De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAMBRIDGE ENGLISH Verleg je grenzen met Cambridge English op RSG Wiringherlant!

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAMBRIDGE ENGLISH Verleg je grenzen met Cambridge English op RSG Wiringherlant!"— Transcript van de presentatie:

1 CAMBRIDGE ENGLISH Verleg je grenzen met Cambridge English op RSG Wiringherlant!

2  Engels wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven. Bovendien neemt Engels niet alleen in het buitenland maar ook op Nederlandse Hoge Scholen en universiteiten een steeds belangrijker plek in.  Op Wiringherlant leiden wij de leerlingen die dat willen en kunnen op voor de examens in “Cambridge English”.  FCE is ontwikkeld voor het gebruik van de Engelse taal in alledaagse omstandigheden, inclusief situaties tijdens zaken en studie.

3  Cambridge University De universiteit van Cambridge heeft een afdeling die Engelse taalcursussen en de bijbehorende examens verzorgt (E.S.O.L.= English for Students of Other Languages). Wereldwijd worden jaarlijks inmiddels miljoenen diploma’s uitgereikt!

4  Internationaal erkend Steeds meer bedrijven en instellingen vragen naar de wereldwijd erkende taaldiploma’s van Cambridge. Met een Cambridge Certificate heb je namelijk het bewijs in handen dat je over alle taalvaardigheden in het Engels beschikt om te werken in een internationale omgeving. -

5  KET (= Key English Test, niveau A2)  PET (= Proficiency English Test, niveau B1)  FCE (= First Certificate in English, niveau B2): het niveau dat Wiringherlant aanbiedt  CAE (= Certificate in Advanced English, niveau C1)  CPE (=Certificate of Proficiency in English, niveau C2) Vijf niveaus De cursussen ‘General English’ worden aangeboden op 5 niveaus. De niveau-aanduidingen zijn als volgt:

6  Cambridge English: een drie-jarig traject voor Havo en VWO leerlingen.  Leerjaar 1: 2 uur extra Engels (1 tot 2 uur extra huiswerk)  Leerjaar 2: 1 uur extra Engels (1 tot 2 uur extra huiswerk)  De methode die gebruikt wordt is Engelstalig en is ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. Er wordt gericht aandacht besteed aan de belangrijkste vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven en lezen) die getoetst worden in het FCE examen.

7  Aan het einde van leerjaar 1 wordt er na overleg tussen de reguliere docent Engels en de Cambridge docent een schriftelijk advies uitgebracht over het vervolg in leerjaar 2.  Dit advies is mede gebaseerd op de resultaten van diagnostische toetsen op het gebied van luister-, schrijf-, lees- en spreekvaardigheid. Deze onderdelen zullen worden beoordeeld met een 0, v of g. Natuurlijk wegen motivatie en inzet voor het vak Engels mee.

8  Kosten Cambridge English wordt op Wiringherlant naast het normale lesprogramma aangeboden en daarom is een bijdrage van de ouders van € 100,- verplicht per cursusjaar. Dit is inclusief lesmateriaal. Deelname aan het examen kost plm. € 200,-. Het examen is niet verplicht, maar in de praktijk neemt vrijwel iedere cursist aan het examen deel.  Er wordt gedurende de drie cursusjaren tenminste 1 excursie naar Engeland georganiseerd. Deze is niet verplicht. De kosten bedragen ongeveer 300 euro per leerling.

9 Commitment: Voor leerlingen die Cambridge lessen volgen geldt dat zij op hun eindrapport een voldoende voor “Commitment” dienen te hebben om bevorderd te kunnen worden naar de Cambridge groep in een volgend jaar.  De leerling zet zich in om zoveel mogelijk Engels te spreken tijdens de Cambridge les (doeltaal = voertaal).  De leerling levert een positieve bijdrage aan Cambridge- activiteiten en werkt mee aan een klimaat in de klas dat alle leerlingen in staat stelt zich maximaal op het gebied van Cambridge English te ontwikkelen.

10  Aantal deelnemers Momenteel kunnen we slechts één eerstejaars klas van 15 leerlingen vormen maar op termijn beogen we een uitbreiding van het aantal deelnemende docenten en groepen. Zolang dit niet het geval is, zal er een selectie plaatsvinden en worden de beste leerlingen toegelaten.

11 First Certificate in English (FCE)  FCE is het examen dat wereldwijd het meeste afgenomen wordt. Het niveau volgens de Council of Europe Framework is B2. Verdere informatie over het niveau wordt gegeven op: http://www.languages.unimaas.nl/niveaus_co mmon_european_framework_reference/CEF _Nederlands.htm http://www.languages.unimaas.nl/niveaus_co mmon_european_framework_reference/CEF _Nederlands.htm  A1 is daarbij het absolute beginnersniveau, C2 is het hoogste niveau dat uiteindelijk gehaald kan worden. Om het examen succesvol af te ronden zijn ongeveer 500 tot 600 (zelf) studie uren nodig*

12 Excursie Leeds

13

14

15 High tea

16

17


Download ppt "CAMBRIDGE ENGLISH Verleg je grenzen met Cambridge English op RSG Wiringherlant!"

Verwante presentaties


Ads door Google