De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als je wilt leren geef dan les Cicero Leernetwerk Verslavingszorg 31 oktober 2014 Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als je wilt leren geef dan les Cicero Leernetwerk Verslavingszorg 31 oktober 2014 Zelfkennis is het begin van alle wijsheid."— Transcript van de presentatie:

1 Als je wilt leren geef dan les Cicero Leernetwerk Verslavingszorg 31 oktober 2014 Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

2 Leernetwerk Verslavingszorg Opleiden als transportmiddel bij implementatie

3 Het Leernetwerk Verslavingszorg (LNW) is een uniek samenwerkingsverband van zeven instellingen voor verslavingszorg, waarin kennis en kunde uitgewisseld worden. Gezamenlijk initiëren, ontwikkelen, organiseren en continueren van bekwaamheidsontwikkeling in de verslavingszorg, voor medewerkers van de aangesloten instellingen.

4

5 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_5.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

6 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_6.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

7 Resultaten Scoren Resultaten Scoren wil de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek bevorderen op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak. Vanuit deze doelstelling vervult Resultaten Scoren drie belangrijke functies: 1.Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten 2.Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten 3.Het voor bepaalde termijn bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen

8 Resultaten Scoren allerlei protocollen en richtlijnen

9 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_9.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

10 Opleidingsthema’s: Basispakket, dat zich richt op: Algemene startbekwaamheden Voorbeelden: Basiscursus verslavingszorg Training Motiverende gespreksvoering Cursus verslaving en psychiatrie Vervolgmodulen, beroepsclustergebonden of functiespecifieke bekwaamheidsontwikkeling, vaak gekoppeld aan Protocollen en Richtlijnen van Resultaten Scoren Protocol ADHD en Verslaving (ism RS) Leefstijl (RS) Richtlijn Casemanagers in de verslavingszorg (RS) Bekwaamheidsontwikkeling voor vaktherapeuten in de verslavingszorg MATE (ism RS) Cursus Verslavingsreclassering Training Forensische Verslavingszorg

11 Belang van bekwaamheidsontwikkeling Forensische Verslavingzorg en Verslavingsrecassering Geschat wordt dat één derde tot de helft van de gedetineerden enige vorm van verslavingsproblematiek heeft. Verder wordt geschat dat bij twee derde van die groep sprake is van ernstige verslavingsproblematiek. De meesten zijn polygebruikers (heroïne, cocaïne). De meesten hebben ernstige maatschappelijke problemen en er is in 50% van de populatie sprake van comorbide psychopathologie. (rapport gezondheidsraad 2002)

12 Causaliteit verslaving en criminaliteit Verslaving leidt tot criminaliteit Verwervingscriminaliteit Geweld- en levensdelicten door middelenmisbruik Persoonlijkheidsverandering en deviante levensstijl door verslaving Criminaliteit leidt tot verslaving Middelengebruik verlaagt de drempel voor delicten Verslaving en criminaliteit hebben eenzelfde (neurobiologische) basis: Persoonlijkheidstrekken Sociale(familiale) factoren Culturele factoren

13 De gevolgen Verslaafde criminelen hebben een hoog recidiverisico (draaideurcriminelen) Zij komen niet vanzelf voor behandeling in de reguliere zorg (ongemotiveerdheid) Met name door de comorbide problematiek is het risico op ernstige criminaliteit groot

14 Beroepsvaardigheden medewerker Forensische Verslavingszorg Werkalliantie met cliënt, laveren tussen aspecten van vrijwillige zorg enerzijds en gebruik van controle en macht anderzijds. “Hybride benadering”, waarin sanctionerende, controlerende en normerende interventies worden gecombineerd met motiveren, ondersteunen, werken aan gedragsverandering en integratie. Kennis van een breed scala aan interventies die, met oog voor veiligheid en motivatiebevorderende technieken, gericht op risicomanagement en recidivereductie. Het beïnvloeden van factoren die, uitgaande van delictanalyse en delictketen, kunnen leiden tot (nieuw) delictgedrag.

15 Training Forensische Verslavingszorg Algemene Doelstellingen Cursist is in staat tot reflectie op de eigen praktijk van werken in relatie tot de bijzondere doelgroep, waarbij we voordurend blijven zoeken naar verschillen en overeenkomsten tussen criminele en niet criminele cliënten. Cursist verwerft basiskennis ten aanzien van interactie tussen verslaving en psychiatrische stoornissen en forensische verslavingszorg. Cursist is in staat in een vroegtijdig stadium, gebruikmakend van passende diagnostiek en methodieken, op individueel niveau zorgindicaties te stellen en een passend behandelaanbod te doen waarmee kan worden voorkomen dat mensen afglijden in meer complexe problematiek, delictgedrag en justitiecontacten.

16 Het proces van leren gezamenlijk vormgeven in het Leernetwerk

17 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_17.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

18 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_18.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

19 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_19.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

20 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_20.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

21 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_21.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

22 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_22.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

23 Valkuilen en zaken die zich moeizaam ontwikkelen Vinden van docenten, ontbreken van instellingsbeleid hieromtrent. Reorganisaties, druk op productie Medewerkers zijn moeilijk bereikbaar of reageren niet Praktijkleren en informeel leren vraagt om draagvlak en bovenal actieve participatie Opleiden heeft maar een zeer beperkt budget. Onvoldoende opleidingscultuur in instellingen Nieuwe opleidingsmethodieken vragen vaak om een cultuuromslag, vaak moeizame en langdurige processen

24 Successen Actieve uitwisseling tussen de instellingen via opleidingsfunctionarissen en enkele beleidsmedewerkers van de aangesloten instellingen.

25 Thema’s voor de toekomst Herstelgerichte zorg Jeugd Preventie Transitie naar basis GGZ en 1 e lijn Zorgrichtlijnen Veranderende context

26 Thema’s voor de toekomst, betreffende opleiden: Opleiden vormgeven in een andere context: In minder tijd en met minder middelen In zelforganiserende of zelfsturende teams Gericht op zorgstandaarden Opleiden volgens eigentijdse leermethoden: E-learning, blended leren Teamleren, leren dichter bij de werkpraktijk Verantwoordelijk voor je eigen professionele ontwikkelproces

27 ‘Het ontwikkelen van een leercultuur in het perspectief van veranderprocessen’ Leren het kan ook anders, Het moet ook anders

28 Zxmcfnhbv { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2640141/slides/slide_28.jpg", "name": "Zxmcfnhbv

29 Bedankt voor de aandacht Leernetwerk Verslavingszorg www.lnw-verslavingszorg.nl Claasje.van.den.hoogen@LNW-Verslavingszorg.nl


Download ppt "Als je wilt leren geef dan les Cicero Leernetwerk Verslavingszorg 31 oktober 2014 Zelfkennis is het begin van alle wijsheid."

Verwante presentaties


Ads door Google