De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Wonen Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Wonen Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Wonen Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’

2 OVERZICHT VOORSTELLING  Algemeen -organigram -missie en doelstellingen  TATO -Team woonadvies -Team woonondersteuning  Team Beleidsadvies -Adviseren -Regisseren -Subsidie-overeenkomsten -Projecten

3 ORGANIGRAM Dienst Wonen ˃Stadsbestuur: regelt alles van gemeentelijk belang. ˃Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein. ˃Verantwoordelijk voor dienstverlening aan burgers en voorbereiding van het Gentse woonbeleid. Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

4 ORGANIGRAM

5 | ORGANIGRAM Dienst Wonen Directeur Team Woonadvies en Woonondersteuning Woonwinkelsinfobeheer kot@gent Ondersteuning Team Beleid sociaal wonenWelzijn Stadsontwikkeling Woonkwaliteit Studenten Communicatie externe communicatie Interne communicatie Secretariaat personeelboekhoudingICT Tel 09 266 76 40

6 | MISSIE Een gelijke toegang creëren tot kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor alle groepen en elk individu.

7 | DOELSTELLINGEN ˃Wij bieden woonadvies en ondersteuning aan alle inwoners van Gent. ˃Wij adviseren het woonbeleid en bewaken de uitvoering ervan in een actieve regie binnen de woonsector.

8 TEAM WOONADVIES ˃1 ste lijnswerking ˃5 woonwinkels ˃wijkgerichte werking ˃info en advies op maat aan bewoners ˃ruime doelgroep en thematiek ˃infosessies aan groepen ˃signaalfunctie naar beleid toe Woonadvies

9 TEAM WOONADVIES ˃locatie: 5 Woonwinkels -WW Gent Zuid -WW Brugse Poort-Rabot -WW Ledeberg-Gentbrugge -WW St. Amandsberg-Oostakker -WW Sluizeken-Meulestede ˃Thema-winkel : kot@gent 5 + 1

10 TEAM WOONADVIES ˃in bureau AC → 544 registraties (telefoons: 420 - mailbox wonen 44 - mailbox Kot@gent: 60) ˃Woonwinkel Gent Zuid → 203 registraties op 25 zitdagen ˃Woonwinkel St-Amandsberg  113 registraties waarvan 24 registraties op 8 zitdagen ˃Woonwinkel Ledeberg  104 registraties waarvan 61 op 8 zitdagen ˃Woonwinkel Brugse Poort - Rabot → 183 registraties waarvan 50 op 8 zitdagen ˃Woonwinkel Sluizeken-Meulestede → 47 registraties waarvan 19 op 8 zitdagen Cijfers april 2014

11 TEAM WOONONDERSTEUNING ˃2 de lijnswerking ˃herhuisvestingen ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen ˃herhuisvestingen acties huisjesmelkerij ˃transitwoningen ˃Vosmeers: permanent woonwagenterrein Woonondersteuning

12 Team Beleid  Adviseren  Regisseren  Expertise  Faciliteren - coachen  Subsidie-overeenkomsten  Projecten  …….. Woonbeleid

13 Team Beleid  Stadsbestuur ► op vraag van schepen ► op eigen initiatief  Andere stadsdiensten ► formeel advies ► collegiaal Adviseren ˃Woonkwaliteit ˃Betaalbaarheid van wonen ˃Sociaal wonen ˃Stadsvernieuwing ˃Studentenhuisvesting ˃Ruimtelijke planning ˃Duurzaam wonen ˃Mobiliteit ˃Welzijn en wonen ˃……

14 Team Beleid = Bijzondere vorm van sturen gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen, tot een min of meer samenhangend geheel met het oog op een bepaald resultaat. Regisseren ˃Overzicht op de situatie ˃Verantwoording afleggen over het geheel ˃Gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten ˃Organiseren van samenwerking

15 Team Beleid Regisseren ˃Sociaal wonen ˃Woonkwaliteit ˃Studentenhuisvesting ˃Samenwonen ˃......

16 Team Beleid Dienst Wonen  Inhoudelijke onderhandelen en opvolgen  Financieel  Administratief Subsidie-overeenkomsten2014 - 2019

17 Team Beleid  Huurdersbond  CAW  Samenlevingsopbouw  Sociaal verhuurkantoren  HuurinGent  Domus Mundi (2015- 2019)  SOGent (2015 - 2019 Subsidie-overeenkomsten2014 - 2019

18 Subsidie-overeenkomsten Huurdersbond  2014-2016  Vormingspakket aan diverse doelgroepen ( laatstejaars, daklozen, gedetineerden, psychiatrische clienten, ….)  Spreekuur in het AC ZUID met eerstelijns juridisch woonadvies – drie halve dagen per week  1 voltijds personeelslid. ‘Jong geleerd, goed gehuurd – advies op maat’

19 Subsidie-overeenkomsten CAW  2014-2015  CAW neemt leegstaande sociale woningen in huur  Stelt de woningen ter beschikking van gezinnen  Werkt met woonbuddy’s  1,3 FTE personeel Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen

20 Subsidie-overeenkomsten Samenlevingsopbouw  2014-2016  Actieve participatie van bewonersgroepen in diverse wijken (buurtbeheer, complementaire munt, ….)  Rabotsite  Ledeberg Leeft (Stadaert-site)  Nieuw Gent  Brugse Poort (leiekaai) Actieve bewonersparticipatie in stadsvernieuwingswijken

21 Subsidie-overeenkomsten Samenlevingsopbouw  2014-2016  Actie bewonersparticipatie sociale huisvesting en co- creatie  Nieuw Gent (Steenakker)  Nog 2 andere wijken te bepalen  5 – 8 VTE personeelsleden Actieve bewonersparticipatie in stadsvernieuwingswijken

22 Subsidie-overeenkomsten Sociaal verhuurkantoren  2014-2016  Bevorderen van de basiskwaliteit in SVK – woningen  100 % Conformiteitsattest  Vlaamse Wooncode.  2 VTE personeel (of equivalent) Veiligheid en woonkwaliteit in SVK woningen

23 Subsidie-overeenkomsten HuurinGent  2014-2017  Subsidiëring van de werking  2 – 3 VTE personeelsinzet. Ondersteuning werking

24 Subsidie-overeenkomsten Domus Mundi  2015-2019  Ontzorgen van eigenaars in renovatie van de woning  Eigenaars-bewoners met laag inkomen  Eigenaars-verhuurders zonder kennis/netwerk  2 VTE personeel ontzorgen van burgers met bouwplannen

25 Subsidie-overeenkomsten Sogent  2015-2019  Beheer van leegstaande, vervallen, onderbenutte, onaangepaste panden of terreinen  Aankoop, renovatie, sloop, sociaal beheer, verkaveling, …..  Doelgroep : jonge gezinnen  Rollend fonds Krotbestrijding

26 Team Beleid Projecten  Subsidiereglement woonkwaliteit  Fusie SVK’s  Tondelier (plus)  Meulestede – CLT  Kot@gent  Hospita-wonen  Ontzorgingstrajecten  ……… 2014 - 2019

27 | VRAGEN ?


Download ppt "Dienst Wonen Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg ‘Woonadvies en Beleidsadvies’"

Verwante presentaties


Ads door Google