De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Wat moet je aan het eind van de les weten? Welke democratische revoluties er plaats.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Wat moet je aan het eind van de les weten? Welke democratische revoluties er plaats."— Transcript van de presentatie:

1 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Wat moet je aan het eind van de les weten? Welke democratische revoluties er plaats vonden in de 18 de eeuw. Hoe deze democratische revoluties verliepen.

2 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties In 1763 kwamen de Britse koloniën in botsing met hun moederland In 1775 brak de Amerikaanse Onafhankelijkheid soorlog uit In 1776 verklaarden de 13 koloniën zich onafhankelijk

3 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties -Alle mensen zijn gelijk -Onvervreemdbare rechten -recht op leven -recht op vrijheid -recht op nastreven van geluk -De regering moet deze mensenrechten garanderen -De regering krijgt het gezag van het volk (en mag dus afgezet worden)

4 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Bill of Rights -Scheiding der machten -Gelijkheid voor de wet -Vrijheid van godsdienst -Vrijheid van vergadering -Vrijheid van vereniging -Vrijheid van meningsuiting Grondwet -Parlement kreeg de wetgevende macht -President kreeg de uitvoerende macht -Hooggerechtshof kreeg de rechtelijke macht De VS worden daarmee de eerste rechtsstaat

5 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties In 1781 kwam er een pamflet uit waarin de stadhouder werd beschuldigd van het politieke en economische verval in Nederland Het pamflet vormde het startsein voor de democratische patriotten- beweging In 1786 verjoegen gewapende patriotten in veel steden de regenten en stichtten een democratisch bestuur. In 1787 maakte de koning van Pruisen een einde aan de patriottenopstand In 1795 keerden de patriotten met hulp van de Fransen terug en stichtten een democratische eenheidsstaat

6 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Onder Lodewijk XVI die regeerde vanaf 1774 kwam Frankrijk in een crisis terecht In 1789 was Lodewijk XVI door geldgebrek gedwongen de Staten Generaal bijeen te roepen Hij hoopte in ruil voor concessies afspraken te kunnen maken over verlaging van de staatsschuld -Rijke mensen waren boos over het tekort aan invloed -Armen waren boos over hoge voedselprijzen en herendiensten

7 De verkiezingen voor de Staten Generaal leidden tot felle discussies H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Alle standen evenveel vertegenwoordigers Maar wij vertegenwoordigen 99% van de bevolking! Goed plan! De derde stand krijgt evenveel vertegenwoordigers als de eerste en tweede stand samen Stelt U cahiers de doléances op want ik wil weten wat er onder de 3 de stand leeft

8 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties De cahiers doléances waren niet representatief -Alleen mannen boven de 25 jaar -Alleen belastingbetalers -Ze werden opgesteld door de bourgeoisie Wat zouden we anders willen? Laten we eerst maar eens de privileges van de 1 ste en 2 de stand afschaffen Een constitutionele monarchie met beperkte macht voor de koning lijkt me wel wat Vergeet de trias politica niet! En burgerlijke vrijheden!

9 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Op 5 mei 1789 kwam de Staten Generaal voor het eerst bijeen Ieder stand één stem Ja, aan me hoela! Eén stem per afgevaardigde zul je bedoelen Precies! En wij bepalen de agenda! Ja, mooi niet! Dan maken we zelf wel een grondwet Eerste (gematigde) revolutie

10 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Terwijl de Nationale Vergadering over de grondwet vergaderde braken er in Frankrijk opstanden uit tegen de bevoorrechte standen De Nationale Vergadering schafte alle voorrechten voor de adel en de geestelijkheid af In augustus nam de Nationale Vergadering de Verklaring van de Rechten van de Mens aan -Scheiding der machten -Gelijkheid voor de wet -Vrijheid van godsdienst -Vrijheid van vergadering -Vrijheid van vereniging -Vrijheid van meningsuiting De 3 de stand roept zichzelf uit tot Nationale Vergadering Veel wetten die aangenomen worden zijn vooral gunstig voor de bourgeoisie (bv wet Le Chapelier)

11 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Lodewijk XIV voelde er weinig voor de constitutionele monarchie en probeert daarom te vluchten Lodewijk XVI werd teruggebracht naar Parijs en kreeg de uitvoerende macht Het vertrouwen in de koning werd verder aangetast door de oorlog tegen Oostenrijk en Pruisen

12 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties

13 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties tweede revolutie (va 10 augustus 1792) Jacobijnen komen aan de macht -Extreme minderheid-Afschaffing monarchie -Meer invloed van het volk -Onteigenen edelen -verspreiding idealen Krijgen momentum door: Tegenwerking koning Oorlog Oostenrijk & PruisenUitlopend in “de Terreur” Eerste revolutie (1789) -Afschaffing privileges -Trias Politica -constitutionele monarchie -Revolutie van de bourgeoisie

14 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties -10 augustus 2 de revolutie -Jacobijnen nemen het betuur over -bewapenen het volk -arresteren de koning -”vijanden van het volk worden afgeslacht (Terreur) -alle adellijke titels worden afgeschaft -koning wordt schuldig bevonden aan hoogverraad Robespierre Onthoofding Robespierre 1794

15 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties -Extreme democratisering wordt afgeschaft -Opstand adel -Oorlogen met buitenlandse mogendheden -Code Napoleon -Iedereen gelijk voor de wet -Afschaffing privileges -na 1804 veroveringen in Europa 1795 Girongdijnen stichten het Directoir Chaos duurt voort De rust keert pas terug in 1799 als generaal Napoleon met een staatsgreep de macht pakt

16 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties 'Genoeg is genoeg: verbied de Koran' Boerkaverbod in Frankrijk een feit Brussel: Franse Roma-uitzetting 'een schande'

17 H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties


Download ppt "H 7 De tijd van pruiken en revoluties7.3 De democratische revoluties Wat moet je aan het eind van de les weten? Welke democratische revoluties er plaats."

Verwante presentaties


Ads door Google