De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPointpresentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPointpresentatie"— Transcript van de presentatie:

1 PowerPointpresentatie
Cost accounting PowerPointpresentatie Filip Roodhooft

2 Cost accounting H 1. Inleiding
H 2. Kostenbegrippen en kostprijscomponenten H 3. Break-even analyse H 4. Kostprijsberekening bij stukproductie H 5. Kostprijsberekening bij massaproductie H 6. Activity based costing H 7. Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect H 8. Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse H 9. Variabele kostprijsberekening H 10. De verwerking van kosten van afgekeurde producten H 11. Dienstverlenende afdelingen en hun kosten H 12. De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Cost accounting © De Boeck nv

4 Externe gebruiker Interne gebruiker
Rol Cost Accounting Industriële onderneming Handelsonderneming Dienstenonderneming Overheid / Non-profit Accountingsysteem Cost Accounting Informatie Financial Accounting Management Accounting Gegevens voor opstellen Gegevens voor planning van jaarrrekening en controle Externe gebruiker Interne gebruiker 4

5 Uitgangspunt Different costs for different purposes Voorraadwaardering
KT - beslissingen Planning Controle Strategische beslissingen

6 Kostensoort Kostprijssysteem Kostenobject
3 dimensies 1) productieproces stuk; serie; massa 2) tijdsaspect actual costing; normal costing; standard costing 3) integrale  variabele kostprijsberekening specifieke problemen afgekeurde producten dienstverlenende afdelingen gemeenschappelijke productieprocessen

7 Gewijzigde omgeving Belang dienstensector Nieuwe productiefilosofieën
JIT kwaliteit CIM Concurrentie Ruimere assortimenten Gewijzigde kostenstructuur

8 Hoofdstuk 2 Kostenbegrippen en kostprijscomponenten

9 A. Kostenclassificaties
1. Soort 2. Toewijsbaarheid 3. Relatie output 4. Tijdsaspect 5. Bestemming

10 A1. Soort Materiaal Arbeid Afschrijvingen Diensten en diverse goederen
verzekeringen elektriciteit telefoon Rente? Belastingen?

11 Materiaalkosten Grondstoffen: direct Hulpstoffen: meestal indirect
Kost verbruikte materialen adhv materiaalverstrekkingsbons Voorbeeld beginvoorraad 100 stuks aan 10 Eur = 1000 Eur aankoop stuks aan 11 Eur = 220 Eur verbruik stuks aankoop stuks aan 12 Eur = 360 Eur verbruik stuks dus: stuks - 120 verbruikt  kost? Adhv voorraadwaarderingsmethode - 30 EV

12 Voorraadwaarderingsmethoden
FIFO periodiek KVG: 1220 EV: 360 permanent idem LIFO periodiek KVG: 1280 EV: 300 permanent KVG: toevallig idem EV: GG periodiek KVG: 1580/150 * 120 = 1264 EV: 1580/150 * 30 = 316 permanent KVG: 1258 EV: 322

13 Arbeidskosten Direct Indirect Via jobkaarten Samenstelling
RSZ werkgever + brutoloon + andere arbeidskosten = totale arbeidskost met: brutoloon RSZ werknemer voorheffing belasting = netto loon

14 Afschrijvingen Voorbeeld machine aankoop: 1.000.000 restwaarde: 0
levensduur 5 jaar lineair degressief jaar jaar jaar jaar jaar

15 A2. Toewijsbaarheid DK KO IK KP VS VS Kostenplaats (KP)
= verzameling van indirecte kosten (IK) die met dezelfde verdeelsleutel (VS) naar kostenobjecten (KO) worden toegewezen Directe kosten (DK): administratie nodig Deels eigen beslissing Afhankelijk van kostenobject

16 A3. Relatie output VOORBEELD
VAST: kosten veranderen niet met outputniveau VARIABEL: kosten veranderen met outputniveau VOORBEELD GOH = 2 GOH = 3,5 (GOH = graad operationele hefboom)

17 A4. Tijdsaspect Actual costing = historische gegevens Standard costing
= werken met standaarden Normal costing standard normal actual costing costing costing start 1 product einde productie afgewerkt productie

18 A5. Bestemming Pré-productie Post-productie Plaats binnen waardeketen
Productkosten vs. periodekosten Ondersteunend O&O P&D Productie Distributie Marketing Pré-productie Post-productie

