De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diabeteszorg en thuisverpleging Roseline Debaillie Verpleegkundig coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen NVKVV – 8 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diabeteszorg en thuisverpleging Roseline Debaillie Verpleegkundig coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen NVKVV – 8 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Diabeteszorg en thuisverpleging Roseline Debaillie Verpleegkundig coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen NVKVV – 8 maart 2007

2 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 2/43 Prevalentie van diabetes 19 % van de thuisverpleegde patiënten heeft diabetes, d.i. 1 op 5! 19 % van de thuisverpleegde patiënten heeft diabetes, d.i. 1 op 5! 12,5 % van de thuisverpleegde patiënten krijgt insuline-inspuitingen, d.i. 1 op 8 ! 12,5 % van de thuisverpleegde patiënten krijgt insuline-inspuitingen, d.i. 1 op 8 ! Het gaat overwegend over oudere type 2 patiënten met co-morbiditeit en problemen inzake therapietrouw Het gaat overwegend over oudere type 2 patiënten met co-morbiditeit en problemen inzake therapietrouw

3 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 3/43 Overzicht Zorgvernieuwingsproject diabetes: 1 maart 2003 Zorgvernieuwingsproject diabetes: 1 maart 2003 Diabetesnomenclatuur thuisverpleging: 1 juli 2003 Diabetesnomenclatuur thuisverpleging: 1 juli 2003 Aanpassing revalidatieovereenkomst DM en nomenclatuur thuisverpleging voor groep 3a: 1 mei 2006 Aanpassing revalidatieovereenkomst DM en nomenclatuur thuisverpleging voor groep 3a: 1 mei 2006

4 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 4/43 Zorgvernieuwingsproject diabetes 1 maart 2003

5 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 5/43 Zorgvernieuwingsproject diabetes Comité Chronisch Zieken van de Wetenschappelijke Raad RIZIV Comité Chronisch Zieken van de Wetenschappelijke Raad RIZIV Opdracht: zorgvernieuwingsprojecten uitwerken voor chronisch zieken (diabetes, chronische pijn, incontinentie, chronische psychiatrie …) Opdracht: zorgvernieuwingsprojecten uitwerken voor chronisch zieken (diabetes, chronische pijn, incontinentie, chronische psychiatrie …) Betrekken van patiëntenverenigingen bij de uitwerking van deze projecten Betrekken van patiëntenverenigingen bij de uitwerking van deze projecten

6 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 6/43 Zorgvernieuwingsproject diabetes Negen aanbevelingen Negen aanbevelingen Invoering van een diabetespas Invoering van een diabetespas Verbeteren van de toegankelijkheid van voedingsadvies Verbeteren van de toegankelijkheid van voedingsadvies Verbeteren van de beschikbaarheid van preventieve voetzorg Verbeteren van de beschikbaarheid van preventieve voetzorg Verbeteren van de beschikbaarheid van curatieve voetzorg Verbeteren van de beschikbaarheid van curatieve voetzorg

7 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 7/43 Zorgvernieuwingsproject diabetes Negen aanbevelingen Negen aanbevelingen Verbeteren beschikbaarheid lipiden verlagende farmaca Verbeteren beschikbaarheid lipiden verlagende farmaca Verbeteren beschikbaarheid thera- peutische educatie Verbeteren beschikbaarheid thera- peutische educatie Organisatie sensibilisatie en screening Organisatie sensibilisatie en screening Richtlijnen voor zorgverleners eerste lijn Richtlijnen voor zorgverleners eerste lijn Ondersteuning patiëntenverenigingen Ondersteuning patiëntenverenigingen

