De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7-4-2017 Succes met taal Bij het invoegen van een nieuwe titeldia wordt het tekstvak met omschrijving niet toegevoegd. Dit moet worden gekopieerd uit deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7-4-2017 Succes met taal Bij het invoegen van een nieuwe titeldia wordt het tekstvak met omschrijving niet toegevoegd. Dit moet worden gekopieerd uit deze."— Transcript van de presentatie:

1 Succes met taal Bij het invoegen van een nieuwe titeldia wordt het tekstvak met omschrijving niet toegevoegd. Dit moet worden gekopieerd uit deze voorbeelddia. Gerjanne Kalkdijk

2 Programma Voorstellen Woordenschat Samenwerken Stimuleren van taalontwikkeling HOE?? September 2014 woordenschat

3 Woordenschat belangrijkste voorspeller voor schoolsucces belangrijkste voorwaarde voor Ga jullie niet alleen informatie geven, het is mijn intentie om het met elkaar te doen. Maar dit is wel een belangrijke boodschap waarover ik wat informatie geef. Hierna blijkt ook dat het fijn is dat voor de rest van je leven……….succesvol leven. September 2014 woordenschat Gerjanne Kalkdijk

4 Lezen en begrijpend luisteren (tom tom) woordenschat nodig
Lezen en begrijpend luisteren (tom tom) woordenschat nodig September 2014 woordenschat Gerjanne Kalkdijk

5 Lezen en vergelijken ben ik op de goede plek. Verwarring….. Namen van de scholen… gelukkig wegwijsbordjes… brede school wat is dat?? September 2014 woordenschat Gerjanne Kalkdijk

6 Restafval?? Wat is dat?? Heb je dan ook ander afval???
Restafval?? Wat is dat?? Heb je dan ook ander afval??? In welke gleuf moet de brief… wat is een postcode? Innerlijke taal… Vanavond naar huis….. Pff het zit erop. Ik verlaat Lexmond…. O ja wel erop letten dan niet harder dan 60 rijdt…. September 2014 woordenschat Gerjanne Kalkdijk

7 6 “Een balst gebruikt men om z’n kwug te florken. Tijdens het woezelen heb je daarom meestal een balst nodig. Wat is een balst……….. Opdracht 2 aan 2 oplossen. Iemand de beurt geven. Gevolg: deze gaat raden of zegt “weet ik niet”….. Wat leer je hiervan ….. Niets. Dus zomaar aan een kind vragen wat het betekent heeft geen zin, tenzij je wil controleren of iemand het woord kent. Balst betekent zakdoek………… Als je dit woord kent, kun je hieruit andere woorden afleiden. Verklaar de onbekende woorden, wat is je strategie? Semantiseren: principes van woordenschatonderwijs uitleggen aan de hand van “balst”. Uitleggen: een doekje waarmee je je neus snuit. Uitbeelden: te laten zien. Woordcluster: verkouden / zakdoek / neusdruppels Driehoekje tekenen: om je neus in te snuiten / lekker zacht / doekje. Woord vaak noemen. Waar laat je dat doekje, vaak ik je zak….. Bespreken moeilijke woorden /onbekende woorden. Bespreken tekening: een woord kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van context. Hiervoor is diepere woordkennis nodig. September 2014 woordenschat

8 Als we de kwansels van de groepels willen zoffelen hebben we een kwanselzoffel of een blurk nodig.
groepel = potlood kwansel = punt September 2014 woordenschat

9 Weetjes: Onderzoek laat zien, dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is met het latere begrijpend lezen Wanneer meer dan 5% van de woorden in een tekst niet gekend wordt, kost het veel moeite om de tekst te begrijpen/onmogelijk Een geringe woordenschat leidt tot vermijdingsgedrag bij lezen! Een beperkte woordenschat leidt bijna altijd tot slechte schoolresultaten Bron: Taalpilots September 2014 woordenschat

10 Er zijn diverse predicties af te leiden uit de deficiethypothese
Er zijn diverse predicties af te leiden uit de deficiethypothese. Een daarvan is dat er vooral in het cognitief academisch domein linguïstische deficiënties optreden. De semantische ontwikkeling blijft achter en kinderen…………………….. September 2014 woordenschat

