De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DV 20031 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DV 20031 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der."— Transcript van de presentatie:

1 DV 20031 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der consumptieprijzen in België 5. Andere indexcijfers

2 DV 20032 Indexcijfers: begrippen (1) Indexcijfers zijn verhoudingscijfers: ze worden gerelateerd aan een bepaalde basis de basisperiode of het basistijdstip – in de meeste gevallen een basisjaar – krijgt de waarde 100 (%) algemene formule:

3 DV 20033 Indexcijfers: begrippen (2) 2 belangrijke regels: 1.elke reeks indexcijfers geldt enkel voor de vooraf gekozen basis. Het is noodzakelijk de basis expliciet te vermelden! 2.de onderlinge verhouding tussen de indexcijfers in elke reeks is dezelfde. Bij één reeks waarnemingsuitslagen kunnen verschillende reeksen indexcijfers horen, elk gerelateerd tot een bepaalde basis.

4 DV 20034 Indexcijfers: symbolen Symbolen, gebruikt bij de berekening van indexcijfers: I = indexcijfer p = prijs; q= hoeveelheid; w = waarde b = basisperiode; v = verslagperiode door combinatie komt men tot: I p,n = prijs-indexcijfer, perode of tijdstip t=n I q = hoeveelheid-indexcijfer P b = prijs in de basisperiode, basisprijs P v = prijs in de verslagperiode Q v = hoeveelheid in de verslagperiode …

5 DV 20035 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der consumptieprijzen in België 5. Andere indexcijfers

6 DV 20036 Enkelvoudige indexcijfers Enkelvoudige of partiële indexcijfers hebben betrekking op slechts één object of artikel: prijs-indexcijfer: hoeveelheid-indexcijfer: waarde-indexcijfer:

7 DV 20037 Samengestelde indexcijfers Wat? een samengesteld indexcijfer is het rekenkundig gemiddelde van een aantal enkelvoudige indexcijfers Toepassingen: paketten goederen, diensten, waarden b.v. indexcijfer der consumptieprijzen, BEL 20 Soorten: ongewogen samengestelde indexcijfers gewogen samengestelde indexcijfers

8 DV 20038 Ongewogen samengestelde inxecijfers Aan elk element – elk partieel indexcijfer – wordt hetzelfde belang gehecht Formule: : partiële indexcijfers op tijdstip t en met basis jaar 0

9 DV 20039 Gewogen samengestelde indexcijfers Het belang van de onderscheiden partiële indexcijfers is ongelijk: men geeft aan elk partieel indexcijfer een wegingscoëfficiënt Wegingscoëfficiënten: - functie van hoeveelheden, volumes, uitgaven in een totaal budget, … - arbitrair of empirisch (b.v. uit enquête) Formule:

10 DV 200310 Gewogen samengestelde indexcijfers van Laspeyres, Paasche en Fischer (1) Wat? Het gewogen samengesteld indexcijfer van Laspeyres is het gewogen gemiddelde van partiële indexcijfers waarbij de hoeveelheden in de basisperiode constant gehouden zijn (ook: indexcijfer met vaste gewichten of berekening volgens basisjaarmethode). Formule? Het indexcijfer van Laspeyres geeft antwoord op de vraag: « Welke prijs betaalt men vandaag voor een zelfde hoeveelheid van dezelfde goederen ».

11 DV 200311 Gewogen samengestelde indexcijfers van Laspeyres, Paasche en Fischer (2) Wat? Het gewogen samengesteld indexcijfer van Paasche neemt de hoeveelheden in de verslagperiode als wegingscoëfficiënt (ook: indexcijfer met veranderlijke gewichten). Formule? Het indexcijfer van Paasche geeft antwoord op de vraag: « Welke prijs betaalt men vandaag voor een zelfde hoeveelheid van de zelfde goederen »

12 DV 200312 Gewogen samengestelde indexcijfers van Laspeyres, Paasche en Fischer (3) Wat? Het indexcijfer van Fischer is het meetkundig gemiddelde – de vierkantswortel uit het product – van de indexcijfers van Laspeyres en Paasche. Formule? Het indexcijfer van Fischer is steeds gelegen tussen dat van Laspeyres en van Paasche en is wellicht een betere benadering van de realiteit.

13 DV 200313 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der consumptieprijzen in België 5. Andere indexcijfers

14 DV 200314 Verleggen van de basis en koppelen JaarReeks 1 Basis 1999=100 Reeks 2 Basis 2002=100 199810088,2 1999106,393,7 2000109,596,6 2001110,897,7 2002113,4 100 2003112,999,6 De onderlinge verhouding tussen de index- cijfers in beide reeksen blijft dezelfde! : 1,134

15 DV 200315 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der consumptieprijzen in België 5. Andere indexcijfers

16 DV 200316 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België Wat? Doel? Hoe wordt het indexcijfer bepaald? De indexkorf De spilindexen Het gezondheidsindexcijfer Het viermaandelijks gemiddelde Basisformule voor de oefeningen Tabellen indexcijfers Voorbeeld

17 DV 200317 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (1) Wat? Het indexcijfer der consumptieprijzen is een waardemeter voor de evolutie van de levensduurte in België. Tot 1967 sprak men van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen.

