De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM informatieavond vwo6, donderdag 25 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM informatieavond vwo6, donderdag 25 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM informatieavond vwo6, donderdag 25 september 2014

2 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten: “ FAE wordt RND” lln. met faciliteiten: “ FAE wordt RND” cijferlijsten uitgedeeld  SOM(s) cijferlijsten uitgedeeld  SOM(s) kopie ID/paspoort kopie ID/paspoort e-mail: j.renders@augustinianum.nl e-mail: j.renders@augustinianum.nl

3 HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR

4 EXAMENREGLEMENT Naslagwerk “Examenreglement”, uitgedeeld en toegelicht in klas4 Naslagwerk “Examenreglement”, uitgedeeld en toegelicht in klas4 Zie www.augustinianum.nl bij “leerlingen” en dan “examens”, voor meest actuele versie van de PTA’s, uiterlijk per 1-10 vastgesteld Zie www.augustinianum.nl bij “leerlingen” en dan “examens”, voor meest actuele versie van de PTA’s, uiterlijk per 1-10 vastgesteld PTA = plan van toetsing en afsluiting

5 HET EINDEXAMEN BESTAAT UIT: 1. Rekentoets 1. Rekentoets 2. Schoolexamen 2. Schoolexamen 3. Centraal examen 3. Centraal examen

6 DE REKENTOETS Moet zijn gedaan, anders geen diploma Cijfer speelt geen rol bij bepaling examenuitslag (v.a. ’15-’16 wél!) Cijfer kan wel voor vervolgopleiding van belang zijn In totaal 2 kansen, afname in maart en mei Resultaten vervallen bij doublure e.d. Uitgebreide informatie via brief

7 HET SCHOOLEXAMEN Alleen voorschriften ten aanzien van de stof. Alleen voorschriften ten aanzien van de stof. De school is zelf verantwoordelijk voor opgaven, normering en inrichting. De school is zelf verantwoordelijk voor opgaven, normering en inrichting. Bepaalt 50% van het eindcijfer bij vakken met een centraal examen. (vb. Nederlands, economie, wiskundeB) Bepaalt 50% van het eindcijfer bij vakken met een centraal examen. (vb. Nederlands, economie, wiskundeB) Bepaalt 100% van het eindcijfer bij vakken zonder centraal examen. (vb. maatschappijleer)

8 HET CENTRAAL EXAMEN: Landelijke opgaven en normen. Landelijke opgaven en normen. Bepaalt voor 50% het eindcijfer. Bepaalt voor 50% het eindcijfer. Voor sommige vakken is er geen Centraal examen. Voor sommige vakken is er geen Centraal examen.

9 GEEN CENTRAAL EXAMEN: Maatschappijleer Maatschappijleer Levensbeschouwende vorming Levensbeschouwende vorming ANW ANW Wis. D (indien van toepassing) Wis. D (indien van toepassing) KCV (indien van toepassing) KCV (indien van toepassing) CKV (*) CKV (*) LO (*) LO (*) (*) Geen cijfer, maar goed, voldoende, onvoldoende

10 SOORTEN TOETSEN IN HET SCHOOLEXAMEN: Schriftelijk (cijfer) Schriftelijk (cijfer) Mondeling (cijfer) Mondeling (cijfer) Praktische opdracht (cijfer) Praktische opdracht (cijfer) Profielwerkstuk (cijfer) Profielwerkstuk (cijfer) Handelingsdeel: CKV en LO, geen cijfer, maar voldoende of goed Handelingsdeel: CKV en LO, geen cijfer, maar voldoende of goed

11 HET SCHOOLEXAMEN VINDT PLAATS: Gedurende 4, 5 en 6 VWO. Gedurende 4, 5 en 6 VWO. (Proefwerken, handelingsdelen, praktische opdrachten en mondelinge toetsen) Twee schoolexamenweken (6 VWO) Twee schoolexamenweken (6 VWO) in november en maart. (Langere schriftelijke toetsen over grotere hoeveelheden stof en mondelinge toetsen)