8 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 8/43 Diabetespas Pas aanvragen bij mutualiteit met een attest van de behandelende geneesheer Pas aanvragen bij mutualiteit met een attest van de behandelende geneesheer Doelstellingen pas: Doelstellingen pas: duidelijke behandeldoelen duidelijke behandeldoelen educatie en info i.v.m. de nodige onderzoeken educatie en info i.v.m. de nodige onderzoeken communicatie-instrument tussen zorgverleners communicatie-instrument tussen zorgverleners Zowel conventie als niet-conventiepatiënten kunnen een pas aanvragen Zowel conventie als niet-conventiepatiënten kunnen een pas aanvragen Aantal passen nu afgeleverd: 132.127 (1/2 gekende diabetici) Aantal passen nu afgeleverd: 132.127 (1/2 gekende diabetici)

9 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 9/43 Diabetespas Toegang tot dieetadvies Toegang tot dieetadvies Voor niet conventiepatiënten Voor niet conventiepatiënten Dieetadvies: 2 keer/ jaar ½ uur Dieetadvies: 2 keer/ jaar ½ uur Diëtiste: Diëtiste: RIZIV-nummer hebben RIZIV-nummer hebben diabetespas invullen diabetespas invullen een voedingsdossier bijhouden een voedingsdossier bijhouden rapportage aan voorschrijvende arts rapportage aan voorschrijvende arts

10 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 10/43 Diabetespas Honoraria Honoraria Honorarium: 16,75 Honorarium: 16,75 Terugbetaling: 15,08 (WIGW) of 12,57 (PUG) Terugbetaling: 15,08 (WIGW) of 12,57 (PUG) Uitbreiding van de regeling is momen- teel in onderhandeling Uitbreiding van de regeling is momen- teel in onderhandeling 4 keer voedingsadvies per jaar bij nieuwe patiënten, patiënten die op insuline overgaan en bij nierinsufficiëntie 4 keer voedingsadvies per jaar bij nieuwe patiënten, patiënten die op insuline overgaan en bij nierinsufficiëntie

11 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 11/43 Diabetespas Toegang tot podologisch advies Toegang tot podologisch advies Ook voor conventiepatiënten Ook voor conventiepatiënten Podologisch advies vanaf risicoklasse 2b: 2 keer/ jaar 3/4 uur Podologisch advies vanaf risicoklasse 2b: 2 keer/ jaar 3/4 uur Podoloog: Podoloog: RIZIV-nummer hebben RIZIV-nummer hebben diabetespas invullen diabetespas invullen een dossier bijhouden een dossier bijhouden rapportage aan voorschrijvende arts rapportage aan voorschrijvende arts

12 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 12/43 Diabetespas Honoraria Honoraria Honorarium: 25,13 Honorarium: 25,13 Terugbetaling: 22,62 (WIGW) of 18,85 (PUG) Terugbetaling: 22,62 (WIGW) of 18,85 (PUG) Uitbreiding momenteel in onder- handeling Uitbreiding momenteel in onder- handeling Uitbreiding met de risicoklasse 2a Uitbreiding met de risicoklasse 2a

13 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 13/43 Andere aanbevelingen Curatieve voetzorg: deels gerealiseerd Curatieve voetzorg: deels gerealiseerd Lipiden verlagende farmaca: OK Lipiden verlagende farmaca: OK Therapeutische educatie: zie verder Therapeutische educatie: zie verder Sensibilisatie en screening: nee Sensibilisatie en screening: nee Richtlijnen: deels gerealiseerd (huisartsen nieuwe richtlijn) Richtlijnen: deels gerealiseerd (huisartsen nieuwe richtlijn) Werking diabetesverenigingen ondersteunen: OK Werking diabetesverenigingen ondersteunen: OK

14 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 14/43 Diabetesnomenclatuur thuisverpleging 1 juli 2003

15 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 15/43 Diabetesnomenclatuur Kader = RIZIV = ziekte- en invaliditeits- verzekering = nomenclatuur thuisverpleging Kader = RIZIV = ziekte- en invaliditeits- verzekering = nomenclatuur thuisverpleging Inhoud van de nieuwe RIZIV- nomenclatuur m.b.t. diabetes Inhoud van de nieuwe RIZIV- nomenclatuur m.b.t. diabetes Wat wordt er terugbetaald? Wat wordt er terugbetaald? Onder welke voorwaarden? Onder welke voorwaarden? Wie mag zich referentieverpleegkundige diabetes noemen? Wie mag zich referentieverpleegkundige diabetes noemen?

