De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Informatie avond LEERJAAR 4. Informatieavond klas 4 29 september 2014 PROGRAMMA 19.00 - 19.05Opening + uitleg avond 19.05 - 19.20 Keuze vervolgopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Informatie avond LEERJAAR 4. Informatieavond klas 4 29 september 2014 PROGRAMMA 19.00 - 19.05Opening + uitleg avond 19.05 - 19.20 Keuze vervolgopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Informatie avond LEERJAAR 4

2 Informatieavond klas 4 29 september 2014 PROGRAMMA 19.00 - 19.05Opening + uitleg avond 19.05 - 19.20 Keuze vervolgopleiding dhr. Verpalen 19.20 - 20.00Examenjaar 2014-2015 dhr. Winkels 20.00 – 20.10 Koffie of drankje meenemen 20.10 - 20.45 Presentatie en kennismaking met mentor

3 Keuze vervolgopleiding

4 Even voorstellen……. H. Verpalen Decaan

5 Middelbaar beroepsonderwijs MBO ROC(regionaal opleidingscentrum) Vakschool ROC Agrarisch Opleidingscentrum (AOC)

6 Twee Leerwegen BOL: BeroepsOpleidende Leerweg BBL: BeroepsBegeleidende Leerweg

7 Werken of leren BOL: leren en stage Je zit op school en je loopt stage BBL: werken en leren Je werkt bij een erkend leerbedrijf. Meestal een dag in de week naar school

8 Werken BBL: solliciteren bij een erkend leerbedrijf Lukt het solliciteren niet dan alsnog aanmelden op een ROC (BOL)

9 Toelatingseisen MBO Niveau 1: Geen diploma (Entree) Niveau 2: BB je leert een vak (uitvoerend) Niveau 3: K/G/T je leert een vak en begeleidt collega’s Niveau 4: K/G/T Middenkader functies

10 Opleidingsmarkt Wanneer:19 nov 2014 Waar: Drechtsteden College en Duurzaamheidsfabriek DaVinci Tijd: 18.45 – 21.50 uur KOM OP TIJD

11 Wat verwachten wij van U/jullie Lees de gids! Schrijf je in voor 2 voorlichtingen Bezoek de algemene stands

12 Hoe werkt het: Formulier voor 1 oktober inleveren Max. 2 voorlichtingen kiezen. Max 2 personen opgeven

13 Is dit alles? Bezoek open dagen in januari en februari Meeloopdagen Aanmelden voor 1 maart 2015

14 Nog vragen? BEDANKT VOOR UW AANDACHT

15 EXAMENJAAR 2014 - 2015

16 BEGRIPSBEPALINGEN Eindexamen VMBO Schoolexamen [SE]  3 e leerjaar  4 e leerjaar Centraal examen [CE]  Centraal schriftelijk praktisch examen[CSPE]  afdelingsprogramma  Centraal schriftelijk examen

17 TOETSPERIODES SE 2 periodes 2 toetsweken (deels lesvrij)  01-12-14 t/m 05-12-14  30-03-15 t/m 03-04-15 Cijfers binnen 10 werkdagen  Afgerond op 1 decimaal Recht gemaakt werk in te zien  Binnen 5 werkdagen verzoek om herziening indienen

18 TOETSPERIODES SE Rapportage cijfers (cijferoverzicht)  Aan het eind van elke toetsperiode  Voor aanvang van het Centraal examen Per periode recht op één herkansing  Uitgezonderd: praktische opdrachten, mondelinge toetsen en luistertoetsen

19 GEDRAGSREGELS 10 minuten voor aanvang aanwezig Afspraken met tandarts e.d. niet tijdens toetsmomenten Bij ziekte vóór aanvang van een toets de school inlichten  Verklaring ondertekend door ouder Zorgen voor eigen hulpmiddelen die toegestaan zijn Lenen van een ander tijdens het examen is niet toegestaan

20 ONREGELMATIGHEDEN Wat komt voor?  Ongeoorloofde afwezigheid  Bedrog  Niet tijdig inleveren van werkstukken – boekenlijsten - handelingsopdrachten  Zich onttrekken aan werkstuk- begeleiding Maatregelen  Het cijfer 1 toekennen voor een toets  Het ontzeggen van verdere deelname

