De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maartenscollege verlegt je grenzen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maartenscollege verlegt je grenzen"— Transcript van de presentatie:

1 Maartenscollege verlegt je grenzen
WELKOM! Ouderavond Havo 5 Maartenscollege verlegt je grenzen

2 Maartenscollege verlegt je grenzen
Programma 20.00 – uur: Informatie examenjaar 20.45 – uur: Bij de mentor Maartenscollege verlegt je grenzen

3

4 Maartenscollege verlegt je grenzen

5 Maartenscollege verlegt je grenzen
Begeleiding Ineke vd Berg, counselor Anny de Boer, meldkamer Floor vd Akker, decaan Maartenscollege verlegt je grenzen

6 Maartenscollege verlegt je grenzen
WEGWIJS in de tweede fase Maartenscollege verlegt je grenzen

7 Meldkamer en balie Registratie van absentie Verlof aanvragen
Betermelden Doel: verhogen van de kans op slagen voor het diploma Maartenscollege verlegt je grenzen

8 Ziek tijdens toetsweek?
Voor uur bellen Recht op het inhalen van de toets Bij herkansbare toets in de herkansings-/ inhaalronde Absentieverklaring, ondertekend door ouder(s) inleveren bij vakdocent. Maartenscollege verlegt je grenzen

9 Herkansingsregeling Maximaal 1 herkansbare toets per periode en maximaal 2 herkansingen per jaar. Herkansingsmomenten ongeveer 3 weken na een toetsweek Niet-herkansbare toetsen worden ingehaald tijdens de vakles of op het inhaaluur (dinsdag 8e en 9e uur). Het hoogste cijfer telt. Maartenscollege verlegt je grenzen

10 Informatie examen 1 Data 2 Examenvakken 3 Eindcijferberekening
4 Zak-/slaagregeling 5 Meer informatie

11 Data 2015 dinsdag 21 april CE-instructie en cijfercontrole
donderdag 23 april proefexamens vrijdag 24 april laatste lesdag examenklassen week 18-19 meivakantie maandag 11 mei – woensdag 27 mei CE-1 donderdag 11 juni uitslag CE-1 + ophalen voorlopige cijferlijsten vrijdag 12 juni aanvraag herexamen / herprofilering dinsdag 16 en woensdag 17 juni CE-2 dinsdag 30 juni uitslag CE-2 woensdag 1 juli diploma-uitreiking 17.00 Havo

12 2 Examenvakken Vakken gemeenschappelijk deel Centraal examen (CE):
Nederlands Engels Schoolexamen (SE): maatschappijleer levensbeschouwelijke vorming CKV / LO (BO)

13 Vakken CM profiel Geschiedenis aardrijkskunde of economie
Frans of Duits of kunst beeldend of kunst muziek

14 Vakken EM profiel * economie * wiskunde A * geschiedenis
* aardrijkskunde of M&O of Frans of Duits

15 Vakken NG profiel * biologie * scheikunde * wiskunde A of wiskunde B
* natuurkunde of aardrijkskunde

16 Vakken NT profiel Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B NLT (SE)

17 Vakken vrije deel havo vrije deel:
een vak uit een (ander) profiel (met beperkingen voor M/Nprofiel)

18 Eindcijferberekening
SE-cijfer / CC 7,48 -> 7,4 -> 7 7,52 -> 7,5 -> 8 Gemiddelde SE + CE = eindcijfer 6,5 + 6,4 = 6,45 -> 6,4 -> 6 2

19 Zak-/slaagregeling Maximaal één 5 als eindcijfer (gem. SE en CE) kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde; Voor alle vakken op het CE moet gemiddeld een voldoende (= 5,5) worden gehaald – onafgeronde CE-cijfers; De rekentoets moet zijn afgelegd, ongeacht het behaalde resultaat De vakken CKV en LO moeten met de kwalificatie V of G zijn beoordeeld

20 Maartenscollege verlegt je grenzen
Zak/slaagregeling Geslaagd: Eén 5 en de rest 6 of hoger Eén 4 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger 5-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger 4-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger 3 of lager als eindcijfer óf als onderdeel van het combinatiecijfer betekent afgewezen Maartenscollege verlegt je grenzen

21 Combinatiecijfer (CC)
Gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: Maatschappijleer Levensbeschouwelijke vorming Profielwerkstuk

22 8 Meer informatie www.maartenscollege.nl www.eindexamen.nl
(Examensecretaris) Examenkrant Ministerie van Onderwijs

23 LOB Tweede Fase, Havo Floor van den Akker docent Nederlands
Maartenscollege verlegt je grenzen

24 Wat is het? Doel is om leerlingen te helpen bij het kiezen van een vervolgstudie. Inzicht in hoe ze kiezen; Stimuleren van keuzeproces; Informatie geven.