16 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 16/43 Minister Vandenbroucke Nieuwe opdrachten thuisVPK moeten worden ondersteund door een aangepaste nomenclatuur Nieuwe opdrachten thuisVPK moeten worden ondersteund door een aangepaste nomenclatuur Complexe zorg aan chronisch zieken, vb. diabetes Complexe zorg aan chronisch zieken, vb. diabetes Werken met verpleegdiagnostiek, protocollen, referentieVPK Werken met verpleegdiagnostiek, protocollen, referentieVPK Stimuleren van zelfredzaamheid, vb. zelftoediening van insuline Stimuleren van zelfredzaamheid, vb. zelftoediening van insuline

17 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 17/43 Traject diabetes Nieuw hoofdstuk (IV) ingevoegd in de nomenclatuur van de thuisverpleging Nieuw hoofdstuk (IV) ingevoegd in de nomenclatuur van de thuisverpleging 6 nieuwe FF’s ingevoerd voor diabetespatiënten 6 nieuwe FF’s ingevoerd voor diabetespatiënten Diabetespatiënten = patiënten waarbij een behandeling met insuline wordt opgestart (alle nieuwe patiënten dus) Diabetespatiënten = patiënten waarbij een behandeling met insuline wordt opgestart (alle nieuwe patiënten dus) Uitgesloten: diabetespatiënten in de ziekenhuisconventie (revalidatie- overeenkomst DM) Uitgesloten: diabetespatiënten in de ziekenhuisconventie (revalidatie- overeenkomst DM)

18 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 18/43 Overzicht FF 1: opmaak verpleegdossier en overleg met de behandelende arts FF 1: opmaak verpleegdossier en overleg met de behandelende arts FF 2: individuele educatie tot zelfzorg FF 2: individuele educatie tot zelfzorg FF 3: aanwezigheid vaste VPK bij educatie tot zelfzorg FF 3: aanwezigheid vaste VPK bij educatie tot zelfzorg FF 4: individuele educatie tot inzicht FF 4: individuele educatie tot inzicht FF 5: opvolging na educatie tot zelfzorg FF 5: opvolging na educatie tot zelfzorg FF 6: begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg FF 6: begeleiding van een diabetespatiënt die niet overschakelt op zelfzorg

19 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 19/43 Opmaak verpleegdossier en overleg met arts Verplicht overleg met de arts waarin de doelstellingen van de VPK zorg besproken worden en educatie voorgeschreven wordt Verplicht overleg met de arts waarin de doelstellingen van de VPK zorg besproken worden en educatie voorgeschreven wordt Verpleegdossier omvat (cf. RIZIV-richtlijn) Verpleegdossier omvat (cf. RIZIV-richtlijn) Verpleegkundige anamnese Verpleegkundige anamnese Verpleegkundige diagnoses Verpleegkundige diagnoses Concrete verpleegplanning, incl. educatie- programma en verdere opvolging Concrete verpleegplanning, incl. educatie- programma en verdere opvolging

20 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 20/43 Educatie tot zelfzorg Programma van min. 5 uur, gespreid in zittingen van min. 30 minuten Programma van min. 5 uur, gespreid in zittingen van min. 30 minuten Verslag in verpleegdossier en resultaten meedelen aan arts Verslag in verpleegdossier en resultaten meedelen aan arts Inhoud van het educatieprogramma moet beantwoorden aan een RIZIV-richtlijn Inhoud van het educatieprogramma moet beantwoorden aan een RIZIV-richtlijn Enkel attesteerbaar door de referentie- verpleegkundige diabetes Enkel attesteerbaar door de referentie- verpleegkundige diabetes