19 B. Voorbeeld 1 Kostensoorten Materiaal grondstoffen (D) 740.000
hulpstoffen (I) Lonen houtbewerkers (D) toezichter (I) Afschrijvingen (I) Verwarming en verlichting electriciteit (I) stookolie (I)

20 Kostenobjecten Grote tafels: 800 verkocht: 650 à 540 Eur
niet verkocht: 150 Middelgrote tafels: verkocht: à 520 Eur niet verkocht: Kleine tafels: verkocht: à 500 Eur niet verkocht: 250

21 Extra comptabele kostprijs
Kosten per eenheid grote tafel / 800 = ,25 middelgrote tafel / = 423,5 kleine tafel / = 449,75

22 Financiële boekhouding
BALANS Actief Passief VI.Voorr. en BIU A.voorr. 33.GP RESULTATENREKENING Kosten Opbrengsten II.Bedrijfskosten I.Bedrijfsopbrengsten A A. Omzet B B. Wijz Voorr C D

23 Intracomptabele kostprijs

24 24

25 25

26 C. Voorbeeld 2 Kostensoorten Stof badjassen (D) 1.031.000
Stof badhanddoeken (D) Etiketten (D) Garen (D) Hoes (D) Directe Arbeid (D) Toezicht (I) Afschrijving machine (I) Afschrijving gebouw (I) Energie (I) Diverse productiekosten (I)

27 Kostenobjecten Badjassen Productie 100.000
Verkoop (50 per stuk) Badhanddoeken Productie Verkoop (20 per stuk)

28 Kostprijssysteem Direct materiaal Directe arbeid Kostenplaats snijden verdeelsleutel: verbruikte stof Kostenplaats stikken verdeelsleutel: eigen directe kosten Kostenplaats strijken verdeelsleutel: eigen directe arbeid Kostenplaats verpakken verdeelsleutel: productievolume Hulpkostenplaats gebouw verdeelsleutel: oppervlakte

29 Verdeelstaat

30 D. Schatten van kostenfuncties
Y = a + bX Y = afhankelijke variabele (vb: IK, AK) X = onafhankelijke variabele (vb: MU, aantal stuks) a,b = parameters Y a X Historisch account classifications 1 periode high-low visual fit meerdere periodes regressie 2) Engineering studies 30

31 Classificatie vast variabel Directe arbeid 364.000
Afschrijvingen Materiaal Toezicht inspectie Y = X subjectief slechts 1 periode

32 Engineering vast variabel Directe arbeid 100u x 20
Afschrijvingen 10u x 170 Materiaal Toezicht inspectie Y = X geen inefficiënties uit verleden tijdsintensief

33 Kwantitatieve analyse: voorbeeld
Maand Instelkosten Aantal instellingen januari 19X februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 19X februari maart april mei juni 33

34 Kwantitatieve analyse: vervolg
Hoog-laag methode hoogste waarde onafhankelijke variabele laagste waarde onafhankelijke variabele Y = ,79X Regressie = som van de kwadratische afstanden tussen punten en loodrechte projectie van punten op rechte, geminimeerd. Y = ,22X

35 Hoofdstuk 3 Break-even analyse

36 Break-even analyse Assumpties basismodel 1 product
lineaire opbrengsten constante variabele kosten per eenheid constante vaste kosten 1 periode geen voorraden geen knelpunten geen belastingen zekerheid geen inflatie enkel volume is driver

37 Break-even analyse TO TO, TK TK F= vaste kost q* Q

38 Voorbeeld standaard luxe q 150.000 (3/4) 50.000 (1/4) Prijs 20 30
Variabele kost Vaste kost Gevraagd: 1) BE bij deze salesmix 2) BE bij alleen standaard; BE bij alleen luxe 3) BE bij nieuwe salesmix: standaard: 9/10 en luxe: 1/10 38

39 Oplossing voorbeeld Standaard: 120.000 stuks Luxe: 40.000 stuks

40 Toepassing 1 Vroeger Martinez omzet = 2.000.000 Nu Martinez
groothandel vaste kost = kleinhandel resultaat = Nu Martinez kleinhandel omzet  40% vaste kost  resultaat  40

