De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GIS-coördinator in Westerlo

Verwante presentaties


Presentatie over: "GIS-coördinator in Westerlo"— Transcript van de presentatie:

1 GIS-coördinator in Westerlo

2 Westerlo

3

4 Westerlo 7 dorpen 24 000 inwoners
Administratief personeel : 60 personen GIS hoort bij de dienst communicatie en ICT

5 Westerlo

6 Westerlo Algemeen beleidsplan
Beleidsdomein: kwaliteitsvolle dienstverlening Strategisch doel: intern en extern communicatiebeleid voeren Tactisch doel: geografische en digitale databanken maken en beheren en intern en extern ter beschikking stellen

7 Westerlo 2000: opmaak vergunningenregister RO
GIS op vraag van RO en CBS 2003: aankoop ArcView (€ 5000) Zeer beperkte werking Kadscan Gewestplan Verzamelen kaartmateriaal

8 Westerlo 2005: aankoop EDL-loket bij Eurotronics Nu Orbit
Max 10 gelijktijdige gebruikers RO + milieu Uitbreiding kaartlagen

9 Westerlo

10 Westerlo 2006: opstarten communicatiedienst
Van dienst RO naar communicatiedienst Geleidelijke uitbreiding GIS naar andere diensten Uitbreiding van kaartlagen Ruim 200 kaartlagen

11 Westerlo Raamakkoord GIS-ondersteuning (€ 3350)
Inscannen rooilijnplannen Inscannen rioleringsplannen Aanpassen notarisbrief naar nieuwe huisstijl Opmaak ROP

12 Westerlo Notarissuite (€ 6000)
Automatisch invullen van vragenlijst notarissen Uittreksel vergunningenregister in administratief pakket Uittreksel plannenregister met GIS Bijkomende vragen met GIS

13 Westerlo

14

15

16 Westerlo Huidige situatie
GIS wordt gebruikt door RO, milieu, technische diensten (openbare werken, groendienst, signalisatie en wegenwerken), communicatiedienst (meldpunt) en in de schepenzaal. Bestuur gebruikt vooral kadastrale percelen en cyclorama’s. Budget geen probleem sinds invoering communicatiedienst en ICT.

17 Westerlo Knelpunten Gebruikers benutten niet alle mogelijkheden, GIS is nog niet geïntegreerd in alle werkprocessen. Niet altijd gebruiksvriendelijk. Onvoldoende bijhouding van gegevens. Aanpassingen worden niet altijd doorgegeven. Werken met 2 pakketten vraagt soms dubbel werk. Geen automatische koppeling tussen administratieve pakketten en GIS.

18 Westerlo Knelpunten Trage verbinding met technisch centrum: glasvezelverbinding is op komst Verkeersbordendatabank en cyclorama’s kunnen alleen via paswoord terwijl Street View vrij toegankelijk is.

19 Westerlo Geen systematisch intern GIS-overleg.
Wel overleg per dienst over toepassingen voor de dienst vb RO voor aanmaak ROP en CRAB en met technische dienst voor bijhouding GRB en input asbuiltplans.

20 Westerlo Takenpakket GIS-coördinator Beheren GIS-loket
Aanvraag en aanmaak van kaartlagen, al of niet op verzoek van gebruikers vb kerstmarkt, wandelroutes, strooiplan Informatie en opleiding gebruikers Validatie CRAB databank Meldingen GRB Behandelen vragen van inwoners, vooral studenten

21 Westerlo Takenpakket buiten GIS Meldpunt
Onthaal en telefoon communicatiedienst

22 Westerlo Toekomstplannen Uitbreiding data
Uitbreiding aantal gebruikers

23 Westerlo Uitbreiding data
Opmaak inventarissen vb groenruimtes, straatmeubilair, begraafplaatsen Digitaliseren van kaarten vb buurtwegen Koppelen met bestaande databanken vb bevolkingsregister

24 Westerlo Uitbreiding aantal gebruikers
Uitbreiding max aantal interne gebruikers Zorgen voor optimale verbinding met technisch centrum Externe gebruikers aantrekken via website, ….

25 Westerlo Vragen? Altijd welkom.


Download ppt "GIS-coördinator in Westerlo"

Verwante presentaties


Ads door Google