De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masteropleiding: het programma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masteropleiding: het programma"— Transcript van de presentatie:

1 Masteropleiding: het programma
Welkom in VUmc Masteropleiding: het programma Mw. dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider master

2 Voorlichtingsbijeenkomst Master VUmc Compas
1. Programma master Mw. dr. H.E.M. Daelmans 2. Wetenschappelijke stage Mw. dr. I.J. van Wijk 3. Keuzeonderwijs Mw. drs. A. Jacobs 4. Coschappen in het buitenland Mw. drs. I.P. Tesink Mw. drs. E. Goldsteen 5. Intake, normen en peildata Mw. dr. H.E.M. Daelmans 6. Procedure Intake Mw. C. Helmink 7. Vragen Allen

3 Opbouw masteropleiding
Voorbereidend onderwijs KTC en leerhuizen Leren toepassen van kennis in de praktijk > een rol hebben in het zorgteam rondom een patiënt Altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte niveau van zelfstandigheid

4 Toetsing masteropleiding
Vaardigheidstoetsen en stationsexamen Klinisch redeneer toetsen en VGT Stagebeoordelingen Leerdoelen formuleren per stage een kijken of je die behaald hebt en hoe > POP en portfolio

5 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd?
M1 en M2 : Coschappen en Voorbereidend Onderwijs (KTC en/of Leerhuis) M3: Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of ‘Dedicated Schakeljaar’

6 Welke coschappen zijn er?
Interne geneeskunde Heelkunde Psychiatrie Neurologie Verloskunde/gynaecologie Kindergeneeskunde Ouderengeneeskunde Dermatologie, KNO en Oogheelkunde Huisartsgeneeskunde Sociale Geneeskunde

7 Waar loop je je coschappen?
Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam maar ook (ver) daar buiten Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde) Huisartsenpraktijken Diverse instellingen m.b.t. maatschappij & gezondheid (sociale geneeskunde) Veel mogelijkheden in het buitenland ! Zowel VUmc als de andere ziekenhuizen werken soms ook samen met klinieken elders, dus mogelijk dat je dan voor 1 stage niet (alleen) in het betreffende ziekenhuis stage loopt. Het betreffende ziekenhuis deelt dat in en dat gaat dus buiten de masterplanning om. Geen keuze v.w.b. locatie, je wordt geplaatst door de masterplanning. Voorkeur aangeven kan tijdens de intake (dat horen jullie later).

8 In welke ziekenhuizen loop je coschappen?
VUmc Amsterdam - St. Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam - Kennemer Gasthuis Haarlem - Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp - Medisch Centrum Alkmaar Ziekenhuis Amstelland Amstelveen - Gemini Ziekenhuis Den Helder*) - Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Westfries Gasthuis Hoorn - Waterland Ziekenhuis Purmerend - Zaans Medisch Centrum Zaandam – Reinier de Graaf Groep Delft - Tergooi ziekenhuizen Hilversum/Blaricum - MC Zuiderzee Lelystad – BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam-Noord *) In Den Helder is huisvesting geregeld, welke door VUmc wordt vergoed Ook hiervoor geldt: de masterplanning deelt in, voorkeur opgeven kan hier NIET. De verdeling van de stageplaatsen over jaar 1 en jaar 2 komt later nog aan bod tijdens dit college

9 Krijg je een vergoeding voor je reiskosten?
Iedere masterstudent krijgt bij de start van de coschappen een totaalbedrag uitgekeerd als tegemoetkoming in de reiskosten voor de gehele masteropleiding Bij deze regeling gelden twee tarieven (hoog en laag), waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die wel en studenten die geen recht hebben op een ov-jaarkaart Hoog tarief: € 1.600,- Laag tarief: € 400,-

10 Wat houdt het 3e masterjaar in?
Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines Semi-artsstage (16 weken) Wetenschappelijke stage (16 weken) Keuzeonderwijs (8 weken) Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten Buitenland

11 Welkom in VUmc Dr. Hester Daelmans en Drs. Aphrodite Jacobs
Semi-arts stage Dr. Hester Daelmans en Drs. Aphrodite Jacobs

