De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reglement Inwendige Orde Hoofdstuk 1 : Het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Art.1 Ieder uitgesloten of ontslagnemend bestuurslid kan zich Ieder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reglement Inwendige Orde Hoofdstuk 1 : Het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Art.1 Ieder uitgesloten of ontslagnemend bestuurslid kan zich Ieder."— Transcript van de presentatie:

1 Reglement Inwendige Orde Hoofdstuk 1 : Het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Art.1 Ieder uitgesloten of ontslagnemend bestuurslid kan zich Ieder uitgesloten of ontslagnemend bestuurslid kan zich terug kandidaat stellen, als bestuurslid of als prins, na terug kandidaat stellen, als bestuurslid of als prins, na verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag de verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag de beslissing is genomen door de Raad van Bestuur. beslissing is genomen door de Raad van Bestuur.

2 Hoofdstuk 2 : Toegetreden leden. Art. 2 Ex-prinsen en prinsessen worden automatisch toegetreden lid van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Toegetreden leden hebben geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de Orde der Asserbakken behalve indien zij in kledij van ex-prins eventuele activiteiten bezoeken. Ex-prinsen en prinsessen worden automatisch toegetreden lid van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Toegetreden leden hebben geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de Orde der Asserbakken behalve indien zij in kledij van ex-prins eventuele activiteiten bezoeken. Toegetreden leden ontvangen in het begin van het seizoen een activiteitenkalender indien zij hierom vragen. Toegetreden leden ontvangen in het begin van het seizoen een activiteitenkalender indien zij hierom vragen. Voor het overige ontvangen zij geen informatie i.v.m. het reilen en zeilen van de vzw. Voor het overige ontvangen zij geen informatie i.v.m. het reilen en zeilen van de vzw. Andere formaliteiten zijn vermeld in de statuten hoofdstuk 2 Art. 5/6/7/8. Andere formaliteiten zijn vermeld in de statuten hoofdstuk 2 Art. 5/6/7/8. Reglement Inwendige Orde

3 Een toegetreden lid is vrij tot deelname aan wat dan ook. Zij hebben geen plichten t.o.v. de vereniging en omgekeerd. Iedere ex-prins/prinses is vrij om in de vereniging te blij­ven. Hij/zij komt in de garde der oud prinsen. Indien hij/zij effectief lid, of lid van de Raad van Bestuur (enkel voor hij) wenst te worden dan dienen zij hun kandidatuur hiervoor te stellen via het kandidatuurstellingsformulier verkrijgbaar op de zetel van de vereniging. Hij/zij dient zich aan te passen aan de kledij van de vereniging, van toepassing op dat ogenblik. Een toegetreden lid is vrij tot deelname aan wat dan ook. Zij hebben geen plichten t.o.v. de vereniging en omgekeerd. Iedere ex-prins/prinses is vrij om in de vereniging te blij­ven. Hij/zij komt in de garde der oud prinsen. Indien hij/zij effectief lid, of lid van de Raad van Bestuur (enkel voor hij) wenst te worden dan dienen zij hun kandidatuur hiervoor te stellen via het kandidatuurstellingsformulier verkrijgbaar op de zetel van de vereniging. Hij/zij dient zich aan te passen aan de kledij van de vereniging, van toepassing op dat ogenblik. Reglement Inwendige Orde

4 Hoofdstuk 3 : Verkiezing Prins, Prinses of Trifolium Art.3 Ieder jaar worden minimum twee personen uit de leden van de algemene vergadering gekozen die de volgende taken op zich dienen te nemen : Ieder jaar worden minimum twee personen uit de leden van de algemene vergadering gekozen die de volgende taken op zich dienen te nemen : keuze prins/prinses/Trifolium keuze prins/prinses/Trifolium regeling foto's en medailles regeling foto's en medailles mededelingen doen omtrent de plichten van de nieuwe prins/prinses/trifolium. mededelingen doen omtrent de plichten van de nieuwe prins/prinses/trifolium. De aanduiding van een prinses is niet verplicht. De aanduiding van een prinses is niet verplicht. Reglement Inwendige Orde

