De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Welkomstwoord en inleiding – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Welkomstwoord en inleiding – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Welkomstwoord en inleiding – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

2 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

3 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

4 Alles van waarde... Cargobox 11 october 2010 Prof Dr Hugo B Roos (em.) KMA/UVA/EUR

5 Onderwerpen Inleiding Het maatschappelijk belang van de ‘waardeketen’ Gedachten over de markt voor de cargobox- keten Uitleiding

6 Inleiding Van haver tot gort… De eigenaren van goederen hebben een belangrijk motief voor het kiezen van luchtvracht! –Marktintroductie –presentatie op beurzen –herstellen van fouten in de vraagschatting van nieuwe en bestaande producten

7 Risicoprofielen Risico van luchtvrachtdiensten kan verbeterd! Luchthavens zijn kwetsbare schakels Op behandeling van claims zit niemand te wachten

8 Maatschappelijk belang Luchtvrachtdienstverlening bevat ook een toenemend risico voor overheden! De informatiestromen die goederenzendingen begeleiden vormen dat evenzeer! Het is een belang van Nederland innovatief te zijn in en rond luchtvrachtketens omdat het land een verantwoordelijkheid heeft als draaischijf in wereldwijde logistieke ketens.

9 Maatschappelijke inbedding Innovaties komen voort uit: –het stellen van kritische vragen bij de huidige logistieke praktijk –het op de juiste wijze interpreteren van de eigen dynamiek van marktomstandigheden in de luchtvrachtketen De Syntens-organisatie blijkt ook nu weer van onschatbare waarde!

10 Gedachten over de Cargobox- keten Van ‘airport to airport’ naar ‘shelf to shelf’! Logistieke dienstverleners zullen de totaal- oplossing aanbieden –‘shelf to airport’ –‘airport to airport’ –‘airport to shelf’ Integrators zijn daarmee van nature bekend Backoffice beheersing is belangrijk vraagstuk!

11 Uitleiding Wat is een ‘natuurlijk’ ontwikkelingspad van de Cargobox? Welke innovaties kunnen nu volgen? –‘Airport control tower’ –beheersing van de mogelijkheid tot consolidaties in één box Welke schaaleconomieën zal de ‘markt’ nog wensen?

12 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

13 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

14 .....SECURITY..... Verladers, vervoerders en afhandelaars, U hebt natuurlijk geen last van criminaliteit in uw processen...!! Deze presentatie is voor alle anderen met meer zin voor realiteit...

15 Ontwikkeling criminaliteit sinds 2000 Beveiligen van stationaire situaties (loods, luchthaven) leidt tot 1) reductie van criminaliteit: -> kleinere incidenten -> minder schade ($$) Maar ook tot 2) verplaatsing van criminaliteit naar ‘buiten’, in de keten -> minder incidenten -> grotere schades ($$) Per jaar in Europa 5 – 8 miljard euro schade in transport (all modes)

16 Criminaliteit in de keten Opportunity crime: - Meestal kleine incidenten - Impact voor verlader - te late of geen levering - risico van omzet- en marktverlies door onbetrouwbaarheid van leveren - Impact voor vervoerder - veel energie in kleine incidenten - risico van klantverlies

17 Criminaliteit in de keten Organised crime: - Meestal grote incidenten - Impact voor verlader - opnieuw produceren grotere batches - afnemer relatie onder druk - betrouwbaarheid traffic lane en suppliers in het geding - Impact voor vervoerder - risico van klantverlies - risico van naamschade

18 Waar zitten de risico’s in de keten? Opportunity crime: - van verlader tot ontvanger maar vooral - bij opbouwen/afbreken pallets/skids - bij mode changes (mn air/road) Directe risico’s: - > diefstal enkele pallet/doos/inhoud doos Modus operandi: -> opensnijden pallet/doos

19 Waar zitten de risico’s in de keten? Organised crime: - van verlader tot ontvanger maar vooral - bij mode changes (mn air/sea -> road) - bij vervoer in de openbare ruimte Directe risico’s: - > diefstal van enkele pallets tot hele lading Modus operandi: - -> inbraak en overval - -> deceptie

20 Cargobox en risk reduction Opportunity crime: (MO: opensnijden pallet/doos) - box niet te openen zonder alarm - box niet te penetreren/kraken zonder alarm - alarmen lokaal en naar Cargosyst! - pro-aktief security management zonder verlies van kostbare tijd.

