De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Maartenscollege verlegt je grenzen WELKOM! Ouderavond Havo 5 15-09-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Maartenscollege verlegt je grenzen WELKOM! Ouderavond Havo 5 15-09-2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Maartenscollege verlegt je grenzen WELKOM! Ouderavond Havo 5 15-09-2014

2 Programma 20.00 – 20.40 uur: Informatie examenjaar 20.45 – 21.30 uur: Bij de mentor 2 Maartenscollege verlegt je grenzen

3

4 4

5 Begeleiding Ineke vd Berg, counselor Anny de Boer, meldkamer Floor vd Akker, decaan 5 Maartenscollege verlegt je grenzen

6 WEGWIJS in de tweede fase 6 Maartenscollege verlegt je grenzen

7 Meldkamer en balie Registratie van absentie Verlof aanvragen Betermelden Doel: verhogen van de kans op slagen voor het diploma Maartenscollege verlegt je grenzen

8 Ziek tijdens toetsweek? Voor 08.00 uur bellen Recht op het inhalen van de toets Bij herkansbare toets in de herkansings-/ inhaalronde Absentieverklaring, ondertekend door ouder(s) inleveren bij vakdocent. Maartenscollege verlegt je grenzen

9 Herkansingsregeling Maximaal 1 herkansbare toets per periode en maximaal 2 herkansingen per jaar. Herkansingsmomenten ongeveer 3 weken na een toetsweek Niet-herkansbare toetsen worden ingehaald tijdens de vakles of op het inhaaluur (dinsdag 8 e en 9 e uur). Het hoogste cijfer telt. Maartenscollege verlegt je grenzen

10 Informatie examen 1 Data 2 Examenvakken 3 Eindcijferberekening 4 Zak-/slaagregeling 5 Meer informatie

11 Data 2015 dinsdag 21 aprilCE-instructie en cijfercontrole donderdag 23 aprilproefexamens vrijdag 24 aprillaatste lesdag examenklassen week 18-19meivakantie maandag 11 mei – woensdag 27 mei CE-1 donderdag 11 juniuitslag CE-1 + ophalen voorlopige cijferlijsten vrijdag 12 juniaanvraag herexamen / herprofilering dinsdag 16 en woensdag 17 juniCE-2 dinsdag 30 juniuitslag CE-2 woensdag 1 julidiploma-uitreiking 17.00 Havo

12 2 Examenvakken Vakken gemeenschappelijk deel Centraal examen (CE): Nederlands Engels Schoolexamen (SE): maatschappijleer levensbeschouwelijke vorming CKV / LO (BO)

13 Vakken CM profiel Geschiedenis aardrijkskunde of economie Frans of Duits of kunst beeldend of kunst muziek

14 Vakken EM profiel * economie * wiskunde A * geschiedenis * aardrijkskunde of M&O of Frans of Duits

15 Vakken NG profiel * biologie * scheikunde * wiskunde A of wiskunde B * natuurkunde of aardrijkskunde

16 Vakken NT profiel Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B NLT (SE)

17 Vakken vrije deel havo vrije deel: een vak uit een (ander) profiel (met beperkingen voor M/Nprofiel)

18 Eindcijferberekening SE-cijfer / CC 7,48 -> 7,4 -> 77,52 -> 7,5 -> 8 Gemiddelde SE + CE = eindcijfer 6,5 + 6,4 = 6,45 -> 6,4 -> 6 2

19 Zak-/slaagregeling Maximaal één 5 als eindcijfer (gem. SE en CE) kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde; Voor alle vakken op het CE moet gemiddeld een voldoende (= 5,5) worden gehaald – onafgeronde CE-cijfers; De rekentoets moet zijn afgelegd, ongeacht het behaalde resultaat De vakken CKV en LO moeten met de kwalificatie V of G zijn beoordeeld

