De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingwerf college •voorlichting decaan •ouders 6 atheneum •17 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingwerf college •voorlichting decaan •ouders 6 atheneum •17 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 stellingwerf college •voorlichting decaan •ouders 6 atheneum •17 september 2013

2 stellingwerf college “Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten. Studenten die net beginnen met hun opleiding, krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken” Troonrede 2013:

3 stellingwerf college

4 •Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af

5 stellingwerf college •studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces.” (ResearchNed, mei 2012) •te laat begonnen en/of niet goed nagedacht

6 stellingwerf college De valkuilen: •Te weinig aan gedaan –Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben: –De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen –Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie •Niet op de inhoud van de studie gekozen –Motivatie verloren omdat studie niet interessant is –Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen –Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt •De perfecte studie willen –Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen

7 stellingwerf college •Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten: •selectie aan de poort: matching en decentrale selectie •bindend (negatief) studieadvies

8 stellingwerf college •De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete

9 stellingwerf college •Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieoriëntatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep

10 stellingwerf college

11

12 •Bezoek voorlichtings- activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld: •een dag student of proefstuderen

13 stellingwerf college •fase 1: oriënteren •fase 2: verkennen •fase 3: verdiepen •fase 4: knoop doorhakken

14 stellingwerf college er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen

15 stellingwerf college •Ook al is de naam van een studie hetzelfde: •In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde •de inhoud is anders •de vakken worden anders gegeven •de studie geeft andere mogelijkheden

16 stellingwerf college

17 •de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot begin tijdig aan je voorbereiding! •www.ikwilweg.nlwww.ikwilweg.nl •www.newstudent.nl •www.nuffic.nlwww.nuffic.nl

18 stellingwerf college •probeer een dag mee te lopen met een beroeps- beoefenaar

19 stellingwerf college •Kies niet louter op interesse voor de studie maar kijk ook naar wat je er mee kunt

20 stellingwerf college

21 •Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger

22 stellingwerf college interesse in studiearbeidsmarkt

23 stellingwerf college van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen

24 stellingwerf college •Universiteit –gericht op de wetenschap –theoretisch: vaak hoog abstractieniveau –je leert analytisch en kritisch te denken –vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma –verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf

25 stellingwerf college •hoger beroepsonderwijs –latere beroep is duidelijk –gericht op beroepsuitoefening –niet alleen theorie, maar ook veel praktijk –HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker –meer begeleiding en controle –opleiding soms alleen op HBO

26 stellingwerf college van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO

27 stellingwerf college de bezuinigings- maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag

28 stellingwerf college •Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt

29 stellingwerf college •Aanmelddata zijn vervroegd !!

30 stellingwerf college de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via www.studielink.nl

31 stellingwerf college •vraag tijdig een DigiD aan

32 stellingwerf college •Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden

33 stellingwerf college •Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment (“matching”)

34 stellingwerf college je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!

35 stellingwerf college Testen en audities •voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. •informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!

36 stellingwerf college als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat”

37 stellingwerf college als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze

38 stellingwerf college •Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie

39 stellingwerf college

40 •Decentrale selectie –informeer bij de betreffende instelling naar de criteria –zorg dat je aan de primaire eisen voldoet –let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!

41 stellingwerf college •Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: •biologie •biomedische wetenschappen •gezondheidswetenschappen •gezondheid en leven •medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders!

42 stellingwerf college •sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan •Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen

43 stellingwerf college •Géén centrale aanmelding voor: –Militaire opleidingen en politieacademie –Particulaire opleidingen als: •HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) •Hogeschool TIO (toerisme) •Luchtvaartopleidingen •Nivra (accountancy)

44 stellingwerf college •Het collegegeld bedraagt momenteel € 1835.- (voor langstudeerders € 3063.- extra)

45 stellingwerf college •Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit

46 stellingwerf college orden je papieren en bewaar altijd prints of sla gegevens op van alles wat verband houdt met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering

47 stellingwerf college •Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen

48 stellingwerf college •de studie- financiering wordt vervangen door een sociaal leenstelsel!!!

49 stellingwerf college •Ook de regeling voor de O.V.-kaart wordt aangepast

50 stellingwerf college kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinancieringwww.DUO.nl

51 stellingwerf college •Vanaf je 18 de jaar moet je zèlf je ziekte- verzekering regelen! •evt.: inboedel reisverzekering

52 stellingwerf college •Zorgtoeslag via de belastingdienst •Soms huursubsidie

53 stellingwerf college •hoe groot is de gemiddelde studieschuld? •A€ 4000 •B€ 8000 •C€ 12000 •D€ 16000 •E€ 20000

54 stellingwerf college Studieschuld in HBO en WO

55 stellingwerf college Hoeveel studiefinanciering terugbetalen? •€ 2.500€ 14 •€ 5.000€ 28 •€ 10.000€ 56 •€ 15.000€ 83 •€ 20.000€ 111 •€ 25.000€ 139 •€ 30.000€ 167 •€ 35.000€ 194 •€ 40.000€ 222 •€ 50.000€ 278 •€ 60.000€ 333 •Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!

