De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 17 juli 2014 Rijnsburg 17 juli 2014 Rijnsburg. 2 terugblik  4-11: beproeving van het geloof (> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging')  12-15:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 17 juli 2014 Rijnsburg 17 juli 2014 Rijnsburg. 2 terugblik  4-11: beproeving van het geloof (> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging')  12-15:"— Transcript van de presentatie:

1 1 17 juli 2014 Rijnsburg 17 juli 2014 Rijnsburg

2 2 terugblik  4-11: beproeving van het geloof (> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging')  12-15: jagen naar heiliging = niet verachtere van de genade Gods  16,17: het voorbeeld van Ezau = hij verachtte het eerstgeboorterecht

3 3 introductie: 12:18-29  een tussenzin in een tussenzin  twee bergen worden tegenover elkaar gesteld: Sinaï en Sion (vergl. Gal.4:24-28)  beide bergen representeren resp. wet & genade, oude verbond & nieuwe verbond

4 4 Hebreeën 12 18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, 4:16: toegaan tot de troon der genade 7:25: door Hem tot God gaan 10:22: toetreden in het heiligdom

5 5 Hebreeën 12 18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, Exodus 19:12-19

6 6 Hebreeën 12 18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, Deuteronomium 4:11

7 7 Hebreeën 12 19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem (lett. uitspraken), bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; Exodus 19:16-19

8 8 Hebreeën 12 19 tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd; Exodus 20:18,19

9 9 Hebreeën 12 20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. typerend: niet kunnen dragen...

10 10 Hebreeën 12 20 want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. oude verbond: embleem van veroordeling en dood (2Kor.3)

11 11 Hebreeën 12 21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.

12 12 Hebreeën 12 21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving. vreze > fobie beving > trauma

13 13 Hebreeën 12 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, naam is verbonden met een: nieuw koningshuis (David) en een nieuw priesterhuis (Zadok > Eleazar)

14 14 Hebreeën 12 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, = God die levendmaakt (1Tim.6:13) vs. doodt (12:20)

15 15 Hebreeën 12 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, zie ook Hebr.11:10,16; 13:14 & Gal.4:26

16 16 Hebreeën 12 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, lett. myriaden van engelen Openb.5:11: myriaden van myriaden

17 17 Hebreeën 12 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, lett. tot een universele-bijeenroeping en tot-ekklesia van-eerstgeborenen

18 18 Hebreeën 12 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, i.t.t. een registratie op aarde

19 19 Hebreeën 12 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, vergl. Gen.18:25 "... zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?"

20 20 Hebreeën 12 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, nl. in "de toekomende eeuw" als de bijeenroeping compleet is (11:40)

21 21 Hebreeën 12 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. lett. fris (jong) in 8:8,13; 9:15: nieuw (i.t.t. oud)

22 22 Hebreeën 12 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. > Hebr.9:21, 10:22: het geslachte lam 10:20: "pas-geslachte en levende weg"

23 23 Hebreeën 12 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. bloed dat riep (Gen.4:10) > Abel vermoord door Kaïn vanwege eigendunkelijke godsdienst daarna een zwerver op aarde...

24 24 genaderd tot (12:18-24): 1.berg Sion, 2.stad van levende God, 3.hemels Jeruzalem 4.myriaden van engelen 5.universele bijeenroeping 6.ekklesia van eerstgeborenen 7.God, Richter van allen 8.geesten van rechtvaardigen 9.Jezus, middelaar van een vers verbond 10.bloed dat beter spreekt dan van Abel

25 25 Hebreeën 12 25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. = Hebreeën, Israël

26 26 Hebreeën 12 25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. = Israël onder het oude verbond

27 27 Hebreeën 12 25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. = Hem die in het hemels heiligdom is

28 28 Hebreeën 12 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Ex.19:18

29 29 Hebreeën 12 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Hagaï 2:7 (vergl. vers 6: uittocht uit Egypte)

30 30 Hebreeën 12 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

31 31 Hebreeën 12 27 Dit: "nog eenmaal", doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

32 32 Hebreeën 12 27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. lett. verplaatsing > vervanging

33 33 Hebreeën 12 27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.

34 34 Hebreeën 12 28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, lett. "genade moge hebben" (vergl.12:15 "genade Gods")

35 35 Hebreeën 12 28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag,

36 36 Hebreeën 12 28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, vergl. Hebr.11:6

37 37 Hebreeën 12 29 want onze God is een verterend vuur. vergl. Hebr.10:27 > de verwoesting in 70 AD (= hardhandig einde van het oude verbond)


Download ppt "1 17 juli 2014 Rijnsburg 17 juli 2014 Rijnsburg. 2 terugblik  4-11: beproeving van het geloof (> verdrukkingen = diciplinering ('tuchtiging')  12-15:"

Verwante presentaties


Ads door Google