De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond M4 2 oktober 2014 Frank Veenendaal - Conrector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond M4 2 oktober 2014 Frank Veenendaal - Conrector"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond M4 2 oktober 2014 Frank Veenendaal - Conrector
José de la Fuente Pozo - Jaarlaagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van der Beek - Mentor M4 Geert-Jan Vogel - Mentor M4 Pjotr Nijenhuis Mentor M4

2 Programma Het eindexamen: PTA, SET en SEP, handleiding Herkansingen
De examentraining Het sectorwerkstuk Decanaat Waar gaat u heen? Programma

3 Eindexamen en PTA Programma van Toetsing en Afsluiting
Examendossier is gestart in M3, nu verder Per vak geordend Belangrijk: ‘weging’ en ‘herkansbaar’ Alle cijfers van M-4 tellen mee + de cijfers uit het examendossier van M-3 (gewogen gemiddelde) 1 oktober op de schoolsite PTA en Handleiding afgedrukt voor de leerlingen.

4 Schooldeel van het eindexamen
SET& SEP School Examen Toets = herkansbaar School Examen Practicum = alle niet herkansbare toetsen

5 Afmelden voor / tijdens SET
Vooraf afmelden Afwezig? Docent noteert een 0,1. Inhalen: Zie handleiding. Herkansen? Zie handleiding. In de herkansingsweek (1 per periode)

6 Afwezig tijdens toets? 3 herkansingen dit jaar!
Afwezig? Inhalen mag, maar… gaat ten koste van de herkansing indien de leerling meerdere SET's heeft gemist, tellen de inhaalmomenten als 1 herkansing.

7 Data SET-weken Week 45: SET-week 1 Week 4: SET-week 2
Week 4: KLUTO MVT Week 13: SET-week 3

8 Data Eindexamen Start CE 1e tijdvak: 11 mei 2015
Eind CE 1e tijdvak: 28 mei 2015 Uitslag 1e tijdvak: 11 juni 2015 onder voorbehoud CE 2e tijdvak: juni 2015 Uitslag: juni 2015 onder voorbehoud Diplomering: 01 juli 2015

9 De examentraining Tijdens de les: - opdrachten maken
- opdrachten bespreken - vragen stellen, etc. Examentrainingsweken eind schooljaar: - 2 trainingen - bespreking door vakdocent - Lyceo examentraining. Via lyceowebsite.

10 Het Sectorwerkstuk Opdracht (werkstuk) waarin je laat zien dat je de vaardigheden beheerst: Samenwerken Plannen Informatie zoeken Presenteren (19 november 2014)

11 Planners en PTA Doel Werken met planners in SOMtoday via schoolplein.
Controle op plannen Goede planning over de maanden, gebruik het PTA.

12 Gezocht OUDERADVIESGROEP MAVO M/V
AANMELDEN? GRAAG!! VIA:

13 DECANAAT Mia Memelink Decaan mavo/havo

14 Agenda Mogelijkheden na vmbo-TL MBO - opleiding
Aanmelding MBO – opleiding MHBO - opleiding Overstap vmbo TL - havo Keuzebegeleiding en belangrijke data Tot slot! Vragen? Agenda

15 Mogelijkheden na vmbo-TL
Startkwalificatie Werken en leren Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) (> 60% praktijk) Doorleren a. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (70% leren+30% stage) b. havo c. MHBO Als de leerlingen hun mavo diploma hebben, is dat geen startkwalificatie. Alleen startkwalificatie bij: MBO 2 en hoger, Havo en Vwo. Tot je 18e moet je naar school om een startkwalificatie te halen. Daarna val je onder de RMC wet. BBL is 70% werken en 30% school. Je gaat dan meestal 1x per week naar school De rest van de tijd werk je bij een leerbedrijf. Dit bedrijf moet je zelf opzoeken. BOL is 70% leren en 30% stage. Je gaat de hele week naar school en je loopt perioden stages. Havo : Doorstroomeisen voor de havo worden straks nader verteld. MHBO is een versnelde mbo opleiding. Hier kom ik ook later op terug.