11 Plaats van deze dia in de presentatie evt. wijzigen.
0.50 Grijpt in op alle vakken. Bv rekenen: begrippen, vormen, maten, handelingen. Gym >motorisch aspect bv. Badminton: dropshot Plaats van deze dia in de presentatie evt. wijzigen. September 2014 woordenschat

12 September 2014 woordenschat

13 Taalontwikkeling September 2014 woordenschat

14 Het aantal woorden dat receptief beheerst wordt door eentalige Nederlandse kinderen, vervolgens het aantal Nederlandse woorden dat receptief beheerst wordt door meertalige kinderen. 4 jaar: en jaar: en jaar: en jaar: en jaar: en jaar: en jaar: en jaar: en jaar: en 10000 bron: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs September 2014 woordenschat

15 Grote verschillen 1 staat tot 5? 615 of 2153 per uur? 10000 of 17000?
1 x of 6 – 10? Angelique Start: cursisten bedenken met elkaar waar deze getallen voor staan. Daarna bespreken: Kinderen verschillen in woordenschat! Grote verschillen: 1 staat tot 5? / 615 of 2153 per uur? / of 17000? 3 a 4 jarige leeftijd : taalrijk milieu 5x zoveel woorden als taalarme groep Aantal woorden per uur laagopgeleid- hoogopgeleid gezin op 12 jarige leeftijd anderstalig- Nederlandstalige leerling Vaak worden woorden 1x uitgelegd. Kind heeft 6 tot 10 x herhaling van dit woord en betekenis nodig Verschillen die alleen maar groter worden. In de midden- en bovenbouw krijgen taalarme kinderen in toenemende mate met problemen bij begrijpend lezen te maken. Duiden van verschil tussen ESM – taalachterstanden door onderstimulering – NT2…. = profiteren onvoldoende van onderwijsaanbod / incidenteel leren September 2014 woordenschat

16 Hoe leren kinderen woorden
September 2014 woordenschat

17 Hoe worden woorden opgeslagen?
September 2014 woordenschat

18 Een rijke leeromgeving
Filmpje dvd September 2014 woordenschat

19 3 Gulden Regels 1. Herhaal een woord en betekenis 7 keer 2. Maak gebruik van zowel zien als horen 3. Maak ook gebruik van andere zintuigen bij de betekenisverlening Karijn 3 Gulden Regels – Bron: Op Woordenjacht: woorden en betekenissen 7 keer herhalen = hyperlink filmpje Met Woorden in de Weer Zien en horen = concrete materialen, filmpje, plaatjes, tekeningen, woordmuur, thematafel Andere zintuigen ook betrekken bij semantisering? = voelen, proeven, bewegen, muziek luisteren…. September 2014 woordenschat

20 September 2014 woordenschat

21 Interactief voorlezen
Interactief voorlezen https://www.youtube.com/watch?v=ck5V7a4WKp4 Zelf ook voordoen, met verschillende boeken September 2014 woordenschat Gerjanne Kalkdijk

22 Belang van lezen voor de woordenschat
5 min. per week lezen woorden per jaar 10 min. per dag lezen woorden per jaar 15 min. per dag lezen woorden per jaar > 1 uur per dag lezen, - > woorden per jaar Angelique Woordenschat leren : Incidenteel leren = gevat binnen lesaanbod, lezen, communicatie alledag, etc. Woordenschat leren : Intentioneel leren = gericht woordenschatonderwijs Volgens Aarnoutse en Verhoeven (2003) is de gemiddelde omvang van de leeswoordenschat woorden op het einde van de basisschool. September 2014 woordenschat

23 Schooltaal https://www.youtube.com/watch?v=X-PgamXIWRQ
Het taalgebruik van de omgeving is het meest bepalend voor de taalontwikkeling van jonge kinderen https://www.youtube.com/watch?v=X-PgamXIWRQ September 2014 woordenschat

24 September 2014 woordenschat

25 Succes met taal Vragen September 2014 woordenschat


Download ppt "7-4-2017 Succes met taal Bij het invoegen van een nieuwe titeldia wordt het tekstvak met omschrijving niet toegevoegd. Dit moet worden gekopieerd uit deze."

Verwante presentaties


Ads door Google