De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013

2 Troonrede 2013: “Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten. Studenten die net beginnen met hun opleiding , krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken”

3

4 Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af

5 studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012) te laat begonnen en/of niet goed nagedacht

6 De valkuilen: Te weinig aan gedaan
Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben: De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie Niet op de inhoud van de studie gekozen Motivatie verloren omdat studie niet interessant is Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt De perfecte studie willen Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen

7 Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten:
selectie aan de poort: matching en decentrale selectie bindend (negatief) studieadvies

8 De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete

9 Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieoriëntatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep

10

11

12 Bezoek voorlichtings-activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld:
een dag student of proefstuderen

13 fase 1: oriënteren fase 2: verkennen fase 3: verdiepen fase 4: knoop doorhakken

14 oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen
er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen

15 In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde
Ook al is de naam van een studie hetzelfde: In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde de inhoud is anders de vakken worden anders gegeven de studie geeft andere mogelijkheden

16

17 de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot
begin tijdig aan je voorbereiding!

18 probeer een dag mee te lopen met een beroeps-beoefenaar

19 Kies niet louter op interesse voor de studie maar kijk ook naar wat je er mee kunt

20

21 Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger

22 interesse in studie arbeidsmarkt

23 een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen
van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen

24 Universiteit gericht op de wetenschap
theoretisch: vaak hoog abstractieniveau je leert analytisch en kritisch te denken vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf

25 hoger beroepsonderwijs
latere beroep is duidelijk gericht op beroepsuitoefening niet alleen theorie, maar ook veel praktijk HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker meer begeleiding en controle opleiding soms alleen op HBO

26 van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO

27 de bezuinigings-maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag

28 Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt

29 Aanmelddata zijn vervroegd !!

30 de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via

31 vraag tijdig een DigiD aan

32 Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden

33 Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment
(“matching”)

34 je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!

35 Testen en audities voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!

36 zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat”
als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen zie “loten: hoe en wat” 

37 als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze

38 Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie

39

40 Decentrale selectie informeer bij de betreffende instelling naar de criteria zorg dat je aan de primaire eisen voldoet let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!

41 Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!)
Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: biologie biomedische wetenschappen gezondheidswetenschappen gezondheid en leven medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders! Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is

42 sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan
Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen

43 Géén centrale aanmelding voor:
Militaire opleidingen en politieacademie Particulaire opleidingen als: HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) Hogeschool TIO (toerisme) Luchtvaartopleidingen Nivra (accountancy)

44 Het collegegeld bedraagt momenteel
(voor langstudeerders € extra)

45 Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit

46 orden je papieren en bewaar altijd prints of sla gegevens op van alles wat verband houdt met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering

47 Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen

48 de studie-financiering wordt vervangen door een sociaal leenstelsel!!!

49 Ook de regeling voor de O.V.-kaart wordt aangepast

50 kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinanciering

51 Vanaf je 18de jaar moet je zèlf je ziekte-verzekering regelen!
evt.: inboedel reisverzekering

52 Zorgtoeslag via de belastingdienst
Soms huursubsidie Zortoeslag 2013 max € 1014

53 hoe groot is de gemiddelde studieschuld?
A € B € C € 12000 D € 16000 E € 20000 hoe groot is de gemiddelde studieschuld? 12000

54 Studieschuld in HBO en WO

55 Hoeveel studiefinanciering terugbetalen?
€ € 14 € € 28 € € 56 € € 83 € € 111 € € 139 € € 167 € € 194 € € 222 € € 278 € € 333 Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!

56 Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan

57 als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen
als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht Nrc jan 2012

58

59 hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie?
B € C € D € 10000 5000

60 van de minister mag je € ,90 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

61 De studielast wordt uitgedrukt in ECTS:
(European Credit Transfer System) Je moet per jaar 60 studiepunten halen

62 Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen

63 huisvesting studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse

64 laat iedereen weten dat je een kamer zoekt
Internet (kamernet) advertentie inschrijven bij studentenhuisvesting

65 B € 300 C € 325 D € 350 hoeveel kost de gemiddelde studentenkamer?
soms kun je huurtoeslag krijgen 325

66 Is er een internetaansluiting? brandveiligheid!
Controleer: is er een huurcontract? Is er een internetaansluiting? brandveiligheid! is er een afsluitbare toegangsdeur? regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc. bijkomende kosten afstand tot opleiding Neem altijd iemand mee als je gaat kijken

67 Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden
Vanaf december komen er weer kamers vrij…

68 ga naar de kennismakings- en introductiedagen!

69 ‘t Is belangrijk dat je aansluiting zoekt

70 Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie
Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.

71 Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging…
Een studentenvereniging is voor studenten van allerlei richtingen en meestal voor zowel HBO- als universitaire studenten

72 Aanbevolen websites

73 Tips voor ouders: Blijf betrokken Bel regelmatig
Laat hun kamer thuis intact… Verwen ze als ze thuis komen…..

74 veel studies organiseren een ouderdag

75 Deze powerpointpresentatie komt op de website van de school te staan

76

77 Maak een afspraak met de decaan

78

79 University Colleges voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen:
University College Utrecht Roosevelt Academy Middelburg University College Maastricht Amsterdam University College Leiden University College Den Haag Erasmus University College in Rotterdam

80

81

82

83

84 bachelor - master

85 voor studenten met een ziekte of beperking
wet gelijke behandeling voor studenten met een ziekte of beperking

86

87 Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze
Bij voorbeeld psychologie: In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland Nu 3000 studenten psychologie per jaar

88 een bijdrage in de studiekosten verwacht
als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

89

90 gebruik die informatie!
de keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen: gebruik die informatie!

91 Kies niet op imago, maar op de inhoud van de studie

92 Na de kerstvakantie worden mogelijkheden en consequenties van de studiefinanciering besproken

93 “Eerst vond ik die studie erg leuk,
maar die voorlichter was zo saai. Nu zoek ik iets anders….”

94 tussenjaar overwegen geld verdienen reizen een taal leren
als je er niet uit komt, kun je een tussenjaar overwegen geld verdienen reizen een taal leren vrijwilligerswerk doen een cursus volgen au pair worden

95

96 Belangrijke data (onder voorbehoud)
opleidingen met een toelatingsexamen: informeer zo snel mogelijk bij de instelling 1 december streefdatum aanmelding andere studies 15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies half juni en half augustus uitslagen lotingen

97 “kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?”

98 Numerus fixus bij WO (2012 – 2013) geneeskunde tandheelkunde
diergeneeskunde farmacie rechten criminologie economie psychologie internationale betrekkingen lucht- en ruimtevaarttechnologie klinische technologie International bachelor communication & media

99 Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus-studies:
vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers zie “loten: hoe en wat” 

100 Grote fixuskans bij HBO:
Fysiotherapie Ergotherapie Diëtetiek Journalistiek Mondzorgkunde Sport, gezondheid en management Game architecture and design, Breda Volledige lijst van fixusstudies vind je op

101

102 via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings-programma’s volgen

103 alleen met een diploma krijg je studiefinanciering
alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student alleen met een diploma krijg je studiefinanciering

104 van de minister mag je € ,90 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

105 Gemiddeld besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie
92% van de studenten werkt naast de studie Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt


Download ppt "Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google