 10. De verwerking van kosten van afgekeurde producten H 11. Dienstverlenende afdelingen en hun kosten H 12. De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

3 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 1 Inleiding

4 Cost accounting © De Boeck nv 4 Rol Cost Accounting Industriële onderneming Handelsonderneming Dienstenonderneming Overheid / Non-profit Accountingsysteem Cost Accounting Informatie Financial Accounting Management Accounting Gegevens voor opstellen Gegevens voor planning van jaarrrekening en controle Externe gebruiker Interne gebruiker

5 Cost accounting © De Boeck nv 5 Uitgangspunt Different costs for different purposes –Voorraadwaardering –KT - beslissingen –Planning –Controle –Strategische beslissingen

6 Cost accounting © De Boeck nv 6 Kostensoort Kostprijssysteem Kostenobject 3 dimensies 1) productieproces stuk; serie; massa 2) tijdsaspect actual costing; normal costing; standard costing 3) integrale  variabele kostprijsberekening specifieke problemen –afgekeurde producten –dienstverlenende afdelingen –gemeenschappelijke productieprocessen

7 Cost accounting © De Boeck nv 7 Gewijzigde omgeving Belang dienstensector Nieuwe productiefilosofieën –JIT –kwaliteit –CIM Concurrentie Ruimere assortimenten Gewijzigde kostenstructuur

8 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 2 Kostenbegrippen en kostprijscomponenten

9 Cost accounting © De Boeck nv 9 A. Kostenclassificaties 1. Soort 2. Toewijsbaarheid 3. Relatie output 4. Tijdsaspect 5. Bestemming

10 Cost accounting © De Boeck nv 10 A1. Soort Materiaal Arbeid Afschrijvingen Diensten en diverse goederen –verzekeringen –elektriciteit –telefoon Rente? Belastingen?

11 Cost accounting © De Boeck nv 11 Materiaalkosten Grondstoffen: direct Hulpstoffen: meestal indirect Kost verbruikte materialen adhv materiaalverstrekkingsbons Voorbeeld beginvoorraad 100 stuks aan 10 Eur = 1000 Eur aankoop 20 stuks aan 11 Eur = 220 Eur verbruik 50 stuks aankoop 30 stuks aan 12 Eur = 360 Eur verbruik 70 stuks dus: 150 stuks - 120 verbruikt  kost? Adhv voorraadwaarderingsmethode - 30 EV

12 Cost accounting © De Boeck nv 12 Voorraadwaarderingsmethoden FIFO periodiek KVG: 1220 EV: 360 permanent idem LIFO periodiek KVG: 1280 EV: 300 permanent KVG: toevallig idem EV: GG periodiek KVG: 1580/150 * 120 = 1264 EV: 1580/150 * 30 = 316 permanent KVG: 1258 EV: 322

13 Cost accounting © De Boeck nv 13 Arbeidskosten Direct Indirect Via jobkaarten Samenstelling RSZ werkgever + brutoloon + andere arbeidskosten = totale arbeidskost met: brutoloon - RSZ werknemer - voorheffing belasting = netto loon

14 Cost accounting © De Boeck nv 14 Afschrijvingen Voorbeeld machine aankoop: 1.000.000 restwaarde: 0 levensduur 5 jaar lineair degressief jaar 1 200.000400.000 jaar 2 200.000240.000 jaar 3 200.000200.000 jaar 4 200.000160.000 jaar 5 200.000

15 Cost accounting © De Boeck nv 15 A2. Toewijsbaarheid DKKO IKKP VSVS Kostenplaats (KP) = verzameling van indirecte kosten (IK) die met dezelfde verdeelsleutel (VS) naar kostenobjecten (KO) worden toegewezen Directe kosten (DK): administratie nodig Deels eigen beslissing Afhankelijk van kostenobject

16 Cost accounting © De Boeck nv 16 A3. Relatie output VAST: kosten veranderen niet met outputniveau VARIABEL: kosten veranderen met outputniveau VOORBEELD GOH = 2GOH = 3,5 (GOH = graad operationele hefboom)

17 Cost accounting © De Boeck nv 17 A4. Tijdsaspect Actual costing = historische gegevens Standard costing = werken met standaarden Normal costing standard normal actual costingcostingcosting start 1 product einde productieafgewerktproductie

18 Cost accounting © De Boeck nv 18 A5. Bestemming Plaats binnen waardeketen Productkosten vs. periodekosten O&O P&D Productie Distributie Marketing Ondersteunend Pré-productiePost-productie

