De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel

2 1 Wisselreglementering in België Historiek Geleidelijke versoepeling Sinds 2006: NBB verzamelt info via statistische steekproeven rechtstreeks bij bedrijven

3 2 Betalingsmiddelen 2.1 Transfers 2.2 Debetkaart 2.3 Kredietkaart 2.4 Cheque 2.5 Wisselbrief

4 2.1 Transfers Definitie SEPA: Single European Payments Area –Eengemaakte betaalruimte –Realisatie doelstelling Top van Lissabon –32 landen (EU-27 + EFTA + Monaco) –EU-richtlijn 2007/64/EG

5 2.1 Transfers (2) 1.Europese overschrijving in euro IBAN BIC- of SWIFT-code Kostprijs en verdeling bankkosten

6 2.1 Transfers (3) 1.Europese overschrijving in euro

7 2.1 Transfers (4) 2.Internationale overschrijving In EUR naar niet-SEPA In vreemde munt

8 2.1 Transfers (5) 3.Swift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Rechtstreekse communicatie Bescherming tegen fraude

9 2.1 Transfers (6) 4.Isabel Definitie Voordelen 5.Doorlopende opdracht Europese doorlopende opdracht Voordelen

10 2.1 Transfers (7) 6.Domiciliëring Definitie Europese domiciliëring Voordelen

11 2.1 Transfers (8) 7.Voor- en nadelen van internationale transfers +goedkoop / eenvoudig / snel -geen zekerheid tegen mogelijke risico’s / geen garantie over kwaliteit / goodwill van importeur 8.De Western Union-geldtransfer [terug]terug

12 2.2 Debetkaart Definitie SEPA-instrument Veiligheidsmaatregelen [terug]terug

13 2.3 Kredietkaart Definitie SEPA-instrument Krediet + eventueel extra diensten CVC-code Card stop [terug]terug

14 2.4 Cheque 1.Definitie Geen SEPA-instrument 2.Wettelijke vermeldingen

15 2.4 Cheque (2) 3.Bepaling van de begunstigde en opdracht Aan toonder, aan order, op naam Endossement -Hoe? -Eigendomsoverdragend karakter -Voorwaarden

16 2.4 Cheque (3) 4. De cheque in de praktijk Gekruiste cheque - algemene kruising - bijzondere kruising Gecertifieerde cheque Bescherming van de houder Aval op de cheque

17 2.4 Cheque (4) 5. Soorten cheques A Internationale zakencheque Importcheque / Exportcheque Inning onder rechtstreeks krediet / inning op incassobasis Kosten Ongedekte cheques

18 2.4 Cheque (5) Financieel incasso van een internationale zakencheque

19 2.4 Cheque (6) B Bankcheque Bank is trekker en betrokkene Veilig indien uitgegeven door betrouwbare bank Op naam Endosseerbaar

20 2.4 Cheque (7) Financieel incasso van een bankcheque [terug]terug

21 2.5 Wisselbrief 1.Begrip en definitie Geen SEPA-instrument Betalingsuitstel Trekker (verkoper); betrokkene (koper) Los van onderliggende commerciële transactie Acceptatie Veel gebruikt bij documentair incasso en documentair krediet 2 soorten: –handelswissel –financierwissel

22 2.5 Wisselbrief (2) 2. De partijen –Trekker / betrokkene –Begunstigde –Avalgever –Endossant –Houder 3. Wettelijke vermeldingen 4. Facultatieve vermeldingen

23 2.5 Wisselbrief (3) Belgische wisselbrief

24 2.5 Wisselbrief (4) 5.Werking Verloop van het financieel incasso of incasso van een wissel

25 2.5 Wisselbrief (5) 6.Acceptatie -Door handtekenen van betrokkene -Niet verplicht -Onvoorwaardelijk maar kan gedeeltelijk gebeuren 7.Avaliseren van een wissel -Borgstelling door derde partij -Onvoorwaardelijk maar kan gedeeltelijk gebeuren

26 2.5 Wisselbrief (6) 8.Endosseren = overdracht aan een derde door rugtekening - Endossant - Geëndosseerde - Onvoorwaardelijk, altijd voor volledige bedrag - Eigendomsoverdragend - Op naam, blanco, aan toonder - Regresrecht / regresplicht - Niet-eigendomsoverdragend - Incasso-endossement - Pandenendossement

27 2.5 Wisselbrief (7) 9.Het protest in België –Officiële bewijs dat betrokkene op vervaldag niet heeft betaald –Houder die geen protest aantekent, verliest zijn verhaal op de garanten van de wisselbrief –Protestakte (indien geaccepteerde wissels) wordt opgemaakt door gerechtsdeurwaarder, door hem verstuurd naar NBB, publicatie in protestenblad. Niet-geaccepteerde wissels: wel protest, geen publicatie. –Clausule ‘zonder kosten’ of ‘zonder protest’

