De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012

2 stellingwerf college

3 Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af

4 stellingwerf college De hoge uitval is vooral te wijten aan het feit dat veel scholieren niet goed nadenken over hun vervolgopleiding of zich er te laat in gaan verdiepen

5 stellingwerf college De valkuilen: Te weinig aan gedaan –De leerlingen heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen –Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie –Eerst examen doen, dan feesten en dan nog effe een studie kiezen Niet op de inhoud van de studie gekozen –Maar op externe zaken als grote kans op werk, hoog inkomen –Of bijvoorbeeld ‘rechten’ kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt De perfecte studie willen –Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen

6 stellingwerf college overheid wentelt steeds meer studiekosten af op de individuele student en zijn ouders

7 stellingwerf college De regering bezuinigt sterk op onderwijs:. masterfase voor eigen rekening. langstudeerdersboete. langere terugbetalingsperiode. beperking reisproduct

8 stellingwerf college De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete

9 stellingwerf college Bezoek voorlichtings- activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld: een dag student of proefstuderen

10 stellingwerf college fase 1: oriënteren fase 2: verkennen fase 3: verdiepen fase 4: knoop doorhakken

11 stellingwerf college er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: oriënteer je ook eens in andere steden dan Groningen

12 stellingwerf college Ook al is de naam van een studie hetzelfde: In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde de inhoud is anders de vakken worden anders gegeven de studie geeft andere mogelijkheden

13 stellingwerf college de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot begin tijdig aan je voorbereiding! www.ikwilweg.nl www.newstudent.nl www.nuffic.nl

14 stellingwerf college Kies niet op imago, maar op de inhoud van de studie

15 stellingwerf college Betrek de arbeidsmarkt bij je keuze Bij voorbeeld psychologie: –In 1945 waren er 50 psychologen in Nederland –Nu 3000 studenten psychologie per jaar

16 stellingwerf college “Eerst vond ik die studie erg leuk, maar die voorlichter was zo saai. Nu zoek ik iets anders….”

17 stellingwerf college

18 via de sites van de opleidingen kun je studies vergelijken en soms oriënterings- programma’s volgen

19 stellingwerf college

20 van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen

21 stellingwerf college Universiteit –gericht op de wetenschap –theoretisch: vaak hoog abstractieniveau –je leert analytisch en kritisch te denken –vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma –verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf

22 stellingwerf college hoger beroepsonderwijs –latere beroep is duidelijk –gericht op beroepsuitoefening –niet alleen theorie, maar ook veel praktijk –HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker –meer begeleiding en controle –opleiding soms alleen op HBO

23 stellingwerf college van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO

24 stellingwerf college de bezuinigings- maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag

25 stellingwerf college bachelor - master

26 stellingwerf college University Colleges voor slimme, gemotiveerde en ambitieuze leerlingen: University College Utrecht Roosevelt Academy Middelburg University College Maastricht Amsterdam University College Leiden University College Den Haag Erasmus University College in Rotterdam

27 stellingwerf college de keuzegids is een soort consumentengids voor studierichtingen: gebruik die informatie!

28 stellingwerf college als je er niet uit komt, kun je een tussenjaar overwegen geld verdienen reizen een taal leren vrijwilligerswerk doen een cursus volgen au pair worden

29 stellingwerf college de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via www.studielink.nl

30 stellingwerf college laat aanmelden kan vaak wel, soms niet… je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding

31 stellingwerf college Testen en audities voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!

32 stellingwerf college “kan ik mijn aanmelding nog wijzigen?”

33 stellingwerf college orden je papieren en bewaar altijd prints of fotokopieën van alles wat je opstuurt in verband met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering

34 stellingwerf college als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen wordt een numerus fixus ingesteld en wordt er geloot de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen

35 stellingwerf college Berekening gemiddeld eindcijfer bij fixus- studies: vwo-profiel: alle eindexamencijfers van het algemeen deel, het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar optellen en delen door dit aantal eindexamencijfers zie www.DUO.nl: “loten: hoe en wat”

36 stellingwerf college Numerus fixus bij WO (2012 – 2013) –geneeskunde –tandheelkunde –diergeneeskunde –farmacie –rechten –criminologie –economie –psychologie –internationale betrekkingen –lucht- en ruimtevaarttechnologie –klinische technologie –International bachelor communication & media

37 stellingwerf college Instellingsloting (2012 - 2013) Bedrijfskunde aan universiteiten van Groningen en Nijmegen Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de VU Bouwkunde aan de TU Delft Industrieel ontwerpen aan de TU Delft Economie en bedrijfseconomie in Maastricht International business administration in Amsterdam en Tilburg Pedagogische wetenschappen in Rotterdam

38 stellingwerf college Grote fixuskans bij HBO: –Fysiotherapie –Ergotherapie –Diëtetiek –Journalistiek –Mondzorgkunde –Sport, gezondheid en management –Game architecture and design, Breda Volledige lijst van fixusstudies vind je op www.duo.nl.