21 Cargobox en risk reduction Organised crime: (MO: inbraak/overval en deceptie) - alarm bij ongeautoriseerd openen - box blijft traceerbaar na diefstal (niet tot nauwelijks last van ‘farraday’) - jamming notification - geofencing - snelle opvolging van incidenten tot op de plek waar de box naartoe is getransporteerd

22 Cargobox en risk reduction Uw security voordelen op een rij: aktieve beveiliging tegen opportunity crime (in-house en ‘buiten’) passieve (tracing) beveiliging tegen organised crime (na diefstal en overval) sterke reductie schadelast ($$): 50 tot 70% op directe schade (claims) is realistisch!! sterke verbetering leverbetrouwbaarheid voor verlader en vervoerder sterke bijdrage aan strategie van verlader en vervoerder (USP) daarmee versterking van positie in de keten en de markt voor beiden!!

23 Cargobox in wijder security perspectief Bijdrage aan veiligheid van/in de hele keten Security ‘more manageable’ tegen lagere kosten Verlader minder afhankelijk van vervoerder bij preventie en management van incidenten Early adopters verwerven ‘security competitive edge’ naast alle andere voordelen Maar ja, als u toch geen criminaliteit hebt....

24 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

25 Innovatie: kleine stapjes of Big Bang? Hans Heerkens Universiteit Twente

26 Waarom sta ik hier? Expert in luchtvracht? Woon toevallig in de buurt? Had niets anders te doen? Wil u graag iets belangrijks meedelen? Antwoord volgt over een kwartier

27 Creativiteit: fijn vaag Meestal associatie en combinatie Iedereen is een beetje creatief –Concreet –Kleine stapjes –Lang nadenken en goed luisteren Je kunt het leren Clausewitz: kwantiteit heeft zijn eigen kwaliteit Komt onverwacht En zelden op het goede moment

28 Cargobox Combinatie van innovaties in materiaal, slot, software, netwerktoepassing, klantenbinding Veel veranderingen –Globalisering –Internetwinkels –Point-to-pointverbindingen –Nadruk op integrale oplossingen op maat –Beladingsgraad steeds belangrijker

29 –Nadruk op transparantie (just in time) en veiligheid –Nadruk op groen –Welvaartstijging in Azië en Afrika; ook armen kopen soms via Internet –Minder barrières voor kleinere spelers Serendipiteit; het onverwachte opmerken Het juiste moment kiezen –Wetenschapper kan dit alleen achteraf voorspellen

30 En de juiste marktnis –Cargoshell opvouwbare zeecontainer –Gewicht 1800 kg, 400 kg lichter dan huidige containers. Cargobox: 35 kg –Opvouwbaar voor opslag –Minder ICT, minder nadruk op veiligheid

31 Combinatie geeft concurrentievoordeel Netwerk en infrastructuur technisch gezien wel te imiteren, maar commercieel....? First mover advantage ICT geeft klein bedrijf kans om innovatie te verspreiden Past in bestaande infrastructuur Netwerk als waterleiding: één is genoeg Relaties met netwerkknooppunten essentieel; hoe zien zij de toekomst? –Onbemande kleine vrachtvliegtuigen?

32 Wet van de remmende voorsprong Ontwikkelingsstrategie nodig –Technische verbeteringen –Voortbouwen op product, proces of technologieën? –Diversificatie?

33 Dus Vele kleine stapjes Op hetzelfde juiste moment Kunnen Big Bang opleveren

34 Maar... Innovatie lijkt voor overheid meer praten dan doen Niet zozeer meer innovaties nodig, maar oppakken innovaties die er al zijn Innovaties stimuleren zonder uitgebreide toetsing tot aanvraag durfkapitaal Innovatie in luchtvaart: nieuwe vliegtuigen, motoren, brandstoffen Dus: spin-off of spin in. Hoe belangrijk is JSF?

35 Waarom stond ik ook alweer hier? In 1990: artikel over F-16 Interview met Mike Ogg Doet mee aan Cargobox Ik woon toevallig in de buurt Dag Hugo! De wereld is klein en Cargobox maakt hem kleiner... en groter

36 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

37 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers

38

39 Agenda Welkomstwoord – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox Pilot Project – Hugo Roos Pauze Air Cargo Security en de Cargobox – Dick Muntinga Economisch Innovatie Perspectief – Hans Heerkens Forumdiscussie met alle aanwezigen – Harmke Pijpers Innovatie vanuit het “gladijs” perspectief – Erik Hulzebosch Afsluiting – Harmke Pijpers


Download ppt "Agenda Welkomstwoord en inleiding – Rob Kuijpers Inleiding – Harmke Pijpers Cargobox de Logistieke Innovatie van 2010 – Erik Gregory CITRACCO het Cargobox."

Verwante presentaties


Ads door Google