De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE"— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE

2 Eerst nagegaan wat voor sociaal team moet het worden en wie moeten deelnemer zijn.
Hier hebben we een aantal sessie aan besteed. Willen we bewoners van Opwierde activeren en noaberschap stimuleren of willen we ons meer gaan richten op problematiek bij bewoners en daarmee aan de slag gaan. De keuze was eigenlijk, ligt het primaat op de 0 de lijn of gaan we meer bezig op de eerste lijn, waarbij het sociaal team ook kortdurende ondersteuning geeft en indien nodig verwijst naar specialistische zorg in eerste en tweede lijn. Ook wel, zijn we een generalist, Tshape model……gekozen om bezig te gaan met het versterken van de eigen ktracht van de burger….in de zin van elkaar vragen om hulp en hulp aanbieden aan een ander.

3

4 Kernteam Schilpartners
Sociaal team is het kernmteam. We hebben vanaf het begin gezegd we willen rustig gaan ontwikkelen en willen andere organisaties daarin meenemen. Schilpartners, waarmee we sparren over de werkwijze, heen meenemen in onze bevindingen en als we zaken tegenkomen overleggen of en hoe zij dit van ons ontvangen, wie zijn de contactpersonen enz. Schilpartners waren: ISD, Marenland, CJG, gemeente, politie

5 College heeft bij indiening van plan gevraagd of we bij deze pilot Vraagelkaar mee kunnen nemen. Hebben we gedaan. ( Oktober is de kich off. Het Sociaal team heeft met schilpartners een training gehad, heeft mee gewerkt aan de uitrol van vraag elkaar, (trainingen, mensen informeren, voorlichting en de voorbereiding en uitvoering van lancering… Heeft veel tijd gekost en zal ook tijd blijven vragen. Vraagelkaar

6 Bevindingen Bij 156 woningen aangebeld.
Met 108 bewoners gesprekken gevoerd bij mensen thuis Mensen hebben problemen en vragen Mensen zijn bereid om iets voor een ander te doen Hier de voorbeelden geven uit de pilotfase 15 bewoners zijn aan elkaar gekoppeld die eenzaam zijn. Vraag: waren 15 mensen eenzaam en hebben die nu een maatje of 7 mensen eenzaam en 7 mensen die maatje wilde zijn 9 bewoners zijnn aan elkaar gekoppeld omdat ze eenzelfde probleem ervaarden of eenzelfde aanbod hadden. Vb te hard rijden in de straat 5 bewoners hebben info gekregen over persoonsalarmering of telefooncircel. 8 signalen zijn doorgegeven aan schilpartners. VB woningcorporatie: Voorbeeld NOVO Voorbeeld ISD

7 Resultaten 72 bewoners zijn actief geworden door hulp te vragen en te aanvaarden en door hulp of dienst aan te bieden. Bewustwording 11 matches: maatje/netwerk 9 matches: klusjes 7 keer bewoners met eenzelfde vraag/idee bij elkaar gebracht (groep) 1 zorg over buren, hulp ingeschakeld 1 bewoner gekoppeld aan een netwerkcoach 1 bewoner toe geleid naar niet-geïndiceerde dagopvang 1 bewoner aangemeld bij Maatschappelijk Werk 1 bewoner is vraagelkaar gaan uitrollen binnen de kerk Analyse pilotgebied Is reeds grotendeels klaar. Wordt met schilpartners besproken.

8 .Verbinding schilpartners
verder ontwikkelen .Verbinding 1e en 2e lijnsvoorzieningen .Verbinding project Veerkracht (decentralisaties) . Verbinding Gezondheidscentrum Wij vinden het een effectieve werkwijze. Willen door. Is arbeidsintensief. Zeer wenselijk om nog een jaar extra middelen te hebben om inzet uren te realiseren voor 3 partijen. ASWA ka het deels in bestaande werkzaamheden doen, maar niet alles..mn de problematieken gaan nu ook tijd kosten. ZHgN wil deels ook uit eigen budget financieren MW kan dat niet, extra middelen nodig. Met schilpartners en andere organisaties en gemeente verder praten over taak en functie van sociaal team. Moet kernteam aangevuld worden met bv iemand van NOVO, Lentis……moet Of hen alleen gebruiken als specialistische kennis nodig is. Verbinding met Veerkracht, WMO loket… Sociaal team kan ook keukentafeklgesprekken doen , Verbinding EZA, huisartsen…


Download ppt "SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE"

Verwante presentaties


Ads door Google