21 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 21/43 Aanwezigheid vaste VPK bij educatie tot zelfzorg Enkel attesteerbaar indien min. 2 zittingen werden bijgewoond, waaronder de laatste Enkel attesteerbaar indien min. 2 zittingen werden bijgewoond, waaronder de laatste Bedoeling: ook de vast verpleegkundigen een stuk mee educeren en de link leggen met de opvolging na de educatie Bedoeling: ook de vast verpleegkundigen een stuk mee educeren en de link leggen met de opvolging na de educatie

22 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 22/43 Educatie tot inzicht Programma van min. 2 uur, in zittingen van min. 30 minuten Programma van min. 2 uur, in zittingen van min. 30 minuten Verslag in verpleegdossier Verslag in verpleegdossier Inhoud van het educatieprogramma moet beantwoorden aan de RIZIV-richtlijn Inhoud van het educatieprogramma moet beantwoorden aan de RIZIV-richtlijn Attesteerbaar door vaste verpleegkundige of referentieverpleegkundige diabetes Attesteerbaar door vaste verpleegkundige of referentieverpleegkundige diabetes

23 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 23/43 Opvolging Na educatie tot zelfzorg Na educatie tot zelfzorg Twee keer per kalenderjaar Twee keer per kalenderjaar Voorgeschreven door de arts Voorgeschreven door de arts Opgenomen in het verpleegdossier Opgenomen in het verpleegdossier Voor patiënten niet op zelfzorg Voor patiënten niet op zelfzorg Dagelijks Dagelijks Voorgeschreven door de arts Voorgeschreven door de arts Volgens een geactualiseerd verpleegplan (cf. RIZIV-richtlijn) Volgens een geactualiseerd verpleegplan (cf. RIZIV-richtlijn)

24 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 24/43 Het verpleegdossier Verpleegkundige anamnese: Identificatiegegevens allerhande, link met diabetespas (houder pas? coördinaten diëtiste & podoloog/pedicure), diabetesconventie (J/N?), project diabetische voet … Verpleegkundige anamnese: Identificatiegegevens allerhande, link met diabetespas (houder pas? coördinaten diëtiste & podoloog/pedicure), diabetesconventie (J/N?), project diabetische voet … Verpleegkundige diagnoses: aftoetsen van kennistekort, therapieontrouw, infectiegevaar, huiddefect, pijn, vrees … Verpleegkundige diagnoses: aftoetsen van kennistekort, therapieontrouw, infectiegevaar, huiddefect, pijn, vrees … Verpleegplanning: Het gekozen educatietraject, de afspraken i.v.m. injecteren insuline (materiaal, naaldlengte, zonerotatie), aanpassingen insuline, voetcontrole, gewichtscontrole, glycemiecontrole … Verpleegplanning: Het gekozen educatietraject, de afspraken i.v.m. injecteren insuline (materiaal, naaldlengte, zonerotatie), aanpassingen insuline, voetcontrole, gewichtscontrole, glycemiecontrole …

25 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 25/43 Educatie tot zelfzorg Enkel attesteerbaar door de referentie- verpleegkundige diabetes Enkel attesteerbaar door de referentie- verpleegkundige diabetes Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (1) Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (1) Algemene uitleg: wat is diabetes? Algemene uitleg: wat is diabetes? Relatie insuline, voeding, medicatie en beweging Relatie insuline, voeding, medicatie en beweging Praktische instructie optrekken insuline, pen, inspuittechniek, zonerotatie … Praktische instructie optrekken insuline, pen, inspuittechniek, zonerotatie … Bewaring van insuline Bewaring van insuline

26 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 26/43 Educatie tot zelfzorg Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (2) Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (2) Aanleren van zelfmonitoring: techniek, lezen en interpreteren van resultaten, bijhouden van resultaten, wanneer zeker de dokter raadplegen Aanleren van zelfmonitoring: techniek, lezen en interpreteren van resultaten, bijhouden van resultaten, wanneer zeker de dokter raadplegen Advies aanschaf meter Advies aanschaf meter Informatie over bestaande tegemoet- komingen: diabetespas (dieetadvies, podologisch advies), VDV, mutualiteiten, … Informatie over bestaande tegemoet- komingen: diabetespas (dieetadvies, podologisch advies), VDV, mutualiteiten, …

