De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het leven zoals het is: “Een dagje in het 1ste leerjaar…”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het leven zoals het is: “Een dagje in het 1ste leerjaar…”"— Transcript van de presentatie:

1 Het leven zoals het is: “Een dagje in het 1ste leerjaar…”

2 taal We leren het nieuwe woordje “maan”
We luisteren naar het verhaal: “Leg jij een kusje voor me klaar?” We ontdekken het nieuwe woordje: “maan”

3 We zoeken de juiste wandplaat, draaien hem om en zien opnieuw het woordje “maan”.

4 We hakken en plakken het woordje en maken er de verdeelbeweging bij.
m – aa – n maan We zoeken de woordstrook en lezen “maan” zo traag als een slak. !! Aandacht voor de juiste leesrichting: kopje – buikje – staartje Het lettermonstertje hapt het staartje en buikje weg, in de plaats horen we een klapje.

5 - Het kopje blijft over en we kennen onze nieuwe letter “m”
- Het kopje blijft over en we kennen onze nieuwe letter “m”. Opgelet: we spreken de letters KLANKVAST uit! We hangen de nieuwe letter aan de letterlijn en zingen een letterliedje.

6 We stoppen de letters van het nieuwe woordje in ons klikklakboekje en ontdekken dat we nieuwe woorden kunnen maken.

7 - Op de zoekplaat zoeken we woorden van prentjes waarin we de “m” horen. Deze worden op het bord genoteerd.

8 De lettermuur wordt aangevuld.
De juf deelt de woord- en letterkaartjes uit om thuis te oefenen. Ondertussen luisteren we naar het liedje van “maan”. We nemen ons werkboekje en maken (in het begin vooral samen) de opdrachten. Aan de hand van de pictogrammen weten we wat we moeten doen. Sommige opdrachten maken we samen met het reuzewerkboek. - We oefenen onze woordjes en letters nog verder in met: het leesboekje de woordendoos de letterdoos ‘Veilig en Vlot’: leesblaadjes met woordenrijen Zo komen we tot het eigenlijke technische lezen (leesmap)

9 Na afwerking van elke kern volgen er controletaken.
2 periodes Tutorlezen: Lezen met een leesvriendje uit het 5de leerjaar. Eerst lezen we samen een leesblaadje met woorden en nadien lezen we een leesboekje op niveau van de leerling uit het 1ste leerjaar. Dit gebeurt van de herfst- tot de kerstvakantie en van de krokus- tot de paasvakantie, telkens gedurende 25 min. per week.

10 Eind januari kennen de kinderen alle letters en vanaf dan leren we langere woorden lezen. Ook begrijpend lezen komt nu al aan bod. Na de krokusvakantie starten we met niveaulezen met de leesmoekes. Spelling: in het eerste trimester worden de woorddictees op de letterdoos gemaakt. Als alle letters zijn aangebracht, krijgen de kinderen elke week een nieuw woordpakket met op het einde van de week een (schriftelijk) dictee.

11 wiskunde 1. Getallenkennis Getalbegrip t.e.m. 6 t.e.m. 10
tussen 10 en 20

12 - Getalbeelden, vergelijken en ordenen (symbolen =, ≠, <, >), getallen schrijven, splitsen
- Getallenas - Vooruit- en terugtellen tot 20, ook bv. met sprongen van 2, 5, 10, 4,… - De helft en het dubbel - Als je kind zeer vlot kan splitsen, optellen en aftrekken, dan is die rekenvaardigheid geautomatiseerd. Dit kan enkel door veel herhaling, zowel in de klas als thuis.

13 2. Bewerkingen Evenveel maken, gelijk maken door bij- of wegdoen. Optellen en aftrekken t.e.m. 6 (vb: 3+2) t.e.m. 10 (vb: 8-6) tussen 10 en 20 (vb: 13+5) t.e.m. 20 zonder brug (vb: 17-15) t.e.m. 20 met brug (vb: 7+8) - Rekenverhalen

14 3. Meten en metend rekenen.
- Kloklezen: het uur en het halfuur - De weekkalender - Eerst het meten met allerlei maateenheden zoals een hand, een voet, een beker … ervaren. - Daarna meten met standaardmaten als de meter, de liter het kilogram en omgaan met euro en cent t/m 20. - De temperatuur

15 4. Meetkunde Ruimtebegrippen: positie van zichzelf en van voorwerpen in de ruimte (in, voor, achter, naast, onder, …) Richting van beweging (links, rechts) Vlakke figuren en vormen Punten, lijnen, hoeken, oppervlakken In het “neuzeneuzeboekje” vind je bij elk vakonderdeel de geziene leerstof per sprong.

