De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieucertificering MCL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieucertificering MCL"— Transcript van de presentatie:

1 Milieucertificering MCL
Omayra Nooitgedagt Milieu-/energiecoördinator Zorgpartners Friesland 4 maart 2014

2 Programma Presentatie Duurzaamheidbeleid en Milieucertificering MCL
Uitreiking certificaat door Directeur MPZ en Manager Non-Food SMK aan Voorzitter Directie MCL

3 Groeien door te delen!

4 Verantwoorde ondernemerschap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

5 Duurzame Gezondheidszorg
Toekomstbestendige zorg waarbij: we het milieu zo min mogelijk willen belasten de zorg betaalbaar is en blijft we een bijdrage leveren aan de maatschappij Zorg die waarde toevoegt!

6 Hoe duurzaam zijn wij eigenlijk ?

7 Duurzaamheid-/ MVO beleid MCL
Duurzaamheid / MVO wordt steeds meer ingebed in de reguliere bedrijfsvoering (continu proces) Duurzaamheidbeleid Notitie MCL/NB begin 2011 door RvB bekrachtigd Social return projecten (win-win situatie) Milieucertificering MCL (niveau goud) Milieu- thermometer

8 Verandering van denken naar doen
Duurzaamheid Verander van denken naar doen!

9 Strategie (SMART) Duurzaamheid integraal in alle bedrijfsprocessen
Kwaliteit / Veiligheid Stap voor stap Lerende organisatie Top down en bottom up

10 Thema’s Binnen al onze drie kerntaken: Onze patiënten Onze mensen
Onze bedrijfsvoering Binnen al onze drie kerntaken: Patiëntenzorg Onderwijs en opleidingen Onderzoek

11 Onze patiënten Kwaliteit van leven Duurzaam gezond
Prettige en veilige omgeving

12 Onze mensen Duurzaam personeelsmanagement
Personeelsbestand afspiegeling van de samenleving Duurzame inzetbaarheid Prettige en veilige werkomgeving

13 Duurzame bedrijfsvoering
Voorkomen van milieubelasting Integrale veiligheid Beter kwaliteit Kostenbesparing Verantwoorde en betaalbare zorg

14 Duurzame bedrijfsvoering
Proactief energie-efficiencybeleid energie-/en waterbesparing Duurzaam Inkopen Duurzaam Bouwen Duurzame voeding Afvalpreventie Duurzaam Vervoer (Mobiliteitsplan) Proactief beleid rondom gevaarlijke stoffen

15 Duurzaamheid levert geld op!
Energie-efficiency - Energiebesparing en lagere energiekosten door: inzet WKK-installatie € /jaar LED-verlichting € /jaar Warmte en Koude opslag 60 tot 80% energie- besparing op koeling en op investeringen op energie-infrastructuur

16 Energie-efficiency / Energiebesparing
Lagere tarieven inkoop van energie door zeer scherpe contracten (uit benchmark laagste tarieven in de zorg) Energiemonitoring levert 15% aan energiebesparing Duurzaam gebouw (kosteneffectief, efficiënt, flexibel, lage operationele kosten, energiezuinig) Naast techniek/ontwerp is gedrag een zeer belangrijke factor (energiebesparing van € /jaar door het uitzetten van computers/beeldschermen buiten werktijden!

17 Duurzaam inkopen Lagere kosten door het bundelen van volume/ inkoopkracht met als resultaat scherpe contracten. Centrale distributiepunten (minder transportkosten, beter benutting van m2) Beter inzetbaarheid van middelen en materialen Aanschaf van veiliger en meer duurzame materialen en producten Vermijden van overbodige voorraden

18 Afvalpreventie / Afvalinzameling
Reductie van verpakkingsmaterialen Voorkomen van voedselverspilling door afstellen maaltijden, op de dag zelf maaltijdbehoefte opnemen Beter inzetbaarheid van onze kopieer-/ en printfaciliteiten (Printkosten MCL van € per maand te vermijden) Lagere kosten door effectieve afvalinzameling Scherpe contracten afvalverwerking

19 Veiligheid en Kwaliteitsverbetering
Efficiënter en veiliger werken Integrale veiligheid (milieu-/ brandveiligheid , patiëntveiligheid) Beter inzetbaarheid van middelen en materialen (minder gebruik van gevaarlijke stoffen, betere alternatieven die veiliger en minder milieubelastend zijn)

20 Reputatie / Groen Imago/ Betrouwbaarheid
Relevante bijdrage aan verduurzaming van de maatschappij (samenwerking, partnerships, kennisoverdracht) Waardering door onze stakeholders (Gemeente, Provincie, Zorgverzekeraars, etc.) We kunnen een voorbeeld stellen en laten zien hoe je onderneemt met respect voor onze patiënten, medewerkers en de wereld om ons heen.

21 Transparantie Jaarverslag Milieujaarverslag Energiebesparingsplan
Milieucertificering

22 Waarom certificering Milieuzorg?
Transparantie en toetsbaarheid Bewustwording Kwaliteit, integrale veiligheid en milieuzorg te blijven borgen

23 Certificering Milieuthermometer Zorgsector
Milieuzorgsysteem op maat! Gebaseerd op ISO 14001

24 Heldere set criteria om milieuwinst te behalen en te toetsen
Gevaarlijke stoffen Duurzaam Inkopen Afvalpreventie Duurzaam bouwen Milieumanagement Bodem/lucht/ geluid Energie/water/ afvalwater Vervoer

25 Certificering Brons: verplichte criteria + 6 extra naar keuze
Zilver: verplichte criteria + duurzaam inkopen + 11 extra naar keuze BRONS ZILVER

26 Certificering Goud: verplichte criteria + duurzaam inkopen
+ duurzaam bouwen + milieujaarverslag + koelinstallatie + 18 extra naar keuze GOUD

27 met als resultaat… Gouden niveau gekoppeld aan keurmerk Milieukeur!!
Beste duurzaamheidsverslag binnen de zorginstellingen.

28 Uitreiking milieucertificaat aan Directie MCL
Directeur Milieuplatform Zorgsector (dhr. Adriaan van Engelen) Manager Non-Food Stichting Milieukeur (mevr. Ineke Vlot)


Download ppt "Milieucertificering MCL"

Verwante presentaties


Ads door Google