De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Screeningsinstrument voor Oudermis(be)handeling Resultaten uit de Belgian Ageing Studies 11 juni 2010 Nico De Witte Liesbeth De Donder, Tine Buffel Sarah.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Screeningsinstrument voor Oudermis(be)handeling Resultaten uit de Belgian Ageing Studies 11 juni 2010 Nico De Witte Liesbeth De Donder, Tine Buffel Sarah."— Transcript van de presentatie:

1 Screeningsinstrument voor Oudermis(be)handeling Resultaten uit de Belgian Ageing Studies 11 juni 2010 Nico De Witte Liesbeth De Donder, Tine Buffel Sarah Dury, Dominique Verté

2 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmis(be)handeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten

3 Demografische evoluties  Vlaanderen vergrijst : Stijging aantal ouderen 2030: verdubbeling aantal 80 plussers Zorgafhankelijkheid stijgt sterk vanaf 80 jaar Vaak meervoudige pathologie en zorgafhankelijkheid

4 Achtergrond  Dementie: België : 110.000 personen 2010: schatting 138.000 personen  20 % van dementen wordt opgenomen  80 % verblijft thuis

5 Achtergrond  Zorgafhankelijkheid: Persoonverzorging 10,9 % Huishouden 23,4% Verplaatsingen 20,6 % sterke toename vanaf 80 jaar

6 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten

7 Oudermishandeling: literatuur?  Historiek Geweld binnen het gezin, Kindermishandeling (’60), Vrouwenmishandeling (’70), Geweld tegen ouderen (‘90)  Terminologie Granny battering, Elder abuse

8 Oudermishandeling: literatuur?  Definitie: “…al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel zal lijden en waarbij langs de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid” (Comijs et al., 1996)

9 Oudermishandeling: literatuur?  Definitie: Herhaaldelijk Intentioneel Handelen versus nalaten van handelen Ontspoorde zorg

10 Oudermishandeling: literatuur?  Vormen: Fysiek misbruik Psychisch misbruik Financieel of materieel misbruik Seksueel misbruik Schending persoonlijke intergriteit

11 Oudermishandeling: literatuur?  Verwaarlozing: Passief:  Niet intentioneel, gebrek aan kennis, ontsporing draagkracht/draaglast Actief  Intentioneel  Weigeren voeding, zorg, medicatie Zelfverwaarlozing  Oudere zelf de dader

12 Oudermishandeling: literatuur?  Prevalentie? Nationaal De Jongh en Steel (1992)  meerdere vormen, vooral psychische mishandeling  1,26 tot 3% van de ouderen Vandenberk, Opdebeeck en Lammertyn (1998)  1 op 8 ouderen (fysiek, seksueel of psychisch geweld)  1op 5 ouderen (psychisch geweld en financieel misbruik) Internationaal  3 à 8% (UN, 2002)  Stijgt tot 20% bij kwetsbare ouderen (Buri e.a., 2006)

13 Oudermishandeling: literatuur?  Grote verschillen in prevalentie Verschillende methodologie Verschillende definitie Weinig screeningsinstrumenten

14 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten

15 BAS: Belgian Ageing Studies  Doel: In kaart brengen van behoeften, noden en problemen Evidence voor opstellen ouderenbeleidsplan  Bij wie? Thuiswonende 60 plussers  Themata: Divers, wonen, zorg, eenzaamheid, hulp, onveiligheid,..;

16 BAS: Belgian Ageing Studies  Data voor deze presentatie (N=1677) 2 e ronde in Vlaanderen Brussel Wallonië Nederland

17 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten

18 Module Ouderenmishandeling  Tot 2009: Indirecte indicatoren  Ontevredenheid over de zorg van bepaalde personen  Houding van de hulpverlener  Ruwe schatters van de problematiek  Vanaf 2009 Nieuwe module toegevoegd in samenwerking met Vlaams meldpunt Ouderenmishandeling

19 Module ouderenmishandeling

20 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten

21 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten Items

22 1.Vorig jaar ben ik aangerand of fysiek verwond door een bekende persoon.  Oneens 92,2  Noch oneens, noch eens4,5  Eens3,3

23 2. Vorig jaar ben ik slachtoffer geworden van ongewenste aanrakingen of was ik verplicht me uit te kleden door een bekende persoon  Oneens 95,4  Noch oneens, noch eens 3,2  Eens 1,4

24 3. Vorig jaar ben ik verplicht geweest door een bekende persoon om papieren te tekenen, geld of goederen te geven tegen mijn wil  Oneens 94,6  Noch oneens, noch eens 3,4  Eens 1,9

25 4. Vorig jaar heb ik me angstig, beschaam of bedreigd gevoeld door de beschuldigingen van een bekende persoon  Oneens 92,1  Noch oneens, noch eens 3,8  Eens 4,1

26 5. Vorig jaar heb ik moeilijkheden ervaren wanneer ik beroep deed op een gekende persoon (toilet, boodschappen,…)  Oneens 92,1  Noch oneens, noch eens 5,0  Eens 2,9

27 6. Vorig jaar heeft een bekende persoon verhinderd dat ik mijn post las, vrienden of kennissen bezocht,…)  Oneens 95,1  Noch oneens, noch eens 3,3  Eens 1,5

28 Overzicht

29 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten Items Totaliteit

30  Geen enkele vorm91,8%  Één vorm 5,6%  Twee vormen 1,0%  Drie vormen 0,5%  Vier vormen 0,3%  Vijf vormen 0,1%  Zes vormen 0,7%

31 Inhoud  Demografische evoluties  Ouderenmisbehandeling: literatuur  Belgian Ageing Studies  Module Ouderenmishandeling  Resultaten Items Totaliteit Profiel