19 Cost accounting © De Boeck nv 19 B. Voorbeeld 1 Kostensoorten Materiaal –grondstoffen (D)740.000 –hulpstoffen (I) 2.150 Lonen –houtbewerkers (D)966.000 –toezichter (I)120.000 Afschrijvingen (I) 70.000 Verwarming en verlichting –electriciteit (I) 4.000 –stookolie (I) 4.800

20 Cost accounting © De Boeck nv 20 Kostenobjecten Grote tafels:800 –verkocht:650 à 540 Eur –niet verkocht:150 Middelgrote tafels:1.500 –verkocht: 1.300 à 520 Eur –niet verkocht: 200 Kleine tafels:2.000 –verkocht:1.750 à 500 Eur –niet verkocht:250

21 Cost accounting © De Boeck nv 21 Kosten per eenheid grote tafel372.200 / 800 = 465,25 middelgrote tafel635.250 / 1.500 = 423,5 kleine tafel899.500 / 2.000 = 449,75 Extra comptabele kostprijs

22 Cost accounting © De Boeck nv 22 Financiële boekhouding BALANS ActiefPassief VI.Voorr. en BIU A.voorr. 33.GP 266.925 RESULTATENREKENING KostenOpbrengsten II.Bedrijfskosten I.Bedrijfsopbrengsten A1. 742.150 A. Omzet1.902.000 B. 8.800 B. Wijz Voorr 266.925 C. 1.086.000 D. 70.000

23 Cost accounting © De Boeck nv 23 Intracomptabele kostprijs

24 Cost accounting © De Boeck nv 24

25 Cost accounting © De Boeck nv 25

26 Cost accounting © De Boeck nv 26 C. Voorbeeld 2 Kostensoorten Stof badjassen (D)1.031.000 Stof badhanddoeken (D) 352.000 Etiketten (D) 15.000 Garen (D) 90.000 Hoes (D) 12.000 Directe Arbeid (D)3.000.000 Toezicht (I) 50.000 Afschrijving machine (I) 53.750 Afschrijving gebouw (I) 2.000 Energie (I) 64.250 Diverse productiekosten (I) 250.000

27 Cost accounting © De Boeck nv 27 Kostenobjecten Badjassen Productie100.000 Verkoop 90.000 (50 per stuk) Badhanddoeken Productie200.000 Verkoop150.000 (20 per stuk)

28 Cost accounting © De Boeck nv 28 Kostprijssysteem Direct materiaal Directe arbeid Kostenplaats snijden verdeelsleutel: verbruikte stof Kostenplaats stikken verdeelsleutel: eigen directe kosten Kostenplaats strijken verdeelsleutel: eigen directe arbeid Kostenplaats verpakken verdeelsleutel: productievolume Hulpkostenplaats gebouw verdeelsleutel: oppervlakte

29 Cost accounting © De Boeck nv 29 Verdeelstaat

30 Cost accounting © De Boeck nv 30 D. Schatten van kostenfuncties Y = a + bX Y = afhankelijke variabele (vb: IK, AK) X = onafhankelijke variabele (vb: MU, aantal stuks) a,b = parameters Y a X Historisch –account classifications1 periode –high-low –visual fitmeerdere periodes –regressie 2) Engineering studies

31 Cost accounting © De Boeck nv 31 Classificatie vastvariabel Directe arbeid364.000 Afschrijvingen204.000 Materiaal 72.800 Toezicht inspectie119.600 Y = 119.600 + 3.560 X subjectief slechts 1 periode

32 Cost accounting © De Boeck nv 32 Engineering vastvariabel Directe arbeid100u x 20 Afschrijvingen10u x 170 Materiaal400 Toezicht inspectie115.000 Y = 115.000 + 4.100X geen inefficiënties uit verleden tijdsintensief

33 Cost accounting © De Boeck nv 33 Kwantitatieve analyse: voorbeeld Maand InstelkostenAantal instellingen januari 19X0697.000160 februari731.000170 maart804.000192 april792.000187 mei760.000170 juni766.000174 juli785.000182 augustus724.000154 september747.000168 oktober812.000190 november801.000187 december782.000181 januari 19X1778.000180 februari751.000175 maart791.000184 april753.000167 mei797.000193 juni760.000180

34 Cost accounting © De Boeck nv 34 Kwantitatieve analyse: vervolg Hoog-laag methode hoogste waarde onafhankelijke variabele laagste waarde onafhankelijke variabele Y = 435.744 + 1.871,79X Regressie = som van de kwadratische afstanden tussen punten en loodrechte projectie van punten op rechte, geminimeerd. Y = 307.348 + 2.598,22X