12 Wat is bijzonder aan de semi-artsstage?
De semi-arts is verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die hij longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid Duur = 16 weken Klinisch, poliklinisch, extramuraal Je moet patiënten longitudinaal kunnen volgen Je hebt een eigen zaaltje of eigen spreekuren

13 Wat is de procedure voor plaatsing van de semi-artsstage?
Er is een vast aanbod van stageplaatsen (op Blackboard) Je geeft je voorkeur(en) voor discipline aan op het betreffende aanmeldformulier Het zelf regelen van een stageplek is in principe niet toegestaan De datum van de semi-artsstage staat vast (rooster M2–M3) Deze toch maar erin laten? Anders komt die voorkeur zo uit de lucht vallen.

14 Hoeveel studenten krijgen hun eerste keuze?
95 % van de studenten wordt geplaatst op de discipline van eerste voorkeur

15 Wat zijn de ontwikkelingen voor 2014-2015?
Schakeljaar 35 plaatsen in 2015 , 70 plaatsen vanaf 2017

16 Welkom in VUmc Informatie en Contact Informatie:

17 Wetenschappelijke stage
Welkom in VUmc Wetenschappelijke stage Dr. Inge van Wijk, Coördinator Wetenschappelijke Stages

18 Wetenschappelijk Onderzoek
= Basis van alle huidige kennis = Essentieel voor verbetering van de patiëntenzorg

19 Wetenschappelijke Stage
Essentieel onderdeel van de academische vorming in de masteropleiding Zelf organiseren: belangrijke keuzes maken

20 Wetenschappelijk leren denken en handelen als arts
Doel Wetenschappelijke Stage Leren een beperkt wetenschappelijk onderzoek te ontwerpen, zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en er over te rapporteren (mondeling en schriftelijk→vorm van publicatie..) Wetenschappelijk leren denken en handelen als arts Wetenschappelijk onderzoek begrijpen en op waarde kunnen schatten (Zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe kennis) 20

21 Welke keuzes maken? Type onderzoek In M1 of in M3 Duur van de stage
Welk onderwerp en waar

22 Keuze 1: type onderzoek Welk type onderzoek past bij mij?
Prospectief / retrospectief / statusonderzoek/ laboratorium/ fundamenteel / translationeel / patiëntgebonden / kwalitatief / kwantitatief onderzoek … Informeer jezelf goed, voorafgaand aan de stage.

23 Keuze 2: in M1 of M3 M1: de masteropleiding starten met de wetenschappelijke stage (met of zonder keuzeonderwijs) M3: de masteropleiding afronden met de wetenschappelijke stage (met of zonder keuzeonderwijs)

24 Keuze 2: in M1 of M3 Wetenschappelijke stage voor of na de coschappen: Na: Klinische ervaring, opstap naar opleidingsplek Voor: Doorlopende lijn wetenschappelijke vorming, stageplaats via KOW, wetenschappelijk gevormd de co-fase in, vervolgonderzoek is mogelijk (profilering). In voorgaande jaren (n=567) koos gemiddeld 43% van de studenten voor een wetenschappelijke stage in M1, voorafgaand aan de klinische stages

25 Keuze 3: Duur van de stage
Regulier: 16 weken Verlengd: = 24 weken Alleen gebruik van gehele keuzeonderwijs van 8 weken In koos 35% van de studenten voor een verlengde wetenschappelijke stage 25

26 Verlengde wetenschappelijke stage: geen keuzeonderwijs?
Volgen keuzeonderwijs is bij uitzondering nog mogelijk, mét aantekening op diploma indien: Jouw verzoek (gemotiveerd) is goedgekeurd door de examinator keuzeonderwijs De afdeling plaats heeft en akkoord gaat (geen vergoeding) Je er zelf tijd voor kunt maken 1 keuzevak van max 8 weken (niet buitenland)