25 Waarom? Goed kiezen = uitval 1e jaar voorkomen Motivatie 5e jaar
“Matching”

26 Communicatie Via mentoren Facebook: Decanaat Tweede Fase Qompas
Mediatheek: folders van opleidingen

27 Hoe? Qompas Open dagen LOB-avond woensdag 1 oktober Mentoruur Thuis
We gebruiken in V5 en 6 Qompas. Dit wordt olv de mentor opgestart. Soms tijd om in het mentoruur eraan te werken; veel thuis. Vragenlijsten, maar ook ideeën voor het voorbereiden van het bezoeken van een open dag; informatie over studies en opleidingen. Verslagen worden daarin gezet. Levert einddossier (in V6) op met zelfs een risicoprofiel (past de uitslag van de testen bij de studiekeuze?) Beroepenvoorlichting – ma. 17, di. 18 en do. 20 november op het Augustinuscollege Excursie van VHL Waterbouw op dinsdag 23 sept. Alleen voor NT-leerlingen (H4 en V5)

28

29 Een online methode Zelfstandig Internet (geen installatie)
Actuele informatie over open dagen, studies en onderwijsinstellingen. Persoonlijk online dossier (portfolio), inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken m.b.v. de Qompas Oudermodule en hebben een actieve rol. Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken. Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet. – geen installatie Altijd actuele informatie over open dagen, studies en onderwijsinstellingen. Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier (portfolio) aan. Dit is ook inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken m.b.v. de Qompas Oudermodule en hebben een actieve rol.

30 Opbouw van het programma
Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen een persoonlijk portfolio op. Stappen H4: Bepaal je situatie Test jezelf Open dag(en) bezoeken Top 3 van studies Vervolg H5: Waar studeren Open dag(en) / meeloopdag bezoeken Knoop doorhakken Einddossier

31 Voorbereiding en verslag
Open dagen Voorbereiding en verslag Een handig overzicht van voorlichtingsactiviteiten. De leerling kan activiteiten zoeken en voorbereiden. Na afloop kan een verslag van de open dag worden gemaakt.

32 - Testresultaten - Bewaarmap - Verslagen - Riscioprofiel
Het portfolio - Testresultaten - Bewaarmap - Verslagen - Riscioprofiel Welke opleiding past het beste bij de interesse, capaciteiten en voorkeur van de leerling? Het portfolio vormt de basis voor het eindgesprek met de leerling: - Testresultaten - Favorieten (bewaarmap bevat onder Andere studies, open dagen en onderwijsinstellingen) - Verslagen van open dagen - Riscioprofiel

33 Qompas Oudermodule Inhoud:
Inhoud: Toegang tot alle informatie over Qompas StudieKeuze Tips en adviezen voor de begeleiding van uw kind Workshop - Studiekeuzetest over uzelf invullen - Competentietest over uw kind invullen - Verkort stappenplan - Opdracht over uw kind Inzage in dossier van uw kind (mits toestemming verkregen) Zijn kosten aan verbonden

34 Start Qompas – september/oktober

35 Diversen Fietsen niet bij het tankstation of langs de Rijksstraatweg.
Rooster Maartenscollege verlegt je grenzen

36 Contactouders Eerste avond: donderdag 2 oktober 2014
Maartenscollege verlegt je grenzen

37 Waar komt mijn shirtje vandaan?
Waar komt mijn shirtje vandaan?

38 Goede Doel “Proud to be a girl, believe in yourself” “Het opzetten van vakopleidingen voor jonge meisjes en vrouwen om kansen te creëren in hun eigen gemeenschap om te zorgen voor hun familie.” Project van Pure! (Nicoline Westen) Acties Naar het idee van het “Glazen Huis” van Serious Request richten we een naaiatelier op school op. Leerlingen werken onder dezelfde arbeidsomstandigheden als daar aan bestellingen. Cadeaus voor Sinterklaas nodig? U kunt ook bestellen! Info volgt

39 We zien u graag op de Fair Table!
Met het ingezamelde geld van vorig jaar hebben 5 scholen op de “plantages van Chocolonely” in Ghana een wc-unit gekregen. De ‘eerste’ steen wordt gelegd door Josien

40 Lokalenverdeling Floor vd Akker 0.29 Anny de Boer 0.28 Joost Laan 0.25
Jan Willem Lentelink Marjolein Willemse Maartenscollege verlegt je grenzen


Download ppt "Maartenscollege verlegt je grenzen"

Verwante presentaties


Ads door Google