35 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 3 Break-even analyse

36 Cost accounting © De Boeck nv 36 Break-even analyse Assumpties basismodel 1 product lineaire opbrengsten constante variabele kosten per eenheid constante vaste kosten 1 periode geen voorraden geen knelpunten geen belastingen zekerheid geen inflatie enkel volume is driver

37 Cost accounting © De Boeck nv 37 Break-even analyse TO, TK TO TK Q q* F = vaste kost

38 Cost accounting © De Boeck nv 38 Voorbeeld standaard luxe q150.000 (3/4)50.000 (1/4) Prijs20 30 Variabele kost14 18 Vaste kost 1.200.000 Gevraagd: 1) BE bij deze salesmix 2) BE bij alleen standaard; BE bij alleen luxe 3) BE bij nieuwe salesmix: standaard: 9/10 en luxe: 1/10

39 Cost accounting © De Boeck nv 39 Oplossing voorbeeld Standaard: 120.000 stuks Luxe: 40.000 stuks Standaard: 200.000 stuks Luxe: 100.000 stuks Standaard: 163.637 stuks Luxe: 18.182 stuks

40 Cost accounting © De Boeck nv 40 Toepassing 1 Vroeger Martinezomzet = 2.000.000 groothandelvaste kost = 220.000 kleinhandelresultaat = 180.000 Nu Martinez kleinhandel omzet  40% vaste kost  100.000 resultaat  20.000

41 Cost accounting © De Boeck nv 41 Vervolg toepassing 1 Gevraagd: 1) Hoeveel verandert de BE-omzet? 2) Hoe groot moet de omzet zijn om 10% meer resultaat te behalen als vroeger? Oplossing: Omzetdaling van 300.000 1.295.000

42 Cost accounting © De Boeck nv 42 Toepassing 2 Doughnuts Extern aankopen: 0,03 per doughnut Semi-automatische machine: F = 2.500; v = 0,01 Automatische machine: F = 4.500; v = 0,005 Gevraagd: 1) aantal eenheden te produceren voor elke machine opdat kost = externe aankoop 2) optimum voor 250.000 stuks 3) optimum voor 500.000 stuks 4) aantal stuks opdat semi-automatisch = automatisch

43 Cost accounting © De Boeck nv 43 Vervolg toepassing 2: oplossing Semi-automatisch: q = 125.000 Automatisch: q = 180.000 Kost semi-automatisch = 5.000 = optimuum Kost automatisch = 5.750 3. Kost semi-automatisch = 7.500 Kost automatisch = 7.000 = optimuum 4. q = 400.000

44 Cost accounting © De Boeck nv 44 Toepassing 3: meerdere drivers Theater: 150 zitplaatsen 80 vertoningen –Gewone klanten p = 20 v = 5 –Klanten vanuit bedrijven P = 20 V = 5 + per bedrijf factuur van 7,5 per vertoning –Vaste kosten: 150.000

45 Cost accounting © De Boeck nv 45 Vervolg toepassing 3: gevraagd BE enkel gewone klanten Resultaat 6.400 klanten vanuit 10 bedrijven en 5.600 gewone klanten Resultaat 6.400 klanten vanuit 15 bedrijven en 5.600 gewone klanten Resultaat 5.000 klanten vanuit 25 bedrijven en 6.000 gewone klanten Resultaat 5.000 klanten vanuit 40 bedrijven en 6.600 gewone klanten

46 Cost accounting © De Boeck nv 46 Vervolg toepassing 3: oplossing 10.000 gewone klanten 24.000 21.000 0

47 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 4 Kostprijsberekening bij stukproductie

48 Cost accounting © De Boeck nv 48 Stukproductie = kostprijsberekening per individueel stuk

49 Cost accounting © De Boeck nv 49 Voorbeeld stukproductie Kostensoorten Direct materiaal (D) 6.250 Directe arbeid (D) 1.750 Stikgaren (I) 50 Afschrijvingen (I) 5.000 Loon zaakvoerder (I) 1.000 Verwarming + verlichting (I) 250 Kostendragers stof (m²) arbeidsurenmachine-uren B1 30 17 20 B2 25 14 15 B3 20 10 14 B4 40 23 21 B5 10 6 10 Totaal 125 70 80 stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur

50 Cost accounting © De Boeck nv 50 Systeem 1

51 Cost accounting © De Boeck nv 51 Systeem 2

52 Cost accounting © De Boeck nv 52 Systeem 3

53 Cost accounting © De Boeck nv 53 Vervolg stukproductie Kostprijs o.b.v. 3 mogelijke systemen systeem 1 systeem 2 systeem 3 B1 3.455 3.441 3.491 B2 2.860 2.860 2.794 B3 2.150 2.236 2.320 B4 4.645 4.602 4.298 B5 1.190 1.161 1.397

54 Cost accounting © De Boeck nv 54 Serieproductie Series van diverse producten Kostprijsberekening per serie vb: zie berekening kostenflow

55 Cost accounting © De Boeck nv 55 Voorbeeld serieproductie –Direct materiaal Batch X 50 Batch Y 37,5 –Directe arbeid Batch X 350 Batch Y 675 –Afschrijvingen Machine 1 3.000 (P1) Machine 2 2.400 (P2) –Electriciteit 600 500 (P1) 100 (P2)

56 Cost accounting © De Boeck nv 56 Vervolg serieproductie

57 Cost accounting © De Boeck nv 57 Vervolg serieproductie Kostprijs van batch X en Y 1. Verdeelsleutel = aantal directe arbeidsuren Geen onderscheid tussen P1 en P2 X = 414 Y = 739,5 2. Verdeelsleutel P1 = aantal machine-uren Verdeelsleutel P2 = aantal directe arbeidsuren X = 419 Y = 728,3

58 Cost accounting © De Boeck nv 58 Capaciteit: maatstaven Theoretische capaciteit Praktische capaciteit Normale capaciteit Gebudgetteerde capaciteit Actuele capaciteit

59 Cost accounting © De Boeck nv 59 Capaciteit: voorbeeld Machine voor ontwikkeling van foto’s (kost = 500.000) maatstafurenfilm Theoretisch Praktisch Normaal Gebudgetteerd Actueel 5.760 4.800 4.500 4.000 4.200 86.400 72.000 67.500 60.000 63.000

60 Cost accounting © De Boeck nv 60 Capaciteit: voorbeeld maatstafkost per uur kost per filmDoorgere- kend Theoretisch Praktisch Normaal Gebudgetteerd Actueel 86,8 104,2 111,1 125 119 5,79 6,94 7,4 8,33 7,94 364.581 437.472 466.641 524.979 500.000

61 Cost accounting © De Boeck nv 61 Capaciteit: beslissingen Cost of resources supplied = Cost of resources used + Cost of unused capacity Voorraadwaardering Korte termijn Lange termijn

62 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 5 Kostprijsberekening bij massaproductie

63 Cost accounting © De Boeck nv 63 Massaproductie = massa identieke producten die in verschillende stappen vervaardigd worden

64 Cost accounting © De Boeck nv 64 Voorbeeld massaproductie Kostensoorten Leder kwaliteit 1 5.600 Leder kwaliteit 2 4.400 Stikgaren 200 Gas 100 Stookolie 3.000 Electriciteit 7.500 Lonen 16.000 Afschr. 1 7.800 Afschr. 2 8.400

65 Cost accounting © De Boeck nv 65 Vervolg voorbeeld Kostendragers Champion 500 gestart 300 afgewerkt (EV GIB 200) 200 verkocht (EV GP 100) Classic 2.000 gestart 1.500 afgewerkt (EV GIB 500) 1.000 verkocht (EV GP 500)

66 Cost accounting © De Boeck nv 66 Vervolg voorbeeld : toewijzing en verdeling kosten d1: materiaalverstrekkingsbon: 5.600 Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: 4.400 Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: 2.000 Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: 8.000 Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: 1.000 Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: 5.000 Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: 7.800 Eur d10: machinekaart afdeling II: 8.400 Eur d11: meterstand in afdeling I: 3.000 Eur afdeling II: 4.500 Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd

67 Cost accounting © De Boeck nv 67

68 Cost accounting © De Boeck nv 68

69 Cost accounting © De Boeck nv 69 Equivalente eenheden Tot nu toe Afd. 1Afd. 2 0% 100% Goederen afgewerkt in elk van de afdelingen Hier Afd. 1Afd. 2 0% 100% Goederen onderweg in een afdeling – Prime costs  Materiaal  Transfers vorige afdeling  Inspectie – Conversiekosten

70 Cost accounting © De Boeck nv 70 Voorbeeld 1: geen BV; geen transfers Fysisch BV0 Gestart20.000 Afgewerkt15.000 EV 5.000 (40% afgewerkt ) Kosten Materiaal40.000 (begin prod.proces) Conversiekosten51.000 Mat.EV 0% 40 %

