De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel"— Transcript van de presentatie:

1 Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel
Hoofdstuk 9 Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel

2 1 Wisselreglementering in België
Historiek Geleidelijke versoepeling Sinds 2006: NBB verzamelt info via statistische steekproeven rechtstreeks bij bedrijven

3 2.1 Transfers 2.2 Debetkaart 2.3 Kredietkaart 2.4 Cheque
2 Betalingsmiddelen 2.1 Transfers 2.2 Debetkaart 2.3 Kredietkaart 2.4 Cheque 2.5 Wisselbrief

4 SEPA: Single European Payments Area
2.1 Transfers Definitie SEPA: Single European Payments Area Eengemaakte betaalruimte Realisatie doelstelling Top van Lissabon 32 landen (EU-27 + EFTA + Monaco) EU-richtlijn 2007/64/EG

5 Europese overschrijving in euro
2.1 Transfers (2) Europese overschrijving in euro IBAN BIC- of SWIFT-code Kostprijs en verdeling bankkosten

6 Europese overschrijving in euro
2.1 Transfers (3) Europese overschrijving in euro

7 Internationale overschrijving
2.1 Transfers (4) Internationale overschrijving In EUR naar niet-SEPA In vreemde munt

8 2.1 Transfers (5) Swift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Rechtstreekse communicatie Bescherming tegen fraude

9 Isabel Doorlopende opdracht 2.1 Transfers (6) Definitie Voordelen
Europese doorlopende opdracht

10 Domiciliëring 2.1 Transfers (7) Definitie Europese domiciliëring
Voordelen

11 Voor- en nadelen van internationale transfers
+ goedkoop / eenvoudig / snel geen zekerheid tegen mogelijke risico’s / geen garantie over kwaliteit / goodwill van importeur De Western Union-geldtransfer [terug]

12 Veiligheidsmaatregelen
2.2 Debetkaart Definitie SEPA-instrument Veiligheidsmaatregelen [terug]

13 Krediet + eventueel extra diensten CVC-code Card stop
2.3 Kredietkaart Definitie SEPA-instrument Krediet + eventueel extra diensten CVC-code Card stop [terug]

14 2. Wettelijke vermeldingen
2.4 Cheque Definitie Geen SEPA-instrument 2. Wettelijke vermeldingen

15 Bepaling van de begunstigde en opdracht
2.4 Cheque (2) Bepaling van de begunstigde en opdracht Aan toonder, aan order, op naam Endossement Hoe? Eigendomsoverdragend karakter Voorwaarden

16 4. De cheque in de praktijk
Gekruiste cheque - algemene kruising - bijzondere kruising Gecertifieerde cheque Bescherming van de houder Aval op de cheque

17 A Internationale zakencheque
5. Soorten cheques A Internationale zakencheque Importcheque / Exportcheque Inning onder rechtstreeks krediet / inning op incassobasis Kosten Ongedekte cheques

18 Financieel incasso van een internationale zakencheque

19 B Bankcheque 2.4 Cheque (6) Bank is trekker en betrokkene
Veilig indien uitgegeven door betrouwbare bank Op naam Endosseerbaar

20 Financieel incasso van een bankcheque
[terug]

21 2.5 Wisselbrief Begrip en definitie Geen SEPA-instrument
Betalingsuitstel Trekker (verkoper); betrokkene (koper) Los van onderliggende commerciële transactie Acceptatie Veel gebruikt bij documentair incasso en documentair krediet 2 soorten: handelswissel financierwissel

22 3. Wettelijke vermeldingen 4. Facultatieve vermeldingen
2.5 Wisselbrief (2) 2. De partijen Trekker / betrokkene Begunstigde Avalgever Endossant Houder 3. Wettelijke vermeldingen 4. Facultatieve vermeldingen

23 Belgische wisselbrief

24 2.5 Wisselbrief (4) Werking
Verloop van het financieel incasso of incasso van een wissel

25 7. Avaliseren van een wissel
2.5 Wisselbrief (5) Acceptatie Door handtekenen van betrokkene Niet verplicht Onvoorwaardelijk maar kan gedeeltelijk gebeuren 7. Avaliseren van een wissel Borgstelling door derde partij

26 = overdracht aan een derde door rugtekening
2.5 Wisselbrief (6) Endosseren = overdracht aan een derde door rugtekening - Endossant - Geëndosseerde - Onvoorwaardelijk, altijd voor volledige bedrag - Eigendomsoverdragend - Op naam, blanco, aan toonder - Regresrecht / regresplicht - Niet-eigendomsoverdragend - Incasso-endossement - Pandenendossement

