De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-WWB inrichtingstool

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-WWB inrichtingstool"— Transcript van de presentatie:

1 E-WWB inrichtingstool
Versie april 2014 (Deze versie van de klikdemo hoort bij het Aanvraagformulier E-WWB versie 4.2) E-WWB inrichtingstool INHOUD: Toelichting op gebruik E-WWB tool Overzicht uitvraag E-WWB Klikdemo vanuit de Klantmodule E-WWB Instelbare schermvoorbeelden Checklist en kaders bij implementatie Bijlage: Aanvraag- wijzigingsformulier E-WWB

2 Toelichting voor gebruik E-WWB tool
Bestudeer eerst deze klikdemo en het aanvraagformulier. Neem kennis van de huidige e-WWB instelling binnen de gemeente. Dit kan door samen met een klant (27- en 27+) de e-WWB klantmodule te doorlopen. Laat door verantwoordelijk ketenmanagement beslissen of de beinvloedbare e-WWB instellingen gewijzigd moet worden. Stel de gewenste wijziging vast en vul het aanvraag-/mutatieformulier volledig in (UWV en gemeente). Breng in kaart op wie de wijziging impact heeft en stem dit af met deze personen en partijen. Breng ook in kaart of werkinstructies en andere communicatie- uittingen moeten worden aangepast (in- en extern). Stel een wijzigingsdatum en tijdstip vast. Neem hiervoor minimaal 2 weken de tijd, want er zijn meerdere personen/afdelingen betrokken die iets met de wijziging moeten doen. Verstuur het aanvraagformulier alleen, als bovenstaande stappen doorlopen zijn. Beheer UWV zal na ontvangst van het aanvraagformulier terugkoppelen of de wijzigingsdatum akkoord is. Communicatie & implementatie van de wijziging valt onder de verantwoordelijkheid van de UWV vestiging en de gemeente.

3 Overzicht uitvraag gegevens E-WWB
Uitvraag op reden aanvraag WWB Detentie of studiefinanciering (als reden om WWB aanvraag te weigeren) Vragen over inkomsten en overige uitkeringen. Bij overschrijding bijstandsnorm wordt de klant hierop gewezen, maar de klant mag de aanvraag vervolgens afbreken of doorzetten (eigen verantwoordelijkheid). Vragen over bezittingen en banksaldo Uitvraag gezinssamenstelling T.b.v. vaststellen aanvraag alleenstaanden of partneraanvraag T.b.v. vaststellen zoektijdverplichting jongeren tot 27 jaar Uitvraag beschikbaarheid en overige feiten en omstandigheden Uitvraag bankrekening en persoonlijke verklaring (juistheid gegevens) Communicatie over de dienstverlening na het versturen van de E-WWB aanvraag (Werkproces gemeente en/of UWV) No reply mail met bewijsstukkenlijst t.b.v. claimbeoordeling gemeente

4 Start E-WWB module (na afronding inschrijving werk)
Bij E-intake is geborgd dat klanten die via een “OPEN” E-WWB een uitkering aanvragen, altijd de E-intake module inschrijving werk dienen te voltooien.

5 Aanvraagformulier voorbeeld: Contactgegevens en tekst Werkbedrijf vestiging

6 Aanvraagformulier voorbeeld: Contactgegevens gemeenteloket
M.b.t. vraag 8a, kunnen hier bijvoorbeeld de openingstijden worden vermeld en de wijze waarop de klant vragen kan stellen m.b.t. de aanvraag.

7 Aanvraagformulier: Standaardtekst die wordt getoond bij zoektijd jongeren
De tekst die wordt getoond is de standaard tekst. U kunt de tekst voor uw gemeente laten aanpassen. Deze tekst kunt u opgeven bij vraag 5. In de volgende 3 dia’s zijn voorbeeldteksten opgenomen. De getoonde datum wordt automatisch berekend vanaf de meldingsdatum + 28 dagen. Afwijkende teksten zijn mogelijk. Zie de voorbeeldteksten in de volgende dia’s

8 Zoektijd jongeren (vraag 5).
ALGEMEEN : De tekst “Zoektijd jongeren” wordt alleen getoond, indien de E-WWB toegankelijk is voor betreffende klant. Is de E-WWB toegankelijk EN de aanvrager is jonger dan 27 jaar EN de datum waarop de aanvrager de aanvraag indient is ten opzichte van de datum inschrijving werkzoekende kleiner dan 4 weken, dan wordt de tekst getoond en kan de jongere niet verder met de aanvraag. Wilt u de berekende datum waarop de jongere WEL de aanvraag kan indienen tonen, neem dan xx-xx-xxxx in de tekst op. TEKSTVOORSTEL 1: U bent jonger dan 27 jaar en u wilt een bijstandsuitkering aanvragen. U moet de eerste 4 weken zelf actief op zoek gaan naar een opleiding of betaald werk. In die periode mag u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van 4 weken gaat in vanaf de dag dat u zich voor een uitkering heeft gemeld bij het UWV Werkbedrijf. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt vanaf xx-xx-xxxx een aanvraag indienen. Bij een vervolgafspraak naar aanleiding van uw aanvraag, moet u met bewijsstukken laten zien dat u voldoende uw best hebt gedaan om een opleiding of werk te vinden. (vervolgproces klant doorloopt op een later moment alsnog de aanvraag wwb en moet binnen 2 dagen contact opnemen met de werkbedrijfvestiging of gemeente, contactgegevens worden dan getoond afhankelijk van instellingen) Dit zijn generieke tekstvoorstellen die landelijk met KING zijn afgestemd.