27 Verlengde wetenschappelijke stage: Geen schakelstage Wel: profilering door middel van wetenschappelijk onderzoek

28 Keuze 4: Onderwerp en locatie
Start met kiezen van een onderwerp/onderzoeksveld Zoek daarna naar een locatie waar men hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uitvoert binnen dit onderwerp Meestal: aansluiten bij al lopend onderzoek. VUmc: > 40 afdelingen die stageplaatsen aanbieden Extern: Andere universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland of in het buitenland 28

29 ZELF kiezen ZELF organiseren
BEWUST KIEZEN Besteed bij jouw keuze voor een stage aandacht aan: Type werkzaamheden Onderzoeksomgeving Begeleiding (beschikbaarheid) Eigen ambities Planning 29

30 Hulp bij kiezen Focuscoördinatoren (cursus bachelor 3: KeuzeOnderwijsWetenschap) Stagecoördinatoren (leden Commissie Wetenschappelijke Stages) Onderzoeksinstituten Blackboard Pubmed enz. 30

31 Locaties wetenschappelijke stages vorig jaar
57% van de stages: in VUmc 43% van de stages: extern Elders in Nederland In buitenland 31

32 “Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek VUmc stevig aan de top”
18 februari 2014 “VUmc draait al jaren mee in de absolute top van de internationale medische wetenschap. Dat blijkt onder andere uit de zojuist bekend geworden analyse van de wetenschappelijke literatuur door het Centrum voor Wetenschap- en Techniekstudies, het CWTS* in Leiden.” *CWTS=Centre for Science and Technology Studies 32

33 Enkele voorbeelden van externe locaties
Nederlands Kanker Instituut AMC, LUMC, UMCG, enz. Partnerziekenhuizen: SLAZ, MCA, KG, SPZ Kings College Hospital, London, UK Cambridge, UK Karolinska, Sweden Tijgerberg Hospital, Zuid Afrika University of British Colombia, Canada Boston Harvard University, USA Cornell Medical College, USA Auckland City Hospital, Nieuw Zeeland University of Adelaide, Australia

34 Buitenland Plan ruim: kies bij voorkeur voor een verlengde wetenschappelijke stage Start tijdig met de organisatie Neem contact op met Bureau Internationale Samenwerking (eventueel voorbereidende cursus volgen)

35 StudentenOnderzoeksPrijs VUmc
Jaarlijkse uitreiking (dit jaar: 2 december) Win 1000 euro Kijk op BB, mail naar: Studentenonderzoeksprijs

36 Student evaluaties 2012 – 2013, n=265
(1= geheel oneens – 5= geheel eens) Leerzaam ? 36

37 Student evaluaties 2012 – 2013, n=265
(1= geheel oneens – 5= geheel eens) Interessant ? 37

38 Student evaluaties 2012 – 2013, n=265
(1= geheel oneens – 5= geheel eens) Nuttig ? 38

39 Vragen? Kijk op Blackboard Lees de werkwijzer in de stagemap
Of mail: 39

40 Welkom in VUmc Drs. Aphrodite Jacobs, planning master
Keuzeonderwijs Drs. Aphrodite Jacobs, planning master

41 Welke typen keuzeonderwijs zijn er?
Welkom in VUmc Welke typen keuzeonderwijs zijn er? Keuze onderwijs: 1. Aangeboden keuzeonderwijs: Lijst met goedgekeurde keuzevakken op Blackboard 2. Zelf geregeld keuzeonderwijs Verlengde wetenschappelijke stage: Ongedeelde verlenging van de wetenschappelijke stage Ongedeelde verlenging van de semi-artssstage (dedicated schakeljaar)

42 Wat zijn mogelijke combinaties?
Welkom in VUmc Wat zijn mogelijke combinaties? 1 x 8 weken Combinatie van meerdere keuzevakken: - Maximum van 2 keuzevakken - In ieder geval 1 keuzevak van minimaal 2 weken (2+6 / 4+4 / 3+5 / 1x8 weken) - Niet meer dan 8 weken totaal Extra-curriculair keuzeonderwijs moet worden aangevraagd Volgens Joke bij nieuw curriculum minimaal 3 weken dan dus of NB Radiologie altijd 2 weken (van oudsher)

