De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Opleiding Technische Informatica TU Delft Faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) 11 & 12 april 2003 Erik Jansen, opleidingsdirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Opleiding Technische Informatica TU Delft Faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) 11 & 12 april 2003 Erik Jansen, opleidingsdirecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Opleiding Technische Informatica TU Delft Faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) 11 & 12 april 2003 Erik Jansen, opleidingsdirecteur Hans Tonino, opleidingscoördinator

2 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20032 Informatica is overal n Informatie-infrastructuren bij bedrijven: administratie, logistiek, productiebesturing n Besturing van technische systemen: bv. de oosterschelde keerkring n Wetenschappelijk rekenen: berekenen van stroming, simulatie van verkeer

3 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20033 Informatica is overal n Multi-media: internet, mobiele communicatie, video, mp3, medische visualisatie n User interfaces: windows, virtual reality, games n Intelligente producten: camera, autoradio, portable, personal assitant

4 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20034 Wat doet de informaticus? n ontwerpen van computer systemen n ontwerpen van informatiesystemen voor bedrijven n ontwerpen van user interfaces Als ontwerper en consultant werkt hij veel in teams: verstand van techniek maar ook hoe mens en organisatie daarmee omgaan!

5 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20035 Drie richtingen n Computer Engineering (CE) computer systemen, architectuur, netwerken (samen met ET) n Software Technologie (ST) informatiesystemen, software engineering, algoritmiek n Media en Kennistechnologie (MKT) multimedia en user interfaces

6 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20036 Bachelor-master varianten Bachelor n Softwaretechnologie (ST) n Media & Kennistechnologie (MKT) Masters n Computer Engineering (CE met ET) n Computer Science (CS = ST) n Media and Knowledge Engineering (MKE)

7 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20037 Wat is CE ? n Embedded systemen: intelligentie in apparatuur n Computertechniek: processor-architectuur en instructiesets master (of bachelor ET)

8 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20038 Wat is ST? n inrichten organisaties n inrichten computer systemen en netwerken n specificatie en verificatie van programma’s bachelor

9 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 20039 Wat is MKT? n communicatie tussen gebruiker en computer n intelligentie (AI) toevoegen aan computerzijde n multimedia: beeld en geluid bachelor

10 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200310 Twee profielen n Ontwerperbachelorfase analyseert vraag en bedenkt en implementeert oplossingen met doorgroei naar: Consultant/manager analyseert en adviseert over introductie en beheer van informatiesystemen n Onderzoekermasterfase ontwikkelt nieuwe technieken

11 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200311 Bachelor-master programma Master (2 jaar) Afstuderen Minor/Stage/Deficiënties/Onderzoekstaak Specialisatie Bachelor (3 jaar) Wetenschappelijke basisopleiding Variant specifieke vakken Kerninformaticavakken TU basisvakken

12 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200312 Opbouw studieprogramma master-project specialisatievakken variant / keuze project wiskinformatica variantprojectwiskundeinformatica variantproject wiskinform. keuzevakken taak / stage variant maat. ma.

13 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200313 Propedeuse 1e jaar opbouw n 2/3 algemeen wiskunde, informatica n 1/3 variant-specifiek onderwijsvormen n colleges, instructies n practica n projecten

14 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200314 Basisvakken 1e jaar n Informaticavakken (24 stp): OO-programmeren (java), computersystemen, datastructuren & algoritmen, automaten & talen n Wiskunde (16 stp): analyse, lineaire algebra, discrete wiskunde

15 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200315 Maatschappijvakken 1e jaar n ICT-oriëntatie (3 stp) n Bedrijfskunde (3 stp) n Studievaardigheden (2 stp): schriftelijk rapporteren, mondeling presenteren

16 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200316 Variant-specifiek n Software Technologie (12 stp) informatiesystemen + project operating systemen + project n Media & Kennistechnologie (12 stp) mens-machine-interactie + project AI-technieken + project

17 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200317 Projecten n Werken in groepjes bedrijfskunde ICT-orientatie ST/MKT-projecten n Vaardigheidstraining mondeling en schriftelijk rapporteren samenwerken in groepen n Mentorbegeleiding

18 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200318 Overzicht 2e jaar n Wiskunde (13 studiepunten): logica, statistiek, signaalverwerking (MKT), optimalisatie (ST) n Informaticavakken (31 studiepunten): programmeertalen, newerken, software engineering, databases, kennistechnologie n Variantvakken (16 studiepunten) digitale techniek, internetapplicaties + project beeldverwerking, graphics + project

19 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200319 Overzicht 3e jaar n Wiskunde (8 studiepunten) n Informatica (9 studiepunten) n Variantspecifiek (8 studiepunten) n Maatschappij (8 studiepunten) n Keuze (12 studiepunten) voorsorteren voor andere masters n Bachelorproject (15 studiepunten)

20 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200320 Master Vierde en vijfde jaar n Specialisatie “meer de diepte in” op specifiek onderwerp (40 stp) n Keuzeruimte/minor (20 stp) n Onderzoekstaak (15 stp) Master project (45 studiepunten)

21 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200321 u Computer Engineering Computer systemen Computer architectuur u Computer Science Software engineering Informatiesystemen Algoritmiek CAD/CAM u Media en Kennistechnologie Mens-machine interactie Multimedia Computer graphics Data en kennissystemen

22 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200322 Waarom Delft ? n TUD tov andere technische universiteiten: meer keus, meer toegepast, breder n TUD tov algemene universiteiten: meer techniek, meer constructief, meer toegepast n TUD ten opzichte van HBO: conceptueler, meer diepgang, grotere zelfstandigheid

23 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200323 Geschiktheid studie n Breed spectrum van belangstelling abstract kunnen denken ontwerpen. constructief, creatief communicatief n VWO met profiel Natuur en Techniek, of Natuur en Gezondheid met wiskunde B2 advies: gemiddeld cijfer wiskunde  7

24 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200324 Enkele cijfers n Propedeuserendement: u na 1 jaar: ca. 20% u na 3 jaar: ca. 40% u uiteindelijk: ca. 60% n Doctoraalrendement (na behalen P): u na 5 jaar vanaf 1e jaar: ca. 27% u na 7 jaar vanaf 1e jaar: ca. 55% u uiteindelijk: ca. 70% n Totaalrendement m.b.t. instroom: ca. 40% (VWO-aansluiters: ca. 50%)

25 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200325 Studiebegeleiding n Meer verplichting in 1e jaar n Mentorbegeleiding 1e studiejaar n Studieadviseurs monitoren voortgang en geven studieadvies n Ingangseisen voor 2e en 3e jaar maar vooral: eigen discipline

26 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200326 Faculteit ITS = “EWI” n De Faculteit Informatietechnologie en Systemen verzorgt de opleidingen Elektrotechniek, Technische Wiskunde, Technische Informatica n 175 wetenschappelijke medewerkers n 225 technische en adm. medewerkers n 150 promovendi en postdoc n 1500 studenten

27 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200327 Daarom Delft n Brede technische universiteit n Delft is onderdeel van IDEA-league (Imperial College, ETH Zürich, RWTH Aachen) n Aktieve studievereniging Christiaan Huygens (CH) n Goede studentenstad

28 voorlichtingsdagen 11 & 12 april 200328


Download ppt "Voorlichting Opleiding Technische Informatica TU Delft Faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) 11 & 12 april 2003 Erik Jansen, opleidingsdirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google