De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Toekomstmuziek voor de Oude Kerk”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Toekomstmuziek voor de Oude Kerk”"— Transcript van de presentatie:

1 “Toekomstmuziek voor de Oude Kerk”
StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

2 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Inhoud Achtergrond / doel van de ontwikkeling Programma van Eisen Voorlopig ontwerp / stand van zaken welstand / monumentenzorg / omgevingsvergunning. Samenvatting werkzaamheden en investering Financiering en fondsenwerving Voorlopig tijdschema StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

3 Achtergrond / doel van de ontwikkeling
De Oude kerk is rijksmonument, stamt uit de 17e eeuw en is gesticht door Adriaen Pauw. Het best bewaarde monumentale kerkgebouw uit die tijd in Heemstede. Eigendom van de protestantse gemeente van Heemstede. In gebruik voor kerkdiensten, trouw en rouwdiensten, en.. In toenemende mate ook in gebruik voor muziekuitvoeringen en lezingen. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

4 Achtergrond / doel van de ontwikkeling
Het achter de kerk gelegen zalencentrum “De Pauwehof” is recent door PKN gerenoveerd, is voorzien van moderne toiletten, garderobe, keuken en mogelijkheid om consumpties te gebruiken. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

5 Achtergrond / doel van de ontwikkeling
Het beheer en onderhoud van de Oude Kerk is op langere termijn niet meer door de PKN Heemstede op te brengen. De financieringslast moet ook door anderen gedragen worden: PKN Heemstede: Heeft een jaarlijks tekort op de begroting van € en teert in op vermogen; dit is niet eindig….. Geeft brede steun aan sociaal werk in Heemstede( St. Welzijn ouderen en diaconaal werk in samenwerking met gemeente Heemstede; gratis theeconcerten ; jeugdwerk etc. Moet de verwarming van de OK vernieuwen; kosten 50,000€ Is bereid om extra 100,000€ mee te investeren in het meer publieksvriendelijk maken van de Oude Kerk. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

6 Achtergrond / doel van de ontwikkeling
Stichting Podia Heemstede(SPH) organiseert in toenemende mate concerten in de Oude Kerk vanwege de schitterende akoestiek en het grote aantal zitplaatsen, echter….. Er is geen gesloten verbinding tussen de Oude Kerk en de Pauwehof: tochtige toegangen veel warmteverlies slecht comfort voor de gasten. Het zitcomfort in de kerk laat te wensen over en de vaste banken blokkeren flexibel gebruik van de ruimte. Het podium is te klein en het zicht op de opvoerende musici of sprekers is slecht. De lelijke ventilatiekanalen onder het balkon belemmeren het zicht op de monumentale Herenbank en de huidige installatie maakt lawaai. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

7 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Plan van aanpak Stichting de Oude Kerk ( StOK) heeft als doel: Bevordering cultureel-maatschappelijk gebruik van de Oude Kerk Bijeenbrengen van de benodigde middelen voor de instandhouding. Stichting Podia Heemstede (SPH) heeft alle medewerking toegezegd. PKN Heemstede, de eigenaar van de gebouwen, heeft volledige medewerking toegezegd door € in de benodigde investering toe te zeggen. Belangrijke uitgangspunten: rijksmonumentale status niet aantasten. optimale akoestiek mag niet veranderen. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

8 Stichting de Oude Kerk(StOK)
Organisatie PKN- Heemstede Eigenaar van de OK en Pauwehof Stichting de Oude Kerk(StOK) Overeenkomst StOK met PKN: StOK geeft leiding aan het ontwikkelproces inclusief de financiering. Uitvoering alleen na bewezen financiering en na goedkeuring PKN. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

9 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Bouwteam formule Samenstelling bouwteam: StOK: opdrachtgever en leiding bouwteam KPG : voorlopig ontwerp Rob Metkemeijer: akoestisch adviseur. StOK : fondsenwerving en organisatie financiering Drayer bouw : open kostenbegrotingen en uitvoering binnen beschikbare financiering. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede ontwikkeling Oude Kerk - STOK presentatie aan CvK november 2012

