De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij het Departement Onderwijs op de infosessie voor softwareleveranciers 11 juni 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij het Departement Onderwijs op de infosessie voor softwareleveranciers 11 juni 2004."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij het Departement Onderwijs op de infosessie voor softwareleveranciers 11 juni 2004

2 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 2 agenda nieuwigheden personeel nieuwigheden lerenden aandachtspunten toekomst / overleg lunch

3 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 3 nieuwigheden personeel één ambt directeur in HS 111 en HS 211 nieuwe vakken : seminarie, ION wijziging oorsprong omkadering toegevoegde combinaties

4 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 4 nieuwigheden personeel één ambt directeur in HS 111 en HS 211 –ambten 37 (dir.basisschool), 38 (dir.lagere school) en 39 (dir.kleuterschool) worden vervangen door : ambt 13 (directeur) –registratieperiode ambten 37, 38 en 39 : tot 31.08.2004 –directeurs opnieuw melden met ingangsdatum 01.09.2004 (ook dir. met zorg, BPT, GOK) –directeur met TBSOB & TBS55/58 blijft lopen

5 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 5 nieuwigheden personeel nieuw vak seminarie –vakcode : 794 –begindatum : 01.09.2004 –in combinatie met leraar en godsdienstleraar nieuw vak ION (integratie gehandicapten in het gewoon onderwijs) –vakcode : 795 –begindatum : 01.09.2004 –combinaties : zoals GON (595)

6 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 6 nieuwigheden personeel wijziging oorsprong omkadering (OOM) –vanaf 01.09.2004 –nieuwe code : “06 Rago punten” *enkel binnen gemeenschapsonderwijs *enkel voor ATO 1 en ATO 2 *enkel voor administratieve ondersteuning (ambten 236,237,238 met vak 789) –“02 stimulus” en “03 samenleggen binnen de scholengemeenschap” verdwijnen en worden samengevoegd in de nieuwe code : ”07 stimulus/ samenleggen binnen de scholengemeenschap”

7 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 7 nieuwigheden personeel toegevoegde combinaties –ambt 92 (bode-kamerbewaarder) kan vanaf nu ook in HS 321 –directeur (in basis, kleuter of lager), in ATO 2, met lesopdracht die zorg geeft is vanaf nu ook mogelijk met OOM 00 (eigen middelen)

8 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 8 agenda nieuwigheden personeel nieuwigheden lerenden aandachtspunten toekomst / overleg lunch

9 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 9 nieuwigheden lerenden wijzigingen in de technische brochure voor het secundair onderwijs –GOK blijft een aparte opvraging –De zending modulair verpleegkunde wordt opnieuw geïntegreerd in de lineaire telling –Leerlingenzendingen: *bijkomende velden DBSO bij “soort contract” *verduidelijking thuistaal Nederlands *aanvulling topsportrichtingen *uit en in op dezelfde dag

10 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 10 nieuwigheden lerenden wijzigingen in de technische brochure voor het secundair onderwijs –Zending studiebewijzen *BUSO: wijzigingen in OV3 en OV4 (ook dit schooljaar!) *getuigschrift tweede graad DBSO *getuigschrift bedrijfsbeheer

11 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 11 agenda nieuwigheden personeel nieuwigheden lerenden aandachtspunten toekomst / overleg lunch

12 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 12 aandachtspunten moederschapsbescherming (DO 113) en bedreigd door een beroepsziekte (DO 109) in combinatie met bevallingsverlof PERS 13 en PERS 14

13 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 13 aandachtspunten moederschapsbescherming (DO 113) en bedreigd door een beroepsziekte (DO 109) in combinatie met bevallingsverlof –DO 113 en 109 moeten aansluiten met bevallingsverlof –bevallingsverlof moet 7 weken voor de verm.bev.datum beginnen –indien DO 113 of 109 gemeld wordt binnen de 7 weken voor de verm.bev.datum : *overlappende periode wordt automatisch omgezet naar bevallingsverlof *geen extra zending nodig

14 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 14 aandachtspunten moederschapsbescherming (DO 113) en bedreigd door een beroepsziekte (DO 109) in combinatie met bevallingsverlof... –vroeggeboorte : *periode DO 113 of 109 binnen de 7 weken voor de eff.bev.datum worden niet meegenomen naar postnatale periode *de overschrijding van de postnatale periode wordt door WS aan betrokken school gemeld *wijziging einddatum (vervroegen) mogelijk via aanvulling bevallingsverlof

