De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De stem van God 2x Jozef: -Mattheus 2 vers 9-15 -Genesis 45 vers 1-7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De stem van God 2x Jozef: -Mattheus 2 vers 9-15 -Genesis 45 vers 1-7."— Transcript van de presentatie:

1 De stem van God 2x Jozef: -Mattheus 2 vers 9-15 -Genesis 45 vers 1-7

2 Jozef en zijn broers – Genesis 45 vers 1 t/m 8
1 Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2 Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. 3Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. 5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6 De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 7 God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte.

3 De vlucht voor Herodes - Mattheus 2 vers 9-15
9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

4 2x Jozef 2x op weg naar Egypte 2x luisteren
2x verantwoordelijkheid nemen Je kunt gerust zijn, het komt goed.

5 Hoe versta je de stem van God?
Namens God spreken, of voor jezelf…? Leven na de Verlichting Kan ik gerust zijn? Komt het nog wel goed?

6 Wat kunnen we veel, Rosetta

7 466 miljoen kilometer hiervandaan

8 Powers of Ten

9 Powers of Ten

10 Powers of Ten

11 Cees Dekker: 'Door de microscoop zie ik de schoonheid van God'
“De mens is het unieke wezen dat God heeft uitgekozen om een relatie mee aan te gaan. Een kernpunt van het Genesisverhaal is dat God gericht is op relaties. Deze God, die liefde is, wil een relatie aangaan met zijn schepsel, de mens.” Je kunt gerust zijn, het komt goed.

12 Gods stem op veel manieren
Niet op één plek luisteren: in de stilte, vanuit een wolk, vanuit de watermassa, profeten Geleiders van Gods stem, God zet mensen op je weg Jouw houding is bepalend om zijn stem te horen

13 Hoe toets je de stem van God?
Jezus is de toetssteen Leer luisteren, geef God de ruimte Doofheid zit niet in je oren maar in je hart

14 In volledige afhankelijkheid van Hem
Je kunt gerust zijn, het komt goed


Download ppt "De stem van God 2x Jozef: -Mattheus 2 vers 9-15 -Genesis 45 vers 1-7."

Verwante presentaties


Ads door Google