De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysieke integriteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysieke integriteit."— Transcript van de presentatie:

1 Fysieke integriteit

2 DEFINITIE eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent
Voorbeelden:   `De integriteit van de overheid houdt in dat iedereen correct behandeld wordt; daarom leggen ambtenaren een eed af en gelden er gedragscodes.` Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken

3 Respect opbrengen voor, of rekening houden met
de integriteit van het individu betekent: het individu in ongeschonden toestand laten, “heel” laten, “gaaf” of “intact” laten. zowel fysiek als psychisch

4 FYSIEKE INTEGRITEIT Rekening houden met: † hun fysieke mogelijkheden
† hun begaafdheden † hun strevingen † hun behoeften

5 website

6 Lichamelijke integriteit
Lichamelijke integriteit is de onschendbaarheid van het fysieke lichaam en benadrukt het belang van persoonlijke autonomie en de zelfbeschikking van mensen over hun eigen lichaam. 

7

8 Privacy Gedragscode privacy en bejegening De Gedragscode privacy en bejegening bestaat uit belangrijke aspecten van de wijze waarop wij de cliënt willen bejegenen en zijn/haar privacy willen waarborgen. Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires kennen deze gedragscode en houden zich eraan. De gedragsregels beslaan drie gebieden uit het dagelijks leven:  • Woonruimte en bezittingen.  • Lichamelijke verzorging.  • Relaties, levensovertuiging en leefgewoontes van de cliënt. 

9 Hoe privacy te beschermen?
Zorg voor mensen hanteert ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten een privacyreglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers verstrekken desgevraagd inlichtingen over uw zorgsituatie aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling maar zij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke levenssfeer daarbij niet wordt geschaad. Verstrekking vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Verstrekking van gegevens aan derden zal uitsluitend met uw toestemming gebeuren. Zorg voor Mensen gaat er vanuit dat u ook de privacy van onze medewerkers respecteert.

10 Opdracht ADL –privacy tijdens de handelingen ?
ADL-fysieke integriteit?


Download ppt "Fysieke integriteit."

Verwante presentaties


Ads door Google