De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandachtspunten bij het afsluiten van een associatiecontract

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandachtspunten bij het afsluiten van een associatiecontract"— Transcript van de presentatie:

1 Aandachtspunten bij het afsluiten van een associatiecontract
Kathy Kamers Advocatenkantoor MEDILEX Erkend bemiddelaar Aandachtspunten bij het afsluiten van een associatiecontract

2 Overzicht: 1) toetreding als junior: Wat kan ik doen?
Voor en nadelen van een associatie Nadelen te vermijden 2) belangrijke keuzes: Maatschap/Associatie Kosten- of volledige associatie Inkoop of ingroei

3 overzicht 3) Algemeen overzicht inhoud van contract 4) wees bewust:
Contractuele vrijheid doch AR, Individuele Regeling, Orde Geneesheren Uw contract strekt u tot wet! Uw contract is een bescherming! Maatwerk beter dan confectie Voorkomen beter dan genezen

4 1)Toetreding als junior
minstens bewust zijn van wat je tekent soms de gelegenheid om een contract te reviseren wat zeer nuttig is

5 Voordelen van een associatie
Permanentie en verdeling van wachten Investeringslast delen Meer ruimte voor wetenschappelijke activiteit Subspecialisatie mogelijk Mogelijks meer vrije tijd Combinatie van ervaring en jonge dynamiek en de introductie van nieuwe technieken

6 Associatie is een werkwoord…

7 Nadelen aan een associatie……
Verschil in visie of wetenschappelijke opvatting Verschil in temperament of werkkracht Als gedwongen associaties (bv bij fusie)

8 Problemen zijn te vermijden :
Duidelijke afspraken EVENWICHT! Gelijke verdeling van rechten en lasten. Juridisch verantwoorde formulering Geen te ruime formulering

9 Maatschap/ associatiecontract Kostenassociatie of volledige pooling
2) Bewuste keuzes : Maatschap/ associatiecontract Kostenassociatie of volledige pooling Inkoop of ingroei

10 * Associatie/Maatschap… meer dan een verschil van woorden
Associatiecontract: Contractuele afspraken onder 2 of meer personen Maatschap: Oprichting van een derde persoon Naast de leden Eigen vermogen

11 Vennootschap: * Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
Bv. de maatschap ( kan geen secretaresse aanwerven… de leden moeten het zelf doen…) *Vennootschap met rechtspersoonlijkheid: Bv. BVBA, NV, …. (praktisch: kan wel een secretaresse aanwerven of een huis kopen…)

12 Relevant voor jullie: Associatiecontract:
afspraken tussen collega’s hoe je de erelonen int, kosten aftrekt en verdeelt Bij een maatschap, creëer je een nieuwe persoon met een eigen vermogen…met een inbreng in het begin en een scheidingsaandeel op het einde

13 * Kiezen : inkoop of ingroei
Dadelijk een gelijk deel! Impressionant: lening… Fiscaal interessant: aftrek kost Best niet tijdens proefcontract! Inkomen stijgt in enkele jaren Minder impressionant: geen lening Interessant voor de vennoten: meer inkomen

14 * Enkel kosten delen of alles delen?
Enkele tips: Som de kosten zorgvuldig op Bij pooling: accent op gelijke inzet eerder dan gelijke financiële inbreng Vermijd onevenwichtige situaties: bv kostenassociatie met inkoop en verschillende activiteiten en/of activiteitsgraad

15 3) Wat kan of moet in je contract:
Alle vennootschappen en personen vermelden Voorwerp Duur Proefcontract Organisatie Vergadering: planning en stemrecht Werkschema, wachtregeling, vakantieplanning, kraamverlof, beheer dossiers, kwalitatieve toetsing, Financiële regeling Werkonbekwaamheid van lange en korte duur Procedure van toetreding en uittreding Vennootschappen Aansprakelijkheid Einde van de associatie en schorsingen Concurrentiebeding Interpretatie en betwistingen: quid? Goedkeuring door de Orde van Geneesheren

16 Geen exhaustieve checklist:
We vestigen in dit kort tijdsbestek jullie aandacht op een aantal punten die in de praktijk belangrijk of interessant zijn.

17 Voorwerp goed omschrijven:
Welke kosten en welke inkomsten gebouw, personeel, … Ziekenhuisactiviteit Privépraktijk Studies, presentaties Inslaapwachten voor specialisten GMD voor huisartsen …….

18 Organisatie: Cave: De wettelijke bevoegdheden van het diensthoofd !

19 Organisatie: Vergaderingen:
Uitnodiging met agendapunten (enkel stemming mogelijk over die punten!) Verslagen ( belang voor historiek, bewijs, duidelijkheid,… schrijven doet vaak relativeren…) Stemrechten: als meerdere vennoten best onderscheid tussen gewone of gekwalificeerde meerderheid en unanimiteit

20 Organisatie: Werkschema, wachtregelingprincipes… beter in een bijlage ( gewone meerderheid – anders unanimiteit voor statutenwijziging vereist) Kraamverlof: Orde verdedigt min 6 weken + solidariteit Werkonbekwaamheid: Orde aanvaardt solidariteit voor max 3 maanden! ! Verzekering gewaarborgd inkomen!

21 Aanvaarding en opzeg, begin en einde
Unanimiteit voor aanvaarding Bij beiden belangrijk: parallellisme met ziekenhuissituatie Opzeg: clausule dat de opzeg door één collega niet de hele associatie doet vervallen

22 Opzegclausule: termijn en/of bedrag
Geen voorstander: contract van onbepaalde duur is toch steeds opzegbaar Als toch, bouw bescherming in: ingebrekestelling, tussenkomst bv. bemiddelaar of medische raad Cave: clausules werken in 2 richtingen!!

23 Concurrentiebeding? Orde laat het toe indien beperkt in tijd en ruimte
Afkoopbaar Betwistbaar? Weinig rechtspraak, wel argumenten…

24 Betwistingen, interpretatieproblemen…
Vermijd procedures!!! 1) Bemiddeling 2) Arbitrage: absolute voorstander inzake Medisch Recht

25 4) Wees bewust Contractuele vrijheid doch AR, Individuele Regeling, Orde Geneesheren Uw contract strekt u tot wet! Uw contract is een bescherming! Maatwerk beter dan confectie Voorkomen beter dan genezen

26 Grote contractuele vrijheid
Want GEEN WET op de associatiecontracten Doch : - * De ALGEMENE REGELING * De INDIVIDUELE OVEREENKOMST met het Ziekenhuis * De ORDE VAN GENEESHEREN

27 Uw contract strekt u wel tot wet!
Let op! Uw contract strekt u wel tot wet!

28 Tot slot: Uw contract als bescherming Maatwerk beter dan confectie

29 Voorkomen is beter dan genezen!


Download ppt "Aandachtspunten bij het afsluiten van een associatiecontract"

Verwante presentaties


Ads door Google