41 Vervolg toepassing 1 Gevraagd: 1) Hoeveel verandert de BE-omzet?
2) Hoe groot moet de omzet zijn om 10% meer resultaat te behalen als vroeger? Oplossing: Omzetdaling van

42 Toepassing 2 Doughnuts Extern aankopen: 0,03 per doughnut
Semi-automatische machine: F = 2.500; v = 0,01 Automatische machine: F = 4.500; v = 0,005 Gevraagd: 1) aantal eenheden te produceren voor elke machine opdat kost = externe aankoop 2) optimum voor stuks 3) optimum voor stuks 4) aantal stuks opdat semi-automatisch = automatisch

43 Vervolg toepassing 2: oplossing
Semi-automatisch: q = Automatisch: q = Kost semi-automatisch = = optimuum Kost automatisch = 5.750 3. Kost semi-automatisch = 7.500 Kost automatisch = = optimuum 4. q =

44 Toepassing 3: meerdere drivers
Theater: 150 zitplaatsen 80 vertoningen Gewone klanten p = 20 v = 5 Klanten vanuit bedrijven P = 20 V = 5 + per bedrijf factuur van 7,5 per vertoning Vaste kosten:

45 Vervolg toepassing 3: gevraagd
BE enkel gewone klanten Resultaat klanten vanuit 10 bedrijven en gewone klanten Resultaat klanten vanuit 15 bedrijven en gewone klanten Resultaat klanten vanuit 25 bedrijven en gewone klanten Resultaat klanten vanuit 40 bedrijven en gewone klanten

46 Vervolg toepassing 3: oplossing
gewone klanten 24.000 21.000

47 Hoofdstuk 4 Kostprijsberekening bij stukproductie

48 Stukproductie = kostprijsberekening per individueel stuk

49 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 49

50 Systeem 1

51 Systeem 2

52 Systeem 3

53 Vervolg stukproductie
Kostprijs o.b.v. 3 mogelijke systemen systeem 1 systeem 2 systeem 3 B B B B B

54 Serieproductie Series van diverse producten
Kostprijsberekening per serie vb: zie berekening kostenflow

55 Voorbeeld serieproductie
Direct materiaal Batch X Batch Y ,5 Directe arbeid Batch X Batch Y Afschrijvingen Machine (P1) Machine (P2) Electriciteit (P1) 100 (P2)

56 Vervolg serieproductie

57 Vervolg serieproductie
Kostprijs van batch X en Y 1. Verdeelsleutel = aantal directe arbeidsuren Geen onderscheid tussen P1 en P2 X = 414 Y = 739,5 2. Verdeelsleutel P1 = aantal machine-uren Verdeelsleutel P2 = aantal directe arbeidsuren X = 419 Y = 728,3

58 Capaciteit: maatstaven
Theoretische capaciteit Praktische capaciteit Normale capaciteit Gebudgetteerde capaciteit Actuele capaciteit

59 Capaciteit: voorbeeld
Machine voor ontwikkeling van foto’s (kost = ) maatstaf uren film Theoretisch Praktisch Normaal Gebudgetteerd Actueel 5.760 4.800 4.500 4.000 4.200 86.400 72.000 67.500 60.000 63.000

60 Capaciteit: voorbeeld
maatstaf kost per uur kost per film Doorgere-kend Theoretisch Praktisch Normaal Gebudgetteerd Actueel 86,8 104,2 111,1 125 119 5,79 6,94 7,4 8,33 7,94

61 Capaciteit: beslissingen
Cost of resources supplied = Cost of resources used + Cost of unused capacity Voorraadwaardering Korte termijn Lange termijn

62 Hoofdstuk 5 Kostprijsberekening bij massaproductie

63 Massaproductie = massa identieke producten die in verschillende stappen vervaardigd worden

64 Voorbeeld massaproductie
Kostensoorten Leder kwaliteit Leder kwaliteit Stikgaren Gas Stookolie Electriciteit Lonen Afschr Afschr

65 Vervolg voorbeeld Kostendragers Champion 500 gestart
300 afgewerkt (EV GIB 200) 200 verkocht (EV GP 100) Classic 2.000 gestart 1.500 afgewerkt (EV GIB 500) 1.000 verkocht (EV GP 500)