27 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 27/43 Educatie tot zelfzorg Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (3) Min. 5 uur: verplichte onderwerpen (3) Hypo- en hyperglycemiebeleid: hoe herkennen en wat eraan doen Hypo- en hyperglycemiebeleid: hoe herkennen en wat eraan doen Aandachtspunten i.v.m. de preventie van complicaties: voeten, ogen, nieren, cardio- vasculair Aandachtspunten i.v.m. de preventie van complicaties: voeten, ogen, nieren, cardio- vasculair Aandachtspunten i.v.m. gezonde voeding Aandachtspunten i.v.m. gezonde voeding

28 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 28/43 Educatie tot inzicht Attesteerbaar door de referentieverpleeg- kundige diabetes of de vaste verpleeg- kundige Attesteerbaar door de referentieverpleeg- kundige diabetes of de vaste verpleeg- kundige Min. 2 uur: verplichte onderwerpen (1) Min. 2 uur: verplichte onderwerpen (1) Uitleg verpleegplan diabetes: wat doen we en waarom doen we dit (vb. zonerotatie, voet- en gewichtscontrole …) Uitleg verpleegplan diabetes: wat doen we en waarom doen we dit (vb. zonerotatie, voet- en gewichtscontrole …) Beknopte uitleg: wat is diabetes Beknopte uitleg: wat is diabetes Uitleg hypo-hyper: symptomen en wat te doen Uitleg hypo-hyper: symptomen en wat te doen

29 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 29/43 Educatie tot inzicht Min. 2 uur: verplichte onderwerpen (2) Min. 2 uur: verplichte onderwerpen (2) Bewaring van insuline Bewaring van insuline Tips gezonde voeding Tips gezonde voeding Praktische tips voor preventie voet- problemen Praktische tips voor preventie voet- problemen Informatie rond bestaande tegemoet- komingen: diabetespas (dieetadvies, podologische advies), VDV, mutualiteiten … Informatie rond bestaande tegemoet- komingen: diabetespas (dieetadvies, podologische advies), VDV, mutualiteiten …

30 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 30/43 ReferentieVPK diabetes A1 of A2 verpleegkundigen A1 of A2 verpleegkundigen Studiebewijs bijkomende opleiding van min. 40 uur in een opleidingsinstituut erkend door het Departement Onderwijs Studiebewijs bijkomende opleiding van min. 40 uur in een opleidingsinstituut erkend door het Departement Onderwijs Onderwerpen die aan bod moeten komen: Onderwerpen die aan bod moeten komen: fysiologie, pathologie en erfelijkheid fysiologie, pathologie en erfelijkheid voedingsadviezen voor diabetici voedingsadviezen voor diabetici orale antidiabetica en interacties orale antidiabetica en interacties insulinetherapie insulinetherapie zelfcontrole zelfcontrole

31 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 31/43 Acute en chronische complicaties Acute en chronische complicaties Follow-up en onderzoeken Follow-up en onderzoeken Begeleiding van chronisch zieken Begeleiding van chronisch zieken Therapeutische patiënteneducatie Therapeutische patiënteneducatie Werken in een diabetesteam Werken in een diabetesteam Diabetes en maatschappij Diabetes en maatschappij Wetgeving en beroepsethiek inzake diabeteszorg Wetgeving en beroepsethiek inzake diabeteszorg RIZIV-nummer aanvragen (zoals elke thuisVPK) om te kunnen factureren aan de mutualiteit: nu een 500-tal voor België RIZIV-nummer aanvragen (zoals elke thuisVPK) om te kunnen factureren aan de mutualiteit: nu een 500-tal voor België Verplicht hun bekwaamheid op peil te houden Verplicht hun bekwaamheid op peil te houden ReferentieVPK diabetes