21 LAATSTE LESDAG Vrijdag 17 april 2015

22 1 E TIJDVAK CE (1) 22-04-15 t/m 27-05-15 Centraal geregeld  Afdeling: praktisch en theorie (CSPE)  Algemene vakken: BB/KB digitaal GLschriftelijk  School bepaalt afnametijdstip BB/KB  BB: 60 minuten [wiskunde 90]  KB: 90 minuten [wiskunde120]  GL landelijk gepland  Opgaven / antwoorden niet beschikbaar  Toetsen op verzoek wel in te zien

23 1 E TIJDVAK CE (2) Inhalen bij wettige afwezigheid:  BB/KB: de school bepaalt  GL: 2 e Tijdvak Inzage van het gemaakte examen:  Onder toezicht  Geen aantekeningen maken Uitslag: 11 juni 2015

24 BEREKENING EINDCIJFER BB / KB  (1 x SE) + (1 x CE) : 2 Het eindcijfer wordt uitgedrukt in een geheel cijfer  1 e cijfer achter komma 4 of minder: afgerond naar beneden  1 e cijfer achter komma 5 of meer: afgerond naar boven

25 UITSLAG(1) Geslaagd voor het examen indien:  Voor alle vakken eindcijfers zijn behaald van 6 of meer  Voor één vak het eindcijfer 5 is behaald  Voor één vak het eindcijfer 4 is behaald en voor ten minste één vak een 7  Voor twee vakken het eindcijfer 5 is behaald en voor ten minste één vak een 7  Voor Nederlands minimaal een 5

26 UITSLAG(2) Het afdelingsprogramma wordt meegerekend als twee eindcijfers Voor lichamelijke opvoeding en ckv moet de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn behaald Gemiddeld CE-cijfer is ten minste 5,5 Eindcijfer voor Nederlands is tenminste 5

27 Vakkencijfers vooreindcijfers school- examen centraal examen in cijfersin letters Gemeenschappelijk deel Nederlandse taal6,35,46zes Engelse taal5,95,56zes maatschappijleer7,6xxx8acht lichamelijke opvoedingxxx voldoende kunstvakken Ixxx voldoende Sectordeel economie5,75,25vijf wiskunde5,65,76zes Vrije deel handel en administratie5,65,46zes UITSLAG: 5,44 gemiddeld 2011: geslaagd 2015: afgewezen GEMIDDELD CE-CIJFER = 5,5

28 VOORBEELD 1  Nederlands6  Engels5  Sectorvak 15  Sectorvak 26  Afdelingsprogramma6  Maatschappijleer7  Lich. Opvoedingv  Ckvv Uitslag: ???

29 VOORBEELD 2  Nederlands6  Engels6  Sectorvak 16  Sectorvak 26  Afdelingsprogramma5  Maatschappijleer6  Lich. Opvoedingv  Ckv v Uitslag: ???

30 VOORBEELD 3  Nederlands6  Engels7  Sectorvak 16  Sectorvak 24  Afdelingsprogramma6  Maatschappijleer6  Lich. Opvoedingv  Ckvv Uitslag: ???

31 NIET GESLAAGD !? JAMMER, HEREXAMEN DOEN

32 2 e TIJDVAK CE Herkansing 16-06-15 t/m 17-06-15  BB: 1 algemeen vak + cspe  KB: 1 algemeen vak + cspe  GL: 1 vak Uitslag: 30-06-15 Uitreiking diploma: 02-07-2015

33 MENTOREN Klas Mentor Lokaal C4à Dhr. Fictoor 115 T4a Mevr. Erdogan 111 T4b Mevr. Reintjens 113 T4c+d Dhr. De LeurS107 TR4a Dhr. Verpalen 106


Download ppt "Welkom op de Informatie avond LEERJAAR 4. Informatieavond klas 4 29 september 2014 PROGRAMMA 19.00 - 19.05Opening + uitleg avond 19.05 - 19.20 Keuze vervolgopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google