66 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 66

67 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 67

68

69 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 69

70 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 70

71 71

72 Equivalente eenheden Tot nu toe
Afd Afd. 2 0% % % % Goederen afgewerkt in elk van de afdelingen Hier Afd Afd. 2 0% % % % Goederen onderweg in een afdeling Prime costs Materiaal Transfers vorige afdeling Inspectie Conversiekosten

73 Voorbeeld 1: geen BV; geen transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt EV (40% afgewerkt) Kosten Materiaal (begin prod.proces) Conversiekosten Mat. EV 0% %

74 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 74

75 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 75

76 76

77 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 77

78 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 78

79 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 79

80 80

81 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 81

82 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 82

83 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 4.800

84 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90%

85 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 85

86 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 86

87 87

88 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 88

89 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 89

90 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 90

91 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 91

92 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 92

93 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 93

94 94

95 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 95

96 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 96

97 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 97

98 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 98

99 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 99

100 Hoofdstuk 6 Activity based costing

101 ABC: theoretisch kader
DK KO IK KP VS VS IK ACT RD AD Activiteiten = ACT Resource drivers = RD Activity drivers = AD Kostenobjecten = KO

102 Probleemsituatie KP blauw A = 0,475 Euro KP blauw B = 0,65 Euro
(VS = aantal stuks)

103 Voorbeeld 1 Gegevens Andere kosten (IK) Indirecte lonen 330.000
Afschrijvingen Materiaal en hulpstoffen

104 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Activity driver Ontvangst goederen aankooporders Instellen machine instellingen Automatische assemblage machine-uren Verpakking verkooporders

105 Het ABC-systeem

106 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 106

107 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 107

108 108

109 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 109

110 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 110

111 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 111

112 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 112

113 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 113

114 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 114

115 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 115

116 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 116

117 117

118 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 118

119 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 119

120 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 120

121 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 121

122 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 122

123 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 123

124 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 124

125 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 125

126 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 126

127 127

128 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 128

129 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 129

130 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 130

131 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 131

132 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 132

133 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 133

134 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 134

135 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 135

136

137 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 137

138 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 138

139 139

140 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 140

141 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 141

142 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 142

143 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 143

144 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 144

145 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 145

146 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 146

147 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 147

148 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 148

149 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 149

150 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 150

151 151

152 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 152

153 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 153

154 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 154

155 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 155

156 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 156

157 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 157

158 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 158

159 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 159

160 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 160

161 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 161

162 Activiteitenhiërarchie
Activiteiten Activity drivers Unit level Batch level Product level Facility level Customer level

163 Soorten drivers Transaction drivers Duration drivers Intensity drivers
beperkte kost van registratie houdt geen rekening met onderlinge verschillen Duration drivers houdt rekening met de duurtijd van de activiteit grotere meetkost Intensity drivers goede benadering werkelijkheid

164 Rate-based activity based costing:

165 Time-driven activity based costing: 1. Example
Theoretical capacity: 28 employees x 8 hours/day x 22 working days x 3 months = hours = minutes Practical capacity: minutes rule of thumb: 80% to 85% of theoretical capacity more systematic approach Source: Kaplan and Anderson, Harvard Business Review, November 2004

166 Time-driven activity based costing: 1. Example

167 Time-driven activity based costing: 2. Time equations
Example 1: Packaging time = [if special packaging required] + 2.0 [if shipping by air] Example 2: Inside sales order entry process time = 5 + (3 x number of line items) + 15 [if new customer] + 10 [if expedited order]

168 Nut ABC

169 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 169

170 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 170

171 171

172 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 172

173 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 173

174 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 174

175 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 175

176 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 176

177 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 177

178 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 178

179 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 179

180 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 180

181 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 181

182 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 182

183 Hoofdstuk 7 Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening in functie van het tijdsaspect

184 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 184

185 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 185

186 186

187 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 187

188 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 188

189 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 189

190 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 190

191 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 191

192 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 192

193 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 193

194 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 194

195 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 195

196 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 196

197 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 197

198 198

199 Actual / normal / standard costing
Actual costing DM = WH * WP DA = WU * WL IK = (WIK/WOB) * WOBP Normal costing IK = (SIK/SOB) * WOBP Standard costing DM = SH * SP DA = SU * SL IK = (SIK/SOB) * SOBP W = werkelijk S = standaard WH = werkelijke hoeveelheid WP = werkelijke prijs WU = werkelijke uren WL = werkelijk loon WIK = werkelijke indirecte kosten WOB = werkelijke omslagbasis WOBP= werkelijke omslagbasis per eenheid product