9 Zoektijd jongeren (vraag 5).
TEKSTVOORSTEL 2: U bent jonger dan 27 jaar. U kunt niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. U moet de eerste 4 weken zelf actief op zoek te gaan naar een opleiding of betaald werk.  In die periode mag u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van 4 weken gaat in vanaf de dag dat u zich voor een uitkering heeft gemeld bij het UWV Werkbedrijf. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt vanaf xx-xx-xxxx een aanvraag indienen. U moet dan wel aantonen dat u genoeg gedaan hebt om werk en/of een opleiding te vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : [Naam Vestiging of gemeente] [Straatnaam vestiging of gemeente] [Postcode en plaatsnaam vestiging of gemeente] [extra informatie bijvoorbeeld] De openingstijden van het Werkplein zijn van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot uur Dit zijn generieke tekstvoorstellen die landelijk met KING zijn afgestemd.

10 Zoektijd jongeren (vraag 5).
TEKSTVOORSTEL 3: U bent jonger bent dan 27. U neemt zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Samen met een werkcoach gaan we de eerste 4 weken op zoek naar passend werk of een opleiding. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan nemen we de aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling. U neemt contact op met: [Naam Vestiging of gemeente] [Straatnaam vestiging of gemeente] [Postcode en plaatsnaam vestiging of gemeente] [extra informatie bijvoorbeeld] De openingstijden van het Werkplein zijn van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot uur [extra informatie bijvoorbeeld] Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website Dit zijn generieke tekstvoorstellen die landelijk met KING zijn afgestemd. Dit zijn generieke tekstvoorstellen die landelijk met KING zijn afgestemd.

11 Per gemeente is het mogelijk één van onderstaande 4 situaties in te stellen.
Situatie 1: de e-wwb staat open en er is geen workfirst beleid Situatie 2: de e-wwb staat open en er is workfirst beleid Situatie 3: de e-wwb is gesloten want er is workfirst beleid Situatie 4: de e-wwb is gesloten U kunt een onderscheid maken in leeftijd. Bijvoorbeeld Jongeren tot 27 jaar krijgen geen toegang tot de E-WWB (situatie 3) en personen van 27 jaar tot 65 jaar wel (situatie 1) Het op deze wijze uitsluiten van jongeren is alleen mogelijk door een combinatie van situatie 1 en 3 in te stellen. Het is dus NIET mogelijk om situatie 1 in te stellen voor de categorie zonder opgaaf van situatie 3 voor de categorie U kunt niet meer dan 2 leeftijdscategorieën opgeven Let wel: Is de aanvrager jonger dan 27 jaar dan geldt in de meeste gevallen een zoekperiode van 4 weken. Zolang de zoekperiode nog niet is verstreken, kan de jongere geen aanvraag via internet indienen. De einddatum van de zoekperiode wordt door de E-WWB zelf berekend. Zie hiervoor de dia’s 6 t/m 9. Voor contactgegevens kunt u de contactgegevens van de gemeente of van het UWV Werkbedrijf laten tonen. Het heeft de voorkeur om bij gesloten E-WWB de klant naar het Gemeenteloket te sturen (SUWI verplicht elektronische communicatie met burgers). UWV heeft geborgd dat in de open E-WWB varianten, de klant wordt gedwongen eerst de E-intake Inschrijving werk af te ronden, alvorens de klant verder kan met aanvraag WWB. Deze borging zit niet in situatie 3 en 4. UWV kan niet tot persoonlijke communicatie worden gedwongen, indien Gemeenten besluiten om de E-WWB te sluiten.

12 Aanvraagformulier voorbeeld: Scherm bij situatie 1 (E-WWB open en er is geen workfirst beleid)
De tekst bij vraag 6 is standaard tekst die bij situatie 1 hoort. Deze tekst zelf kunt u niet aanpassen. De tekst bij vraag 8a kunt u opgeven door vraag 8a in te vullen. De tekst bij vraag 6 is standaard tekst die bij situatie 1 hoort. Deze tekst zelf kunt u niet aanpassen. De tekst bij vraag 8 is de standaard tekst. U kunt de tekst voor uw gemeente laten aanpassen. Uw tekst kunt u opgeven door vraag 8 invullen.

13 Aanvraagformulier voorbeeld: Scherm bij situatie 2 (E-WWB staat open en er is workfirst beleid)
De tekst bij vraag 6 is standaard tekst die bij situatie 2 hoort. Deze tekst zelf kunt u niet aanpassen. De tekst bij vraag 8a kunt u opgeven door vraag 8a in te vullen.