71 Cost accounting © De Boeck nv 71 Oplossing voorbeeld 1 AP EV kost/EE Materiaal 40.000 15.0005.0002 Conversiekosten 51.000 15.0002.0003 KAP = 75.000 EV = 16.000

72 Cost accounting © De Boeck nv 72 Voorbeeld 2: geen BV; transfers Fysisch BV0 Gestart6.000 Afgewerkt5.000 EV1.000 (30% afgewerkt ) Kosten Transfers18.000 Materiaal10.000 (na 45%) Conversiekosten31.800 transfersEVmat. 0%30%45%

73 Cost accounting © De Boeck nv 73 Oplossing voorbeeld 2 AP EVkost/EE Transfers18.0005.0001.000 3 Materiaal10.0005.000 / 2 Conversie31.8005.000300 6 KAP = 55.000 EV = 4.800

74 Cost accounting © De Boeck nv 74 Voorbeeld 3: BV Fysisch BV4.000 (40% afgewerkt) - Mat X : 6.500 - Conv. : 14.000 Gestart25.000 Afgewerkt26.000 EV3.000 (60% afgewerkt) Kosten MatX37.000 (na 30%) MatY52.000 (na 90%) Conversie55.500 MatX BV EVMatY 30%40%60%90%

75 Cost accounting © De Boeck nv 75 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde AP EV kost/EE MatX43.50026.0003.0001,5 MatY52.00026.000 /2 Conv.69.50026.0001.8002,5 KAP = 156.000 EV = 9.000 FIFO BVAPEV kost/EE MatX37.000 /22.0003.000 1,48 MatY52.0004.00022.000 / 2 Conv.55.5002.40022.0001.800 2,118 KAP = 156.747 EV = 8.253

76 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 6 Activity based costing

77 Cost accounting © De Boeck nv 77 ABC: theoretisch kader DKKO IKKP VSVS DKKO IKACT RDAD Activiteiten = ACT Resource drivers = RD Activity drivers = AD Kostenobjecten = KO

78 Cost accounting © De Boeck nv 78 Probleemsituatie KP blauw A = 0,475 Euro KP blauw B = 0,65 Euro (VS = aantal stuks)

79 Cost accounting © De Boeck nv 79 Voorbeeld 1 Gegevens Andere kosten (IK) Indirecte lonen330.000 Afschrijvingen850.000 Materiaal en hulpstoffen170.000 1.350.000

80 Cost accounting © De Boeck nv 80 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Activity driver Ontvangst goederenaankooporders Instellen machineinstellingen Automatische assemblagemachine-uren Verpakkingverkooporders

81 Cost accounting © De Boeck nv 81 Het ABC-systeem

82 Cost accounting © De Boeck nv 82 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen:79.500.000 Set-up kosten:19.200.000 Verpakking:21.000.000 Ontvangstkosten: 9.0000000 128.700.000

83 Cost accounting © De Boeck nv 83 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC ActiviteitenCost driver Ontvangstaankooporders Instellingset-ups (loten) Assemblagemachine-uren Verpakkingverkooporders

84 Cost accounting © De Boeck nv 84

85 Cost accounting © De Boeck nv 85 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000 Assemblage: 600.000 Ondersteuning:3.000.000 Verzending:1.500.000 5.130.000

86 Cost accounting © De Boeck nv 86 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC ActiviteitenCost driver Omstellenloten Assemblagemachine-uren Ondersteuning% Verzendingverzendingen

87 Cost accounting © De Boeck nv 87 Activiteitenhiërarchie ActiviteitenActivity drivers –Unit level –Batch level –Product level –Facility level –Customer level

88 Cost accounting © De Boeck nv 88 Soorten drivers Transaction drivers –beperkte kost van registratie –houdt geen rekening met onderlinge verschillen Duration drivers –houdt rekening met de duurtijd van de activiteit –grotere meetkost Intensity drivers –goede benadering werkelijkheid –grotere meetkost

89 Cost accounting © De Boeck nv 89 Rate-based activity based costing:

90 Cost accounting © De Boeck nv 90 Time-driven activity based costing: 1. Example Theoretical capacity: 28 employees x 8 hours/day x 22 working days x 3 months =14.784 hours =887.040 minutes Practical capacity: 700.000 minutes rule of thumb: 80% to 85% of theoretical capacity more systematic approach Source: Kaplan and Anderson, Harvard Business Review, November 2004