200 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 200

201 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 201

202 202

203 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 203

204 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 204

205 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 205

206 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 206

207 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 207

208 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 208

209 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 209

210 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 210

211 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 211

212 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 212

213 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 213

214 214

215 Voorbeeld VS = aantal kg DM Standaardgegevens Werkelijke gegevens
VS = (kg DM) 215

216 Kostprijs onder de drie systemen

217 Bepaling en hoogte van standaarden
Historische gegevens Engineering studies Schattingen Hoogte Optimale standaarden Currently attainable standards

218 Doelstellingen Beslissingen Budgetopstelling Controle Motivatie
Voorraadwaardering

219 Backflush costing Voorraadwaardering
Eenvoudigere methode indien beperkte voorraden Gebaseerd op standaardkostprijs Geen goederen in bewerking Terugrekenen vanaf afgewerkt product of kost verkochte goederen

220 Backflush costing: voorbeeld
Productie: stuks Verkoop: stuks Standaard direct materiaal per stuk: 19 Standaard indirecte kosten per stuk: 12 Aankopen direct materiaal: Totale indirecte kosten:

221 Backflush costing: systeem 1
“trigger points”: aankoop materiaal afwerking productie Voorraad direct materiaal: Voorraad afgewerkt product: Kost verkochte goederen: Absorptieverschil:

222 Backflush costing: systeem 2
“trigger points”: aankoop materiaal verkoop afgewerkte producten Voorraad direct materiaal: Voorraad afgewerkt product: / Kost verkochte goederen: Absorptieverschil:

223 Hoofdstuk 9 Variabele kostprijsberekening

224 Different costs for different purposes
Voorraadwaardering Korte termijn beslissingen Lange termijn beslissingen

225 Variabele kostprijsberekening

226 Integrale kostprijsberekening

227 Voorbeeld Gegevens Fysisch (150 stuks productie en verkoop per jaar)
Kosten en opbrengsten (standaard = werk) verkoopprijs = 5 (per stuk) variabele kost = 3 (per stuk) vaste kost = 150 (per jaar)

228 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 228

229 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 229

230 230

231 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 231

232 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 232

233 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 233

234 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 234

235 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 235

236 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 236

237 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 237

238 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 238

239 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 239

240 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 240

241 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 241

242 242

243 Voorbeeld VS = aantal kg DM Standaardgegevens Werkelijke gegevens
VS = (kg DM) 243

244 Resultaten Voorraad Resultaat 244

245 Voordelen Integraal Variabel geen onderschatting voorraad
geen fictieve verliezen theoretisch beter beslissingen op lange termijn Variabel niet verkoopbare voorraad minder schommelingen resultaat beslissingen op KT

246 Throughput costing: KT beslissingen
= supervariabele kostprijs omzet - direct materiaal = throughput contributie - directe arbeid - indirecte kosten = resultaat

247 Korte termijn beslissingen: 1 schaarse factor
H1 H2 prijs DM DA I Var. K ,5 m.u Vaste K VS = aantal machine-uren machine-uren  450 Gevraagd: Wat produceren?

248 Oplossing H1: max 225 stuks (contributie = 32) O = 22.500
res = 4.950 H2: max 450 stuks (contributie = 19,5) O = K = res = 6.525

249 Hoofdstuk 10 De verwerking van kosten van afgekeurde producten

250 Afgekeurde producten Afd. 1 Afd. 2 0% 100% 0% 100%
0% 100% 0% 100% Goederen afgekeurd door inspectie a) normale verliezen opgeteld bij kostprijs van goedgekeurde producten b) abnormale verliezen als periodekost in de resultatenrekening

251 Samenvatting Kost BV GIB kost afgewerkt product Kosten van de periode
transferkosten materiaalkosten kost eindvoorraad conversiekosten kost abnormaal afgekeurde goederen FIFO GG

