De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lunchbijeenkomst MOSS2007 21 januari 2008. Agenda Opening door Sir Bakx Ervaringen werkbezoeken door Stanley Portier Ervaringen pilot bij GW door Petra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lunchbijeenkomst MOSS2007 21 januari 2008. Agenda Opening door Sir Bakx Ervaringen werkbezoeken door Stanley Portier Ervaringen pilot bij GW door Petra."— Transcript van de presentatie:

1 Lunchbijeenkomst MOSS2007 21 januari 2008

2 Agenda Opening door Sir Bakx Ervaringen werkbezoeken door Stanley Portier Ervaringen pilot bij GW door Petra Fisser Vragen en discussie

3 Algemeen In reeks van: –ELO Advies –Campus Bland using Sakai (CBUS) –3TU DLWO (procesarchitectuur) + 3TU ATT –Aanbesteding SIS –UT portal (medew en studenten) Oplevering eind feb.08 Besluitvorming verwacht voorjaar 2008 –Ook: wel/geen uitfasering TeleTOP

4 Globale opzet Eigen onderzoek door projectteam (owk en technisch) Globale inventarisatie status SP via ICT directies HO Planning en uitvoering werkbezoeken: –UT delegatie heterogeen samengesteld –INHOLLAND, WUR, HAN, TU/e –SLO Pilot bij GW

5 Criteria Beleid / Financieel Onderwijskundig / Functioneel Technisch Community (idem als bij CBUS)

6 Set van geïntegreerde producten

7 Werkbezoeken

8 INHOLLAND Na fusie: geheel nieuwe ICT infrastructuur SP2003 als corporate portal omgeving Informatie op basis van rol Geen ambitie om ELO o.b.v. SP te bouwen –DPF (i.s.m. WinVision) als apart product (ingebed in Mysite) -> binnenkort DPF 3.0 Commercieel verkrijgbaar (€ 4.000 p.j.) –Bb als defacto ELO –QMP voor toetsing medio 2008: migratie naar MOSS2007

9 INHOLLAND MOSS2007 als dé portal –Zoveel mogelijk applicaties ontsluiten Backbone is het onderwijsconcept –Competentie Gestuurd Onderwijs (CGO) –Top down bepaald, maar ruimte voor eigen inbreng van schools (16), bv. mbt studieloopbaanbegeleiding, toetsing, stages Implementatie –Functionele componenten definitie (tot sep08) –Schools mogen eigen prioriteit en werkprocessen beïnvloeden -> eerste pilots in sep. 08 –Professionalisering via train-the-trainer –Voltooid in sep.09

10 INHOLLAND Opvallend: –Hoge investeringen gedaan –Veel externe inhuur; wordt nu wel minder –Sterke top down sturing (vanuit ICT) –Omgeving is vrij gesloten, maakt toegang voor derden lastig (stages!) –Performance is kritische factor –Maatwerk SP2003 nu standaard in MOSS2007 maakt migratie lastig –Weinig eindgebruikerservaringen (studenten / docenten) bekend –Steeds meer dubbeling van functionaliteit In strijd met beleid Keuze t.a.v. Bb wordt in 2008 verwacht

11 WUR EduWeb: –agenda / email –CSA, cijferadmin. –Centrale Bieb –Roostering –Studiegids EduClass: –Alles op vakniveau –Portfolio –Vakkensite (SP2003, experimenteel) –ELO (Bb) –Toetsing (QMP)

12 WUR Vakkensite is voor eenvoudige zaken (mededelingen, documenten, e-mail). Docenten die meer willen gebruiken hiervoor Bb. Toetsing: grootschalig en systematisch in QMP. Zelftoetsen e.d. doet men in Blackboard. Migratie naar MOSS2007: moet in 2008 zijn uitgekristalliseerd. MOSS2007 wordt al toegepast bij de uitrol van het intranet voor medewerkers.

13 WUR Sharepoint Portal (EDUweb): Sharepoint 2003 (MOSS2007 in 2008). Is uitdrukkelijk een onderwijsportal en geen studentenportal. Studenten kunnen zelf op de MySite van alles doen of op de site van de studentenorganisatie, internet. Onderdelen EDUweb: –My education News: centraal aangeleverd nieuws –Course announcements vanuit vakkensite of Blackboard –My courses: komt van aanmelden vakken. Te selecteren op periode. Van hieruit door naar vakkensite (Sharepoint) of Blackboard (eigen webpart) –Course schedule en exam schedule komen uit rooster database –My Marks: centrale studentenadministratie (Oracle) (eigen webpart) –My library: geleende boeken en inlevertermijn –Links for You: worden aan de student aangereikt –My WIC: toegang tot eigen opslagruimte

14 WUR Opvallend: –WUR kent geen preferent onderwijsmodel –Performance SP als kritische factor –Regelen van afspraken docenten / studenten is goed in SP te organiseren –Chaosmanagement in SP is grote uitdaging -> behoefte aan (landelijke) templates –Ondersteuning via één loket (EduSupport) geregeld –Drie eigen ontwikkelaars, incidenteel inhuur Migratie naar MOSS2007: zelf, focus met name op eigen webparts –Besluit t.a.v. Bb nog niet helder –Staan wel open voor samenwerking mits commitment en formele zaken (ook €) goed geregeld.

