De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014

2

3 Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af

4 te laat begonnen en/of niet goed nagedacht
studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012) te laat begonnen en/of niet goed nagedacht

5 De valkuilen: Te weinig aan gedaan
Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben: De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie Niet op de inhoud van de studie gekozen Motivatie verloren omdat studie niet interessant is Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt De perfecte studie willen Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen

6 Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten:
selectie aan de poort: matching en decentrale selectie bindend (negatief) studieadvies

7 De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door het leenstelsel!

8 overheid wentelt steeds meer studiekosten af op de individuele student en zijn ouders

9 Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieoriëntatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep

10

11 In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde
Ook al is de naam van een studie hetzelfde: In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde de inhoud is anders de vakken worden anders gegeven de studie geeft andere mogelijkheden

12 oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen
er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen

13 de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot
begin tijdig aan je voorbereiding!

14 Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger

15 arbeidsmarkt hoog inkomen interesse in studie

16

17 een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen
van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen

18 Universiteit = WO gericht op de wetenschap
theoretisch: vaak hoog abstractieniveau je leert analytisch en kritisch te denken vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf

19 hoger beroepsonderwijs HBO
latere beroep is duidelijk gericht op beroepsuitoefening niet alleen theorie, maar ook veel praktijk HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker meer begeleiding en controle opleiding soms alleen op HBO

20 van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO

21 Voor veel universitaire studies moet je een metershoge stapel boeken doorwerken en vele honderden bladzijden schrijven

22 Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt

23 de bezuinigings-maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag

24 de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via

25 Aanmelddata zijn vervroegd

26 vraag tijdig een DigiD met SMS-functie aan

27 Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden

28 Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment
(“matching”)

29 Testen en audities voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!

30 zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat”
als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen zie “loten: hoe en wat” 

31 als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze

32 Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie

33 Decentrale selectie informeer bij de betreffende instelling naar de criteria zorg dat je aan de primaire eisen voldoet: vakken-pakket let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!

34 Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!)
Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: biologie biomedische wetenschappen gezondheidswetenschappen gezondheid en leven medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders! Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is

35 sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan
Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen

36 Géén centrale aanmelding voor:
Militaire opleidingen en politieacademie Particulaire opleidingen als: HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) Hogeschool TIO (toerisme) Luchtvaartopleidingen Nivra (accountancy)

37 Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit

38 je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!

39 Het collegegeld bedraagt momenteel
(het bedrag voor volgend jaar is nu nog niet bekend)

40 Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch een ov-kaart en evt. studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen bij DUO

41 de studie-financiering wordt vervangen door een leenstelsel!!!

42

43 kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinanciering

44 Vanaf je 18de jaar moet je zèlf je zorg-verzekering regelen!
evt.: inboedel reisverzekering

45 Zorgtoeslag via de belastingdienst
Soms huursubsidie Zortoeslag 2013 max € 1014

46 hoe groot is de gemiddelde studieschuld?
A € B € C € 12000 D € 16000 E € 20000 hoe groot is de gemiddelde studieschuld? 12000

47 Studieschuld in HBO en WO

48 Hoeveel studiefinanciering terugbetalen?
€ € 14 € € 28 € € 56 € € 83 € € 111 € € 139 € € 167 € € 194 € € 222 € € 278 € € 333 Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!

49 Verwacht wordt dat het nieuwe leenstelsel tussen de €15. 000 en €20
Verwacht wordt dat het nieuwe leenstelsel tussen de € en € extra schuld betekent

50 Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan

51 als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen
als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht Nrc jan 2012

52

53 hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie?
B € C € D € 10000 5000

54 van de minister mag je € ,90 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

55 De studielast wordt uitgedrukt in ECTS:
(European Credit Transfer System) Je moet per jaar 60 studiepunten halen

56 Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen

57 huisvesting studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse

58 Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden
Vanaf december komen er weer kamers vrij…

59 B € 300 C € 325 D € 350 hoeveel kost de gemiddelde studentenkamer?
soms kun je huurtoeslag krijgen 325

60 laat iedereen weten dat je een kamer zoekt
Internet (kamernet) bemiddelingsbureau inschrijven bij studentenhuisvesting

61 Ga als ouder de eerste keer mee om te kijken.
Controleer: is er een huurcontract? Is er een internetaansluiting? brandveiligheid! is er een afsluitbare toegangsdeur? regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc. bijkomende kosten afstand tot opleiding Ga als ouder de eerste keer mee om te kijken.

62 ga naar de kennismakings- en introductiedagen!

63 ‘t Is belangrijk dat je aansluiting zoekt

64 Tips voor ouders: Wees betrokken Bel regelmatig
Laat hun kamer thuis intact… Verwen ze als ze thuis komen…..

65 Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie
Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.

66 Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging…
Een studentenvereniging is voor studenten van allerlei richtingen en meestal voor zowel HBO- als universitaire studenten Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging…

67 veel studies organiseren een ouderdag

68 Aanbevolen websites


Download ppt "Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 9 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google