5 Art.4 : Voorwaarden minimum 21 voor de prins / minimum 18 voor de prinses minimum 21 voor de prins / minimum 18 voor de prinses gedurende een heel carnavalsjaar zich volledig inzetten voor de karnaval en de vereniging. gedurende een heel carnavalsjaar zich volledig inzetten voor de karnaval en de vereniging. een geldwaarde van 500 € inzetten per persoon (indien alleen prins, dan geldwaarde + 50 %). Onder geldwaarde wordt verstaan medailles en snoep waarbij kleding en verteer niet inbegrepen zijn. een geldwaarde van 500 € inzetten per persoon (indien alleen prins, dan geldwaarde + 50 %). Onder geldwaarde wordt verstaan medailles en snoep waarbij kleding en verteer niet inbegrepen zijn. geen politiek mandaat mogen uitoefenen. geen politiek mandaat mogen uitoefenen. Reglement Inwendige Orde

6 Art.5 : Plichten het aankopen van een medaille voor de raad van elf. het aankopen van een medaille voor de raad van elf. bij zoveel mogelijk uitstappen van de vereniging aanwezig zijn. bij zoveel mogelijk uitstappen van de vereniging aanwezig zijn. iedere carnavalactiviteit buiten die van de vereniging mededelen aan het dagelijks bestuur minstens een week voor deze activiteit, zodat er een beslissing kan over genomen worden. iedere carnavalactiviteit buiten die van de vereniging mededelen aan het dagelijks bestuur minstens een week voor deze activiteit, zodat er een beslissing kan over genomen worden. de eigendommen van de vereniging na het uitoefenen van zijn functie in een propere en volledige staat terug te bezorgen. de eigendommen van de vereniging na het uitoefenen van zijn functie in een propere en volledige staat terug te bezorgen. Reglement Inwendige Orde

7 Art.6 : Maatregelen bij het nablijven van de plichten kan de algemene vergadering de prins en/of prinses ontslaan en een andere aanduiden. Het ontslaan van de prins/prinses gebeurt met een tweederde der aanwezige stemmen. bij het nablijven van de plichten kan de algemene vergadering de prins en/of prinses ontslaan en een andere aanduiden. Het ontslaan van de prins/prinses gebeurt met een tweederde der aanwezige stemmen. een prins, geen raadslid, een prinses heeft geen stemrecht op de Raad van Bestuur doch mag aanwezig zijn om zijn mening te uiten. Een prins, tevens raadslid, behoud zijn stemrecht. een prins, geen raadslid, een prinses heeft geen stemrecht op de Raad van Bestuur doch mag aanwezig zijn om zijn mening te uiten. Een prins, tevens raadslid, behoud zijn stemrecht. Reglement Inwendige Orde

8 Hoofdstuk 5 : Bepalingen functies/taken Art.7 Een lid van de Raad van Bestuur heeft de volgende taken/functies: Een lid van de Raad van Bestuur heeft de volgende taken/functies: volgen van alle vergaderingen volgen van alle vergaderingen deelname aan de werken behorende tot de eigen activiteiten deelname aan de werken behorende tot de eigen activiteiten deelname aan de uitstappen, in het bijzonder aan deze van de verbroederingsverenigingen. deelname aan de uitstappen, in het bijzonder aan deze van de verbroederingsverenigingen. Deelname aan de werken van eigen materiaal en carnavalswagens. Deelname aan de werken van eigen materiaal en carnavalswagens. Deelname aan de voorbereiding aangaande aanpassen van statuten, huishoudelijk reglement en takenlijst. Deelname aan de voorbereiding aangaande aanpassen van statuten, huishoudelijk reglement en takenlijst. Reglement Inwendige Orde

