De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behoefteonderzoek senioren 2009 Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury Onderzoeksgroep Agogische wetenschappen, Vrije Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behoefteonderzoek senioren 2009 Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury Onderzoeksgroep Agogische wetenschappen, Vrije Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Behoefteonderzoek senioren 2009 Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury Onderzoeksgroep Agogische wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. 23 september 2009

2 Situering van het project

3 Doelstelling Behoefte inschatten bij senioren Aanzet geven tot seniorenbeleids- plan

4 Project Totaalpakket: –Wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst –Draaiboek –Verwerkingssoftware –Begeleiding en opleiding enquêteurs

5 Project Enquêteurs = senioren –Worden als gelijken beschouwd –Kunnen zich in de situatie van de respondent inleven –Gerekruteerd via seniorenadviesraad

6 Project Gemeente : –Steekproeftrekking ( proportioneel gestratificeerde steekproef) –Kopieën vragenlijsten –Administratie –Inbrengen data via programma

7 Resultaten

8 senioren bevraagd (60+)

9 Demografie: –leeftijd Gemiddelde leeftijd:

10 Demografie: –Leeftijd –Geslacht Geslacht :

11 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat Burgerlijke staat :

12 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen Aantal kinderen :

13 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen Aantal kleinkinderen:

14 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen –Woonachtig in gemeente Woonachtig in de gemeente:

15 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen –Woonachtig in gemeente –Inkomen Netto maandinkomen gezin:

16 Demografie: –Leeftijd –Geslacht –Burg staat –Kinderen –Kleinkinderen –Woonachtig in gemeente –Inkomen Komt u rond met uw inkomen?

17 Huisvesting

18 Huisvesting: –Ouderdom woning Ouderdom woning :

19 Huisvesting: –Ouderdom woning –Eigenaar/ huurder Eigendomstitel :

20 Huisvesting: –Ouderdom woning –Woonvorm –Eigenaar/ huurder Woonvorm:

21 Huisvesting: –Ouderdom woning –Eigenaar/ huurder –Woonvorm –Tevredenheid Tevredenheid woning: –Schaalconstructie “onaangepastheid woning”

22 Huisvesting: –Ouderdom woning –Eigenaar/ huurder –Woonvorm –Tevredenheid “ Top 5” Onaangepastheid

23 Wijk

24 –Situatie

25 Wijk –Situatie Meest Top 3 meest voorkomend

26 Wijk –Situatie Meest Minst Top 3 minst voorkomend

27 Wijk –Situatie Meest Minst –Voorzieningen Te weinig aanwezig in buurt:

28 Wijk –Situatie Meest Minst –Voorzieningen –‘s Avonds op straat Hoe vaak komt u ‘s avonds op straat?

29 Onveiligheid Onveiligheidsgevoelens: –Schaal “onveiligheid”

30 OnveiligheidOnveiligheid vormt een probleem:

31 Eenzaamheid Eenzaamheidsgevoelens: –Schaal “eenzaamheid ”

32 Hulp

33 –Waarvoor? Waarvoor heeft men hulp nodig?

34 Hulp –Waarvoor? –Van wie? Van wie ontvangt men hulp? Top 3:

35 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? Hoeveel uur per week ontvangt men hulp?

36 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? In welke mate is men tevreden van de ontvangen hulp? Top 3 hulp zeer tevreden:

37 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? Er is wel een populatie die ontevreden tot zeer ontevreden is over de hulp van

38 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? –Niet tevreden! Men is voornamelijk niet tevreden over :

39 Hulp –Waarvoor? –Van wie? –Hoeveel? –Tevreden? –Niet tevreden! Er is een populatie die…

40 Informele taken –Hulp/opvang Hulp ( aan zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, kennissen, buren) Opvang (kleine kinderen)

41 Informele taken –Hulp/opvang –Vrijwilligers- werk

42 Informele taken –Hulp/opvang –Vrijwilligers- werk interesse Zou u in de toekomst vrijwilligers- werk willen doen?

43 Dienstverlening

44 –tevreden In welke mate is men tevreden over de gemeentelijke dienstverlening? Men is tevreden

45 Dienstverlening –Tevreden –Ontevreden Waarover is men ontevreden?

46 Problemen Problemen die men heeft:

47 Verenigingen –Lid

48 Verenigingen –Lid Lidmaatschap van verenigingen

49 Ouderenver- enigingen

50 Ouderenver- enigingen –Kennen Weet u dat er ouderenverenigingen bestaan in uw gemeente?

51 Ouderenver- enigingen –Kennen –Lid Lidmaatschap ouderenvereniging

52 Ouderenver- enigingen –Kennen –Lid Rekruteer- baarheid Willen de niet leden, lid worden?

53 Activiteiten Activiteiten van senioren

54 Op naar een ouderenbeleidsplan


Download ppt "Behoefteonderzoek senioren 2009 Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury Onderzoeksgroep Agogische wetenschappen, Vrije Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google