De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond M4 2 oktober 2013 Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Laagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van Houte- Mentor M4A Daniëlle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond M4 2 oktober 2013 Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Laagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van Houte- Mentor M4A Daniëlle."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond M4 2 oktober 2013 Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Laagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van Houte- Mentor M4A Daniëlle van Buren- Mentor M4B Wim van der Beek - Mentor M4C

2 Programma Het eindexamen: PTA, SET en SEP, handleiding Herkansingen De examentraining Het sectorwerkstuk Decanaat Waar gaat u heen?

3 Eindexamen PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier is gestart in M3, nu verder Per vak geordend Belangrijk: ‘weging’ en ‘herkansbaar’ Alle cijfers van M-4 tellen mee + de cijfers uit het examendossier van M-3 (gewogen gemiddelde) 1 oktober op de schoolsite PTA en Handleiding afgedrukt voor de leerlingen.

4 School Examen Toets = herkansbaar School Examen Practicum = alle niet herkansbare toetsen Schooldeel van het eindexamen SET& SEP

5 Afmelden voor / tijdens SET Vooraf afmelden Afwezig? Docent noteert een 0,1. Inhalen: Zie handleiding. Herkansen? Zie handleiding. In de herkansingsweek (1 per periode) In de herkansingsweek (1 per periode)

6 Afwezig tijdens toets 3 herkansingen dit jaar! Afwezig? Inhalen mag, maar… gaat ten koste van de herkansing indien de leerling meerdere SET's heeft gemist, tellen de inhaalmomenten als 1 herkansing.

7 Data SET-weken Week 45: SET-week 1 Week 3: SET-week 2 Week 4: KLUTO MVT Week 13: SET-week 3

8 Data Eindexamen Start CE 1 e tijdvak: 12 mei 2014 Eind CE 1 e tijdvak: 27 mei 2014 Uitslag 1 e tijdvak: 11 juni 2014 onder voorbehoud CE 2 e tijdvak: 16 juni 2014 Uitslag: 25 juni 2014 onder voorbehoud Diplomering: 09/10 juli 2014

9 De examentraining Tijdens de les: - opdrachten maken - opdrachten bespreken - vragen stellen, etc. Examentrainingsweken eind schooljaar: - 2 trainingen - bespreking door vakdocent - Lyceo examentraining. Via lyceowebsite.

10 Het Sectorwerkstuk Opdracht (werkstuk) waarin je laat zien dat je de vaardigheden beheerst: –Samenwerken –Plannen –Informatie zoeken –Presenteren (13 november 2013)

11 Planners en PTA Doel Werken met planners. Controle op plannen Goede planning over de maanden, gebruik het PTA. gebruik het PTA.

12 Gezocht OUDERADVIESGROEP MAVO M/V AANMELDEN? GRAAG!! VIA:INFO@REVIUSDOORN.NL

13 DECANAAT Mia Memelink

14 Agenda Mogelijkheden na vmbo-TL MBO - opleiding Aanmelding MBO – opleiding MHBO - opleiding Overstap vmbo TL - havo Keuzebegeleiding en belangrijke data Tot slot! Vragen?

15 Mogelijkheden na vmbo-TL Startkwalificatie Werken en lerenBeroeps Begeleidende Leerweg (BBL) (> 60% praktijk) Doorlerena. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (70% leren+30% stage) b. havo c. MHBO

16 Het MBO: de sectoren –AOC Landbouw Agrarisch Opleidings- Centrum –ROCZorg en Welzijn Regionaal Opleidings-Techniek CentrumEconomie

17 Het MBO: de niveaus Niveau en naam Toelatingsvoorwaarden 1 Assistententoelatingsgesprek Opleiding 2 Basisberoepstoelatingsgesprek Opleiding 3Vakopleidingvmbo- KGT diploma 4 Middenkadervmbo-TL diploma Opleidingmet voorwaarden

18 Aanmelding MBO-opleidingen V oordelen van een vroege aanmelding (1 april 2014) 1. Je weet in een vroeg stadium of je geplaatst bent. 2. Mocht je onverhoopt niet geplaatst worden, dan heb je nog voldoende tijd om je aan te melden voor een andere opleiding. 3. Bij een verlengde intakefase is er voldoende tijd om die uit te voeren. 4. MBO-instellingen kunnen jou in een vroegtijdig stadium goed informeren over verschillende opleidingszaken. TIP:You Tube filmpje intakegesprek ROC ROC http://youtu.be/njH9gHyAEj0http://youtu.be/njH9gHyAEj0

19 MHBO: Combinatie opleidingen MHBO*MBO + HBO Kan o.a. bij veel economische opleidingen. LET OP : mogelijke instroomeisen van een MHBO opleiding!

20 De overstap naar havo Doel en kenmerken Tweede fase: Doel en kenmerken Tweede fase: Actief en zelfstandig lerende leerling Profiel i.p.v. vakkenpakket Profiel i.p.v. vakkenpakket

21 Voorwaarden: Gesprek over motivatie en studiehouding Positief advies van de docenten Afgesloten opleiding met eindlijst (CE+SE) gemiddeld 6,8 of hoger. Er moet stof ingehaald worden.

22 Keuzebegeleiding vmbo 4 Vragenlijst opleidingswens is al geweest opleidingswens is al geweest gesprek met decaan oktober MBO Studiebeurs Utrecht 6/7 december Naar havo info-avond 14 januari 2014 Open dagen MBO’s november t/m www.roc.nl april Rotary beroepenmarkt 28 januari MBO scholenmarkt 6 maart

23 Tot slot ! Steun en stimulans is belangrijk Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en beroepskeuze Gesprek met decaan, neem even contact op Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0343- 412145 of per mail m.memelink@reviusdoorn.nl m.memelink@reviusdoorn.nl Veel succes bij de keuze!!


Download ppt "Ouderavond M4 2 oktober 2013 Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Laagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van Houte- Mentor M4A Daniëlle."

Verwante presentaties


Ads door Google