252 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 252

253 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 253

254 254

255 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 255

256 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 256

257 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 257

258 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 258

259 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 259

260 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 260

261 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 261

262 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 262

263 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 263

264 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 264

265 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 265

266 266

267 Voorbeeld VS = aantal kg DM Standaardgegevens Werkelijke gegevens
VS = (kg DM) 267

268 Resultaten Voorraad Resultaat 268

269 Voorbeeld 1: geen BV Fysisch BV 0 Kosten Mat. 30.000 Gestart 10.000
Afgewerkt n.a inspectie na 60% a.a EV (70%) Kosten Mat Conv Mat. Inspectie EV 0% % 70% 269

270 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 270

271 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 271

272 272

273 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 273

274 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 274

275 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 275

276 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 276

277 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 277

278 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 278

279 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 279

280 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 280

281 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 281

282 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 282

283 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 283

284 284

285 Voorbeeld VS = aantal kg DM Standaardgegevens Werkelijke gegevens
VS = (kg DM) 285

286 Resultaten Voorraad Resultaat 286

287 Voorbeeld 1: geen BV Fysisch BV 0 Kosten Mat. 30.000 Gestart 10.000
Afgewerkt n.a inspectie na 60% a.a EV (70%) Kosten Mat Conv Mat. Inspectie EV 0% % 70% 287

288 Oplossing voorbeeld 1 AP n.a. a.a. EV kost/EE
Materiaal Conversie a.a.: 4.050 n.a.: materiaal: 4.500 KAP: kost EV: conversie: 3.600 KAP : kost EV: KAP: kost EV: 288

289 Voorbeeld stukproductie
Kostensoorten Direct materiaal (D) Directe arbeid (D) Stikgaren (I) Afschrijvingen (I) Loon zaakvoerder (I) Verwarming + verlichting (I) Kostendragers stof (m²) arbeidsuren machine-uren B B B B B Totaal stof: 50 EUR/m² arbeid: 25 EUR/uur 289

290 Vervolg voorbeeld: toewijzing en verdeling kosten
d1: materiaalverstrekkingsbon: Eur d2: materiaalverstrekkingsbon: Eur d3: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken champion: Eur d4: tijdskaart arbeid besteed aan snijden en stikken classic: Eur d5: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten champion: Eur d6: tijdskaart arbeid besteed aan vullen en sluiten: classic: Eur d7: materiaalverstrekkingsbon gas aan afdeling II: 100 Eur d8: materiaalverstrekkingsbon stikgaren aan afdeling I: 200 Eur d9: machinekaart afdeling I: Eur d10: machinekaart afdeling II: Eur d11: meterstand in afdeling I: Eur afdeling II: Eur d12: verdeelsleutel = de afdeling-oppervlakte: afdeling I: 100 m² afdeling II: 200 m² d13: verdeelsleutel = het aantal goederen in bewerking dat in de voorbije periode in afdeling I behandeld werd d14: verdeelsleutel = het aantal goederen dat in de voorbije periode in afdeling II bewerkt werd 290

291 291

292 Oplossing voorbeeld 1 Materiaal 40.000 15.000 5.000 2
AP EV kost/EE Materiaal Conversiekosten KAP = EV = 292

293 Voorbeeld 2: geen BV; transfers
Fysisch BV 0 Gestart Afgewerkt 5.000 EV (30% afgewerkt) Kosten Transfers Materiaal (na 45%) Conversiekosten transfers EV mat. 0% 30% 45% 293

294 Oplossing voorbeeld 2 AP EV kost/EE Transfers 18.000 5.000 1.000 3
Materiaal / Conversie KAP = EV = 294

295 Voorbeeld 3: BV Fysisch Kosten BV 4.000 (40% afgewerkt)
- Mat X : 6.500 - Conv. : Gestart Afgewerkt EV (60% afgewerkt) Kosten MatX (na 30%) MatY (na 90%) Conversie MatX BV EV MatY 30% 40% 60% 90% 295

296 Oplossing voorbeeld 3 Gewogen Gemiddelde MatX 43.500 26.000 3.000 1,5
AP EV kost/EE MatX ,5 MatY / 2 Conv ,5 KAP = EV = FIFO BV AP EV kost/EE MatX / ,48 MatY / Conv ,118 KAP = EV = 296

297 Verdeling indirecte kosten over activiteiten via resource drivers
Verdeling kost activiteiten over kostenobjecten via activity drivers 297