15 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 15 aandachtspunten moederschapsbescherming (DO 113) en bedreigd door een beroepsziekte (DO 109) in combinatie met bevallingsverlof... –laatgeboorte : *wanneer de 7 weken prenataal verlof reeds opgenomen zijn wordt deze periode normaal als DO “overschrijden prenatale periode” beschouwd *indien een DO 113 of 109 de bevallingsrust voorafgaan, wordt deze periode ook als “bevallingsrust” beschouwd *in dit geval kan de bevallingsrust dus groter zijn dan 105 dagen *wijziging einddatum (later) mogelijk via aanvulling bevallingsverlof

16 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 16 aandachtspunten PERS 13 en PERS 14 –in secundair geen noemer vermelden bij “opdracht” en “totaal” –noemer kan fluctueren naargelang aantal uren in 2de graad

17 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 17 agenda nieuwigheden personeel nieuwigheden lerenden aandachtspunten toekomst / overleg lunch

18 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 18 toekomst /overleg toekomstvisie rol softwareleveranciers terugkoppeling overleg

19 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 19 toekomst /overleg toekomstvisie –Dept Onderwijs is lange termijn visie aan het uitbouwen –doel : planlast zo laag mogelijk, kerntaak van scholen is onderwijzen –wijzigende omgeving : technische evoluties, eGovernment, schaalvergroting door samenwerking in schoolgemeenschappen, rol van andere partijen, vraag naar meer openheid,... –gesprekken met koepels, inrichtende machten, vakbonden, softwareleveranciers : hoofdlijnen integreren in visie

20 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 20 toekomst /overleg rol softwareleveranciers (onder voorbehoud) –politiek is niet veranderd –softwareleveranciers = strategische partners –groot aandeel in succes van EDISON

21 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 21 toekomst /overleg rol softwareleveranciers... –GEEN pakket van Dept –GEEN eigen opvraging bij scholen –GEEN verplichte technologie –GEEN inhoudelijke wijzigingen aan zendingen

22 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 22 toekomst /overleg rol softwareleveranciers... –WEL : (rekening houdend met budget) *openheid - delen van informatie - geen principiële problemen *webEDISON - stilgevallen juni 2003 - moderniseren communicatiekanaal - opnieuw bekijken : standaardpakket ? *scope-uitbreiding EPD (CVO)

23 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 23 toekomst /overleg overleg : reglementering –informatie op hooizolder niet altijd actueel *nieuwe pagina met meest actuele en up-to-date versie van de basistabellen (ingerichte vakken, DO, lijst instellingen, combinatietabel,...) en technische handleiding *zowel voor personeel als voor lerenden

24 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 24 toekomst /overleg overleg : reglementering... –deelname aan info-sessies georganiseerd door Dept *principieel geen probleem *uitnodiging voor “ronde van Vlaanderen” door administratie Basisonderwijs *ook in de toekomst *samenwerking bij infosessies voor scholen

25 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 25 toekomst /overleg overleg : reglementering... –softwareleverancier moet op zoek naar informatie *www.ond.vlaanderen.be/edulex *www.schooldirect.be

26 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 26 toekomst /overleg overleg : planlast –schooldoorlichting “stamt nog uit het papieren tijdperk” *90% van de informatie beschikbaar op Dept, zal niet meer opgevraagd worden, enkel nog lokale informatie *werkgroep rond tegen begin volgend schooljaar –stamboekregister & ventielatierooster *besprekingen bezig *goede hoop op afschaffing

27 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 27 toekomst /overleg overleg : planlast –beperkte statistische telling *niet meer nodig voor Dept Onderwijs *eis van koepels –RVA documenten *kunnen in de toekomst afgeschaft worden *ASR-project

28 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 28 toekomst /overleg overleg : EDISON –foutpercentages *volgend schooljaar : elke maand afzonderlijk + gemiddeld *zendingen personeel + lerenden –terugzendingen *onderscheid personeel / lerenden : wordt bekeken *opsplitsen zendmachtiging pers / lerenden : webEDISON

29 11 juni 2004infosessie softwareleveranciers MVG Departement Onderwijs 29 vragen ?

30 de LUNCH wordt u aangeboden in de VIP-ruimte van het Departement Onderwijs


Download ppt "WELKOM bij het Departement Onderwijs op de infosessie voor softwareleveranciers 11 juni 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google