De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Dada tot conceptuele kunst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Dada tot conceptuele kunst"— Transcript van de presentatie:

1 Van Dada tot conceptuele kunst
11 vwo Van expressionisme naar abstract expressionisme tot neo-expressionisme. Van Dada tot conceptuele kunst

2 1. 2. 3. Welk beeld hoort bij deze tekst. Waarom
Welk beeld hoort bij deze tekst? Waarom? De Fauvisten-groep bestond uit een aantal jonge schilders, onder leiding van Henri Matisse , André Derain en Maurice Vlaminck. Deze kunstenaars kunnen gezien worden als de meest begaafden van de groep. Ze werkten met een volledig willekeurig kleurgebruik, opzettelijke disharmonieën: de z.g. kleurcontrasten. Deze roepen emotionele reacties op en dragen de subjectieve visie met de grootst mogelijke nadruk en intensiteit uit. Ieder naturalisme is verdwenen. Door de kleur los te laten van haar traditioneel beschrijvende functie in het beeld , baanden de fauvisten een weg voor het gebruik van kleur als expressief en autonoom doel. Kenmerkend voor de beweging is de spontaniteit en de ruwe uitvoer. Maar deze spontaniteit, impulsiviteit is misleidend. Ze komen tot stand via een lang en geleidelijk proces van herschikken van vorm en veranderingen in kleur totdat uiteindelijk het juiste evenwicht is bereikt. Het fauvisme , de Franse versie van het expressionisme, ademt meer ‘savoir vivre’, levensblijheid, dan de Duitse tak, die qua inhoud een stuk zwaarder en serieuzer is.

3 Bij het fauvisme draait het voornamelijk om kleur en vorm
Bij het fauvisme draait het voornamelijk om kleur en vorm . Op de doeken is een geweld te herkennen, de kleuren werden vaak ongemengd aangebracht op het doek, direct uit de tubes. De kunstenaar heeft status, naamsbekendheid, het publiek is verzamelaar, die ook vaak fungeert als Maecenas . De kunstenaars maken geen kunst meer specifiek voor een opdrachtgever, maar voor zichzelf. Als iets je aanstond kon je het kopen.

4 1 2 Welk beeld hoort NIET bij deze tekst: Ongeveer tegelijkertijd met de Franse Fauvisten waren er in Duitsland schilders, die net als de Fransen, felle kleuren gebruikten en de natuurlijke vormen wijzigden als ze dat nodig vonden om iets te benadrukken. Hun wijze van verbeelden werd sterk beïnvloed door hun gevoelens. Er waren twee groepen Duitse expressionistische schilders in Duitsland: "Die Brücke" en "Der blaue Reiter". "Die Brücke" wilde een verbinding zijn tussen allerlei stromingen. Er werden onnatuurlijke felle kleuren gebruikt en men vond inspiratie in Afrikaanse sculpturen uit Afrika en Japanse houtsneden . "Der blaue Reiter" is meer ingetogen en probeerde een link te leggen tussen de zichtbare wereld en de wereld van de geest. Een van de leden was Kandinsky en hij wordt beschouwd als een van de eerste makers van een abstract schilderij . Hij kwam tot die stap bij het zoeken de ware bron van de artistieke schepping. Hij vond dat kleur, lijn en vorm op zichzelf staande algemene waarde had. De kunstenaars kwamen vaak kwamen vaak net van de kunstacademie af en wilden kunst en maatschappij veranderen. 3 4