32 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 32/43 Facturaties WGK 2005 - 2006 Verpleegdossiers nieuwe patiënten: Verpleegdossiers nieuwe patiënten: 2005: 1042 2005: 1042 2006: 1191 2006: 1191 Educaties tot inzicht: Educaties tot inzicht: 2005: 218 2005: 218 2006: 363 2006: 363 Educaties tot zelfzorg: Educaties tot zelfzorg: 2005: 111 2005: 111 2006: 193 2006: 193 Conclusie: 39,6 % van de nieuwe patiënten werd geëduceerd, waarvan 14 % tot zelfzorg Conclusie: 39,6 % van de nieuwe patiënten werd geëduceerd, waarvan 14 % tot zelfzorg

33 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 33/43 Aanpassing van de revalidatieovereenkomst DM en de nomenclatuur thuisverpleging voor groep 3a 1 mei 2006

34 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 34/43 Revalidatieovereenkomst DM Conventiecentrum (ziekenhuis) sluit een overeenkomst af met het RIZIV Conventiecentrum (ziekenhuis) sluit een overeenkomst af met het RIZIV Zelfregulatie: ‘alle aspecten van de behandeling van diabetes met inbegrip van de bepaling van de glycemie, de aanpassing van de insulinedosis, de inspuittechniek, de identificatie van hypoglycemie- symptomen en de correctie daarvan, de integratie van lichaamsbeweging in het schema van inspuitingen en maaltijden en het opstellen van een evenwichtige voeding’ Zelfregulatie: ‘alle aspecten van de behandeling van diabetes met inbegrip van de bepaling van de glycemie, de aanpassing van de insulinedosis, de inspuittechniek, de identificatie van hypoglycemie- symptomen en de correctie daarvan, de integratie van lichaamsbeweging in het schema van inspuitingen en maaltijden en het opstellen van een evenwichtige voeding’ Zelfcontrole: minder intensieve vorm Zelfcontrole: minder intensieve vorm

35 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 35/43 Revalidatieovereenkomst DM Doelstellingen (cf. wetenschappelijke studies) : Doelstellingen (cf. wetenschappelijke studies) : euglycemie euglycemie voorkomen van complicaties voorkomen van complicaties vertragen van complicaties vertragen van complicaties Verschillende programma’s: Verschillende programma’s: groep 1: zeer intensieve patiënten groep 1: zeer intensieve patiënten groep 2: intensieve patiënten groep 2: intensieve patiënten groep 3: minder intensieve patiënten groep 3: minder intensieve patiënten

36 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 36/43 Groep 1 3 of meer injecties per dag 3 of meer injecties per dag 4 glycemiemetingen per dag 4 glycemiemetingen per dag Minimum 120 metingen per maand Minimum 120 metingen per maand Type 1 patiënten Type 1 patiënten Ongeveer 38 % van de conventiepatiënten Ongeveer 38 % van de conventiepatiënten Ongeveer 6 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen Ongeveer 6 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen

37 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 37/43 Groep 2 3 of meer injecties per dag 3 of meer injecties per dag 4 dagcurves per week 4 dagcurves per week Minimum 60 metingen per maand Minimum 60 metingen per maand Tussengroep: type 1 en type 2 diabetes Tussengroep: type 1 en type 2 diabetes Ongeveer 9 % van de conventiepatiënten Ongeveer 9 % van de conventiepatiënten Ongeveer 2 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen Ongeveer 2 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen

38 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 38/43 Groep 3 2 of meer injecties per dag 2 of meer injecties per dag 2 dagcurves per week 2 dagcurves per week Minimum 30 metingen per maand Minimum 30 metingen per maand Type 2 diabetes Type 2 diabetes Ongeveer 53 % van de conventiepatiënten Ongeveer 53 % van de conventiepatiënten Ongeveer 66 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen (!) Ongeveer 66 % van de diabetespatiënten die thuisverpleging krijgen (!)