56 stellingwerf college •Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan

57 stellingwerf college als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

58 stellingwerf college

59 •hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie? •A€ 2500 •B€ 5000 •C€ 7500 •D€ 10000

60 stellingwerf college van de minister mag je € 13.530, 90 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

61 stellingwerf college •De studielast wordt uitgedrukt in ECTS: (European Credit Transfer System) •Je moet per jaar 60 studiepunten halen

62 stellingwerf college •Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen

63 stellingwerf college huisvesting studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse

64 stellingwerf college •laat iedereen weten dat je een kamer zoekt •Internet (kamernet) •advertentie •inschrijven bij studentenhuisvesting

65 stellingwerf college hoeveel kost de gemiddelde studentenkamer? A€ 275 B€ 300 C€ 325 D€ 350 soms kun je huurtoeslag krijgen

66 stellingwerf college Controleer: •is er een huurcontract? •Is er een internetaansluiting? •brandveiligheid! •is er een afsluitbare toegangsdeur? •regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstalling etc. •bijkomende kosten •afstand tot opleiding Neem altijd iemand mee als je gaat kijken

67 stellingwerf college Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden Vanaf december komen er weer kamers vrij…

68 stellingwerf college ga naar de kennismakings- en introductiedagen!

69 stellingwerf college •‘t Is belangrijk dat je aansluiting zoekt

70 stellingwerf college •Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.

71 stellingwerf college Je kunt ook later lid worden van een studentenvereniging…

72 stellingwerf college •Aanbevolen websites

73 stellingwerf college Tips voor ouders: •Blijf betrokken •Bel regelmatig •Laat hun kamer thuis intact… •Verwen ze als ze thuis komen…..

74 stellingwerf college veel studies organiseren een ouderdag

75 stellingwerf college Deze powerpointpresentatie komt op de website van de school te staan

76 stellingwerf college

77 •Maak een afspraak met de decaan

78 stellingwerf college

79 University Colleges voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen: •University College Utrecht •Roosevelt Academy Middelburg •University College Maastricht •Amsterdam University College •Leiden University College Den Haag •Erasmus University College in Rotterdam

80 stellingwerf college

81

82

83

84 bachelor - master

85 stellingwerf college wet gelijke behandeling voor studenten met een ziekte of beperking

86 stellingwerf college

87 Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze •Bij voorbeeld psychologie: –In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland –Nu 3000 studenten psychologie per jaar

88 stellingwerf college als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

89 stellingwerf college

90 de keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen: gebruik die informatie!

91 stellingwerf college •Kies niet op imago, maar op de inhoud van de studie

92 stellingwerf college Na de kerstvakantie worden mogelijkheden en consequenties van de studiefinanciering besproken

93 stellingwerf college “Eerst vond ik die studie erg leuk, maar die voorlichter was zo saai. Nu zoek ik iets anders….”

94 stellingwerf college als je er niet uit komt, kun je een tussenjaar overwegen •geld verdienen •reizen •een taal leren •vrijwilligerswerk doen •een cursus volgen •au pair worden

95 stellingwerf college

96 Belangrijke data (onder voorbehoud) opleidingen met een toelatingsexamen: informeer zo snel mogelijk bij de instelling 1 december streefdatum aanmelding andere studies 15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies half juni en half augustus uitslagen lotingen

97 stellingwerf college “kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?”

98 stellingwerf college •Numerus fixus bij WO (2012 – 2013) –geneeskunde –tandheelkunde –diergeneeskunde –farmacie –rechten –criminologie –economie –psychologie –internationale betrekkingen –lucht- en ruimtevaarttechnologie –klinische technologie –International bachelor communication & media

99 stellingwerf college •Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus- studies: •vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers •zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat”

100 stellingwerf college •Grote fixuskans bij HBO: –Fysiotherapie –Ergotherapie –Diëtetiek –Journalistiek –Mondzorgkunde –Sport, gezondheid en management –Game architecture and design, Breda Volledige lijst van fixusstudies vind je op www.duo.nl.

101 stellingwerf college

102 •via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings- programma’s volgen

103 stellingwerf college alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student alleen met een diploma krijg je studiefinanciering

104 stellingwerf college van de minister mag je € 13.530, 90 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

105 stellingwerf college •Gemiddeld besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie •92% van de studenten werkt naast de studie •Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt


Download ppt "Stellingwerf college •voorlichting decaan •ouders 6 atheneum •17 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google