De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Longfonds en buitenlucht. Wat zijn uw ervaringen? Wat is luchtvervuiling: bronnen en stoffen Gezondheidseffecten van luchtvervuiling Beleid Plannen Longfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Longfonds en buitenlucht. Wat zijn uw ervaringen? Wat is luchtvervuiling: bronnen en stoffen Gezondheidseffecten van luchtvervuiling Beleid Plannen Longfonds."— Transcript van de presentatie:

1 Longfonds en buitenlucht

2 Wat zijn uw ervaringen? Wat is luchtvervuiling: bronnen en stoffen Gezondheidseffecten van luchtvervuiling Beleid Plannen Longfonds met buitenlucht iSPEX, meet fijn stof met je smartphone Wat kunt u doen? Inhoud presentatie

3 Wat weet u van luchtvervuiling Hebt u zelf last van vieze lucht Wat merkt u in uw omgeving Uw ervaringen

4 Verkeer Industrie Veeteelt Scheepvaart Consumentenuitstoot (bijv. houtvuur, vuurwerk) Bronnen

5 Fijn stof: PM10, PM2,5, PM0,1 Roet Stikstofdioxide Ozon Vervuilende stoffen

6 Stapeling van vervuiling

7 Luchtvervuiling: veroorzaakt astma en COPD, hart- en vaatziekten, vroegtijdig overlijden. verergert bestaande klachten: meer medicijngebruik en ziekenhuisopnames. kan ook bij kleine hoeveelheden al invloed hebben op mensen met een chronische longziekte. Nicole Jansen, RIVM: 1 mg roet / m3 na levenslange inademing = 195 dagen korter leven Gezondheidseffecten van luchtvervuiling

8 Totaalwaarvan Nederlandfijn stof (PM 10 ) 1) 3) ozon 2) 3) Sterfte in 2009aantal mensen Alle oorzaken 4) 12861717801340 (1420 - 2170)(890 - 1 790) w.v.luchtwegaandoeningen13962600180 (480 - 710)(0 - 350) w.v. COPD 5) 6253250120 (180 - 320)(20 - 210) w.v. longontsteking5990280140 (200 - 350)(20 - 250) hart- en vaataandoeningen38897380360 (180 - 550)(130 - 590) Spoedopnamen in 2009 Alle luchtwegaandoeningen78500910- (560 - 1270) Hart- en vaataandoeningen1106201160210 (790 - 1480)(0 - 940) 1) Uitgaande van 24-uursgemiddelde fijn stofconcentraties. 2) Uitgaande van 8-uursgemiddelde ozonconcentraties (van 12 tot 20 uur). 3) tussen haakjes de onder- en bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. 4) exclusief sterfgevallen met niet-natuurlijke doodsoorzaken. 5) "Chronic Obstructive Pulmonary Disease", hieronder vallen astma, chronische bronchitis en longemfyseem. Bron: RIVM.

9 Meer gezondheidsklachten aan luchtwegen, hart of bloedvaten, vooral bij gevoelige groepen. Erg hoge concentraties: ook bij gezonde mensen klachten, bijv. oogirritaties en hoesten. Meer medicijngebruik en ziekenhuisopnames. Meestal omkeerbaar. Maar: ook sterfte m.n. bij gevoelige groepen (enkele maanden eerder). Kortdurende blootstelling (piekconcentraties)

10 Blijvende gezondheidseffecten: ↓ longfunctie en ↑ astma, COPD, hart- en vaatziekten, longkanker, vroegtijdige sterfte. ↓ levensverwachting met 1 jaar. Ongezonder = langdurige blootstelling aan lage concentraties of veelvuldige blootstelling aan piekconcentraties? Langdurige blootstelling

11 PM10 en NO2: jaargrenswaarde van 40 μg /m3 PM10: daggrenswaarde van 50 μg /m3, overschrijden maximaal 35 keer per jaar. N02 uurgrenswaarde van 200 μg /m3, overschrijden maximaal 18 uur per jaar. Voor PM10 gelden de normen vanaf 2005 (uitstel tot 2011). Voor N02 vanaf 2010 (uitstel tot 2015) Vanaf 2015 gaan er ook normen gelden voor PM2,5: jaargemiddelden van 25 μg/m3 Nederlands Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit WHO norm Beleid

12 Smogregeling TijdgemiddeldeGeen/ Geringe smog (µg/m3) Matige smog (µg/m3) Ernstige smog (µg/m3) Ozon1 uur<180*180-240>240a** PM1024 uur<50***50-200>200 NO21 uur<200***200-400>400b ** SO21 uur<350***350-500>500b ** a. gemeten of voorspeld gedurende drie opeenvolgende uren b. Overschrijding van de uurgemiddelde concentratie gemeten gedurende drie opeenvolgende uren in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km² of van een gehele agglomeratie of zone * EU-informatiedrempel ** EU-alarmdrempel *** EU-grenswaarde

13 We moeten ons niet rijk/ de lucht schoon rekenen. We kunnen en moeten nog veel doen om de lucht schoner te maken. Het kan en moet veel ambitieuzer We moeten ons richten op de echt ziekmakende deeltjes Het publiek /longpatiënten moeten weten hoe schoon/vies de lucht is zodat zij daarnaar kunnen handelen. Het Longfonds vindt:

14 Voorlichting en bewustwording (gedragsadviezen) Belangenbehartiging gemeenten en landelijke overheid Geen scholen naast de snelweg Activiteiten Longfonds rond buitenlucht

15 Bewustwording: iSPEX: meet fijn stof met je smartphone Gemeenteraadsverkiezingen 2014: extra maatregelen voor gezonde lucht, gevoelige bestemmingen, houtrook 31 oktober: studiemiddag voor gemeenten 2013 Jaar van de luchtkwaliteit

16 Meet fijn stof met je iPhone. 10.000 metingen Omdat: Bewustwording Fijnstofkaarten en belangenbehartiging iSPEX

17 in de gaten houden lokale situatie en knelpunten signaleren Netwerk opbouwen: GGD, gemeente, gezondheidsorganisaties, milieuorganisaties, anbo, fietsersbond Gevoelige bestemmingen Longpunten: buitenlucht www.longfonds.nl/buitenlucht Wat kunt u doen?

18 ???? Vragen


Download ppt "Longfonds en buitenlucht. Wat zijn uw ervaringen? Wat is luchtvervuiling: bronnen en stoffen Gezondheidseffecten van luchtvervuiling Beleid Plannen Longfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google