91 Cost accounting © De Boeck nv 91 Time-driven activity based costing: 1. Example

92 Cost accounting © De Boeck nv 92 Time-driven activity based costing: 2. Time equations Example 1: Packaging time = 0.5 + 6.5 [if special packaging required] + 2.0 [if shipping by air] Example 2: Inside sales order entry process time = 5 + (3 x number of line items) + 15 [if new customer] + 10 [if expedited order]

93 Cost accounting © De Boeck nv 93 Nut ABC

94 Cost accounting © De Boeck nv 94 Activity based management Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4

95 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 7 Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect

96 Cost accounting © De Boeck nv 96

97 Cost accounting © De Boeck nv 97 Actual / normal / standard costing Actual costing DM = WH * WP DA = WU * WL IK = (WIK/WOB) * WOBP Normal costing DM = WH * WP DA = WU * WL IK = (SIK/SOB) * WOBP Standard costing DM = SH * SP DA = SU * SL IK = (SIK/SOB) * SOBP W = werkelijk S = standaard WH = werkelijke hoeveelheid WP = werkelijke prijs WU = werkelijke uren WL = werkelijk loon WIK = werkelijke indirecte kosten WOB = werkelijke omslagbasis WOBP= werkelijke omslagbasis per eenheid product

98 Cost accounting © De Boeck nv 98 Voorbeeld Standaardgegevens VS = aantal kg DM Werkelijke gegevens VS = 7.000 (kg DM)

99 Cost accounting © De Boeck nv 99 Kostprijs onder de drie systemen

100 Cost accounting © De Boeck nv 100 Bepaling en hoogte van standaarden Bepaling Historische gegevens Engineering studies Schattingen Hoogte Optimale standaarden Currently attainable standards

101 Cost accounting © De Boeck nv 101 Doelstellingen Beslissingen Budgetopstelling Controle Motivatie Voorraadwaardering

102 Cost accounting © De Boeck nv 102 Backflush costing Voorraadwaardering Eenvoudigere methode indien beperkte voorraden –Gebaseerd op standaardkostprijs –Geen goederen in bewerking –Terugrekenen vanaf afgewerkt product of kost verkochte goederen

103 Cost accounting © De Boeck nv 103 Backflush costing: voorbeeld Productie: 100.000 stuks Verkoop: 99.000 stuks Standaard direct materiaal per stuk: 19 Standaard indirecte kosten per stuk: 12 Aankopen direct materiaal: 1.950.000 Totale indirecte kosten: 1.260.000

104 Cost accounting © De Boeck nv 104 Backflush costing: systeem 1 “trigger points”:aankoop materiaal afwerking productie Voorraad direct materiaal: 50.000 Voorraad afgewerkt product: 31.000 Kost verkochte goederen: 3.069.000 Absorptieverschil: 60.000

105 Cost accounting © De Boeck nv 105 Backflush costing: systeem 2 “ trigger points”: aankoop materiaal verkoop afgewerkte producten Voorraad direct materiaal: 69.000 Voorraad afgewerkt product: / Kost verkochte goederen: 3.069.000 Absorptieverschil: 72.000

106 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 9 Variabele kostprijsberekening

107 Cost accounting © De Boeck nv 107 Different costs for different purposes Voorraadwaardering Korte termijn beslissingen Lange termijn beslissingen

108 Cost accounting © De Boeck nv 108 Variabele kostprijsberekening

109 Cost accounting © De Boeck nv 109 Integrale kostprijsberekening

110 Cost accounting © De Boeck nv 110 Voorbeeld Gegevens –Fysisch (150 stuks productie en verkoop per jaar) –Kosten en opbrengsten (standaard = werk) verkoopprijs = 5 (per stuk) variabele kost = 3 (per stuk) vaste kost = 150 (per jaar)

111 Cost accounting © De Boeck nv 111 Resultaten  Voorraad  Resultaat

112 Cost accounting © De Boeck nv 112 Voordelen Integraal –geen onderschatting voorraad –geen fictieve verliezen –theoretisch beter –beslissingen op lange termijn Variabel –niet verkoopbare voorraad –minder schommelingen resultaat –beslissingen op KT

113 Cost accounting © De Boeck nv 113 Throughput costing: KT beslissingen = supervariabele kostprijs omzet - direct materiaal = throughput contributie - directe arbeid - indirecte kosten = resultaat

114 Cost accounting © De Boeck nv 114 Korte termijn beslissingen: 1 schaarse factor H1H2 prijs 10070 DM 2813 DA 1525 I Var. K. 2512,5 m.u. 21 Vaste K. 2.250 VS = aantal machine-uren machine-uren  450 Gevraagd: Wat produceren?