43 Wat kun je doen? Patiëntgebonden, klinisch keuzeonderwijs
Welkom in VUmc Wat kun je doen? Patiëntgebonden, klinisch keuzeonderwijs Niet-patiënt gebonden en preklinisch keuzeonderwijs Keuzeonderwijs in het buitenland

44 Wat kan er b.v. uit het aanbod bij VUmc en
partnerziekenhuizen worden gedaan? Cardiovasculaire beeldvorming of radiologie Interne (bv. Endocrinologie; Med. Oncologie) Traumachirurgie Psychiatrie crisisdienst of polikliniek Angst Neonatologie Anesthesie Cardio thoracale chirurgie Ondernemend gedrag (faculteit economische wt). Klinische / chirurgische anatomie Reflectief: master Medische geschiedenis of Medische ethiek Medische microbiologie 44

45 Wat regelden studenten zelf?
Interne geneeskunde Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Spoedeisende Hulp perifeer ziekenhuis Cardio thoracale chirurgie LUMC Bewegingswetenschappen studie en praktijk revalidatiegeneeskunde V&G Lyell McEwin Hospital, Adelaide in Australië Laboratoriumonderzoek Haematologie University New York Dermatologie Ziekenhuis Gelderse Vallei 45

46 Aanmelden keuzevakken
Welkom in VUmc Aanmelden keuzevakken De aanmeldprocedure en aanmeldformulieren voor aangeboden en zelfgeregeld keuzeonderwijs staan vermeld op Het aanmeldformulier moet uiterlijk 10 weken voor aanvang worden ingeleverd bij de balie van het Onderwijs Service Centrum geneeskunde Evt inkorten: proceduren staat op website. Er zijn verschillende procedures voor de aangeboden versus zelfgeregelde stages

47 Welkom in VUmc Contact Informatie: Telefoon: 020 –

48 Bureau Internationale Samenwerking
Welkom in VUmc Bureau Internationale Samenwerking Drs. Irene Tesink en Drs. Els Goldsteen

49 Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland in de masteropleiding?
Reguliere coschappen Keuzeonderwijs/keuzestages Wetenschappelijke stage Semi-artsstage

50 Wetenschappelijke stage in het buitenland?
16 weken of 24 weken (verlengd) Mogelijkheden via vakgroep/stagecoördinator Aanmeldprocedure: BB course ‘studeren in het buitenland’ Zie ook de BB Course: Wetenschappelijke stage

51 Waar kan ik voor reguliere coschappen naar het buitenland?
Via BIS: Aruba, Sint Maarten, Zuid-Afrika en België Aanmeldprocedure: via aanmeldformulier bij begin M1 daarna volgt selectieprocedure Zelf te regelen: Coschap huisartsgeneeskunde/sociale geneeskunde

52 Welke keuzestages zijn er mogelijk in het buitenland?
Keuzecoschappen (disciplinegebonden/tropen) Na M2! Onderzoek/vakken Stage bij een organisatie Aanmeldprocedure: BB Course ‘keuzeonderwijs’

53 En de Semi-artsstage? Mogelijkheden: O.a: Aruba Suriname Sint-Maarten
Curacao

54 Welke praktische zaken moet ik regelen?
Voorbereidingsbijeenkomst/tropencursus Goedkeuring VUmc Aanmelding bij BIS Financiën/subsidie Huisvesting zelf regelen Autohuur (rijbewijs!) Visum/vaccinaties Taalcursus

55 Meer informatie? Course op blackboard: “studeren in het buitenland” Website: Telefoon: Locatie: MF – D 222 Inloopspreekuur: elke dinsdag 12:00 – 13:30 uur Of mail voor een afspraak

56 Masterintake 2015 normen en peildata
Welkom in VUmc Masterintake normen en peildata Hester Daelmans, programmaleider master VUmc

57 Wat is de intake masteropleiding?
Intake: Methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben gehaald gedurende hun bacheloropleiding een voorlopige plaats in de masteropleiding aan te bieden Definitieve plaatsing na behalen en aangevraagd hebben van het bachelordiploma geneeskunde in VUmc 57

