De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!"— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
GAVEN van de GEEST (2) OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU! Albert van Klinken

2 11 toespraken (1) Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één.
(Gerard Elbers) 2. De Heilige Geest in het Oude Testament. (Philip Nunn) 3. Onderwijs van de Here Jezus over de Heilige Geest. (Hans-Juergen Reumerman) 4. De Heilige Geest in het leven van Jezus. (Jaap Fijnvandraat) 5. De vrucht van de Geest. (Jaap Fijnvandraat) 6. De vervulling met de Heilige Geest? (Albert van Klinken)

3 11 toespraken (2) 7. Gaven van de Heilige Geest (Inleiding) (Hans Savert) 8. Uitingsgaven van de Heilige Geest (Hans Savert) 9. Openbaringsgaven van de Heilige Geest (vandaag) 10. Krachtgaven van de Heilige Geest (Maarten van Barneveld – )  RESERVEREN! 11.Gemeenschap met de Heilige Geest (Hans-Juergen Reumerman – )  RESERVEREN!

4 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
HOOFDDOEL VANDAAG:  LEREN VERSTAAN van, en  HANDELEN naar GODS STEM

5 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
UITLEG OVER: Woord van Wijsheid Woord van Kennis (hoe werkt dat; hoe ga je ermee om?) TWEELING! Onderscheiding van geesten (welke geesten; hoe ga je ermee om?)

6 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
OPENBAREN =  ONTHULLEN (tevoorschijn brengen)  BEDEKKING WEGHALEN (ontdekken)  ZICHTBAAR MAKEN !!

7 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
WIE DOEN DAT?  ALLEEN de wedergeboren Christen  Fysiek en vooral Geestelijk mens  Jij en ik verklaren het Geestelijke (1Kor.2:13)

8 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
Woord van WIJSHEID … tot welzijn van allen!!  NIET: aardse wijsheid (geleerdheid)!!  NIET: door alleen inzicht in Gods Woord!!  WEL: praktijk wijsheid van de Heilige Geest.  WEL: bekendmaking van Gods wil, voor nu.  WEL: openbaring hoe kennis toe te passen.

9 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
…Woord van WIJSHEID … tot welzijn van allen!! 1Kor.12:7 - “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.” 1Kor.14:26 – “Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen … een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.”

10 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
…Woord van WIJSHEID … tot welzijn van allen!! De Here God wil ons toerusten, om Zijn gezag te hanteren! We mogen handelen zoals Hij doet! Als je onder druk staat – in Hem is rust! Als je raad/wijsheid nodig hebt – De Alwijze God woont in je! Als je vervolgd wordt – in Hem ben je veilig! Als je je verloren voelt – Hij is bij je, Hij is in je! Als je geweigerd wordt – bij Hem ben je welkom!

11 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
Woord van WIJSHEID Woord van KENNIS … de tweeling! Nauw met elkaar verbonden! KENNIS onwijs toegepast: AANSTOOT! WIJSHEID zonder KENNIS: niet van GOD!

12 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
…Woord van WIJSHEID … tot welzijn van allen!! SAMENVATTING: De gave van het woord van wijsheid is de bekwaam- heid die de Heilige Geest geeft om wijze woorden te spreken vanuit de wil van God en de sturing die Hij daaraan koppelt om te handelen na het ontvangen van een openbaring door een woord van kennis. 1 Kor.2:7-8 Wij spreken … de wijsheid van God, … een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft.

13 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
Woord van KENNIS … tot welzijn van allen!! NIET: enige vorm van menselijke kennis. NIET: veel kennis van de Bijbel; de al eerder geopenbaarde woorden van God. NIET: één of andere paranormale begaafdheid, verre van dat! WEL: een uiting van de Heilige Geest, waardoor Hij iemand inzicht geeft in wat Hij weet van de verborgen, onzichtbare dingen. WEL: iets wat God weet en direct aan iemand bekend maakt, op hetzelfde ogenblik waarop dat nodig is.

14 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
ONDERSCHEIDING van GEESTEN DEFINITIE: Openbaring door de Heilige Geest over de achtergrond (de bron) van allerlei situaties. WAARVOOR: om de werken van de duisternis te ontmas- keren en de veelkleurige wijsheid van God in de geestelijke wereld bekend te maken.

15 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
ONDERSCHEIDING van GEESTEN … tot welzijn van allen!! NIET: natuurlijk onderscheidingsvermogen; het doorzien van iemands gedachten of het aanvoelen van iemands nood of spanning. NIET: het intuïtief aanvoelen van iemands problemen of strijd. NIET: helderziendheid of een daarmee te vergelijken paranormale begaafdheid. ALLERMINST!

16 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
… ONDERSCHEIDING van GEESTEN … tot welzijn van allen!! WEL: een uiting van de heilige Geest, waardoor Hij de aard en de werking laat kennen van demonen die in bepaalde situaties werkzaam zijn. WEL: het onderkennen en onderscheiden van demonen en engelen van God. WEL: een onmiddellijk leren kennen van werkzame demonische (duistere) geesten. WEL: een helder inzicht in de bron van iets, een zeker weten.

17 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
… ONDERSCHEIDING van GEESTEN … tot welzijn van allen!! WIJ WETEN: 2 Thess. 2:9 – “… werking van de satan, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid…”) WIJ WETEN: 2 Thess. 2:4 – “Hij zal alles wat Goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf”. GODS TEMPEL, DAT ZIJN JIJ EN IK!

18 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
… ONDERSCHEIDING van GEESTEN … tot welzijn van allen!!  ZIEK(T)EN en ONREINE GEESTEN LET OP!! GOD HEEFT VOOR ALLE ZIEKEN (NIET: ZIEKTEN!) EEN OPLOSSING!

19 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
… ONDERSCHEIDING van GEESTEN … tot welzijn van allen!! STREEF naar de GAVEN van de Geest! Door de Heilige Geest inzicht in ziekte-bron(nen): Bevrijding uit gebondenheid van demonische macht! Genezing van lichamelijke ziekte(n)! Herstel van gevoelsleven, psyche, de innerlijke mens! Meer hierover op 2 Juni!

20 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
Romeinen 8:18-22 – 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Jij en ik. Wij mogen antwoord geven op deze opdracht: Mattheus 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. Markus 16:20 … maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

21 KRACHT GAVEN: VOLGENDE KEER: Gave van geloof
(Meer over) gave van genezing Krachten Maarten van Barneveld Zondag 2 Juni RESERVEREN!

22 OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!
ONTVANGEN van een GAVE v/d GEEST? WIL JE HULP? KOM, vraag om gebed! VRAGEN OVER jouw GAVE v/d GEEST? WIL JE HELDERHEID? KOM, stel je vraag! VRAGEN? Welke ook! BLIJF ER NIET MEE ZITTEN! KOM, stel je vraag!


Download ppt "OPENBARINGSGAVEN VOOR JOU!"

Verwante presentaties


Ads door Google