16 schrift De schrijfletters:
we zingen het schrijfliedje van Pedro Pierlafijn we schrijven de lettertjes die we al kennen met onze vinger in de lucht. de juf schrijft de nieuwe letter voor aan bord met de passende verwoording (zie bundeltje) we schrijven hem met onze vinger en neus in de lucht. we schrijven over de letter aan het bord, we oefenen op een kladblaadje en dan in ons schrijfboek.

17 !! Correcte pengreep!!

18 wero In ons boekje “Veilig de wereld rond” werken we rond verschillende thema’s die aansluiten bij de taalmethode “Veilig leren lezen”: * De tijd: dagplanning, weekkalender * Het lichaam: ik groei, tanden, ... * Het weer: het weer waarnemen en voorspellen, de seizoenen * Lang geleden: school, spelletjes, kledij,…van vroeger * Beestenboel: (huis)dieren, het ei, ei-dieren * Kaartlezen: plattegrond van de klas / speelplaats, drijven en zinken * Kunstige beroepen: beroepen als schrijver, muzikant, toneelspeler, illustrator, ...

19 * Thema jeugdboekenweek
* Onderzoeken: experimenteren met licht en schaduw, geluid, magneten * Leven : kriebelbeestjes, zaden en pitten, moeder en jong * Fietsen: 3de trimester * Verkeer * Project “Chandani en ik”: India * Thema jeugdboekenweek

20 muzische Vorming We werken rond beeld, muziek, drama, beweging, media, Franse initiatie.

21 godsdienst/zedenleer bij juf Monique en juf Jo

22 gymmen bij juf Ingrid

23 hoekenronde - 2x 75min. per week partnerwerk: per 2
thema gedurende 3 weken: vb. “mijn klas”, “het lichaam”, “de Sint”, “piraten”,… sociale vaardigheden/ zelfstandig werken/ zelfcontrole stimuleren alle vakken komen aan bod: rekenen, taal, schrift, muzische vorming, W.O., ICT

24 leeshoek - spelletjeshoek
computerhoek - techniekhoek knutselhoek - verschillenhoek kleur-/tekenhoek - rekenhoek puzzelhoek - jufhoek taalhoek - luisterhoek schrijf- en stempelhoek

25 klasweetjes… Rapport: puntenrapport met doelomschrijving
attituderapport gym-en zwemrapport muzisch rapport syntheserapport (procenten) (in juni) - Huiswerk: * voor januari: geen schriftelijk huiswerk ° taal: woordjes, letters, leesmap en leesboek: zie agendablaadje ° wiskunde: splitsingen en + en – oefeningen: zie agendablaadje * na januari: ook schriftelijk huiswerk voor taal, rekenen of schrift

26 Huiswerkmap dagelijks inkijken, agendablaadje dagelijks ondertekenen
Eetmalenkaart tegen donderdag invullen Onze schooltas staat op het rek met ons klassymbool (bloemetje). Elke voormiddag fruit In de namiddag drinken we enkel water Zwemmen: om de 3 weken. De kinderen die niet zwemmen brengen een briefje mee en blijven op school. Verjaardag = traktatie is vrijblijvend vb. verjaardagsboek voor de klas of een ander klascadeautje Flinke werkerskaart

27 - Bloemetje van de dag zet de kalenders juist en krijgt het klasdagboek mee naar huis

28 te onthouden… Naar het bos met de grootouders: vrij. 24/10
Oudercontact: do. 27/11 of di. 2/12 do. 5/02 of di. 10/02 Sportweek: 9/02 t.e.m. 13/02 Huis van de Sint: december Eerste communie: zo. 3/05 Lentefeest: za. 25/04 Kronkeldiedoe: ma. 15/09

29 Meester op de fiets: do. 21/05 Fiets- en voetgangerspool: woe. 17/09
- Paasontbijt: vrij. 03/04 Kerstontbijt: vrij. 19/12 Sportdag: di. 23/06 Kinderfuif: vrij. 26/06 Meester op de fiets: do. 21/05 Fiets- en voetgangerspool: woe. 17/09 woe. 6/05 Vrijaf lln. (pedagogische studiedag): ma. 6/10 Website:

30 Nog enkele sfeerbeelden…

31

32

33

34

35


Download ppt "Het leven zoals het is: “Een dagje in het 1ste leerjaar…”"

Verwante presentaties


Ads door Google