De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014

2 stellingwerf college

3 Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af

4 stellingwerf college studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012) te laat begonnen en/of niet goed nagedacht

5 stellingwerf college De valkuilen: Te weinig aan gedaan –Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben: –De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen –Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie Niet op de inhoud van de studie gekozen –Motivatie verloren omdat studie niet interessant is –Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen –Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt De perfecte studie willen –Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen

6 stellingwerf college Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten: selectie aan de poort: matching en decentrale selectie bindend (negatief) studieadvies

7 stellingwerf college De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door het leenstelsel!

8 stellingwerf college overheid wentelt steeds meer studiekosten af op de individuele student en zijn ouders

9 stellingwerf college Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieoriëntatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep

10 stellingwerf college

11 Ook al is de naam van een studie hetzelfde: In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde de inhoud is anders de vakken worden anders gegeven de studie geeft andere mogelijkheden

12 stellingwerf college er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen

13 stellingwerf college de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot begin tijdig aan je voorbereiding! www.ikwilweg.nl www.newstudent.nl www.nuffic.nl

14 stellingwerf college Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger

15 stellingwerf college interesse in studie arbeidsmarkt hoog inkomen

16 stellingwerf college

17 van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen

18 stellingwerf college Universiteit = WO –gericht op de wetenschap –theoretisch: vaak hoog abstractieniveau –je leert analytisch en kritisch te denken –vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma –verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf

19 stellingwerf college hoger beroepsonderwijs HBO –latere beroep is duidelijk –gericht op beroepsuitoefening –niet alleen theorie, maar ook veel praktijk –HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker –meer begeleiding en controle –opleiding soms alleen op HBO

20 stellingwerf college van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO

21 stellingwerf college Voor veel universitaire studies moet je een metershoge stapel boeken doorwerken en vele honderden bladzijden schrijven

22 stellingwerf college Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt

23 stellingwerf college de bezuinigings- maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag

24 stellingwerf college de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via www.studielink.nl

25 stellingwerf college Aanmelddata zijn vervroegd

26 stellingwerf college vraag tijdig een DigiD met SMS- functie aan

27 stellingwerf college Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden

28 stellingwerf college Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment (“matching”)

29 stellingwerf college Testen en audities voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!

30 stellingwerf college als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat”

31 stellingwerf college als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze

32 stellingwerf college Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie

33 stellingwerf college Decentrale selectie –informeer bij de betreffende instelling naar de criteria –zorg dat je aan de primaire eisen voldoet: vakken- pakket –let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!

34 stellingwerf college Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: biologie biomedische wetenschappen gezondheidswetenschappen gezondheid en leven medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders!

35 stellingwerf college sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen

36 stellingwerf college Géén centrale aanmelding voor: –Militaire opleidingen en politieacademie –Particulaire opleidingen als: HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) Hogeschool TIO (toerisme) Luchtvaartopleidingen Nivra (accountancy)

37 stellingwerf college Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit

38 stellingwerf college je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!

39 stellingwerf college Het collegegeld bedraagt momenteel € 1906.- (het bedrag voor volgend jaar is nu nog niet bekend)

40 stellingwerf college Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch een ov-kaart en evt. studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen bij DUO

41 stellingwerf college de studie- financiering wordt vervangen door een leenstelsel!!!

42 stellingwerf college

43 kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinancieringwww.DUO.nl

44 stellingwerf college Vanaf je 18 de jaar moet je zèlf je zorg- verzekering regelen! evt.: inboedel reisverzekering

45 stellingwerf college Zorgtoeslag via de belastingdienst Soms huursubsidie

46 stellingwerf college hoe groot is de gemiddelde studieschuld? A€ 4000 B€ 8000 C€ 12000 D€ 16000 E€ 20000

47 stellingwerf college Studieschuld in HBO en WO

48 stellingwerf college Hoeveel studiefinanciering terugbetalen? € 2.500€ 14 € 5.000€ 28 € 10.000€ 56 € 15.000€ 83 € 20.000€ 111 € 25.000€ 139 € 30.000€ 167 € 35.000€ 194 € 40.000€ 222 € 50.000€ 278 € 60.000€ 333 Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!

49 stellingwerf college Verwacht wordt dat het nieuwe leenstelsel tussen de €15.000 en €20.000 extra schuld betekent

50 stellingwerf college Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan

51 stellingwerf college als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

52 stellingwerf college

53 hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie? A€ 2500 B€ 5000 C€ 7500 D€ 10000

54 stellingwerf college van de minister mag je € 13.530, 90 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

55 stellingwerf college De studielast wordt uitgedrukt in ECTS: (European Credit Transfer System) Je moet per jaar 60 studiepunten halen

56 stellingwerf college Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen

57 stellingwerf college huisvesting studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse

58 stellingwerf college Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden Vanaf december komen er weer kamers vrij…

59 stellingwerf college hoeveel kost de gemiddelde studentenkamer? A€ 275 B€ 300 C€ 325 D€ 350 soms kun je huurtoeslag krijgen

60 stellingwerf college laat iedereen weten dat je een kamer zoekt Internet (kamernet) bemiddelingsbureau inschrijven bij studentenhuisvesting

61 stellingwerf college Controleer: is er een huurcontract? Is er een internetaansluiting? brandveiligheid! is er een afsluitbare toegangsdeur? regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc. bijkomende kosten afstand tot opleiding Ga als ouder de eerste keer mee om te kijken.

62 stellingwerf college ga naar de kennismakings- en introductiedagen!

63 stellingwerf college ‘t Is belangrijk dat je aansluiting zoekt

64 stellingwerf college Tips voor ouders: Wees betrokken Bel regelmatig Laat hun kamer thuis intact… Verwen ze als ze thuis komen…..

65 stellingwerf college Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.

66 stellingwerf college Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging… Een studentenvereniging is voor studenten van allerlei richtingen en meestal voor zowel HBO- als universitaire studenten

67 stellingwerf college veel studies organiseren een ouderdag

68 stellingwerf college Aanbevolen websites


Download ppt "Stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google