9 Art.8 Een effectief lid heeft de volgende taken/functies: Een effectief lid heeft de volgende taken/functies: het volgen van de Algemene Vergaderingen. het volgen van de Algemene Vergaderingen. Actief deelnemen aan de werkverdeling van de eigen activiteiten. Actief deelnemen aan de werkverdeling van de eigen activiteiten. Bepaalde beperkte taken uit de takenlijst op zich nemen indien gevraagd. Bepaalde beperkte taken uit de takenlijst op zich nemen indien gevraagd. Begeleiden van de vereniging op de uitstappen in het bijzonder aan deze van de verbroederingsverenigingen. Begeleiden van de vereniging op de uitstappen in het bijzonder aan deze van de verbroederingsverenigingen. Reglement Inwendige Orde

10 Hoofdstuk 6 : Algemeenheden Art.9 Ieder lid van de Raad van Bestuur dat zijn ontslag heeft gegeven of uitgesloten is moet zijn raadsmedaille en vlinderdasje terug bezorgen aan de vereniging. Ieder lid van de Raad van Bestuur dat zijn ontslag heeft gegeven of uitgesloten is moet zijn raadsmedaille en vlinderdasje terug bezorgen aan de vereniging.Art.10 Iedere uitstap van de vereniging wordt beslist op de Raad van Bestuur. Dringende beslissingen kunnen genomen worden door het dagelijks bestuur. Iedere uitstap van de vereniging wordt beslist op de Raad van Bestuur. Dringende beslissingen kunnen genomen worden door het dagelijks bestuur. Reglement Inwendige Orde

11 Art.11 Iedere wijziging in het huishoudelijk reglement gebeurd op een Algemene Vergadering met een meerderheid van de aanwezige stemmen. Iedere wijziging in het huishoudelijk reglement gebeurd op een Algemene Vergadering met een meerderheid van de aanwezige stemmen.Art.12 Als er uit de raad van elf een prins wordt gekozen dan zal de geldwaarde die hij moet bijdragen 250,- € zijn. Dit gebeurd enkel als er geen andere bekwame kandidaten zijn. De medailles zullen door de kas betaald worden. Als er uit de raad van elf een prins wordt gekozen dan zal de geldwaarde die hij moet bijdragen 250,- € zijn. Dit gebeurd enkel als er geen andere bekwame kandidaten zijn. De medailles zullen door de kas betaald worden. Reglement Inwendige Orde

12 Art.13 Bij de afwezigheid van de secretaris op een vergadering zal een der aanwezige belast worden met het maken van notities van deze vergadering met voorkeur de ondervoorzitter. Bij de afwezigheid van de secretaris op een vergadering zal een der aanwezige belast worden met het maken van notities van deze vergadering met voorkeur de ondervoorzitter.Art.14 Het dragen van de veren is alleen toegelaten voor de prins en voor de ex-prinsen. Het dragen van de veren is alleen toegelaten voor de prins en voor de ex-prinsen. Reglement Inwendige Orde

13 Hoofdstuk 7 : Bijdragen Art. 15 De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Zij bedraagt maximaal 100€, zij kan verschillend zijn voor effectieve leden of toegetreden leden. De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Zij bedraagt maximaal 100€, zij kan verschillend zijn voor effectieve leden of toegetreden leden. Reglement Inwendige Orde

14 Hoofdstuk 8: Modaliteiten Penningmeester Art.16 De penningmeester heeft financieel onbeperkte volmacht over de rekening van de vzw. Hij voert de betalingen uit door de Raad van Bestuur goedgekeurde onkosten. Hij heeft onbeperkte toegang tot de rekening en schrijft alle financiële handelingen op in het kasboek. De penningmeester heeft financieel onbeperkte volmacht over de rekening van de vzw. Hij voert de betalingen uit door de Raad van Bestuur goedgekeurde onkosten. Hij heeft onbeperkte toegang tot de rekening en schrijft alle financiële handelingen op in het kasboek. Goedgekeurd en genotuleerd op de algemene vergadering, te As op 25 september 2005. Goedgekeurd en genotuleerd op de algemene vergadering, te As op 25 september 2005. Danny Hoogmartens,Patrick Leekens, Voorzitter.Secretaris. Reglement Inwendige Orde


Download ppt "Reglement Inwendige Orde Hoofdstuk 1 : Het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Art.1 Ieder uitgesloten of ontslagnemend bestuurslid kan zich Ieder."

Verwante presentaties


Ads door Google