28 2.5 Wisselbrief (8) 10.Het gebruik van wisselbrieven in het buitenland Veiligheid afhankelijk van wetgeving in elk land afzonderlijk Gebruik af te raden in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Centraal Europa. Italië: protest mogelijk, maar hoge kosten Frankrijk: LCR-systeem (Lettre de Change Relevé)

29 2.5 Wisselbrief (9) 10.Het gebruik van het LCR-systeem Veel gebruikt, beperkt tot Frankrijk Betaling gebeurt zonder materiële aanbieding van het handelspapier (geen dure behandelingskosten) Geen mogelijkheid tot protest (clausule ‘sans frais’) Geen zekerheid van betaling voor Belgische exporteur [terug]terug

30 3 Betalingstechnieken 3.1 Documentair Incasso 3.2 Documentair Krediet

31 3.1 Documentair Incasso 1.Begrip 2.Uniforme regels voor het Incasso –URC (Uniform Rules for Collections) –IKK publicatie nr. 522 3.Partijen –Opdrachtgever of verkoper-exporteur –Remitterende bank –Betrokkene of koper-importeur –Incassobank of aanbiedende bank

32 3.1 Documentair Incasso (2) Afgifteborderel van documenten

33 3.1 Documentair Incasso (3) 4.Documents against payment (D/P) Koper dient te betalen tegen afgifte van een aantal representatieve documenten zoals vermeld in het verkoopcontract. 5.Documents against acceptance (D/A) De aanbiedende bank draagt de documenten slechts over aan de importeur op voorwaarde dat de importeur de wissel die de importeur getrokken heeft, ook geaccepteerd heeft. Verkoper behoudt het recht van bezit van de goederen tot ze betaald zijn.

34 3.1 Documentair Incasso (4) 6.Werking

35 3.1 Documentair Incasso (5) 7.Risico’s en kosten van het Documentair Incasso - De bank neemt geen verplichting op zich voor het nakomen van de betaling. -De importeur kan weigeren de documenten op te nemen. -Voorzorgsmaatregel (maritiem transport): B/L is een bezitstitel ! ↔ Andere vervoersvormen: deze voorzorgsmaatregel is NIET mogelijk. -Geen bescherming tegen resiliatierisico, politiek risico, transferrisico, wisselkoersrisico. -Banken nemen geen verbintenis op zich bij documentair incasso: de kosten vallen lager uit dan bij een documentair krediet. [terug]terug

36 3.2 Documentair Krediet 1.Begrip 2.Uniforme regels –UCP (Uniform Customs and Practice) –IKK publicatie nr. 600 3.Partijen –opdrachtgever of koper-importeur –kredietopenende bank –verkoper-exporteur –bank van de exporteur (adviserende of confirmerende bank)

37 3.2 Documentair Krediet (2)

38 3.2 Documentair Krediet (3) 4. Vereiste documenten - Verzendingsdocumenten - Verzekeringsdocumenten - Certificaten en facturen

39 3.2 Documentair Krediet (4) 5. Routeschema Documentair Krediet, realiseerbaar tegen betaling

40 3.2 Documentair Krediet (5) 6. Routeschema Documentair Krediet, realiseerbaar tegen acceptatie

41 3.2 Documentair Krediet (6) 7.Overzicht verschillende vormen A Indeling volgens verbintenis van bank –Rechtstreeks meegedeeld documentair krediet –Herroepelijk documentair krediet –Onherroepelijk documentair krediet –Geadviseerd documentair krediet (niet- geconfirmeerd) –Geconfirmeerd documentair krediet

42 3.2 Documentair Krediet (7) B Indeling volgens betalingswijze –Contante betaling of betaling op zicht –Uitgestelde betaling –Acceptatie van een wisselbrief –Negotiatie van de wisselbrief

43 3.2 Documentair Krediet (8) 8.Voordelen van Documentair Krediet Veiligste betaalvorm bij internationale transactie Bescherming tegen commercieel risico, politiek risico, transferrisico. Geen bescherming tegen wisselkoersrisico indien verkoopprijs niet in valuta van exporteur. Bij D/A kan exporteur aan importeur betalingsuitstel toestaan en over zijn geld beschikken via een disconto- of acceptkrediet. 9.In welke valuta? Valuta van importeur, exporteur of derde land 10.Kostprijs Duur, maar veilig [terug]terug


Download ppt "Hoofdstuk 9 Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel."

Verwante presentaties


Ads door Google