298 Voorbeeld 2 Gegevens Andere kosten (IK) Afschrijvingen: 79.500.000
Set-up kosten: Verpakking: Ontvangstkosten: 298

299 a) Traditioneel systeem
Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC Activiteiten Cost driver Ontvangst aankooporders Instelling set-ups (loten) Assemblage machine-uren Verpakking verkooporders 299

300 Voorbeeld 3 Gegevens Andere kosten (IK) Omstellen: 30.000
Assemblage: Ondersteuning: Verzending: 300

301 Kostprijs per stuk a) Traditioneel systeem b) ABC
Activiteiten Cost driver Omstellen loten Assemblage machine-uren Ondersteuning % Verzending verzendingen 301

302 Activity based management
Activity Based Costing Operational ABM Strategic ABM Doing Things Right Doing the Right Things Performing activities Choosing the activities more efficiently we should perform Activity management Business process reengineering Total quality Performance measurement Product design Product-line and customer mix Supplier relationships Customer relationships Pricing, Order size, Delivery, Packaging Market segmentation Distribution channels Kaplan & Cooper (1997), ‘Cost and Effect’, Harvard Business School Press, p.4 302

303 303

304 Voorbeeld VS = aantal kg DM Standaardgegevens Werkelijke gegevens
VS = (kg DM) 304

305 Resultaten Voorraad Resultaat 305

306 Voorbeeld 1: geen BV Fysisch BV 0 Kosten Mat. 30.000 Gestart 10.000
Afgewerkt n.a inspectie na 60% a.a EV (70%) Kosten Mat Conv Mat. Inspectie EV 0% % 70% 306

307 Oplossing voorbeeld 1 AP n.a. a.a. EV kost/EE
Materiaal Conversie a.a.: 4.050 n.a.: materiaal: 4.500 KAP: kost EV: conversie: 3.600 KAP : kost EV: KAP: kost EV: 307

308 Voorbeeld 2:BV; FIFO Fysisch Kosten BV 2.000 (30%) Gestart 18.000
Afgewerkt n.a inspectie na 20% EV (40%) Kosten BV Materiaal (na 70% toegevoegd) Conversie Inspectie BV EV Mat 20% 30% 40% 70% 308

309 Oplossing voorbeeld 2 BV AP n.a. EV kost/EE
Materiaal / / Conversie n.a.: materiaal: 0 conversie: KAP: kost EV: 857 KAP: kost EV: 309

310 Hoofdstuk 11 Dienstverlenende afdelingen en hun kosten

311 Dienstverlenende afdelingen
DK KO IK KP VS VS Productie-afdelingen Dienstverlenende afdelingen Kostenallocatie Planning en controle Beslissing tot uitbesteding

312 Kostenallocatie Geen onderlinge dienstverlening keuze drivers
directe methode getrapte methode reciproke methode

313 Geen onderlinge dienstverlening
Dienstverlenende afdelingen personeelsafdeling: onderhoud: (uitbesteed) Andere afdelingen labo productie verkoop

314 Oplossing voorbeeld 2 BV AP n.a. EV kost/EE
Materiaal / / Conversie n.a.: materiaal: 0 conversie: KAP: kost EV: 857 KAP: kost EV: 314

315 Geen onderlinge dienstverlening
labo productie verkoop Aantal werknemers Oppervlakte Aanwervingen Onderhoudsuren 10 300 4 500 50 1.000 2 450 100 6 Systeem 1 - personeelsafdeling: aantal werknemers - onderhoud: oppervlakte Systeem 2 - personeelsafdeling: 40% aantal werknemers 60% aanwervingen - onderhoud: onderhoudsuren 315

316 Geen onderlinge dienstverlening
labo productie verkoop Personeelsafdeling Onderhoud 7.143 4.286 35.714 14.286 1.428 labo productie verkoop Personeelsafdeling 40% 60% Onderhoud 2.857 10.000 14.286 5.000 9.000 15.000 1.000

317 Onderlinge dienstverlening: voorbeeld
Dienstverlenende afdelingen A: restaurant VS = aantal verstrekte maaltijden B: computer VS = CPU-tijd C: onderhoud VS = aantal werkuren Productie-afdelingen P: Q:

318 Oplossing voorbeeld Direct Getrapt Reciproke

319 Planning en controle Standaardkost Planning capaciteit in de toekomst
vraag naar diensten sturen

320 Planning en controle: voorbeeld
Informatica-afdeling (CPU-tijd) kost: EUR per periode 5 afnemende afdelingen Werkelijk Standaard 2.500 uur per periode Periode 1 Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 500 uur /

