De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER SOEST 1980 – 2005 Postbus 2000, 3760 CA Soest. Geachte heer, mevrouw, Hierbij hebben wij het genoegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER SOEST 1980 – 2005 Postbus 2000, 3760 CA Soest. Geachte heer, mevrouw, Hierbij hebben wij het genoegen."— Transcript van de presentatie:

1 ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER SOEST 1980 – 2005 Postbus 2000, 3760 CA Soest. E-mail: klanp@soest.nl Geachte heer, mevrouw, Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de bijzondere openbare vergadering van de Adviescommissie Milieubeheer van de gemeente Soest op 26 april 2005, aanvang 20.00 uur, raadszaal van de gemeente Soest (zaal open 19.30 uur). Onze commissie bestaat dit jaar 25 jaar. We zijn als adviseur voor de gemeenteraad, het college en de ambtelijke diensten ingesteld op 20 maart 1980, in de periode dat ons land werd opgeschrikt door forse bodemvervuilingen, zoals in Lekkerkerk. In de bijlage bij deze uitnodiging treft u enige informatie aan over onze commissie. De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u vinden op de website van de gemeente, de link staat eveneens in de bijlage. Onze jubileumvergadering is een goede gelegenheid om te bezien of we kunnen vaststellen, dat Soest het nog steeds waard is en zal blijven om er te wonen. Peter Veen, jarenlang een gerenommeerd lid van de commissie zal, nu hij is verhuisd naar Nunspeet, zijn visie geven op de natuur in Soest. Hij zal terugkijken, maar vast ook niet aarzelen zijn visie te geven op de toekomst. De avond zal ook in het teken staan van de ecologische hoofdstructuur. Soest ligt op de scheiding van de Utrechtse Heuvelrug, die conform provinciaal beleid “geheeld” moet worden. Naast het project “Heel de Heuvelrug” speelt ook de ontwikkeling van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (Nota Ruimte). Waar liggen de kansen voor Soest, wat zouden we zelf willen? Daar gaan we het over hebben. Het belooft dus een interessante avond te worden waarvoor we graag de leden van de gemeenteraad, het college, ambtenaren van de gemeente Soest, buurgemeenten, provincie, vertegenwoordigers van de groene verenigingen en andere belangstellenden willen uitnodigen. Graag vragen wij u, indien u deze vergadering zou willen bijwonen u aan te melden bij de secretaris van de commissie, de heer Piet Klandermans, zo mogelijk via het e ‑ mailadres: klanp@soest.nl. Met hartelijke groet Hans Kampf Voorzitter Adviescommissie Milieubeheer

2 ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER SOEST 1980 – 2005 Postbus 2000, 3760 CA Soest. E-mail: klanp@soest.nl Aanmelding voor de Jubileumvergadering d.d. 26 april 2004 Organisatie: Naam: Adres: Telefoon: E-mail: De commissie telt maximaal negen leden en is thans als volgt samengesteld: de heer A.H.M. Bresser (milieubeleid en leefbaarheid) mevrouw C.R. van Gool (hydro-ecologie, landschap) de heer J.J. Hink (milieuonderzoek, bodem, grondwater, slib, afval) de heer H. Kampf, voorzitter (ecologie, educatie, natuurbeheer) mevrouw J.M. Samsom (energie en communicatie) de heer T. Schneider, plaatsvervangend voorzitter (milieuonderzoek en -beleid) de heer P.J.W. Toonen (handhaving, vergunningverlening en riolering) De heer P.G. Klandermans, stafadviseur/projectmanager van de gemeente Soest, fungeert als secretaris van de adviescommissie. De Adviescommissie Milieubeheer staat vermeld op de gemeentelijke website: http://www.soest.nl/smartsite3375.dws. ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER De Adviescommissie Milieubeheer heeft tot taak het gemeentebestuur te adviseren met betrekking tot het gemeentelijk milieubeleid in brede zin. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd (Verordening die de taak, samenstelling en werkwijze regelt van de Adviescommissie Milieubeheer 1998).

3 ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER SOEST 1980 – 2005 Postbus 2000, 3760 CA Soest. E-mail: klanp@soest.nl 1.WELKOM DOOR HANS KAMPF INTRODUCTIE TON SCHNEIDER ALS AVONDVOORZITTER 2.JUBILEUMREDE DOOR DE BURGEMEESTER 3.25 JAAR NATUUR EN MILIEU IN SOEST PETER VEEN KIJKT ACHTER- EN VOORUIT 4.DE NATIONALE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR VERTONING VAN DE EHS-FILM VAN HET MINISTERIE VAN LNV 5.SOEST GROEN EN LEEFBAAR I HANS KAMPF GEEFT ZIJN VISIE OP HEEL DE HEUVELRUG EN EEN GEZOND EEMLAND 6.DE DROMEN VAN DE WETHOUDER(S) BUITEN DIENST 7.RECEPTIE VOORLOPIGE AGENDA BIJZONDERE VERGADERING ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER Raadszaal Gemeentehuis, 26 april 2005, 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)


Download ppt "ADVIESCOMMISSIE MILIEUBEHEER SOEST 1980 – 2005 Postbus 2000, 3760 CA Soest. Geachte heer, mevrouw, Hierbij hebben wij het genoegen."

Verwante presentaties


Ads door Google