39 stellingwerf college als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze

40 stellingwerf college Decentrale selectie –informeer bij de betreffende instelling naar de criteria –zorg dat je aan de primaire eisen voldoet –let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!

41 stellingwerf college Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: biologie biomedische wetenschappen gezondheidswetenschappen gezondheid en leven medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders!

42 stellingwerf college sommigen ontwijken een fixus door naar België te gaan Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen

43 stellingwerf college Géén centrale aanmelding voor: –Militaire opleidingen en politieacademie –Particulaire opleidingen als: HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) Hogeschool TIO (toerisme) Luchtvaartopleidingen Nivra (accountancy)

44 stellingwerf college Belangrijke data (onder voorbehoud) opleidingen met een toelatingsexamen: informeer zo snel mogelijk bij de instelling 1 december streefdatum aanmelding andere studies 15 mei (keihard) sluiting aanmelding fixus-studies half juni en half augustus uitslagen lotingen

45 stellingwerf college Het collegegeld bedraagt momenteel € 1771.- (voor langstudeerders € 3063.- extra)

46 stellingwerf college Bedragen per maand geldig van september 2012 t/m 31 december 2012 UitwonendThuiswonend Basisbeurs€ 266,23€ 95,61 Aanvullende beurs€ 244,60€ 224,68 Lenen€ 283,86 Collegegeldkrediet€ 147,58 Totaal€ 942,27€ 751,73

47 stellingwerf college kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinancieringwww.DUO.nl

48 stellingwerf college Vanaf je 18 de jaar moet je zèlf je ziekte- verzekering regelen! evt.: inboedel reisverzekering

49 stellingwerf college hoe groot is de gemiddelde studieschuld? A€ 4000 B€ 8000 C€ 12000 D€ 16000 E€ 20000

50 stellingwerf college Hoeveel studiefinanciering terugbetalen? € 2.500€ 14 € 5.000€ 28 € 10.000€ 56 € 15.000€ 83 € 20.000€ 111 € 25.000€ 139 € 30.000€ 167 € 35.000€ 194 € 40.000€ 222 € 50.000€ 278 € 60.000€ 333 Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!

51 stellingwerf college als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht

52 stellingwerf college hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie? A€ 2500 B€ 5000 C€ 7500 D€ 10000

53 stellingwerf college van de minister mag je € 13.362, 53 bijverdienen begin pas aan een bijbaan(-tje) als je zekerheid hebt dat je de studie (qua tijd en energie) aankunt

54 stellingwerf college Gemiddeld besteedt een student per week 27 uur aan zijn studie 92% van de studenten werkt naast de studie Als je meer dan anderhalve dag per week (ca. 12 uur) werkt, is het risico zéér groot dat je studie in gevaar komt

55 stellingwerf college De studielast wordt uitgedrukt in ECTS: (European Credit Transfer System) Je moet per jaar 60 studiepunten halen

56 stellingwerf college Steeds meer studenten moeten stoppen omdat ze het benodigde aantal punten niet halen

57 stellingwerf college huisvesting studenten die op kamers wonen halen minder snel hun propedeuse

58 stellingwerf college laat iedereen weten dat je een kamer zoekt Internet (kamernet) advertentie inschrijven bij studentenhuisvesting

59 stellingwerf college hoeveel kost de gemiddelde studentenkamer? A€ 275 B€ 300 C€ 325 D€ 350 soms kun je huurtoeslag krijgen

60 stellingwerf college Controleer: is er een huurcontract? Is er een internetaansluiting? brandveiligheid! is er een afsluitbare toegangsdeur? regelingen rond gebruik van keuken, douche, fietsenstelling etc. bijkomende kosten afstand tot opleiding Neem altijd iemand mee als je gaat kijken

61 stellingwerf college Juli en augustus zijn de slechtste maanden om een kamer te vinden Vanaf december komen er weer kamers vrij…

62 stellingwerf college ga naar de kennismakings- en introductiedagen!

63 stellingwerf college studentenverenigingen zijn niet alleen voor drank, maar ook voor: sport, muziek, toneel, reizen, concerten en talloze andere leuke activiteiten

64 stellingwerf college Een studievereniging is alleen voor studenten van een bepaalde studie. Een studievereniging combineert sociale activiteiten (zoals introductiekampen) met nuttige zaken als buitenlandse excursies of lezingen die aansluiten bij je opleiding. Vaak krijg je via studieverenigingen korting op je studieboeken.

65 stellingwerf college wet gelijke behandeling voor studenten met een ziekte of beperking

66 stellingwerf college alleen met een diploma kun je ingeschreven worden als student alleen met een diploma krijg je studiefinanciering

67 stellingwerf college Maak een afspraak met de decaan

68 stellingwerf college veel studies organiseren een ouderdag

69 stellingwerf college Voorbereiden op zelfstandigheid

70 stellingwerf college


Download ppt "Stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 25 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google