De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behoefteonderzoek senioren 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behoefteonderzoek senioren 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Behoefteonderzoek senioren 2009
Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury Onderzoeksgroep Agogische wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. 23 september 2009

2 Situering van het project

3 Behoefte inschatten bij senioren Aanzet geven tot seniorenbeleids-
Doelstelling Behoefte inschatten bij senioren Aanzet geven tot seniorenbeleids- plan

4 Totaalpakket: Project Wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst
Draaiboek Verwerkingssoftware Begeleiding en opleiding enquêteurs

5 Enquêteurs = senioren Project Worden als gelijken beschouwd
Kunnen zich in de situatie van de respondent inleven Gerekruteerd via seniorenadviesraad

6 Project Gemeente : Steekproeftrekking (proportioneel gestratificeerde steekproef) Kopieën vragenlijsten Administratie Inbrengen data via programma

7 Resultaten

8 senioren bevraagd (60+)

9 Demografie: leeftijd Gemiddelde leeftijd:

10 Demografie: Leeftijd Geslacht Geslacht:

11 Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Burgerlijke staat:

12 Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Aantal kinderen:

13 Aantal kleinkinderen:
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Aantal kleinkinderen:

14 Woonachtig in de gemeente:
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Woonachtig in gemeente Woonachtig in de gemeente:

15 Netto maandinkomen gezin:
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Woonachtig in gemeente Inkomen Netto maandinkomen gezin:

16 Komt u rond met uw inkomen?
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Woonachtig in gemeente Inkomen Komt u rond met uw inkomen?

17 Huisvesting

18 Huisvesting: Ouderdom woning Ouderdom woning:

19 Huisvesting: Ouderdom woning Eigenaar/ huurder Eigendomstitel:

20 Woonvorm: Huisvesting: Ouderdom woning Woonvorm Eigenaar/ huurder

21 Tevredenheid woning: Schaalconstructie “onaangepastheid woning”
Huisvesting: Ouderdom woning Eigenaar/ huurder Woonvorm Tevredenheid Tevredenheid woning: Schaalconstructie “onaangepastheid woning”

22 “Top 5” Onaangepastheid
Huisvesting: Ouderdom woning Eigenaar/ huurder Woonvorm Tevredenheid “Top 5” Onaangepastheid

23 Wijk

24 Wijk Situatie

25 Wijk Situatie Meest Top 3 meest voorkomend

26 Wijk Situatie Meest Minst Top 3 minst voorkomend

27 Te weinig aanwezig in buurt:
Wijk Situatie Meest Minst Voorzieningen Te weinig aanwezig in buurt:

28 Hoe vaak komt u ‘s avonds op straat?
Wijk Situatie Meest Minst Voorzieningen ‘s Avonds op straat Hoe vaak komt u ‘s avonds op straat?

29 Onveiligheidsgevoelens:
Schaal “onveiligheid”

30 Onveiligheid Onveiligheid vormt een probleem:

31 Eenzaamheidsgevoelens:
Schaal “eenzaamheid” Eenzaamheid

32 Hulp

33 Waarvoor heeft men hulp nodig?

34 Van wie ontvangt men hulp?
Waarvoor? Van wie? Van wie ontvangt men hulp? Top 3:

35 Hoeveel uur per week ontvangt men hulp?
Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Hoeveel uur per week ontvangt men hulp?

36 In welke mate is men tevreden van de ontvangen hulp?
Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? In welke mate is men tevreden van de ontvangen hulp? Top 3 hulp zeer tevreden:

37 Er is wel een populatie die ontevreden
Hulp Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? Er is wel een populatie die ontevreden tot zeer ontevreden is over de hulp van

38 Men is voornamelijk niet tevreden over:
Hulp Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? Niet tevreden! Men is voornamelijk niet tevreden over:

39 Er is een populatie die…
Hulp Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? Niet tevreden! Er is een populatie die…

40 Opvang (kleine kinderen)
Informele taken Hulp/opvang Hulp (aan zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, kennissen, buren) Opvang (kleine kinderen)

41 Informele taken Hulp/opvang Vrijwilligers- werk

42 Zou u in de toekomst vrijwilligers- werk willen doen?
Informele taken Hulp/opvang Vrijwilligers- werk interesse Zou u in de toekomst vrijwilligers- werk willen doen?

43 Dienstverlening

44 In welke mate is men tevreden over de gemeentelijke dienstverlening?
Men is tevreden

45 Waarover is men ontevreden?
Dienstverlening Tevreden Ontevreden Waarover is men ontevreden?

46 Problemen die men heeft:

47 Verenigingen Lid

48 Lidmaatschap van verenigingen

49 Ouderenver- enigingen

50 Weet u dat er ouderenverenigingen bestaan in uw gemeente?
Kennen Weet u dat er ouderenverenigingen bestaan in uw gemeente?

51 Lidmaatschap ouderenvereniging
enigingen Kennen Lid Lidmaatschap ouderenvereniging

52 Willen de niet leden, lid worden?
Ouderenver- enigingen Kennen Lid Rekruteer- baarheid Willen de niet leden, lid worden?

53 Activiteiten van senioren

54 Op naar een ouderenbeleidsplan


Download ppt "Behoefteonderzoek senioren 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google