15 HAN HAN Scholar –Sinds 1-1-08 dé onderwijsomgeving –Bb uitgefaseerd –Business case: HAN visie op onderwijs: De student moet naar eigen inzicht kunnen inrichten en zaken opzetten –Staat qua basisinrichting (via classic sjabloon) dicht bij wat men in Bb gewend was Nog weinig onderwijsinnovatie -> voor gericht op informatie verstrekken Virtual community sjabloon wordt medio 2008 opgeleverd

16 Scholar Home

17 HAN Beleid: –Standaardisatie op MS, alleen ‘garantie’ bij IE –Via project behoorlijke investeringshobbel Organisatie –2,5 fte tech beheer en dev, daarnaast docentenondersteuning (!) en functioneel beheer Technisch –Gewerkt met een lokaal bureau –Goede aansturing is nodig –‘Netjes’ programmeren is kritische factor –Aparte systemen voor studentinformatie, toetsing en portfolio

18 HAN Opvallend –Heeft niet meteen tot onderwijskundige vernieuwing geleid –Voldoende mogelijkheden om als ELO in te richten –Veel is al aanwezig, keuze van componenten en inrichten juiste views is essentie –Maatwerk (C#,.NET) nodig –Veel aandacht voor performance –Steile leercurve -> aandacht voor professionalisering –Integratie met Outlook niet helemaal lekker (ook bij WUR)

19 TU/e Beleidsmatig goed ingebed (CvB en faculteiten) SP is de meest waarschijnlijke keuze, maar meer dan alleen voor de ELO Haakt in op 3TU architectuur: –Systemen en informatiestromen koppelen via ESB (TU/e en 3TU) –SP als leverancier van functionele services Centrale infra SP, decentraal ontwikkelen

20 TU/e DLWO nu: –VUBIS –OWIS –Studyweb –Outlook / Exchange Exchange (public folders) vervangen door MOSS2007

21 TU/e Studyweb: portal, organisatie, communicatie en content Sharepoint onder Studyweb: –Meest functionaliteit zo over te zetten –Eenduidiger, enkele interface –Geen ontbrekende functionaliteit –Hoge verwachtingen

22 TU/e Opvallend: –Centrale infra (out-of-the-box SP), ontwikkeling decentraal –Basisfunctionaliteit SP is rijk Veel is te realiseren zonder programmeren (via lists en views) Programmeren (C#.NET) valt erg mee –Performance (zeker bij SP2003 en ouder) is kritisch) –Migratie naar hogere versies geeft problemen –Hooggespannen verwachtingen –Past in meerjaren visie, incl. 3TU ATT visie

23 Pilot bij GW Petra Fisser

24 Enkele voorlopige conclusies (1) Algemeen: –Out-of-the-box SP ≠ ELO of DLWO –Veel functionaliteit in de basis aanwezig, maar maatwerk nodig –Term ‘ELO’ als afgebakend systeem verdwijnt –Inrichting en implementatie vergt flinke investering Chaosmanagement nodig Vele mogelijkheden tevens valkuil Technisch: –Veel maatwerk mogelijk zonder te programmeren (lists, views) –Wel programmeren? C# &.NET –Eigen ontwikkelaars en/of externen –Sluit aan bij visie op service oriëntatie (ESB) en instellingsoverstijgende koppelingen

25 Enkele voorlopige conclusies (2) Didactisch –Standaard ELO (Bb, TT, Studyweb) na te bouwen in SP –Goede sjablonen nodig voor docenten –Nog weinig onderwijsinnovatie gezien –Opleiding en training is zeer belangrijk Community –SIG –Wel delen kennis en ervaring –Weinig samenwerking met anderen -> maatwerk te specifiek?

26 Eindrapporten beschikbaar Per 29-02-2008 Zie ook: www.utwente.nl/elowww.utwente.nl/elo s.j.portier@utwente.nl Weblog: http://onderwijsopdeut.wordpress.com http://onderwijsopdeut.wordpress.com


Download ppt "Lunchbijeenkomst MOSS2007 21 januari 2008. Agenda Opening door Sir Bakx Ervaringen werkbezoeken door Stanley Portier Ervaringen pilot bij GW door Petra."

Verwante presentaties


Ads door Google