12 WEGINGEN SE V4V5V6 Ne, En, Du, Fa, Gr, La1090 Gs, Ak, WiA, WiB, WiC, Na, Sk, Bi, Ec, M&O, Fi 4060 Kunst (beeldende vormgeving)404515 KCV en CKV6040 WiD6040 ANW100 MA.100 LV.4060

13 COMBINATIECIJFER (1) Ook wel “mandje” genoemd Ook wel “mandje” genoemd Is het gemiddelde van de op gehelen afgeronde eindcijfers van: Is het gemiddelde van de op gehelen afgeronde eindcijfers van: - levensbeschouwende vorming - maatschappijleer - profielwerkstuk - ANW - KCV (indien van toepassing)

14 Alle onderdelen tellen even zwaar mee Alle onderdelen tellen even zwaar mee Ieder onderdeel afzonderlijk moet met minimaal cijfer 4 beoordeeld zijn Ieder onderdeel afzonderlijk moet met minimaal cijfer 4 beoordeeld zijn Het combinatiecijfer telt mee om de uitslag van het eindexamen (geslaagd of afgewezen) te bepalen Het combinatiecijfer telt mee om de uitslag van het eindexamen (geslaagd of afgewezen) te bepalen Voorbeeld: MA:6 LV:6 ANW:7 PWS: 7 Voorbeeld: MA:6 LV:6 ANW:7 PWS: 7 Dan is comb.cijfer een 7. Díe 7 telt dan mee. COMBINATIECIJFER (2)

15 HERKANSINGSREGELING SCHOOLEXAMEN (1) Herkansing en herexamen Herkansing en herexamen Herkansing: Herkansing: 1 na SE1 (nov.) en 2 na SE2 (mrt.) 1 na SE1 (nov.) en 2 na SE2 (mrt.) Zie PTA wat per vak herkansbaar is Zie PTA wat per vak herkansbaar is Niet alle onderdelen van het schoolexamen zijn herkansbaar: bijv. geen praktische opdrachten Niet alle onderdelen van het schoolexamen zijn herkansbaar: bijv. geen praktische opdrachten

16 HERKANSINGSREGELING SCHOOLEXAMEN (2) Herexamen: Herexamen: Iedere leerling mag, los van andere herkansingen, eind trim.2 in V6 één herexamen doen (naast de kans die men vorige week had voor MA uit de 4e) Iedere leerling mag, los van andere herkansingen, eind trim.2 in V6 één herexamen doen (naast de kans die men vorige week had voor MA uit de 4e) Herexamen in V6 mogelijk voor: Herexamen in V6 mogelijk voor: LV, wisD, ANW, KCV Vindt plaats na SE2 (dus in het voorjaar) Vindt plaats na SE2 (dus in het voorjaar) Herexamen alleen voor theorie; cijfer(s) praktische opdracht blijft staan Herexamen alleen voor theorie; cijfer(s) praktische opdracht blijft staan

17 BIJ HERKANSING OF HEREXAMEN GELDT: Het hoogste cijfer telt. Het hoogste cijfer telt. Ontzegging mogelijk bij aantoonbare verwaarlozing van een vak. Ontzegging mogelijk bij aantoonbare verwaarlozing van een vak.

