De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE TOEKOMST VAN DE INDUSTRIE IN BELGIE Paul De Grauwe KULeuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE TOEKOMST VAN DE INDUSTRIE IN BELGIE Paul De Grauwe KULeuven."— Transcript van de presentatie:

1 DE TOEKOMST VAN DE INDUSTRIE IN BELGIE Paul De Grauwe KULeuven

2 Het probleem: gestadige afbraak van de industriële tewerkstelling Sinds 1973 zijn 600.000 industriële jobs verloren gegaan Bron: Federaal Planbureau

3 Drie fazen 1953-73 1973-85 1985-nu

4 trends in de verwerkende nijverheid gedurende de laatste 50 jaar waren nog dramatischer

5 De oorzaken van de teloorgang  Productiviteitsstijging  Globalisering

6 Productiviteitsstijging: vooral geconcentreerd in industrie In jaren negentig: gemiddeld 2.6% productiviteitsstijging per jaar

7 Perspectieven voor de toekomst van de industriële tewerkstelling  Tendensen zullen zich verder zetten  Omdat de twee factoren die de trend van de laatste 30 verklaren onverminderd hun werk zullen verder zetten  Productiviteitsstijging gaat verder omdat technologie niet stilstaat  Globalisering en delocalisering worden waarschijnlijk nog intenser

8 Twee scenarios  Optimistisch scenario : daling van de tewerkstelling zet zich voort aan ritme van derde faze (1985-2002)  Pessimistisch scenario : daling zet zich voort aan ritme van tweede en derde faze (1973-2002)

9 Verwerkende nijverheid

10 Industrie

11 Is de industrie gedoemd te verdwijnen?  Het feit dat de industriële tewerkstelling naar nul evolueert betekent nog niet dat de industriële productie zal verdwijnen  Cfr landbouw  Een significante omvang van de industriële productie kan in België behouden worden

12

13  Om industriële activiteit in belgië te behouden moeten we ervoor zorgen dat onze enige rijkdom, menselijk kapitaal in qualiteit kan toenemen  Zelfs als we daar in slagen blijft de ijzeren wet gelden: de industriële tewerkstelling zal jaar in jaar uit blijven dalen

14 Intermezzo  Het feit dat productiviteitsstijgingen groter zijn in de industrie dan in dienstensector heeft belangrijke implicatie:  De prijs van industriële goederen daalt t.o.v. de prijs van de diensten  Dus zelfs als we de productie van industriële goederen constant houden daalt hun aandeel in BBP

15

16 Case study: auto-assemblage  Is onderhevig aan zelfde twee krachten  Globalisering  productiviteitsstijgingen

17 Performantie van autoassemblage minder goed dan rest van de industrie sinds 1990

18 Toekomstperspectieven Belgische autoassemblage  Veronderstel dat we productie op peil kunnen houden (in laatste 10 jaar zijn we daar niet in geslaagd)  Veronderstel een productiviteitsstijging van 2,3% per jaar (het gemiddelde van de jaren negentig)

19 Halvering tewerkstelling Er wachten ons nog vele Renault en Ford-Genk drama’s

20 Het goede nieuws: de expansie van de dienstensector  Het vorige kan leiden tot groot pessimisme  Is ons tewerkstellingsprobleem niet onoplosbaar?  Antwoord : neen  In de laatste 30 jaar hebben we het verlies van industriële jobs (-600.000) volledig gecompenseerd door nieuwe jobs in de dienstensector (+600.000)

21

22  Toekomst van de globale tewerkstelling is verre van somber  We hebben in het verleden voldoende nieuwe jobs gecreëerd in de dienstensector  We kunnen dit in de toekomst ook blijven doen

23 Implicaties voor het beleid  IJzeren wet van verlies aan industriële jobs is onvermijdelijk  Het slechtst mogelijk beleid bestaat erin industriële jobs hier te houden door subsidies of andere selectieve voordelen voor de industrie  Overheid kan tewerkstellingscreatie niet sturen  Tewerkstellingscreatie is resultaat van ‘trial and error’ proces dat totaal onvoorspelbaar is

24  Enig zinvol beleid bestaat erin omgeving mogelijk te maken dat  de qualiteit van het menselijk kapitaal verbetert  voldoende stimulansen geeft om creatief te zijn  Als we daar in slagen ziet de toekomst er rooskleurig uit


Download ppt "DE TOEKOMST VAN DE INDUSTRIE IN BELGIE Paul De Grauwe KULeuven."

Verwante presentaties


Ads door Google