16 Het MBO: de sectoren AOC Landbouw Agrarisch Opleidings-Centrum
ROC Zorg en Welzijn Regionaal Opleidings-Centrum Techniek Economie AOC zijn scholen waar je agrarische opleidingen, tuinders, dieren etc. kunt volgen. Een voorbeeld is het Wellant College in Houten. ROC’s kent dezelfde 3 sectoren als op het vmbo Nl. Zorg en Welzijn, Techniek Economie. Deze sectoren zijn onderverdeeld in Domeinen. Er zijn 16 domeinen, waarbinnen de opleidingen worden aangeboden. Het MBO: de sectoren

17 Het MBO: de niveaus 1 Entree toelatingsgesprek Opleiding
Niveau en naam Toelatingsvoorwaarden 1 Entree toelatingsgesprek Opleiding 2 Basisberoeps toelatingsgesprek Opleiding 3 Vakopleiding vmbo- KGT diploma 4 Middenkader vmbo-TL diploma Opleiding met voorwaarden ROC Midden Nederland heeft richtlijnen opgesteld voor VMBO-leerlingen die niet voldoen aan de diploma-eis. Deze richtlijnen worden zoveel mogelijk met roc’s in de regio afgestemd: - VMBO-leerlingen basisberoepsgerichte leerweg zonder diploma gaan naar de entreeopleiding. - VMBO-leerlingen zonder diploma kl, gl of tl kunnen op basis van de uitkomsten van een toelatingsonderzoek alsnog worden geplaatst in een MBO-opleiding op niveau 2, 3 of 4. MBO 1 kun je drempelloos instappen. Hiervoor hoef je dus geen diploma te halen. Je wordt opgeleid voor eenvoudig uit te voeren werkzaamheden. BV winkelassistent MBO 2 heb je een basisberoepsgericht vmbo diploma voor nodig. Je wordt opgeleid voor uitvoerend (assisterende) werkzaamheden. BV autotechnicus MBO 3 heb je een kaderberoepsgerichte, gemengde leeweg of theoretische leerweg vmbo diploma voor nodig. Je wordt opgeleid tot het volledig zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden. BV 1e monteur MBO 4 heb je een gemengde of theoretische leerweg diploma voor nodig. Je wordt opgeleid tot het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden tot leidinggevende. Te denken hierbij valt aan filiaalbeheerder

18 Stappenplan vervolgopleiding
1. Persoonlijke informatie 2. Informatie over opleidingen, beroepen, arbeidsmarkt 3. Keuze bepalen Ook HAVO-kandidaten maken een keuze 4. Keuze uitvoeren, dus inschrijven vanaf januari Wie ben ik? Persoonlijkheid Wat kan ik? Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat wil ik? Wat is mijn doel? Peast met je omgeving, ouders, familie, vrienden etc. Ga op zoek naar info over opleidingen, beroepen. Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt? Verschillende websites aan het einde van de presentatie. 3. Vanaf januari (of eerder) inschrijven voor 1 april 2015.

19 Aanmelding MBO-opleidingen
Voordelen van een vroege aanmelding (1 april 2015) 1. Je weet in een vroeg stadium of je geplaatst bent. 2. Mocht je onverhoopt niet geplaatst worden, dan heb je nog voldoende tijd om je aan te melden voor een andere opleiding. 3. Bij een verlengde intakefase is er voldoende tijd om die uit te voeren. 4. MBO-instellingen kunnen jou in een vroegtijdig stadium goed informeren over verschillende opleidingszaken. TIP: You Tube filmpje intakegesprek ROChttp://youtu.be/njH9gHyAEj0 Voorafgaand aan het inschrijven is het verstandig om samen met uw kind opendagen van de scholen te bezoeken om een beeld te krijgen van de school. Ik wil u oproepen om zoveel mogelijk met uw kind mee te gaan naar deze opendagen en dan andere vragen te stellen als uw kind. Vraagt u eens wat meer door over de inhoud van de opleiding, wat wordt er aangeboden, welke vakken : probeert u zo er achter te komen of de opleiding uw kind voldoende uitdaging biedt, om zo teleurstelling te voorkomen. Worden er stages gelopen en wanneer, hoeveel contactmomenten heeft uw kind, etc. Uw zoon of dochter wordt door de opleiding uitgenodigd voor een intakegesprek. Voorafgaande aan het intakegesprek moet hij/zij een doorstroomdossier invullen. Meestal is dit digitaal en krijgt hij/zij daarvoor een code. Hij vult dan het A gedeelte in en de mentor het B gedeelte. Evt. kan ik het B gedeelte ook invullen. De leerling vult dan vervolgens het akkoordverklaring in en neemt het doorstroomdossier mee naar de intaker. Veelal verloopt dit gesprek met een pos. studieadvies., maar het wil ook wel eens voorkomen dat het negatief uitvalt. Vandaar ook een oproep tot vroege inschrijving om nog tot een B keuze te komen. Specialistische opleiding zoals Sport & Bewegen, Vormgeven en VeVa voor 1 maart.