18 DV 200318 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (2) Doel? het garanderen van de koopkracht van de weddetrekkenden in openbare diensten, steunend op onderzoeksresultaten representatief voor de levensstandaard binnen de Europese Unie; het garanderen van de sociale vrede; de voorbereiding van een toekomstige geharmoniseerde Europese index.

19 DV 200319 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (3a) Hoe wordt het indexcijfer bepaald? Gestratificeerde steekproef bij 3.000 gezinnen « korf » van > 400 courante producten en diensten, elk met een wegingsfactor maandelijks op 60 plaatsen een inventarisering van de prijzen van al die producten en diensten

20 DV 200320 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (3b) Hoe wordt het indexcijfer bepaald? gewogen gemiddelde van 10 provinciale cijfers goedkeuring door « indexcommissie » maandelijks Rijksindexcijfer der consumptieprijzen

21 DV 200321 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (4) De indexkorf 428 producten en diensten elk met een wegingsfactor aanpassing aan reële leef- en bestedingspatroon van de gezinnen  regelmatig wordt de korf herzien: b.v. digitale camera, CD-rom, laptop, …

22 DV 200322 Het indexcijfer der consumptieprijzen (5) De spilindexen Worden vastgelegd door de overheid: eerste: 100 volgende: vorige n-de spilindex: waarin n de rang van de spilindex aangeeft bij overschrijding van een spilindex: 2 maanden later wedden + 2%

23 DV 200323 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (6) Het gezondheidsindexcijfer Wat? gewone indexkorf (428 prod.) min: - alkoholproducten - tabaksproducten - petroleumproducten  408 producten en diensten Doel? onvoorspelbare schommelingen t.g.v. volatiele petroleumprijzen vermijden.

24 DV 200324 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (7) Het viermaandelijks gemiddelde Wat? voortschrijdend gemiddelde van het indexcijfer van de laatste 4 maanden Doel? plotse onvoorziene stijgingen t.g.v. externe gebeurtenissen (b.v. oorlog) afzwakken

25 DV 200325 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (8) Basisformule voor de oefeningen Basisformule: voorwaarde: beide indexcijfers worden berekend op dezelfde basis!

26 DV 200326 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (9) Tabellen indexcijfers Info en tabellen indexcijfers der consumptieprijzen sinds 1920: http://www.statbel.fgov.be/indicators/cpi_nl.asp

27 DV 200327 Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (10) Voorbeeld Bij de wereldpremière van de Ford Escort op het autosalon van Brussel in januari 1968, kostte het basismodel 55.900 Bef (13.485,72€). Bereken de prijs in november 2003. Oplossing:

28 DV 200328 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der consumptieprijzen in België 5. Andere indexcijfers

29 DV 200329 Andere indexcijfers (1) BEL 20 De BEL 20 is een korf van aandelen van de 20 belangrijkste Belgische bedrijven. Alle grote sectoren zijn vertegenwoordigd. De evolutie van deze index is een indicator voor de gezondheid van de economie. Samenstelling dd. 2003-11-15: Agfa-GevaertFortis AlmanijGBL BarcoInterbrew BekaertKBC CofinimmoMobistar ColruytOmega Pharma DelhaizeSolvay DexiaTessenderlo D’IeterenUCB ElectrabelUmicore

30 DV 200330 Enkele andere indexcijfers (2) het ABEX-cijfer: - Associatie van Belgische Experten - indexcijfer van de bouwprijzen - volgt de prijsevolutie in de bouwsector: materialen en uurlonen - zesmaandelijks - gebruikt in de woningverzekering, zowel voor het vaststellen van de jaarlijkse premie als voor de vrijstellingsbedragen (het basisbedrag van 123,95 € wordt geïndexeerd: eind 2003 ongeveer 200€) De Reuters-index: 21 grondstoffen (o.a. tarwe, katoen, suiker, zink, papier, …) met verschillende wegingsfactor De Moody’s-index: contantnotering in New York van 8 landbouw- en 7 industriële producten met verschillende wegingsfactor


Download ppt "DV 20031 Hoofdstuk 4 Indexcijfers 1. Begrippen 2. Enkelvoudige en samengestelde indexcijfers 3. Verleggen van de basis en koppelen 4. Het indexcijfer der."

Verwante presentaties


Ads door Google