10 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Programma van Eisen Gesloten verbinding met de Pauwehof ( consumpties/ garderobe)en tevens tochtvrije entree waardoor ook minder warmteverlies. Drempelvrije toegang mogelijk maken voor rolstoelen en scootmobiles. Groot deel van de vaste banken wordt vervangen door stoelen: beter zitcomfort en flexibel gebruik van de ruimte. Verwarming/ ventilatie moderniseren waardoor o.a. lagere stookkosten. Vergroten podium en beter zicht vanuit publiek op podium en artiesten realiseren. Vaste vleugelopstelling en verbeteren verlichting en audio StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

11 Nieuwe situatie met corridor
StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

12 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Zijaanzichten corridor StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

13 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Nieuwe situatie interieur StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

14 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Voorstelling zichtlijnen StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

15 Procedure omgevingsvergunning
Alle benodigde omgevingsvergunningen zijn verstrekt: de corridor tussen de kerk en de Pauwehof De aanpassingen van de vloeren, het podium en het balkon in samenhang met het nieuwe klimaatsysteem. Het gedeeltelijk vervangen van de bestaande banken door stoelen StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

16 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Samenvatting werkzaamheden Podium breder en zo mogelijk 20 cm hoger ( overleg nog gaande met monumentenzorg) ; tevens een geconditioneerde vleugelberging onder het podium. Groot deel van de banken en verhogingen onder banken verwijderen. Thermisch geïsoleerde vloeren op gelijke hoogte met bestaande stenen vloer. Verhoogde vloer bij het Adriaen Pauw monument in stand houden. Verouderd verwarmingssysteem geheel vervangen. Lelijke verwarmings- uitblaasopeningen onder het balkon verwijderen en inbouwen in de vloer van het balkon, waardoor zicht op de monumentale herenbank weer wordt hersteld. Tevens hierdoor verbetering van zicht op podium door hogere balkon-stoelposities. Gesloten corridor met centrale ingangspartij. Nieuwe stoelen, moderne communicatie en podiumverlichting StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

17 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Samenvatting benodigde investering Euro x1000 Aanpassingen vloeren en balkon 70 Nieuwe stoelen Gesloten corridor Vaste vleugelopstelling Verwarming / ventilatie Licht , geluid Onvoorzien Totaal StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

18 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Financieringsplan Plan Stand okt 2014 PKN Heemstede ; reeds toegezegd € Diverse fondsen € Particuliere acties StOk en SPH € Promotie ANBI-geefwet € Overheid( Provincie en Hstede) € Totaal € StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

19 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Tijdschema PvE, Ontwerp en kostencalculatie Financiering / fondsenwerving Presentaties en goedkeuring definitief plan begin 2015 Realisatie april –sept 2015 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede

20 StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede
Realisatie in 2015 Eind 2014 moeten wij de balans opmaken van het finale kostenplaatje versus de beschikbare middelen. We missen nu nog grofweg 2 ton. Begin 2015 zullen wij, afhankelijk van de financiële dekking, een definitief voorstel doen voor gehele of gedeeltelijk uitvoering van het plan. Onze stichting heeft een zgn. “culturele ANBI” status. Fiscale aftrekbaarheid van uw gift is zeer gunstig waardoor uw netto uitgave slechts ongeveer 1/3 is van uw bruto gift. Daarom een uitstekende keuze bij uw eindejaars goede doelen besluiten! Hopelijk zullen de toezeggingen in de komende maanden van overheid en particulieren ons financieringsgat dempen….. StOK - programma functionele verbeteringen Oude Kerk Heemstede


Download ppt "“Toekomstmuziek voor de Oude Kerk”"

Verwante presentaties


Ads door Google