20 MHBO: Combinatie opleidingen
MHBO * MBO + HBO Kan o.a. bij veel economische opleidingen. LET OP : mogelijke instroomeisen van een MHBO opleiding! MHBO is een versnelde mbo opleiding. De MBO opleiding duren 1 a 2 jaar korter. Of je doet het laatste jaar van de MBO vakken op HBO niveau en je stroomt het HBO in., met vrijstellingen. Dit kan per MBO opleiding verschillen. Informeer hiervoor bij de ROC’s. Er zijn MBO ‘s die een samenwerkingsconvenant hebben met een HBO instelling. Vaak worden er eisen gesteld. Bijv. een 6 voor Engels etc. MBO4 opleidingen duren met ingang van jaar. Sommigen duren wel 4 jaar omdat ze specialistischer zijn. - MHBO opleidingen duren 1-2 jaar korter waardoor: - snelle doorstroom naar HBO mogelijk is Modules met HBO leerstof Sneller HBO diploma door vrijstelingen met mbo diploma Groter slagingskans HBO Goede samenwerking met HBO scholen MHBO: Combinatie opleidingen

21 De overstap naar havo Doel en kenmerken Tweede fase:
Actief en zelfstandig lerende leerling Profiel i.p.v. vakkenpakket De overstap naar havo

22 Gesprek over motivatie en studiehouding
Voorwaarden: Gesprek over motivatie en studiehouding Positief advies van de docenten Afgesloten opleiding met eindlijst (CE+SE) gemiddeld 6,8 of hoger Er moet stof ingehaald worden 6,80 moet het ook daadwerkelijk zijn. Een 6,78 wordt niet toegelaten. Kiest uw zoon bijv. wisk. B dan moet hij een inhaalprogramma doen. Dit geldt ook voor scheikunde, als alleen natuurkunde is gevolgd. Geeft u voor de kerstvakantie aan of uw kind naar de havo wil.

23 Handige websites http://reviusdoornvmbo.dedecaan.net/
Handige websites

24 Keuzebegeleiding vmbo 4
Vragenlijst opleidingswens is al geweest gesprek met decaan oktober/november MBO Studiebeurs Utrecht /29 november Naar havo info-avond januari 2015 Open dagen MBO’s november t/m april Rotary beroepenmarkt februari MBO scholenmarkt maart

25 U als ouders heeft een grote invloed op de studiekeuze van uw zoon of dochter, al laat hij of zij dat niet altijd merken. Praat met uw kind over zijn of haar keuze en gaat u mee naar open dagen.

26 Tot slot ! Steun en stimulans is belangrijk
Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en beroepskeuze Gesprek met decaan, neem even contact op Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer of per mail Veel succes bij de keuze!!

27 x03 x05 BKW x01 NSP VLG Rim Justin Tijmen Lotje Ruben Steven Bart
Niels v/d Broek Joey Daan Daemen Emiel Olaf Floris Florian Mandy Rune Niels Kerkhof Jesse Gejas Wessel Daan Keuning Emma Eveline Niels de Leeuw Maaike Corry Mats Femke v. Lent Charlotte Elina Amber Jur Katinka Wendel Quintijn Menno Beaudine Serge Palmer Judith Max Carlijn Eva Gijs Jelmer Nina Mara Jamie Gabriël Jesse v. Spanje Sybren Lienke Daphne Gasparine Eeke Femke v/d Waerdt Violet Helen


Download ppt "Ouderavond M4 2 oktober 2014 Frank Veenendaal - Conrector"

Verwante presentaties


Ads door Google