De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012

2

3 Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af

4 De hoge uitval is vooral te wijten aan het feit dat veel scholieren niet goed nadenken over hun vervolgopleiding of zich er te laat in gaan verdiepen

5 De valkuilen: Te weinig aan gedaan
De leerlingen heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie Eerst examen doen, dan feesten en dan nog effe een studie kiezen Niet op de inhoud van de studie gekozen Maar op externe zaken als grote kans op werk, hoog inkomen Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt De perfecte studie willen Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen

6 overheid wentelt steeds meer studiekosten af op de individuele student en zijn ouders

7 De regering bezuinigt sterk op onderwijs:
. masterfase voor eigen rekening . langstudeerdersboete . langere terugbetalingsperiode . beperking reisproduct

8 De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete

9 Bezoek voorlichtings-activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld:
een dag student of proefstuderen

10 fase 1: oriënteren fase 2: verkennen fase 3: verdiepen fase 4: knoop doorhakken

11 oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen
er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen

12 In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde
Ook al is de naam van een studie hetzelfde: In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde de inhoud is anders de vakken worden anders gegeven de studie geeft andere mogelijkheden

13 de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot
begin tijdig aan je voorbereiding!

14 Kies niet op imago, maar op de inhoud van de studie

15 Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze
Bij voorbeeld psychologie: In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland Nu 3000 studenten psychologie per jaar

16 “Eerst vond ik die studie erg leuk,
maar die voorlichter was zo saai. Nu zoek ik iets anders….”

17

18 via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings-programma’s volgen

19

20 een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen
van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen

21 Universiteit gericht op de wetenschap
theoretisch: vaak hoog abstractieniveau je leert analytisch en kritisch te denken vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf

22 hoger beroepsonderwijs
latere beroep is duidelijk gericht op beroepsuitoefening niet alleen theorie, maar ook veel praktijk HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker meer begeleiding en controle opleiding soms alleen op HBO

23 van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO

24 de bezuinigings-maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag

25 bachelor - master

26 University Colleges voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen:
University College Utrecht Roosevelt Academy Middelburg University College Maastricht Amsterdam University College Leiden University College Den Haag Erasmus University College in Rotterdam

27 gebruik die informatie!
de keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen: gebruik die informatie!

28 tussenjaar overwegen geld verdienen reizen een taal leren
als je er niet uit komt, kun je een tussenjaar overwegen geld verdienen reizen een taal leren vrijwilligerswerk doen een cursus volgen au pair worden

29 de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via

30 je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding
laat aanmelden kan vaak wel, soms niet… je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding

31 Testen en audities voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!

32 “kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?”

33 orden je papieren en bewaar altijd prints of fotokopieën van alles wat je opstuurt in verband met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering

34 als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt een numerus fixus ingesteld en wordt er geloot
de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen

35 Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus-studies:
vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers zie “loten: hoe en wat” 

36 Numerus fixus bij WO (2012 – 2013) geneeskunde tandheelkunde
diergeneeskunde farmacie rechten criminologie economie psychologie internationale betrekkingen lucht- en ruimtevaarttechnologie klinische technologie International bachelor communication & media

37 Instellingsloting (2012 - 2013)
Bedrijfskunde aan universiteiten van Groningen en Nijmegen Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de VU Bouwkunde aan de TU Delft Industrieel ontwerpen aan de TU Delft Economie en bedrijfseconomie in Maastricht International business administration in Amsterdam en Tilburg Pedagogische wetenschappen in Rotterdam

38 Grote fixuskans bij HBO:
Fysiotherapie Ergotherapie Diëtetiek Journalistiek Mondzorgkunde Sport, gezondheid en management Game architecture and design, Breda Volledige lijst van fixusstudies vind je op

39 als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze

40 Decentrale selectie informeer bij de betreffende instelling naar de criteria zorg dat je aan de primaire eisen voldoet let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!

41 Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!)
Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: biologie biomedische wetenschappen gezondheidswetenschappen gezondheid en leven medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders! Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is

42 sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan
Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen

43 Géén centrale aanmelding voor:
Militaire opleidingen en politieacademie Particulaire opleidingen als: HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) Hogeschool TIO (toerisme) Luchtvaartopleidingen Nivra (accountancy)

44 Belangrijke data (onder voorbehoud)
opleidingen met een toelatingsexamen: informeer zo snel mogelijk bij de instelling 1 december streefdatum aanmelding andere studies 15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies half juni en half augustus uitslagen lotingen

45 Het collegegeld bedraagt momenteel
(voor langstudeerders € extra)

46 Bedragen per maand geldig van september 2012 t/m 31 december 2012
Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs € 266,23 € 95,61 Aanvullende beurs € 244,60 € 224,68 Lenen € 283,86 Collegegeldkrediet € 147,58 Totaal € 942,27 € 751,73 Volgens het Nibud kost op kamers wonen gemiddeld €1100 per maand

47 kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinanciering

48 Vanaf je 18de jaar moet je zèlf je ziekte-verzekering regelen!
evt.: inboedel reisverzekering

49 hoe groot is de gemiddelde studieschuld?
A € B € C € 12000 D € 16000 E € 20000 hoe groot is de gemiddelde studieschuld? 12000

50 Hoeveel studiefinanciering terugbetalen?
€ € 14 € € 28 € € 56 € € 83 € € 111 € € 139 € € 167 € € 194 € € 222 € € 278 € € 333 Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!

51 een bijdrage in de studiekosten verwacht
als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

52 hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie?
B € C € D € 10000 5000

53 van de minister mag je € ,53 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

54 Gemiddeld besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie
92% van de studenten werkt naast de studie Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt

55 De studielast wordt uitgedrukt in ECTS:
(European Credit Transfer System) Je moet per jaar 60 studiepunten halen

56 Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen

57 huisvesting studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse

58 laat iedereen weten dat je een kamer zoekt
Internet (kamernet) advertentie inschrijven bij studentenhuisvesting

59 B € 300 C € 325 D € 350 hoeveel kost de gemiddelde studentenkamer?
soms kun je huurtoeslag krijgen 325

60 Is er een internetaansluiting? brandveiligheid!
Controleer: is er een huurcontract? Is er een internetaansluiting? brandveiligheid! is er een afsluitbare toegangsdeur? regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstelling etc. bijkomende kosten afstand tot opleiding Neem altijd iemand mee als je gaat kijken

61 Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden
Vanaf december komen er weer kamers vrij…

62 ga naar de kennismakings- en introductiedagen!

63 studentenverenigingen zijn niet alleen voor drank, maar ook voor:
sport, muziek, toneel, reizen, concerten en talloze andere leuke activiteiten Een studentenvereniging is voor studenten van allerlei richtingen en meestal voor zowel HBO- als universitaire studenten

64 Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie
Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.

65 voor studenten met een ziekte of beperking
wet gelijke behandeling voor studenten met een ziekte of beperking

66 alleen met een diploma krijg je studiefinanciering
alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student alleen met een diploma krijg je studiefinanciering

67 Maak een afspraak met de decaan

68 veel studies organiseren een ouderdag

69 Voorbereiden op zelfstandigheid

70


Download ppt "Voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google