58 Wat doe je als je niet wilt of kunt starten?
Intake is verplicht, je krijgt een voorlopige startdatum, je kunt deze wel teruggeven Binnen 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > Je doet mee met een volgende intake (laagste categorie) Later dan 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > - Je geeft aan vanaf welke datum je weer beschikbaar bent en je wordt door planning master op een vrije plek ingedeeld (kans op studievertraging) 58

59 Hoe komen we tot normen? 4 intakedata verspreid over het jaar
Gebaseerd op toetsrooster bachelor 14/15 Toetsdatum plus aantal dagen bepaald in Onderwijs Examen Regelement voor nakijken en invoeren van het cijfer 20 werkdagen voor alle toetsen m.u.v. VGT’s 30 werkdagen voor de VGT’s We geven bij de peildata en normen op de website de (her) tentamens aan die niet meegenomen worden op basis van bovenstaande regel 59

60 Welke peildata en normen zijn er in 2014-2015?
Peildata 2015 Norm peildatum Intake 1 9 maart EC’s Intake 2 1 juni EC’s Intake september EC’s, alle B1 en B2 toetsen Intake 4 23 november EC’s, alle B1 en B2 toetsen 60

61 Welke normen en data gelden voor instroom hogere studiejaren?
Dezelfde normen plus! Naast tentamens die niet worden meegeteld, zijn specifieke tentamens die wel gehaald moeten zijn, geformuleerd. Zie informatie op de website Voorkomen dat er vertraging wordt opgelopen Toelichting op website (www.med.vu.nl) Als je vrijstellingen hebt, zorg dat die z.s.m. zijn aangevraagd en toegekend en geregistreerd in VU-net 61

62 Waarom intakes gedurende bachelorjaar 3?
Instroom in de ziekenhuizen is, vanwege de patiëntenzorg, continu en gespreid. Pieken en dalen kunnen zo vooraf opgevangen worden. Intake heeft dan ook uitsluitend te maken met de start van de coschappen! Student weet op tijd zijn voorlopige instroomdatum Student en opleiding houden contact en stemmen af 62

63 Wat is de start van je masteropleiding?
Je start je masteropleiding met verplichte coschappen wetenschappelijke stages Je bepaalt in welke volgorde je dit wilt doen Op deze volgorde baseer je de voorkeursdata bij de intake (datum van start coschappen) Indien je vrijstelling hebt voor wetenschappelijke stage (en/of keuzeonderwijs), meld je dat na de intake op het masterinloopspreekuur De voorlopige startdatum wordt definitief als je 180 studiepunten hebt behaald 63

64 Wat is wachttijd? Wachttijd is tijd waarin de student NIET KAN studeren omdat er geen onderwijs wordt aangeboden Voor de studenten die startten in 2013/2014 was de wachttijd voor 84% van de studenten minder dan 3 maanden 64

65 Wat gebeurt er bij wachttijd?
Plaatsing op wachtlijst Uitschrijven (zie Regeling financiële ondersteuning van studenten (www.vu.nl/fos) 156 weken plus 3 of meer maanden

66 Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom bachelor naar masteropleiding?
Studeren Wetenschappelijke stage Coschappen (verplicht, afspraken met ziekenhuizen) Uitschrijven Studieduur en studiefinanciering stopt dan Mogelijkheden tot herinschrijven in 2014/2015 is beschreven op website (www.med.vu.nl ) Wachtlijst en ruilen is weggehaald. Is namelijk geen antwoord op de gestelde vraag en wordt elders al genoemd. 66

67 Masterintake 2015 procedure
Welkom in VUmc Masterintake procedure Chrissie Helmink, planner master VUmc

68 Wat kies je? Keuze startdatum verplichte coschappen (3 data)
Wil je eerst de wetenschappelijke stage doen, dan kies je een startdatum van 16 of 24 weken later SCHAPPELIJKE Coschappen WETEN- SCHAPPELIJKE STAGE 16 OF 24 WEKEN KEUZE- ONDERWIJS 8 WEKEN 68