39 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 39/43 Probleemstelling Registratie WGK mei 2004 Registratie WGK mei 2004 55,7 % van diabetespatiënten thuis verpleegd zijn patiënten die ook in de revalidatieovereenkomst zitten (materiaal) 55,7 % van diabetespatiënten thuis verpleegd zijn patiënten die ook in de revalidatieovereenkomst zitten (materiaal) Gevolg voor thuisverpleging: geen educatie meer mogelijk (cumulverbod) Gevolg voor thuisverpleging: geen educatie meer mogelijk (cumulverbod)

40 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 40/43 Oplossing Groep 3 opgesplitst in: Groep 3 opgesplitst in: 3a: type 2 diabetes 3a: type 2 diabetes 3b: type 1 diabetes, diabetici na transplantatie, zwangerschapsdiabetica, nierdialysepatiënten 3b: type 1 diabetes, diabetici na transplantatie, zwangerschapsdiabetica, nierdialysepatiënten Groep 3a: bijkomende voorwaarden Groep 3a: bijkomende voorwaarden GMD + diabetespas + 2 consultaties per jaar voor opvolging diabetes bij de huisarts GMD + diabetespas + 2 consultaties per jaar voor opvolging diabetes bij de huisarts Samenwerkingsprotocol diabetesteam en huisarts Samenwerkingsprotocol diabetesteam en huisarts

41 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 41/43 Oplossing Aanpassing van de nomenclatuur van de thuisverpleegkundigen Aanpassing van de nomenclatuur van de thuisverpleegkundigen Schrappen van het cumulverbod voor de groep 3a patiënten met ingang van 1 mei 2006 Schrappen van het cumulverbod voor de groep 3a patiënten met ingang van 1 mei 2006 Sedert 1 mei 2006 voor groep 3a: Sedert 1 mei 2006 voor groep 3a: Starteducatie en materiaal via het conventie- centrum Starteducatie en materiaal via het conventie- centrum Verdergezette educatie tot zelfzorg of tot inzicht kan thuis gebeuren Verdergezette educatie tot zelfzorg of tot inzicht kan thuis gebeuren

42 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 42/43 Samenvatting Nieuwe regeling voor de thuisverpleging Sedert 1 juli 2003 kan er educatie gegeven worden aan patiënten die tot nu toe uit de boot vielen Sedert 1 juli 2003 kan er educatie gegeven worden aan patiënten die tot nu toe uit de boot vielen Sedert 1 mei 2006 komt ook de groep 3a uit de ziekenhuisconventie in aanmerking voor verdere educatie thuis (na opstart in het ziekenhuis) Sedert 1 mei 2006 komt ook de groep 3a uit de ziekenhuisconventie in aanmerking voor verdere educatie thuis (na opstart in het ziekenhuis) De educatie kan 2 vormen aannemen: ‘educatie tot zelfzorg’ of ‘educatie tot inzicht’ volgens de mogelijkheden die de patiënt nog heeft De educatie kan 2 vormen aannemen: ‘educatie tot zelfzorg’ of ‘educatie tot inzicht’ volgens de mogelijkheden die de patiënt nog heeft

43 02/03/07 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 43/43 Samenvatting Nieuwe regeling voor de thuisverpleging In het verpleegdossier wordt de link gelegd met de diabetespas en de conventiecentra In het verpleegdossier wordt de link gelegd met de diabetespas en de conventiecentra Er is verplicht overleg met de arts (keuze van het educatietraject en de VPK opvolging zijn op voorschrift) Er is verplicht overleg met de arts (keuze van het educatietraject en de VPK opvolging zijn op voorschrift) De educatie tot zelfzorg wordt gegeven door opgeleide referentieVPK diabetes De educatie tot zelfzorg wordt gegeven door opgeleide referentieVPK diabetes


Download ppt "Diabeteszorg en thuisverpleging Roseline Debaillie Verpleegkundig coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen NVKVV – 8 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google