De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan Vervolg 29 maart 2010 ALV. –Beleidsplan was een aanzet –Vervolgstap was het maken van een verdiepingsslag middels activiteitenplannen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan Vervolg 29 maart 2010 ALV. –Beleidsplan was een aanzet –Vervolgstap was het maken van een verdiepingsslag middels activiteitenplannen."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan Vervolg 29 maart 2010 ALV

2 –Beleidsplan was een aanzet –Vervolgstap was het maken van een verdiepingsslag middels activiteitenplannen

3 Prioriteiten 1.Beleid maken over de inzet en werving van het vrijwillig en het technisch kader 2.Uitstraling/public relations van de vereniging goed vorm geven 3.Kwaliteit van de sportfaciliteiten optimaliseren

4 Prioriteiten inmiddels vinden van bestuursleden –Voorzitter –PR,Communicatie en Sponsoring –Coördinator Sport

5 Resultaten 2009: 1.Extra zwemuren gekregen waardoor we de groei beter konden opvangen; 2.Het live krijgen van de nieuwe website; 3.Ondanks de sterke groei hebben we de sociale bindingen kunnen borgen. Doelen 2010: 1.Omdat de ledengroei door blijft zetten hebben we sociale binding als belangrijkste doelstelling voor 2010 bestempeld; 2.Verdere invulling in het vrijwilligers beleid; 3.Het organiseren van een succesvol RBT 2010, NK Master 2010. TRIATHLON

6 Doel 2009: –Veiligheid binnen de groepen vergroten. –Geen activiteiten organiseren om het organiseren zelf. Resultaat 2009: –Organisatie reanimatiecursus. Uiteindelijk verenigingsbreed. –Gestopt met Wisseltraining vanwege te weinig animo. –Ruimte voor nieuwe initiatieven als Karvonentest, nordic walkingcursus Doelen 2010 –meer communicatie middels nieuwe flyer. –trainers input geven middels bijvoorbeeld trainersdag. –waar mogelijk samenwerken met Lat (kennis etc). –op langere termijn: zoeken trainer voor Leidsche Rijn RECREATIE

7 Doel 2009: -Optuigen van commissie baanatletiek -Overleg met jeugdcommissie over samenwerking/overlapping Resultaat 2009: -start commissie baanatletiek Doelen voor 2010: - Verder optuigen baancommissie - Uitwerken plan samengaan met jeugd BAANATLETIEK

8 2009: –De voorlopige Technische commissie heeft een voorlopig beleidsplan ontwikkeld –Inmiddels is de Technische Commissie (TC) gestart met uitvoering voorlopige beleidsplan Aanstellen trainingscoördinator Centraal aanmeldpunt nieuwe leden Instellen contactpersonen van verschillende groepen Inventarisatie vrijwilligers Samenwerking LAT/Wegatletiek Doel 2010: –Verder uitstippelen beleid en uitvoering geven aan het voorlopige beleidsplan –Verder uitdiepen samenwerking LAT/Wegatletiek LAT/WEGATLETIEK

9 JEUGD 2009 –Jeugdcommissie komt op sterkte –Door toename jeugdleden op Amaliapark een ledenstop voor pupillen moeten invoeren –Beter inzicht verkrijgen van bezoek aan trainingen door jeugdleden op alle locaties –Deelnemen van jeugd aan 7-loop –Selectietrainingen ingevoerd –Eigen jeugdsite –Laagdrempelige jurycursus voor ouders Doel 2010: –betere doorstroom jeugdleden naar andere onderdelen –Beter inschrijfsysteem door Hellasleden bij wedstrijden –Voortzetten opgestarte activiteiten uit 2009 –Verbeteren ouderparticipatie

10 VACATURES Voorzitter PR,Communicatie en Sponsoring Coördinator Sport Daarnaast idee op projectbasis te gaan werken waar een (1) persoon dan aanspreekpunt voor is. –Vrijwilligerscoördinator –BOWA (kantine Overvecht) –Medische zaken (w.o. afspraken met TRIAS) –85-jarig bestaan van Hellas in augustus 2010 –Gaan we wel/niet een verenigingsmanager/combinatiefunctionaris aanstellen –Beleidsplan

11 VOORZITTER Wie zoeken we: Iemand die affiniteit met de sport heeft Een netwerk heeft dan wel daarin wil investeren Boegbeeld naar buiten Intern de boel aan de gang kan houden

12 PR, COMMUNICATIE EN SPONSORING PR: contacten met de plaatselijke pers, atletiekverenigingen en gemeentelijke instellingen waar het de publiciteit betreft Communicatie: zorgt voor interne en externe communicatie d.m.v. folders, persberichten, infobladen, internet. Tevens betrokken bij de website en Hellastiek. Sponsoring (actief werven van sponsors, onderhouden van bestaande sponsorcontracten)

13 COORDINATOR SPORT Taken: Technisch beleid (trainersvergoedingen en fiatteren trainingsvergoedingen, gesprekken met nieuwe trainers) Materiaal Accommodaties Extern: contacten met partners als URT, Topsort en andere verenigingen, TRIAS Intern: i.o.m. Ben en Marion de betalingsstromen en verloop leden Afspraken met Trias (inzet fysio en medische begeleiding) Sleutelbeheer

14 We willen als Hellas wel een vooraanstaande vereniging van Utrecht blijven Daarom vrijwilligers nodig Wie wil hierin meedenken/ meewerken Wie heeft ideeën/suggesties Kortom: GEEF U OP


Download ppt "Beleidsplan Vervolg 29 maart 2010 ALV. –Beleidsplan was een aanzet –Vervolgstap was het maken van een verdiepingsslag middels activiteitenplannen."

Verwante presentaties


Ads door Google