115 Cost accounting © De Boeck nv 115 Oplossing H1: max 225 stuks (contributie = 32) O = 22.500 K = 15.300 + 2.250 res = 4.950 H2: max 450 stuks (contributie = 19,5) O = 31.500 K = 22.725 + 2.250 res = 6.525

116 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 10 De verwerking van kosten van afgekeurde producten

117 Cost accounting © De Boeck nv 117 Afgekeurde producten Afd. 1 Afd. 2 0%100%0%100% Goederen afgekeurd door inspectie a) normale verliezen opgeteld bij kostprijs van goedgekeurde producten b) abnormale verliezen als periodekost in de resultatenrekening

118 Cost accounting © De Boeck nv 118 Samenvatting Kost BV GIB kost afgewerkt product Kosten van de periode –transferkosten –materiaalkosten kost eindvoorraad –conversiekosten kost abnormaal afgekeurde goederen FIFO GG

119 Cost accounting © De Boeck nv 119 Voorbeeld 1: geen BV Fysisch BV 0 Gestart10.000 Afgewerkt 6.500 n.a. 1.500 inspectie na 60% a.a. 750 EV 1.250 (70%) Kosten Mat.30.000 Conv.34.900 Mat.InspectieEV 0% 60%70%

120 Cost accounting © De Boeck nv 120 Oplossing voorbeeld 1 AP n.a. a.a. EV kost/EE Materiaal 30.0006.500 1.500 750 1.2503 Conversie 34.9006.500 900 450 8754 a.a.: 4.050 n.a.:materiaal: 4.500 KAP: 3.774 kost EV: 726 conversie: 3.600 KAP : 3.019 kost EV: 581 KAP: 52.293 kost EV: 8.557

121 Cost accounting © De Boeck nv 121 Voorbeeld 2: BV; FIFO Fysisch BV 2.000 (30%) Gestart18.000 Afgewerkt13.000 n.a. 4.000 inspectie na 20% EV 3.000 (40%) Kosten BV25.000 Materiaal 52.000 (na 70% toegevoegd) Conversie72.000 InspectieBVEVMat 20%30%40%70%

122 Cost accounting © De Boeck nv 122 Oplossing voorbeeld 2 BV AP n.a. EV kost/EE Materiaal 52.000 2.000 11.000 / / 4 Conversie 72.000 1.400 11.000 800 1.200 5 n.a.: materiaal: 0 conversie: 4.000 KAP: 3.143 kost EV: 857 KAP: 142.143 kost EV: 6.857

123 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 11 Dienstverlenende afdelingen en hun kosten

124 Cost accounting © De Boeck nv 124 Dienstverlenende afdelingen DKKO IKKP VSVS Productie-afdelingen Dienstverlenende afdelingen Kostenallocatie Planning en controle Beslissing tot uitbesteding

125 Cost accounting © De Boeck nv 125 Kostenallocatie Geen onderlinge dienstverlening keuze drivers Onderlinge dienstverlening directe methode getrapte methode reciproke methode

126 Cost accounting © De Boeck nv 126 Geen onderlinge dienstverlening Dienstverlenende afdelingen personeelsafdeling:50.000 onderhoud:20.000 (uitbesteed) Andere afdelingen labo productie verkoop

127 Cost accounting © De Boeck nv 127 Geen onderlinge dienstverlening Systeem 1 - personeelsafdeling: aantal werknemers - onderhoud: oppervlakte Systeem 2 - personeelsafdeling: 40% aantal werknemers 60% aanwervingen - onderhoud: onderhoudsuren laboproductieverkoop Aantal werknemers Oppervlakte Aanwervingen Onderhoudsuren 10 300 4 500 50 1.000 2 450 10 100 6 50

128 Cost accounting © De Boeck nv 128 Geen onderlinge dienstverlening laboproductieverkoop Personeelsafdeling Onderhoud 7.143 4.286 35.714 14.286 7.143 1.428 laboproductieverkoop Personeelsafdeling 40% 60% Onderhoud 2.857 10.000 14.286 5.000 9.000 2.857 15.000 1.000

