De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Jaarlaagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van der Beek- Mentor M4 Geert-Jan Vogel- Mentor M4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Jaarlaagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van der Beek- Mentor M4 Geert-Jan Vogel- Mentor M4."— Transcript van de presentatie:

1 Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Jaarlaagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van der Beek- Mentor M4 Geert-Jan Vogel- Mentor M4 Pjotr Nijenhuis - Mentor M4

2 * Het eindexamen: PTA, SET en SEP, handleiding * Herkansingen * De examentraining * Het sectorwerkstuk * Decanaat * Waar gaat u heen?

3 Programma van Toetsing en Afsluiting * Examendossier is gestart in M3, nu verder * Per vak geordend * Belangrijk: ‘weging’ en ‘herkansbaar’ * Alle cijfers van M-4 tellen mee + de cijfers uit het examendossier van M-3 (gewogen gemiddelde) * 1 oktober op de schoolsite * PTA en Handleiding afgedrukt voor de leerlingen.

4 School Examen Toets = herkansbaar School Examen Practicum = alle niet herkansbare toetsen Schooldeel van het eindexamen SET& SEP

5 * Vooraf afmelden * Afwezig? Docent noteert een 0,1. * Inhalen: Zie handleiding. * Herkansen? Zie handleiding. In de herkansingsweek (1 per periode)

6 3 herkansingen dit jaar! Afwezig? Inhalen mag, maar… * gaat ten koste van de herkansing * indien de leerling meerdere SET's heeft gemist, tellen de inhaalmomenten als 1 herkansing.

7 * Week 45: SET-week 1 * Week 4: SET-week 2 * Week 4: KLUTO MVT * Week 13: SET-week 3

8 * Start CE 1 e tijdvak: 11 mei 2015 Eind CE 1 e tijdvak: 28 mei 2015 Uitslag 1 e tijdvak: 11 juni 2015 onder voorbehoud * CE 2 e tijdvak: 15 juni 2015 Uitslag: 30 juni 2015 onder voorbehoud * Diplomering: 01 juli 2015

9 * Tijdens de les: - opdrachten maken - opdrachten bespreken - vragen stellen, etc. * Examentrainingsweken eind schooljaar: - 2 trainingen - bespreking door vakdocent - Lyceo examentraining. Via lyceowebsite.

10 * Opdracht (werkstuk) waarin je laat zien dat je de vaardigheden beheerst: * Samenwerken * Plannen * Informatie zoeken * Presenteren (19 november 2014)

11 Doel * Werken met planners in SOMtoday via schoolplein. * Controle op plannen * Goede planning over de maanden, gebruik het PTA.

12 AANMELDEN? GRAAG!! VIA: INFO@REVIUSDOORN.NL

13 DECANAAT Mia Memelink Decaan mavo/havo

14 * Mogelijkheden na vmbo-TL * MBO - opleiding * Aanmelding MBO – opleiding * MHBO - opleiding * Overstap vmbo TL - havo * Keuzebegeleiding en belangrijke data * Tot slot! * Vragen?

15 * Startkwalificatie * Werken en lerenBeroeps Begeleidende Leerweg (BBL) (> 60% praktijk) * Doorlerena. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (70% leren+30% stage) b. havo c. MHBO

16 * AOC Landbouw Agrarisch Opleidings-Centrum * ROC Zorg en Welzijn Regionaal Opleidings-Centrum Techniek Economie

17 Niveau en naam Toelatingsvoorwaarden * 1 Entreetoelatingsgesprek Opleiding * 2 Basisberoepstoelatingsgesprek Opleiding * 3Vakopleidingvmbo- KGT diploma * 4 Middenkadervmbo-TL diploma Opleidingmet voorwaarden

18 1. Persoonlijke informatie 2. Informatie over opleidingen, beroepen, arbeidsmarkt 3.Keuze bepalen Ook HAVO-kandidaten maken een keuze 4. Keuze uitvoeren, dus inschrijven vanaf januari

19 V oordelen van een vroege aanmelding (1 april 2015) * 1. Je weet in een vroeg stadium of je geplaatst bent. * 2. Mocht je onverhoopt niet geplaatst worden, dan heb je nog voldoende tijd om je aan te melden voor een andere opleiding. * 3. Bij een verlengde intakefase is er voldoende tijd om die uit te voeren. * 4. MBO-instellingen kunnen jou in een vroegtijdig stadium goed informeren over verschillende opleidingszaken. * TIP:You Tube filmpje intakegesprek ROChttp://youtu.be/njH9gHyAEj0http://youtu.be/njH9gHyAEj0

20 * MHBO*MBO + HBO Kan o.a. bij veel economische opleidingen. LET OP : mogelijke instroomeisen van een MHBO opleiding!

21 Doel en kenmerken Tweede fase: * Actief en zelfstandig lerende leerling * Profiel i.p.v. vakkenpakket

22 Voorwaarden: * Gesprek over motivatie en studiehouding * Positief advies van de docenten * Afgesloten opleiding met eindlijst (CE+SE) gemiddeld 6,8 of hoger * Er moet stof ingehaald worden

23 * http://reviusdoornvmbo.dedecaan.net/ http://reviusdoornvmbo.dedecaan.net/ * www.beroepeninbeeld.nl www.beroepeninbeeld.nl * www.roc.nl www.roc.nl * www.tkmst.nl www.tkmst.nl * www.techniekinbeeld.nl www.techniekinbeeld.nl

24 * Vragenlijst opleidingswens is al geweest * gesprek met decaan oktober/november * MBO Studiebeurs Utrecht 28/29 november * Naar havo info-avond 13 januari 2015 * Open dagen MBO’s november t/m www.roc.nl april * Rotary beroepenmarkt 10 februari * MBO scholenmarkt 5 maart

25

26 * Steun en stimulans is belangrijk * Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en beroepskeuze * Gesprek met decaan, neem even contact op * Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0343-412145 of per mail m.memelink@reviusdoorn.nlm.memelink@reviusdoorn.nl * Veel succes bij de keuze!!

27 BKW x01 NSP x03 VLG x05 Rim JustinTijmen Lotje RubenSteven Bart Niels v/d BroekJoey Daan Daemen EmielOlaf Floris FlorianMandy Rune Niels KerkhofJesse Gejas Wessel Daan KeuningEmma Eveline Niels de LeeuwMaaike Corry MatsFemke v. Lent Charlotte ElinaAmber Jur KatinkaWendel Quintijn MennoBeaudine Serge PalmerJudith Max CarlijnEva Gijs JelmerNina Mara JamieGabriël Jesse v. Spanje Sybren Lienke Daphne Gasparine Eeke Femke v/d Waerdt Violet Helen


Download ppt "Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Jaarlaagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van der Beek- Mentor M4 Geert-Jan Vogel- Mentor M4."

Verwante presentaties


Ads door Google