18 AANDACHTSPUNTEN (1) Afwezigheid: altijd telefonisch melden vóór aanvang van de toets, en dan z.s.m. schriftelijk verantwoorden (ook buiten SE1 en 2). Afwezigheid: altijd telefonisch melden vóór aanvang van de toets, en dan z.s.m. schriftelijk verantwoorden (ook buiten SE1 en 2). Absent bij toets en weer absent bij de herkansing  cijfer 1 Absent bij toets en weer absent bij de herkansing  cijfer 1 Absent bij herkansing  cijfer 1 e keer blijft staan, geen nieuwe herkansingsmogelijkheid Absent bij herkansing  cijfer 1 e keer blijft staan, geen nieuwe herkansingsmogelijkheid Idioomtoetsjes: max. 1 p. jr. in te halen (Fatl) Idioomtoetsjes: max. 1 p. jr. in te halen (Fatl)

19 AANDACHTSPUNTEN (2) Op tijd komen (luistertoetsen…). Op tijd komen (luistertoetsen…). Gang van zaken tijdens zittingen. Gang van zaken tijdens zittingen. Problemen of bijzonderheden vooraf melden (bij afdelingsleider, mentor of examensecretaris) Problemen of bijzonderheden vooraf melden (bij afdelingsleider, mentor of examensecretaris) Commissie van beroep (adres zie Examenregl.). Commissie van beroep (adres zie Examenregl.).

20 CENTRAAL EXAMEN: Eerste tijdvak: ma. 11 mei t/m wo. 27 mei Eerste tijdvak: ma. 11 mei t/m wo. 27 mei Tweede tijdvak: 16 t/m 19 juni Tweede tijdvak: 16 t/m 19 juni Derde tijdvak: in augustus(bij staatscommissie) Derde tijdvak: in augustus(bij staatscommissie)

21 BEOORDELING C.E.: Landelijke, bindende norm. Landelijke, bindende norm. Eerste correctie door examinator (je docent) Eerste correctie door examinator (je docent) Tweede correctie door gecommitteerde. Tweede correctie door gecommitteerde. (docent andere school) Examinator en gecommitteerde stellen in overleg de score vast. Examinator en gecommitteerde stellen in overleg de score vast. Omzetting van score naar cijfer volgens voorschrift CITO (do. 11 juni) Omzetting van score naar cijfer volgens voorschrift CITO (do. 11 juni)

22 UITSLAG EXAMEN: Eerste eis: de Rekentoets moet gedaan zijn (v.a. ‘13-’14) Tweede eis: gemiddelde CE ≥ 5,5 (v.a. ‘11-’12) Derde eis: max. 1x een 5 als eindcijfer bij Ne/En/Wi (v.a. ‘12-’13) Vierde eis: CKV en LO met “voldoende”/”goed” beoordeeld Daarna ook nog: een kandidaat is geslaagd met: Alle eindcijfers 6 of hoger. Alle eindcijfers 6 of hoger. Eén eindcijfer 5 en de andere cijfers 6 of hoger. Eén eindcijfer 5 en de andere cijfers 6 of hoger. Eén eindcijfer 4 of Eén eindcijfer 4 of tweemaal 5 of eenmaal 4 en eenmaal 5 en de overige cijfers 6 of hoger én het gemiddelde minstens 6,0 eenmaal 4 en eenmaal 5 en de overige cijfers 6 of hoger én het gemiddelde minstens 6,0

23 HERKANSINGSREGELING CENTRAAL EXAMEN: Elke kandidaat, geslaagd of (nog) niet geslaagd, mag het centraal examen voor één vak herkansen. Elke kandidaat, geslaagd of (nog) niet geslaagd, mag het centraal examen voor één vak herkansen. Bij herkansing geldt het hoogste cijfer. Bij herkansing geldt het hoogste cijfer.

24 REDENEN OM TE HERKANSEN: Alsnog slagen Alsnog slagen Alsnog slagen met een extra vak Alsnog slagen met een extra vak Verbeteren lotingskans Verbeteren lotingskans Verfraaien cijferlijst Verfraaien cijferlijst Voor gezakten: extra vak voldoende Voor gezakten: extra vak voldoende

25 VEEL SUCCES DIT EXAMENJAAR volgende afspraak : diploma-uitreiking op vrijdag 3 juli…. volgende afspraak : diploma-uitreiking op vrijdag 3 juli….


Download ppt "WELKOM informatieavond vwo6, donderdag 25 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google