De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kathy Kamers Advocatenkantoor MEDILEX Erkend bemiddelaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kathy Kamers Advocatenkantoor MEDILEX Erkend bemiddelaar."— Transcript van de presentatie:

1 Kathy Kamers Advocatenkantoor MEDILEX Erkend bemiddelaar

2 Overzicht:  1) toetreding als junior:  Wat kan ik doen?  Voor en nadelen van een associatie  Nadelen te vermijden  2) belangrijke keuzes:  Maatschap/Associatie  Kosten- of volledige associatie  Inkoop of ingroei

3 overzicht 3) Algemeen overzicht inhoud van contract 4) wees bewust:  Contractuele vrijheid doch AR, Individuele Regeling, Orde Geneesheren  Uw contract strekt u tot wet!  Uw contract is een bescherming!  Maatwerk beter dan confectie  Voorkomen beter dan genezen

4 1)Toetreding als junior  minstens bewust zijn van wat je tekent  soms de gelegenheid om een contract te reviseren wat zeer nuttig is

5 Voordelen van een associatie  Permanentie en verdeling van wachten  Investeringslast delen  Meer ruimte voor wetenschappelijke activiteit  Subspecialisatie mogelijk  Mogelijks meer vrije tijd  Combinatie van ervaring en jonge dynamiek en de introductie van nieuwe technieken

6 Associatie is een werkwoord…

7 Nadelen aan een associatie……  Verschil in visie of wetenschappelijke opvatting  Verschil in temperament of werkkracht  Als gedwongen associaties (bv bij fusie)  …

8 Problemen zijn te vermijden :  Duidelijke afspraken  EVENWICHT! Gelijke verdeling van rechten en lasten.  Juridisch verantwoorde formulering  Geen te ruime formulering

9 2) Bewuste keuzes :  Maatschap/ associatiecontract  Kostenassociatie of volledige pooling  Inkoop of ingroei

10 * Associatie/Maatschap… meer dan een verschil van woorden  Associatiecontract: Contractuele afspraken onder 2 of meer personen  Maatschap: Oprichting van een derde persoon Naast de leden Eigen vermogen

11 Vennootschap: * Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid Bv. de maatschap ( kan geen secretaresse aanwerven… de leden moeten het zelf doen…) * Vennootschap met rechtspersoonlijkheid: Bv. BVBA, NV, …. (praktisch: kan wel een secretaresse aanwerven of een huis kopen…)

12 Relevant voor jullie:  Associatiecontract: afspraken tussen collega’s hoe je de erelonen int, kosten aftrekt en verdeelt  Bij een maatschap, creëer je een nieuwe persoon met een eigen vermogen…met een inbreng in het begin en een scheidingsaandeel op het einde

13 * Kiezen : inkoop of ingroei ingroeiinkoop  Inkomen stijgt in enkele jaren  Minder impressionant: geen lening  Interessant voor de vennoten: meer inkomen  Dadelijk een gelijk deel!  Impressionant: lening…  Fiscaal interessant: aftrek kost  Best niet tijdens proefcontract!

14 * Enkel kosten delen of alles delen? Enkele tips:  Som de kosten zorgvuldig op  Bij pooling: accent op gelijke inzet eerder dan gelijke financiële inbreng  Vermijd onevenwichtige situaties: bv kostenassociatie met inkoop en verschillende activiteiten en/of activiteitsgraad

15 3) Wat kan of moet in je contract:  Alle vennootschappen en personen vermelden  Voorwerp  Duur  Proefcontract  Organisatie  Vergadering: planning en stemrecht  Werkschema, wachtregeling, vakantieplanning, kraamverlof, beheer dossiers, kwalitatieve toetsing,  Financiële regeling  Werkonbekwaamheid van lange en korte duur  Procedure van toetreding en uittreding  Vennootschappen  Aansprakelijkheid  Einde van de associatie en schorsingen  Concurrentiebeding  Interpretatie en betwistingen: quid?  Goedkeuring door de Orde van Geneesheren

16 Geen exhaustieve checklist:  We vestigen in dit kort tijdsbestek jullie aandacht op een aantal punten die in de praktijk belangrijk of interessant zijn.

17 Voorwerp goed omschrijven:  Welke kosten en welke inkomsten - gebouw, personeel, … - Ziekenhuisactiviteit - Privépraktijk - Studies, presentaties - Inslaapwachten voor specialisten - GMD voor huisartsen - …….

18 Organisatie: Cave: De wettelijke bevoegdheden van het diensthoofd !

19 Organisatie: Vergaderingen:  Uitnodiging met agendapunten (enkel stemming mogelijk over die punten!)  Verslagen ( belang voor historiek, bewijs, duidelijkheid,… schrijven doet vaak relativeren… )  Stemrechten: als meerdere vennoten best onderscheid tussen gewone of gekwalificeerde meerderheid en unanimiteit

20 Organisatie:  Werkschema, wachtregelingprincipes… beter in een bijlage ( gewone meerderheid – anders unanimiteit voor statutenwijziging vereist)  Kraamverlof: Orde verdedigt min 6 weken + solidariteit  Werkonbekwaamheid: Orde aanvaardt solidariteit voor max 3 maanden! ! Verzekering gewaarborgd inkomen!

21 Aanvaarding en opzeg, begin en einde  Unanimiteit voor aanvaarding  Bij beiden belangrijk: parallellisme met ziekenhuissituatie  Opzeg: clausule dat de opzeg door één collega niet de hele associatie doet vervallen

22 Opzegclausule: termijn en/of bedrag  Geen voorstander: contract van onbepaalde duur is toch steeds opzegbaar  Als toch, bouw bescherming in: ingebrekestelling, tussenkomst bv. bemiddelaar of medische raad  Cave: clausules werken in 2 richtingen!!

23 Concurrentiebeding?  Orde laat het toe indien beperkt in tijd en ruimte  Afkoopbaar  Betwistbaar? Weinig rechtspraak, wel argumenten…

24 Betwistingen, interpretatieproblemen…  Vermijd procedures!!!  1) Bemiddeling  2) Arbitrage: absolute voorstander inzake Medisch Recht

25 4) Wees bewust  Contractuele vrijheid doch AR, Individuele Regeling, Orde Geneesheren  Uw contract strekt u tot wet!  Uw contract is een bescherming!  Maatwerk beter dan confectie  Voorkomen beter dan genezen

26 Grote contractuele vrijheid  Want GEEN WET op de associatiecontracten  Doch : - * De ALGEMENE REGELING * De INDIVIDUELE OVEREENKOMST met het Ziekenhuis * De ORDE VAN GENEESHEREN

27 Let op! Uw contract strekt u wel tot wet!

28 Tot slot:  Uw contract als bescherming  Maatwerk beter dan confectie

29 Voorkomen is beter dan genezen!


Download ppt "Kathy Kamers Advocatenkantoor MEDILEX Erkend bemiddelaar."

Verwante presentaties


Ads door Google