69 Wat is de procedure van de intake?
Peildatum Intake is één week open Studenten gebundeld per categorie A. studenten huidig cohort B. studenten van vorige cohorten C. studenten die bij eerdere intake studiepad binnen 2 weken teruggaven Loterij! Aparte regeling honoursstudenten en zij-instroom. Na één week ontvang je een mail met de uitslag

70 Hoe doe je mee aan de intake?
In VU-net wordt op de peildatum gekeken hoeveel studiepunten je hebt Je ontvangt een week na de peildatum een mail waarin staat of je wel/niet meedoet aan de intake Een week voor de intake ontvang je een mail met inlogcode en procedure Geen uitnodiging maar volgens jou wel genoeg studiepunten? Kom langs op het masterinloopspreekuur! Meedoen aan de intake is verplicht Op de peildatum wordt gekeken hoeveel studiepunten je hebt. Dit gebeurt VU-net. Je ontvangt dan vanzelf een uitnodiging een week voor de intake om mee te doen met de intake. Als je geen uitnodiging ontvangt en je denkt wel in aanmerking te komen dan kun je je melden op het masterinloopspreekuur. Als je een datum hebt gekregen die je niet wilt dan kan je je gedurende 2 weken melden op het inloopspreekuur van de master (elke maandag tussen en uur. Tijdens de week van de intake worden er extra spreekuren georganiseerd en ook de week aansluitend op de uitslag van de intake zijn er extra spreekuren Deze spreekuren worden naast het vaste inloopspreekuur op maandag verder ingepland op dinsdag, woensdag en vrijdag. Tijden worden later bekend gemaakt. Je moet meedoen met de intake. Als je niet meedoet wordt je geplaatst. Je kunt wel later je studiepad teruggeven. 70

71

72 Wat betekent de uitslag?
Toegewezen voorlopige startdatum Dit is jouw startdatum!

73 Samenvatting NEE NIEUWE KANS INTAKE 2, 3 OF 4 73 VOLDOE JE
AAN DE NORM? KIES STARTDATUM COSCHAPPEN 3 START VOORKEUREN LOTING UITSLAG INTAKE NEE NIEUWE KANS INTAKE 2, 3 OF 4 73

74 Wat zijn de voorwaarden voor start masteropleiding?
7 weken voor de start van het studiepad: 180 EC’s behaald in VU-net In de maand voorafgaand aan de maand waarin je start met jouw masterstudiepad (of eerder) je bachelorbul aangevraagd hebben In Studielink ingeschreven staan als masterstudent. Extra vragen beantwoorden in VU-net en formulieren zoals geheimhoudingsverklaring en geen bewijs OV-kaart uploaden. Inlogaccounts en medewerkerspas Vumc ophalen bij Servicepunt in het ziekenhuis 8 weken voor de start van je master krijg je een herinnering als je nog niet voldoet aan de 180 ECTS 74

75 Wat doe je als je niet een van je voorkeursdata hebt gekregen?
Ruilen met een medestudent (ruilen is slechts 1x toegestaan) Wachtlijst alleen als je eerder wilt starten met behoud van oorspronkelijk studiepad alleen weigeren als je al onderwijs (wetenschappelijke stage) volgt als je niet wilt starten om een andere reden, dan wordt deze startdatum geregistreerd bij berekening wachttijd Teruggeven studiepad binnen twee weken na uitslag loting Formulieren hiervoor kun je per mail opvragen via

76 Wat doe je als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald?
Als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald dan mag je niet starten en vervalt je studiepad Je ontvangt een formulier ‘teruggave studiepad’ en een formulier ‘wachtlijst’. Je geeft op het formulier ‘wachtlijst’ aan vanaf welke datum je door de masterplanning weer kunt worden ingedeeld. De planning zal je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen. Houd rekening met studievertraging Dit geldt ook voor studenten die later dan 2 weken na uitslag intake hun studiepad teruggeven Je doet in beide gevallen niet meer mee aan een intake. 76

77 Met wie kan ik contact opnemen?
Masterinloopspreekuur: Elke maandag 15:00 – 17:00 uur kamer D126 (MF) Telefoon: – 77

78 VRAGEN? 78


Download ppt "Masteropleiding: het programma"

Verwante presentaties


Ads door Google