14 Aanvraagformulier voorbeeld: Scherm bij situatie 3 (E-WWB is gesloten, want er is workfirst beleid)
De tekst bij vraag 6 is standaard tekst die bij situatie 3 hoort. Deze tekst zelf kunt u niet aanpassen. De tekst bij vraag 8 kunt u opgeven door vraag 8b in te vullen.

15 Aanvraagformulier voorbeeld: Scherm bij situatie 4 (E-WWB is gesloten)
De tekst bij vraag 6 is standaard tekst die bij situatie 4 hoort. Deze tekst zelf kunt u niet aanpassen. De tekst bij vraag 8 is de standaard tekst. U kunt de tekst voor uw gemeente laten aanpassen. Uw tekst kunt u opgeven door vraag 8b invullen.

16 Aanvraagformulier voorbeeld: Doelgroepen die standaard (default) worden ingesteld

17 Aanvraagformulier voorbeeld: De gemeente heeft extra doelgroepen toegevoegd

18 Aanvraagformulier voorbeeld: De gemeente wil geen gebruik maken van doelgroepen

19 Aanvraagformulier voorbeeld: Specifieke tekst die getoond wordt onder de contactgegevens van het gemeenteloket

20 Aanvraagformulier voorbeeld: Eindscherm aanvraag WWB
Aanvraagformulier voorbeeld: Eindscherm aanvraag WWB. Contactadres en tekst zijn instelbaar

21 Einde E-WWB aanvraag met verwijzing naar werk.nl
De klant heeft nu de e-WWB digitaal verzonden.

22 Als de klant de E-WWB heeft afgerond en het verzoek verstuurt, wordt er aan de klant een notificati E-WWB (als no-reply) verzonden. De notificati wordt verstuurd naar de door de klant in de E-WWB opgegeven mailadres. De tekst van de is opgebouwd uit vaste en variabele tekst : - de ingestelde contactgegevens (uit vraag 1) - de tekst (uit vraag 8b) Als bijlage wordt de bewijsstukkenlijst meegestuurd.  Geachte heer/mevrouw, Zojuist is uw elektronische verzoek voor een bijstandsuitkering ontvangen. Uw verzoek wordt afgehandeld door: Werkplein Leidse regio Bezoekadres: Langegracht 72, 2312NH LEIDEN Telefoon: De gemeente of de vestiging zal na ontvangst van uw verzoek zorg dragen voor de verdere afhandeling. Daarom moet u binnen twee werkdagen een afspraak maken met bovenstaande gemeente of vestiging. Als u dat niet op tijd doet, dan kan het gevolgen hebben voor de afhandeling van uw verzoek. U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 11:00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand, dan kunnen wij u snel van dienst zijn. Als wij niets van u horen, gaan wij er vanuit dat u onze dienstverlening niet meer nodig heeft. Uw verzoek wordt dan niet in behandeling genomen. Neem bij deze afspraak de benodigde documenten en bewijsstukken mee. Deze lijst is als bijvoegsel meegezonden. Met vriendelijke groeten. NB: Aangezien dit bericht vanuit een speciale postbus is verzonden, is het niet mogelijk om door middel van de beantwoord-functie te reageren.

23 Checklist bij implementatie E-WWB
Gemeente en UWV dienen samen vast te stellen hoe de E-WWB binnen de lokale gemeente(n) moet worden ingericht. Dit geldt ook bij mutaties op een reeds ingericht E-WWB proces. KING is het aanspreekpunt om wijzigingen in door te geven. De Adviseur Kwaliteit en Implementatie UWV (AKI) biedt ondersteuning bij de implementatie. KING filtert de wijzigingen en vragen (mede vanwege hun rol t.a.v. de inhoud van de E-WWB module). KING stuurt het volledige wijzigingsverzoek door naar UWV (Beheer). Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient g d te worden naar: - door het Werkbedrijf naar: of - door de Gemeente naar: Het implementatiemoment van de wijziging (dag en tijdstip) dient onder auspiciën van de verantwoordelijke UWV manager te worden afgestemd met KCC UWV of KCC Gemeente, Functioneel Beheer UWV, Websitebeheer (communicatie-uitingen gemeentewebsite). De gewenste wijzigingen moeten onder de verantwoordelijkheid van de UWV manager en zijn gemeentepartner worden geborgd in relatie tot: Werkproces op de vestiging Baliepersoneel, E-coaches en klantmanagers gemeente informeren. Lokale werkinstructies aanpassen (let op handelingen bij verwerking E-WWB via WIS-module). Lokale GKO (ondersteuning niet digivaardigen). Proceswijziging kan invloed hebben op de inhoud van de workshop. Overige betrokkenen informeren. Afspraken met het KCC muteren en controleren Lokaal gemaakte posters, flyers, folders en website uittingen screenen en eventueel aan laten passen. Afspraken maken over aanvraag WWB voor “niet digivaardige WWB klanten”, inclusief borging “inschrijving werk” (ook bij ingestelde situatie 3 en 4 “Gesloten E-WWB”).


Download ppt "E-WWB inrichtingstool"

Verwante presentaties


Ads door Google