20 Zak/slaagregeling Geslaagd: Eén 5 en de rest 6 of hoger Eén 4 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger 5-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger 4-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger  3 of lager als eindcijfer óf als onderdeel van het combinatiecijfer betekent afgewezen 20 Maartenscollege verlegt je grenzen

21 Combinatiecijfer (CC) Gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: Maatschappijleer Levensbeschouwelijke vorming Profielwerkstuk

22 8 Meer informatie www.maartenscollege.nl www.eindexamen.nl www.examenblad.nl A.A.Timmerman@maartens.nl (Examensecretaris) Examenkrant Ministerie van Onderwijs

23 LOB Tweede Fase, Havo Floor van den Akker –docent Nederlands Maartenscollege verlegt je grenzen

24 Wat is het? Doel is om leerlingen te helpen bij het kiezen van een vervolgstudie. –Inzicht in hoe ze kiezen; –Stimuleren van keuzeproces; –Informatie geven.

25 Waarom? Goed kiezen = uitval 1 e jaar voorkomen Motivatie 5 e jaar “Matching”

26 Communicatie Via mentoren Facebook: Decanaat Tweede Fase Qompas Mediatheek: folders van opleidingen

27 Hoe? Qompas –Mentoruur –Thuis Open dagen LOB-avond woensdag 1 oktober

28 www.qompas.nl

29 Een online methode Zelfstandig Internet (geen installatie) Actuele informatie over open dagen, studies en onderwijsinstellingen. Persoonlijk online dossier (portfolio), inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken m.b.v. de Qompas Oudermodule en hebben een actieve rol.

30 Opbouw van het programma Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen een persoonlijk portfolio op. Stappen H4: Bepaal je situatie Test jezelf Open dag(en) bezoeken Top 3 van studies Vervolg H5: Waar studeren Open dag(en) / meeloopdag bezoeken Knoop doorhakken Einddossier

31 Open dagen Voorbereiding en verslag

32 Het portfolio - Testresultaten - Bewaarmap - Verslagen - Riscioprofiel

33 Qompas Oudermodule www.oudermodule.qompas.nl Inhoud: Toegang tot alle informatie over Qompas StudieKeuze Tips en adviezen voor de begeleiding van uw kind Workshop - Studiekeuzetest over uzelf invullen - Competentietest over uw kind invullen - Verkort stappenplan - Opdracht over uw kind Inzage in dossier van uw kind (mits toestemming verkregen) Zijn kosten aan verbonden

34 Start Qompas – september/oktober

35 Diversen Fietsen niet bij het tankstation of langs de Rijksstraatweg. Rooster Maartenscollege verlegt je grenzen

36 Contactouders Eerste avond: donderdag 2 oktober 2014 Maartenscollege verlegt je grenzen

37 11-11-2014 Waar komt mijn shirtje vandaan?

38 Goede Doel “Proud to be a girl, believe in yourself” “Het opzetten van vakopleidingen voor jonge meisjes en vrouwen om kansen te creëren in hun eigen gemeenschap om te zorgen voor hun familie.” Project van Pure! (Nicoline Westen) Acties Naar het idee van het “Glazen Huis” van Serious Request richten we een naaiatelier op school op. Leerlingen werken onder dezelfde arbeidsomstandigheden als daar aan bestellingen. Cadeaus voor Sinterklaas nodig? U kunt ook bestellen! Info volgt

39 We zien u graag op de Fair Table! Met het ingezamelde geld van vorig jaar hebben 5 scholen op de “plantages van Chocolonely” in Ghana een wc-unit gekregen. De ‘eerste’ steen wordt gelegd door Josien

40 Lokalenverdeling Floor vd Akker0.29 Anny de Boer 0.28 Joost Laan 0.25 Jan Willem Lentelink 0.23 Marjolein Willemse 0.22 Maartenscollege verlegt je grenzen


Download ppt "1 Maartenscollege verlegt je grenzen WELKOM! Ouderavond Havo 5 15-09-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google