5 Abstract expressionisme
Welk schilderij is van Pollock, welk van De Kooning en welk van Appel, Waarom? De belangrijkste figuren waren Jackson Pollock en Willem de Kooning (afkomstig uit Nederland). Pollock brak met de “Europese manier van werken, door zijn reusachtige doeken niet op een ezel maar op de grond te schilderen . Hij raakte daarbij de ondergrond niet aan met een penseel of kwast, maar zwaaide met stokken de verf over het doek heen, wat duidelijke sporen van zijn bewegingen achterliet. Vandaar zijn bijnaam “Jack the dripper”. Er zijn filmbeelden en fotoreportages van zijn schilderactiviteiten. Je ziet hem dan rond en zelfs ín het doek bezig terwijl hij haast in trance de verf over de ondergrond zwiert. Hij is dan ook duidelijk geïnspireerd door het automatisch schilderen uit het Surrealisme . De schilderijen zijn zeer abstract , maar vertonen een diepte als van spinrag-achtige gordijnen die achter elkaar hangen. De Kooning kwam als huisschilder uit Rotterdam met de wilde vaart naar de V.S. Strikt genomen zijn zijn doeken niet abstract : er zijn vaak figuren of landschappen in te herkennen. Het grote formaat en zijn beweeglijke hanteringswijze maken hem echter tot een volwaardig lid van deze stroming. Een Europese versie van het Abstract Expressionisme ontstaat in 1948: COBRA, met o.a. Karel Appel.

6 1. 2. 1 schilderij komt uit de stroming minimal art.
1 schilderij komt uit de stroming minimal art. 1 Schilderij uit de abstract expressionistische beweging van de Colourfield Painters. Welk schilderij hoort bij Minimal Art? Welk schilderij hoort bij Colourfield Painting? Wat is het verschil in werkwijze? Wat is het verschil in bedoeling?

7 Welk werk zou jij als neo-expressionistisch bestempelen? Waarom?
Welk werk zou jij als neo-expressionistisch bestempelen? Waarom?

8 Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen het expressionisme aan het begin van de 20e eeuw en het latere abstract expressionisme? Let op: - Vormgeving Inhoud Rol van de kunstenaar

9 Dada is een beweging in de beeldende kunst en de literatuur
Dada is een beweging in de beeldende kunst en de literatuur. Vanuit Zürich (in het neutrale Zwitserland) verspreidde de stroming zich over de rest van Europa. Er is ook een New-Yorkse Dada-versie die vrijwel onafhankelijk ontstond van de Europese. Onder de indruk van de verschrikkingen van de gruwelijke oorlog die op dat moment uitgevochten wordt, ontkennen de kunstenaars de waarde en betekenis van de Westerse cultuur. Er wordt door de Dadaïsten afgerekend met het verleden en ze trachten hun publiek te shockeren met anti-kunst : er werd gespot met alles wat men tot dusver als waardevol beschouwd had. Allerlei gebruiksvoorwerpen (zoals een urinoir, een flessenrek of een fietswiel op een kruk) werden verheven tot kunst en zo ook tentoongesteld. Deze voorwerpen werden ready-mades genoemd. Waren de objecten samengesteld uit diverse ready-mades, dan sprak men van assemblages . Welke overeenkomst in manier van werken is er tussen een dada gedicht en een assemblageschilderij?

10 Marcel Duchamp word wel gezien als de grondlegger van de conceptuele kunst. Hij rekt de grenzen op van wat onder kunst verstaan wordt. Leg deze bewering uit.

11 Conceptuele kunst 4. 5. Bij deze stroming staat het idee centraal dat het 'concept' achter het werk van groter belang is dan de technische vaardigheid van de kunstenaar die het werk maakt. Conceptuele kunst werd een belangrijk internationaal fenomeen in de jaren zestig in zeer uiteenlopende verschijningsvormen. De ideeën of 'concepten' kunnen op tal van manieren worden doorgegeven met behulp van bijvoorbeeld tekstmateriaal, plattegronden , diagrammen, films, video's, foto's en performances. Welk afgebeeld werk is GEEN conceptueel kunstwerk? Waarom?

12 Welk concept wordt hier doorgegeven
Welk concept wordt hier doorgegeven? Welke middelen gebruikt de kunstenaar hiervoor? Hoe worden deze middelen ingezet?

13 Opdracht: Bekijk welke tentoonstellingen er momenteel zijn in het Centre Pompidou


Download ppt "Van Dada tot conceptuele kunst"

Verwante presentaties


Ads door Google