129 Cost accounting © De Boeck nv 129 Onderlinge dienstverlening: voorbeeld Dienstverlenende afdelingen –A: restaurant 600.000VS = aantal verstrekte maaltijden –B: computer 116.000VS = CPU-tijd –C: onderhoud 180.000VS = aantal werkuren Productie-afdelingen –P: 400.000 –Q: 200.000

130 Cost accounting © De Boeck nv 130 Oplossing voorbeeld Direct Getrapt Reciproke

131 Cost accounting © De Boeck nv 131 Planning en controle Standaardkost –Planning capaciteit in de toekomst –Controle vraag naar diensten sturen

132 Cost accounting © De Boeck nv 132 Planning en controle: voorbeeld Informatica-afdeling (CPU-tijd) kost: 250.000 EUR per periode 5 afnemende afdelingen –Werkelijk –Standaard 2.500 uur per periode Periode 1Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 500 uur / 500 uur

133 Cost accounting © De Boeck nv 133 Planning en controle: voorbeeld Periode 1Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 50.000 62.500 0 62.500 Periode 1Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 50.000 0 50.000 Werkelijk Standaard

134 Cost accounting © De Boeck nv 134 Besluitvorming Uitbesteden (outsourcen) –Kostenvergelijking –Andere factoren strategisch juridisch fiscaal ethisch

135 Cost accounting © De Boeck nv 135 Besluitvorming: voorbeeld Kosten A35.000 Kosten B: vast 12.000 variabel20.000 Kosten C: vast30.000 variabel28.000 Vraag: A uitbesteden (bedrijfsrestaurant) geleverd aan A B C P A van B C 10% 40% 30% 90% 60% 70%

136 Cost accounting © De Boeck nv 136 Besluitvorming: voorbeeld Kostenbesparingen A35.000 B 2.400 45.800 C 8.400 Minder diensten nodig 98,8 % nodig

137 Cost accounting © De Boeck nv Hoofdstuk 12 De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

138 Cost accounting © De Boeck nv 138 Gemeenschappelijke processen Product A Gemeenschappelijke kosten Product B split-off point Methodes: joint products hoofd- en bijproducten kosten van afval Beslissingen Waarom toewijzen? Afzonderlijke K

139 Cost accounting © De Boeck nv 139 1. Methodes: Joint products Gemeenschappelijke kosten Direct materiaal: 71.250 Indirecte kosten: 16.350 YIPZIP Verkoopwaarde split-off60.00065.000 verkoopwaarde afgewerkt72.00080.000 Afzonderlijke kost 4.960 6.880 Fysische maatstaf20.000 kg40.000 kg

140 Cost accounting © De Boeck nv 140 1. Methodes: Joint products 1. Verkoopwaarde Yip 42.048 Zip45.552 2. Fysische maatstaf Yip29.200 Zip58.400 3. Netto verkoopwaarde Yip41.900 Zip45.700 4. Constante marge Yip42.143 Zip45.457

141 Cost accounting © De Boeck nv 141 1. Methodes: Hoofd- en bijproducten Gemeenschappelijke kosten 3.000.000 HPBP Stuks100.0002.000 Prijs/stuk 50 2 Afzonderlijke kost 0 0 Verkoop jaar1 70.0001.200 jaar 2 30.000 800

142 Cost accounting © De Boeck nv 142 1.Methodes: Hoofd- en bijproducten Vermindering totale productiekosten Kvg (1) = 2.097.200 Kvg (2) = 898.800 Vermindering KVG Kvg (1) = 2.097.600 Kvg (2) = 898.400 Opbrengst Kvg (1) = 2.100.000 Kvg (2) = 900.000

143 Cost accounting © De Boeck nv 143 1. Methodes: Kosten van afval = afval grondstoffen halfafgewerkte producten Scrap = verkoopbaar kostprijs producten is lager Waste = onverkoopbaar kostprijs producten is hoger

144 Cost accounting © De Boeck nv 144 2. Besluitvorming S.C.: 360.000 A J.C.: 280.000 fysische B maatstafS.C.: 80.000 A: 60.000 kg prijs splitt-off60 prijs verder werken68 B: 20.000 kg prijs splitt-off50 prijs verder werken53

145 Cost accounting © De Boeck nv 145 3. Waarom toewijzen? Voorraadwaardering Winstgevendheid klanten Relatie overheid Relatie verzekeringsbedrijven Prijsafspraken met externen joint-ventures telecommunicatie...


Download ppt "PowerPointpresentatie Prof Dr. Filip Roodhooft. Cost accounting © De Boeck nv 2 Cost accounting H 1. Inleiding H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten."

Verwante presentaties


Ads door Google