32 Demografisch profiel  Geslacht Mannen en vrouwen evenveel slachtoffer mannen 7,3% vrouwen 9,0%

33 Demografisch profiel  Leeftijd: geen verschil Geen vorm van mishandeling 69,7 jaar (sd 8,7) Mishandeling 71,9 jaar (sd 12,8)

34 Demografisch profiel  Partnerschap Zij die geen partner hebben worden meer dan verwacht blootgesteld aan mishandeling geen 6,0% wel 11,6%

35 Demografisch profiel  Socio-economische staat Opleiding  Hoger opgeleiden meer dan verwacht laag 7,1% hoog 10,2%

36 Demografisch profiel  Socio-economische staat Inkomen  Geen verschillen qua inkomen <1000 9,9% 1000-1499 9,1% >15008,7%

37 Demografisch profiel  Socio-economische staat Rondkomen met het inkomen  Moeilijk rondkomen, hogere prevalentie moeilijk 12,3% makkelijk 5,4%

38 Wonen en buurt  Eigendomstitel Meer bij huurders eigenaars  Geen mishandeling94,0%  Wel mishandeling 6,0% huurder privé  Geen mishandeling86,3%  Wel mishandeling 13,7% huurder sociale  Geen mishandeling88,9%  Wel mishandeling 11,1%

39 Wonen en buurt  Woonvorm Inwonend bij kinderen  Geen mishandeling96,3%  Wel mishandeling 3,7% Zelfstandig thuis (huis, appartement, studio)  Geen mishandeling82,1 tot 95,1%  Wel mishandeling 4,9 tot 17,3%

40 Wonen en buurt  Onaangepastheid van de woning Schaal 16 items Hoe hoger, hoe meer onaangepast Geen mishandeling1,73 op 5 Wel mishandeling1,95 op 5  significant verschil

41 Wonen en buurt  Verhuizen (% dat positief staat tegenover…) Woon- en zorgcentrum  Geen mishandeling4,4%  Wel mishandeling 5,3% Aangepaste bejaardenwoning in de buurt  Geen mishandeling8,7%  Wel mishandeling9,2% Inwonen bij kinderen  Geen mishandeling4,3%  Wel mishandeling 3,9% Serviceflat  Geen mishandeling13,5%  Wel mishandeling 17,6% Geen significante verschillen

42 Wonen en buurt  Leven in de buurt Contact met mensen in de wijk gn mismish  Nooit 14,5%18,3%  Enkele keren 18,1% 7,7%  Vaak 67,4%65,0% Hoe wordt dit contact ervaren gn mis mish  Negatief 1,8% 4,3%  Neutraal 14,7%12,9%  Positief 83,5%82,7% Prettig wonen in de wijk gn mis mish (sig)  Niet prettig 4,6% 16,0%  Neutraal 18,1% 13,9%  Prettig 77,3% 70,1%

43 Psychisch welbevinden  Eenzaamheid geen tot matig ernstig  Geen mishandeling81,7% 18,3%  Wel mishandeling63,9% 36,1% significante verschillen

44 Psychisch welbevinden  Onveiligheidsgevoelens laag matig ernstig  Geen mishandeling 20,3% 35,7% 44,0%  Wel mishandeling14,6% 23,6% 61,8% significante verschillen

45 Psychisch welbevinden  Negatieve gevoelens significante verschillen

46 Psychisch welbevinden  Negatieve stemmingsstoornissen significante verschillen

47 Netwerkgrootte  Contacten met personen, min 1X per week Geen mishandeling2,67 leden Mishandeling2,37 leden significant verschil

48 Gezondheid en zorg  Objectieve gezondheid (Medical Outcome Scale) Schaal van 1 tot 2.  Hoe dichter bij 2, hoe minder beperkingen Geen mishandeling1,72 Mishandeling1,60 significant verschil

49 Gezondheid en zorg significante verschillen, behalve stappen

50 Hulpbehoevenheid  In welke mate bent u hulpbehoevend/ afhankelijk van derden? geen mishand mishand Nooit/zelden  Nooit 57,0% 42,1%  Zelden 21,7% 15,8% Soms/ vaak  Soms 15,4% 30,8%  Vaak 6,0% 11,3% significante verschillen

51 Gebrek aan zorg  In welke mate ervaart u een gebrek aan zorg? geen mishand mishand Nooit/zelden  Nooit 75,6% 62,9%  Zelden 16,6% 22,0% Soms/ vaak  Soms 6,2%12,9%  Vaak 1,6% 2,3% significante verschillen

52 Tevredenheid over de informele hulpverlening geen significante verschillen, behalve familie

53 Tevredenheid over de formele hulpverlening Geen significante verschillen

54 Conclusie (1)  Complex probleem Geslacht en leeftijd spelen in prevalentie geen rol Inkomen speelt geen rol Geen partner, hogere prevalentie Opleiding hoger, hogere prevalentie

55 Conclusie (2)  Gevangen in de situatie: Moeilijk rondkomen met inkomen Huurders Onaangepaste woning Wijk niet prettig Toch wil/kan men niet verhuizen

56 Conclusie (3)  Mishandeling is gerelateerd aan: Eenzaamheid Onveiligheid Negatieve gevoelens en stemmingsstoornissen Kleiner sociaal netwerk Slechtere gezondheid (behalve stappen) Hulpbehoevendheid Gebrek aan zorg (On)tevredenheid over de zorg van familie

57 DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Screeningsinstrument voor Oudermis(be)handeling Resultaten uit de Belgian Ageing Studies 11 juni 2010 Nico De Witte Liesbeth De Donder, Tine Buffel Sarah."

Verwante presentaties


Ads door Google