De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmeerstijl Hoofdstuk 21. Visual Basic.NET voor studenten2 Inleiding Belang van een goede programmeerstijl:  Programma’s worden door meerdere mensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmeerstijl Hoofdstuk 21. Visual Basic.NET voor studenten2 Inleiding Belang van een goede programmeerstijl:  Programma’s worden door meerdere mensen."— Transcript van de presentatie:

1 Programmeerstijl Hoofdstuk 21

2 Visual Basic.NET voor studenten2 Inleiding Belang van een goede programmeerstijl:  Programma’s worden door meerdere mensen gemaakt Onderlinge afspraken maken Leesbaarheid (irritatie vermijden) Consistentie, uniforme code  Hergebruik van code bevorderen Objecten Componenten

3 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten3 Programmalay-out Namen  Betekenisvol  Begint met Hoofdletter: keyword, klasse, methode en property  Begint met kleine letter: parameter, lokale variabele, instantievariabele  Hernoem de namen van components gegenereerd door VS  Geen set/get in de naam van een property

4 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten4 Programmalay-out Inspringen  In principe niet nodig, maar erg aangeraden  IDE helpt hierbij  Lange regels opsplitsen ( _ juist plaatsen) Witregels  Scheiden van methoden, member variabelen, properties  #Region  scheiden van blokken code 1 klasse per bestand

5 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten5 Commentaar Niet herhalen wat code al duidelijk maakt Duidelijke code behoeft weinig tot geen commentaar Wees spaarzaam Wel belangrijk: API documentatie  Wat betekent de klasse  Wat doen Public methoden en properties

6 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten6 Constanten Verhogen leesbaarheid Sommigen prefereren hoofdletters (bv MAXINDEX )

7 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten7 Klassen Bevorderen hergebruik, flexibiliteit Lengte van een klasse beperken Lengte van een methode beperken Inkapseling Naamgeving Volgorde: 1. Instantievariabelen 2. Public methoden 3. Properties 4. Private methoden

8 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten8 Geneste Ifs If a > b Then If a > c Then largest = a Else largest = c End If Else If b > c Then largest = b Else largest = c End If If a >= b And a >= c Then largest = a End If If b >= a And b >= c Then largest = b End If If c >= a And c >= b Then largest = c End If If a >= b And a >= c Then largest = a ElseIf b >= a And b >= c Then largest = b Else largest = c End If

9 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten9 Geneste lussen yCoord = 10 For floor = 0 To floors xCoord = 10 For flat = 0 To flats paper.DrawRectangle(myPen, xCoord, yCoord, 10, 10) xCoord = xCoord + 15 Next yCoord = yCoord + 15 Next Aparte methode van maken is duidelijker

10 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten10 Geneste lussen yCoord = 10 For floor = 0 To floors DrawFloor(yCoord, flats) yCoord = yCoord + 15 Next Private Sub DrawFloor(ByVal yCoord As Integer, ByVal flats As Integer) Dim xCoord As Integer = 10 Dim flat As Integer Dim paper As Graphics paper = PictureBox1.CreateGraphics() Dim myPen As Pen = New Pen(Color.Black) For flat = 0 To flats paper.DrawRectangle(myPen, xCoord, yCoord, 10, 10) xCoord = xCoord + 15 Next End Sub

11 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten11 Ingewikkelde voorwaarden Const maxIndex As Integer = 99 Dim table(maxIndex) As Integer table(0) = -99 table(23) = 42 table(99) = 99 Dim wanted As Integer Dim index As Integer wanted = CInt(InputTextBox.Text) index = 0 While index wanted index = index + 1 End While If table(index) = wanted Then ResultTextBox.Text = "found" Else ResultTextBox.Text = "not found" End If

12 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten12 Ingewikkelde voorwaarden Const maxIndex As Integer = 99 Dim table(maxIndex) As Integer table(0) = -99 table(23) = 42 table(99) = 99 Dim wanted As Integer Dim index As Integer Dim state As Integer Const stillSearching As Integer = 0 Const found As Integer = 1 Const notFound As Integer = 2 wanted = CInt(InputTextBox.Text)...

13 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten13 Ingewikkelde voorwaarden index = 0 state = stillSearching While state = stillSearching If wanted = table(index) Then state = found ElseIf index = maxIndex Then state = notFound End If index = index + 1 End While If state = found Then ResultTextBox.Text = "found" Else ResultTextBox.Text = "not found" End If

14 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten14 Documentatie Programmaspecificatie  Wat moet het programma doen? Screenshots Broncode met commentaar Ontwerp (UML diagrammen) Testen Geschiedenis van alle wijzigingen gebruikershandleiding

15 Hoofdstuk 21 Visual Basic.NET voor studenten15 Achtergrondinformatie Stijl- en programmeerrichtlijnen van Microsoft voor.NET framework  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/cpgenref/html/cpconNETFrameworkDesignGuidelines.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/cpgenref/html/cpconNETFrameworkDesignGuidelines.asp Documentatie systeem om HTML te genereren uit eigen VB code (zoals de online Help van VS)  http://www.codeplex.com/Sandcastle http://www.codeplex.com/Sandcastle


Download ppt "Programmeerstijl Hoofdstuk 21. Visual Basic.NET voor studenten2 Inleiding Belang van een goede programmeerstijl:  Programma’s worden door meerdere mensen."

Verwante presentaties


Ads door Google