De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verander je wereld 1 Koningen 3:5-7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verander je wereld 1 Koningen 3:5-7"— Transcript van de presentatie:

1 Verander je wereld 1 Koningen 3:5-7 In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo in een droom, en God zei: Vraag wat Ik u geven zal. Salomo zei: Ú hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U. En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ík ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan

2 Numeri 27:15-17 Toen sprak Mozes tot de HEERE: Laat de HEERE, de God Die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Deuteronomium 28:6 Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.

3 Johannes 10:9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden Jozua 14:11 Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan.

4 1 Samuel 18:12-16 Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan, en stelde hij hem aan tot bevelhebber over duizend, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug.

5 Aanbidding brengt God’s aanwezigheid in onze levens
1 Samuel 18:12 – Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken. v.14 - David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem.

6 Jeremia 17:19-22 – Hoor het woord van de HEERE, koningen van Juda, heel Juda en alle inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten binnenkomen. Zo zegt de HEERE: Wacht u er omwille van uw leven voor om op de sabbatdag een last te dragen en die door de poorten van Jeruzalem binnen te brengen. Ook mag u op de sabbatdag geen last uit uw huizen naar buiten brengen en geen enkel werk mag u doen. U moet de sabbatdag heiligen, zoals Ik uw vaderen geboden heb. Op de Sabbath wil ik dat je geen enkele last draagt.

7 Aanbidding brengt de vreze voor God in ons leven
1 Samuel 18:12 - Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken. Aanbidding brengt Gods wijsheid in onze levens 1 Samuel 18:14 - David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem.

8 2 Kronieken 9:1-4 - Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo hoorde, kwam zij naar Jeruzalem om Salomo met raadsels op de proef te stellen, met een zeer groot gevolg, en met kamelen, beladen met specerijen, met goud in grote hoeveelheid, en met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak met hem over alles wat zij op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor Salomo verborgen dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koningin van Sjeba de wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers en hun kleding, en zijn bovenvertrek, waar hij naar het huis van de HEERE ging, was zij buiten zichzelf.

9 Ezechiël 46:9 - Maar wanneer de bevolking van het land voor het aangezicht van de HEERE komt op de feestdagen, moet degene die door de noorderpoort binnenkomt om zich neer te buigen, via de zuiderpoort naar buiten gaan. En degene die via de zuiderpoort binnenkomt, moet via de noorderpoort naar buiten gaan. Hij mag niet teruggaan via de poort waardoor hij binnengekomen is, maar moet naar buiten gaan door de poort daartegenover. .

10 Laten we ons toewijden om binnen te gaan in de aanwezigheid van God, zodat je kan uit-gaan met de aanwezigheid van God.


Download ppt "Verander je wereld 1 Koningen 3:5-7"

Verwante presentaties


Ads door Google