De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw Hasselt, 12 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw Hasselt, 12 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw Hasselt, 12 juni 2014

2 VVSG - Deel 1 10 uur. Verwelkoming door Hilde Claes, burgemeester van Hasselt uur. Statutaire vergadering olv Luc Martens, VVSG-voorzitter 1)Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers 2)Toelichting en goedkeuring jaarverslag )Toelichting en goedkeuring jaarrekening verslag van de commissaris-revisor. 4)Kwijting aan de bestuurders en kwijting aan de commissaris-revisor 5)Toelichting en goedkeuring begroting )Aanstelling lid raad van bestuur VVSG vzw Deel 2 11 uur. Thematische vergadering 1)Stand van zaken van de brandweerhervorming (gemeente) 2)De aanpak van de externe audit (gemeente en OCMW) 3)Naar een sterk lokaal sociaal beleid (gemeente en OCMW) uur. Slottoespraak Luc Martens – Tien lokale prioriteiten 13 uur. Receptie en broodjes Algemene vergadering - 13 juni - agenda 2 -

3 VVSG - 3 -

4 VVSG - Lokale financiën onder druk Toegang tot Rijksregister voor niet-inwoners Geen sectoraal akkoord Externe audit en organisatiebeheersing Statuut mandatarissen Werken na 65: ook voor statutairen Bestuur – werking & organisatie 4 -

5 VVSG - Kritisch/constructief meewerken aan brandweerhervorming Vernieuwde GAS-wet Gerechtelijke procedures politie positief Vlaams impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking Europese 2020-strategie Diensten van algemeen economisch belang Bestuur – internationaal - veiligheid 5 -

6 VVSG - Belangrijke rol OCMW’s in W² Meer dan 2000 LOI- plaatsen gesloten Lokaal bestuur: motor voor integratie en inburgering Leidraad voor begraven van mensen in armoede Optimalisatie werkwinkels Mens – maatschappelijke integratie & werk 6 -

7 VVSG - Lokale besturen met zorgambitie in economische moeilijke tijden VIA4-akkoord: een feit Dementie- & leeftijdsvrien- delijke, gezonde gemeente Stem in flankerend onderwijsbeleid Meer en betere kinder- opvang voor baby’s en peuters Huizen van het Kind: VVSG stuurt bij Mens – welzijn – vrije tijd - kinderopvang 7 -

8 VVSG - Correcte invoering omgevingsvergunning Verdubbeling budget zwerfvuilprojecten Eerste jaar HUURpunt vzw Vlaanderen moet realisatie sociale woningen steunen Vastgoedsector: partner voor aantrekkelijke centra Beveiligde leurkaarten Ruimte – omgeving - economie 8 -

9 VVSG - Evaluatie decreet intergemeentelijke samen- werking Steeds meer gemeenten ondertekenen burgemeestersconvenant Plattelandsfonds: eindelijk Visie wonen en streekontwikkeling Inzetten op duurzaam beleid Ruimte – samenwerken – duurzaam beleid 9 -

10 VVSG - Excellent traject naar uitmuntendheid BBC vooraan deelnemers opleiding; introductie- sessies voor 4000 raadsleden Diverscity: samen met de vakbonden opkomen voor een duurzaam HRM-beleid Beweging- opleiding- diverscity 10 -

11 VVSG - Werking adviesvragen van de leden 58 eigen VVSG-werkgroepen 270 externe commissies waaraan de VVSG deelneemt abonnees op het magazine Lokaal lezers van VVSG-week 14 e-zines bezoekjes per maand op vermeldingen in de pers VVSG in cijfers 11 - Leden 308 gemeenten en 308 OCMW’s 108 politiezones 26 intercommunales – Interafval 11 intercommunales streek- ontwikkeling – Vlinter 22 andere intercommunale verbanden lokale politici met een mandaat medewerkers lokale besturen 128 VVSG-medewerkers euro opbrengsten vzw 50,80 % lidmaatschappen % subsidies % eigen inkomsten

12 VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst TBedankt. Tot op Trefdag.

13 VVSG - Jaarrekening 2013 Opbrengsten ,11 euro Kosten ,25 euro Batig saldo ,86 euro Opbrengsten50,80% lidgelden 22,15% subsidies 27,05% eigen inkomsten 13 -

14 VVSG - Verslag van de commissaris-revisor Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA (BOO162), Oosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk (Antwerpen) Vertegenwoordigd door de heer André Clybouw 14 -

15 VVSG - Voorstel raad van bestuur aan de algemene vergadering Het batig resultaat van ,86 euro toevoegen aan het bestemd fonds voor huisvesting

16 VVSG - Kwijting Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de commissaris-revisor 16 -

17 VVSG - Begroting 2014 Opbrengsten ,00 euro Kosten ,00 euro Resultaat 308,00 euro 17 -

18 VVSG - Aanstelling lid raad van bestuur VVSG vzw Einde mandaat van de heer Johan Vanschoenwinkel Voordracht nieuw lid: de heer Jan Dalemans, burgemeester Hechtel-Eksel 18 -

19 VVSG - Deel 2 Thematische vergadering – uur Stand van zaken van de brandweerhervorming (gemeente) Grote Parketzaal (+1) De aanpak van de externe audit (gemeente en OCMW) Vergaderzaal 4 (+1) Naar een sterk lokaal sociaal beleid (gemeente en OCMW) Kleine theaterzaal (+1) uur. Slottoespraak van Luc Martens – Tien lokale prioriteiten 13 uur. Receptie en broodjes 19 -


Download ppt "WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw Hasselt, 12 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google