De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 7 De tijd van pruiken en revoluties

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 7 De tijd van pruiken en revoluties"— Transcript van de presentatie:

1 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
Wat moet je aan het eind van de les weten? Welke democratische revoluties er plaats vonden in de 18de eeuw. Hoe deze democratische revoluties verliepen. H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

2 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
In 1763 kwamen de Britse koloniën in botsing met hun moederland In 1775 brak de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog uit In 1776 verklaarden de 13 koloniën zich onafhankelijk H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

3 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
-Alle mensen zijn gelijk -Onvervreemdbare rechten -recht op leven -recht op vrijheid -recht op nastreven van geluk -De regering moet deze mensenrechten garanderen -De regering krijgt het gezag van het volk (en mag dus afgezet worden) H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

4 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
-Parlement kreeg de wetgevende macht -President kreeg de uitvoerende macht -Hooggerechtshof kreeg de rechtelijke macht -Scheiding der machten Grondwet -Gelijkheid voor de wet De VS worden daarmee de eerste rechtsstaat -Vrijheid van godsdienst -Vrijheid van vergadering -Vrijheid van vereniging Bill of Rights -Vrijheid van meningsuiting H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

5 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
In 1786 verjoegen gewapende patriotten in veel steden de regenten en stichtten een democratisch bestuur. In 1781 kwam er een pamflet uit waarin de stadhouder werd beschuldigd van het politieke en economische verval in Nederland In 1787 maakte de koning van Pruisen een einde aan de patriottenopstand Het pamflet vormde het startsein voor de democratische patriotten-beweging In 1795 keerden de patriotten met hulp van de Fransen terug en stichtten een democratische eenheidsstaat H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

6 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
Onder Lodewijk XVI die regeerde vanaf 1774 kwam Frankrijk in een crisis terecht -Rijke mensen waren boos over het tekort aan invloed In 1789 was Lodewijk XVI door geldgebrek gedwongen de Staten Generaal bijeen te roepen -Armen waren boos over hoge voedselprijzen en herendiensten Hij hoopte in ruil voor concessies afspraken te kunnen maken over verlaging van de staatsschuld H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

7 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
De derde stand krijgt evenveel vertegenwoordigers als de eerste en tweede stand samen Stelt U cahiers de doléances op want ik wil weten wat er onder de 3de stand leeft Maar wij vertegenwoordigen 99% van de bevolking! Alle standen evenveel vertegenwoordigers Goed plan! De verkiezingen voor de Staten Generaal leidden tot felle discussies H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

8 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
De cahiers doléances waren niet representatief -Alleen mannen boven de 25 jaar Vergeet de trias politica niet! Laten we eerst maar eens de privileges van de 1 ste en 2de stand afschaffen -Alleen belastingbetalers Een constitutionele monarchie met beperkte macht voor de koning lijkt me wel wat -Ze werden opgesteld door de bourgeoisie Wat zouden we anders willen? En burgerlijke vrijheden! H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

9 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
Eerste (gematigde) revolutie Ieder stand één stem Ja, mooi niet! Ja, aan me hoela! Eén stem per afgevaardigde zul je bedoelen Precies! En wij bepalen de agenda! Dan maken we zelf wel een grondwet Op 5 mei 1789 kwam de Staten Generaal voor het eerst bijeen H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

10 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
Terwijl de Nationale Vergadering over de grondwet vergaderde braken er in Frankrijk opstanden uit tegen de bevoorrechte standen In augustus nam de Nationale Vergadering de Verklaring van de Rechten van de Mens aan -Scheiding der machten -Gelijkheid voor de wet -Vrijheid van godsdienst De Nationale Vergadering schafte alle voorrechten voor de adel en de geestelijkheid af Veel wetten die aangenomen worden zijn vooral gunstig voor de bourgeoisie (bv wet Le Chapelier) -Vrijheid van vergadering -Vrijheid van vereniging -Vrijheid van meningsuiting De 3de stand roept zichzelf uit tot Nationale Vergadering H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

11 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
Lodewijk XIV voelde er weinig voor de constitutionele monarchie en probeert daarom te vluchten Het vertrouwen in de koning werd verder aangetast door de oorlog tegen Oostenrijk en Pruisen Lodewijk XVI werd teruggebracht naar Parijs en kreeg de uitvoerende macht H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

12 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
7.3 De democratische revoluties

13 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
Eerste revolutie (1789) -Revolutie van de bourgeoisie -Afschaffing privileges -Trias Politica -constitutionele monarchie tweede revolutie (va 10 augustus 1792) Jacobijnen komen aan de macht -Extreme minderheid -Afschaffing monarchie -Meer invloed van het volk -Onteigenen edelen -verspreiding idealen Krijgen momentum door: Tegenwerking koning Oorlog Oostenrijk & Pruisen Uitlopend in “de Terreur” H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

14 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
-10 augustus 2de revolutie -Jacobijnen nemen het betuur over -bewapenen het volk Robespierre -arresteren de koning -”vijanden van het volk worden afgeslacht (Terreur) -alle adellijke titels worden afgeschaft -koning wordt schuldig bevonden aan hoogverraad Onthoofding Robespierre 1794 H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

15 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
1795 Girongdijnen stichten het Directoir Chaos duurt voort De rust keert pas terug in 1799 als generaal Napoleon met een staatsgreep de macht pakt -Code Napoleon -Extreme democratisering wordt afgeschaft -Iedereen gelijk voor de wet -Opstand adel -Afschaffing privileges -na 1804 veroveringen in Europa -Oorlogen met buitenlandse mogendheden H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

16 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
'Genoeg is genoeg: verbied de Koran' Boerkaverbod in Frankrijk een feit Brussel: Franse Roma-uitzetting 'een schande' H 7 De tijd van pruiken en revoluties 7.3 De democratische revoluties

17 H 7 De tijd van pruiken en revoluties
7.3 De democratische revoluties


Download ppt "H 7 De tijd van pruiken en revoluties"

Verwante presentaties


Ads door Google