27 2.5 Wisselbrief (7) Het protest in België
Officiële bewijs dat betrokkene op vervaldag niet heeft betaald Houder die geen protest aantekent, verliest zijn verhaal op de garanten van de wisselbrief Protestakte (indien geaccepteerde wissels) wordt opgemaakt door gerechtsdeurwaarder, door hem verstuurd naar NBB, publicatie in protestenblad. Niet-geaccepteerde wissels: wel protest, geen publicatie. Clausule ‘zonder kosten’ of ‘zonder protest’

28 2.5 Wisselbrief (8) Het gebruik van wisselbrieven in het buitenland Veiligheid afhankelijk van wetgeving in elk land afzonderlijk Gebruik af te raden in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Centraal Europa. Italië: protest mogelijk, maar hoge kosten Frankrijk: LCR-systeem (Lettre de Change Relevé)

29 Het gebruik van het LCR-systeem Veel gebruikt, beperkt tot Frankrijk
2.5 Wisselbrief (9) Het gebruik van het LCR-systeem Veel gebruikt, beperkt tot Frankrijk Betaling gebeurt zonder materiële aanbieding van het handelspapier (geen dure behandelingskosten) Geen mogelijkheid tot protest (clausule ‘sans frais’) Geen zekerheid van betaling voor Belgische exporteur [terug]

30 3 Betalingstechnieken 3.1 Documentair Incasso 3.2 Documentair Krediet

31 3.1 Documentair Incasso Begrip Uniforme regels voor het Incasso URC (Uniform Rules for Collections) IKK publicatie nr. 522 Partijen Opdrachtgever of verkoper-exporteur Remitterende bank Betrokkene of koper-importeur Incassobank of aanbiedende bank

32 3.1 Documentair Incasso (2)
Afgifteborderel van documenten

33 3.1 Documentair Incasso (3)
Documents against payment (D/P) Koper dient te betalen tegen afgifte van een aantal representatieve documenten zoals vermeld in het verkoopcontract. Documents against acceptance (D/A) De aanbiedende bank draagt de documenten slechts over aan de importeur op voorwaarde dat de importeur de wissel die de importeur getrokken heeft, ook geaccepteerd heeft. Verkoper behoudt het recht van bezit van de goederen tot ze betaald zijn.

34 3.1 Documentair Incasso (4)
6. Werking

35 3.1 Documentair Incasso (5)
Risico’s en kosten van het Documentair Incasso - De bank neemt geen verplichting op zich voor het nakomen van de betaling. De importeur kan weigeren de documenten op te nemen. Voorzorgsmaatregel (maritiem transport): B/L is een bezitstitel ! ↔ Andere vervoersvormen: deze voorzorgsmaatregel is NIET mogelijk. Geen bescherming tegen resiliatierisico, politiek risico, transferrisico, wisselkoersrisico. Banken nemen geen verbintenis op zich bij documentair incasso: de kosten vallen lager uit dan bij een documentair krediet. [terug]

36 3.2 Documentair Krediet Begrip Uniforme regels Partijen
UCP (Uniform Customs and Practice) IKK publicatie nr. 600 Partijen opdrachtgever of koper-importeur kredietopenende bank verkoper-exporteur bank van de exporteur (adviserende of confirmerende bank)

37 3.2 Documentair Krediet (2)

38 3.2 Documentair Krediet (3)
4. Vereiste documenten - Verzendingsdocumenten - Verzekeringsdocumenten - Certificaten en facturen

39 3.2 Documentair Krediet (4)
5. Routeschema Documentair Krediet, realiseerbaar tegen betaling

40 3.2 Documentair Krediet (5)
6. Routeschema Documentair Krediet, realiseerbaar tegen acceptatie

41 3.2 Documentair Krediet (6)
Overzicht verschillende vormen A Indeling volgens verbintenis van bank Rechtstreeks meegedeeld documentair krediet Herroepelijk documentair krediet Onherroepelijk documentair krediet Geadviseerd documentair krediet (niet-geconfirmeerd) Geconfirmeerd documentair krediet

42 3.2 Documentair Krediet (7)
B Indeling volgens betalingswijze Contante betaling of betaling op zicht Uitgestelde betaling Acceptatie van een wisselbrief Negotiatie van de wisselbrief

43 3.2 Documentair Krediet (8)
Voordelen van Documentair Krediet Veiligste betaalvorm bij internationale transactie Bescherming tegen commercieel risico, politiek risico, transferrisico. Geen bescherming tegen wisselkoersrisico indien verkoopprijs niet in valuta van exporteur. Bij D/A kan exporteur aan importeur betalingsuitstel toestaan en over zijn geld beschikken via een disconto- of acceptkrediet. 9. In welke valuta? Valuta van importeur, exporteur of derde land 10. Kostprijs Duur, maar veilig [terug]


Download ppt "Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel"

Verwante presentaties


Ads door Google