321 Planning en controle: voorbeeld
Werkelijk Periode 1 Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 50.000 62.500 Standaard Periode 1 Periode 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 Afdeling 4 Afdeling 5 50.000

322 Besluitvorming Uitbesteden (outsourcen) Kostenvergelijking
Andere factoren strategisch juridisch fiscaal ethisch

323 Besluitvorming: voorbeeld
geleverd aan A B C P A van B C 10% 40% 30% 90% 60% 70% Kosten A Kosten B: vast variabel Kosten C: vast variabel Vraag: A uitbesteden (bedrijfsrestaurant)

324 Besluitvorming: voorbeeld
Kostenbesparingen A B C Minder diensten nodig 98,8 % nodig

325 Hoofdstuk 12 De gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking

326 Oplossing voorbeeld 2 BV AP n.a. EV kost/EE
Materiaal / / Conversie n.a.: materiaal: 0 conversie: KAP: kost EV: 857 KAP: kost EV: 326

327 Geen onderlinge dienstverlening
labo productie verkoop Aantal werknemers Oppervlakte Aanwervingen Onderhoudsuren 10 300 4 500 50 1.000 2 450 100 6 Systeem 1 - personeelsafdeling: aantal werknemers - onderhoud: oppervlakte Systeem 2 - personeelsafdeling: 40% aantal werknemers 60% aanwervingen - onderhoud: onderhoudsuren 327

328 Gemeenschappelijke processen
Product A Gemeenschappelijke kosten Product B split-off point Methodes: joint products hoofd- en bijproducten kosten van afval Beslissingen Waarom toewijzen? Afzonderlijke K Afzonderlijke K 328

329 Oplossing voorbeeld 2 BV AP n.a. EV kost/EE
Materiaal / / Conversie n.a.: materiaal: 0 conversie: KAP: kost EV: 857 KAP: kost EV: 329

330 Geen onderlinge dienstverlening
labo productie verkoop Aantal werknemers Oppervlakte Aanwervingen Onderhoudsuren 10 300 4 500 50 1.000 2 450 100 6 Systeem 1 - personeelsafdeling: aantal werknemers - onderhoud: oppervlakte Systeem 2 - personeelsafdeling: 40% aantal werknemers 60% aanwervingen - onderhoud: onderhoudsuren 330

331 Gemeenschappelijke processen
Product A Gemeenschappelijke kosten Product B split-off point Methodes: joint products hoofd- en bijproducten kosten van afval Beslissingen Waarom toewijzen? Afzonderlijke K Afzonderlijke K 331

332 1. Methodes: Joint products
Gemeenschappelijke kosten Direct materiaal: Indirecte kosten: YIP ZIP Verkoopwaarde split-off verkoopwaarde afgewerkt Afzonderlijke kost Fysische maatstaf kg kg 332

333 1. Methodes: Joint products
1. Verkoopwaarde Yip Zip 2. Fysische maatstaf Yip Zip 3. Netto verkoopwaarde Yip Zip 4. Constante marge Yip Zip

334 1. Methodes: Hoofd- en bijproducten
Gemeenschappelijke kosten HP BP Stuks Prijs/stuk Afzonderlijke kost Verkoop jaar jaar

335 Methodes: Hoofd- en bijproducten
Vermindering totale productiekosten Kvg (1) = Kvg (2) = Vermindering KVG Kvg (1) = Kvg (2) = Opbrengst Kvg (1) = Kvg (2) =

336 1. Methodes: Kosten van afval
= afval grondstoffen halfafgewerkte producten Scrap = verkoopbaar kostprijs producten is lager Waste = onverkoopbaar kostprijs producten is hoger

337 2. Besluitvorming S.C.: 360.000 A J.C.: 280.000 fysische B
maatstaf S.C.: A: kg prijs splitt-off 60 prijs verder werken 68 B: kg prijs splitt-off 50 prijs verder werken 53

338 3. Waarom toewijzen? Voorraadwaardering Winstgevendheid klanten
Relatie overheid Relatie verzekeringsbedrijven Prijsafspraken met externen joint-ventures telecommunicatie ...


Download ppt "PowerPointpresentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google