De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel, een sociaal duurzame stad Maatschappelijk werk in het Brussels Gewest 2004-2009 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel, een sociaal duurzame stad Maatschappelijk werk in het Brussels Gewest 2004-2009 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen."— Transcript van de presentatie:

1 Brussel, een sociaal duurzame stad Maatschappelijk werk in het Brussels Gewest 2004-2009 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

2 Situatie in 2004 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

3 Praktijken niet meer aangepast aan de realiteit van de betrokken bevolkingsgroepen: Situation en 2004 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

4 ordonnantie van 1992 uniformiteit van antwoorden op veroudering rusthuis = begeleidingsmodel voor bejaarde personen Situation en 2004 Bejaarde personen 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

5 geen uitbreiding van de opvangcapaciteit tussen 1999 en 2004 miskenning van de werkelijke situatie onevenwicht tussen aanbod en behoeften Situation en 2004 Gehandicapte personen 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

6 Aactie hoofdzakelijk gericht op het beheer van noodsituaties, te weinig aandacht voor preventieacties en sociale insluiting Situation en 2004 Thuisloze personen 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

7 geen preventieve oplossingen voor schuldenproblemen gebrekkige co ö rdinatie van het opvangbeleid voor nieuwkomers gebrekkige co ö rdinatie van diensten voor de re-integratie van gedetineerden Situation en 2004 Minderbedeelde personen 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

8 6 werkpijlers 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

9 1. Langetermijnoplossingen 2.Noodoplossingen 6 werkpijlers 2004-2009: Twee doelstellingen 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

10 Langetermijnoplossingen om tegemoet te komen aan de nieuwe verwachtigen en de nieuwe uitdagingen van bejaarde personen,gehandicapte personen, thuisloze personen en minderbedeelde personen. Langetermijnoplossingen 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

11 1.Evaluatie en objectivering 2.Integratie van de standpunten van de betrokken personen en de terreinactoren 3.Diversificatie van het aanbod 4.Versterking van de begeleiding 5.Verspreiding van de informatie 6.Weghalen van hindernissen 6 werkpijlers 2 1 3 Langetermijnoplossingen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

12 Creatie van de interface 'Grote afhankelijkheid' voor personen met een ernstige handicap:  identificatie van het aantal personen dat op opname wacht (schatting: 200 personen in 2009)  deblokkering van bouwprojecten (Hoppa in Berchem, Farra Brussel-Hoofdstad in Sint-Joost- ten-Node en Coupole bruxelloise de l'autisme in Jette) 1. Evaluatie en objectivering 2 1 3 Langetermijnoplossingen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

13 Versterking van het Observatorium voor de opvang en de begeleiding van personen met een handicap. Het werk van het observatorium heeft geleid tot de vaststelling van :  het aanbod dat niet aangepast is aan de noden van de families  het algemene gebrek aan informatie Goedkeuring van het eerste Brusselse plan tegen armoede 2 1 3 Langetermijnoplossingen 1. Evaluatie en objectivering Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

14 Creatie van LA STRADA, het Gewestelijke Steunpunt voor thuislozen. Dankzij het werk van dit centrum is de nadruk verschoven van noodhulp naar preventie en integratie via: oInformatie oCoördinatie ooverleg met de overheid 2 1 3 Langetermijnoplossingen 1. Evaluatie en objectivering Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

15 Doelstelling: totstandbrenging van een constructieve dialoog met de actoren inzake maatschappelijk werk en de betrokken bevolkingsgroepen om op die manier aansluiting te vinden bij de werkelijkheid op het terrein. 2 1 3 Langetermijnoplossingen 2. Integratie standpunten betrokkenen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

16 2. Integratie standpunten betrokkenen 2 1 3 Langetermijnoplossingen Dynamisering van de bewonersraden (testproject in het OCMW-rusthuis van Schaarbeek) Instelling van Spreekruimten voor thuislozen Werkgroep over het affectieve en seksuele leven van gehandicapte personen en valoristie van de spreekruimten Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

17 2 1 3 3. Diversificatie van het aanbod Ondersteuning van alternatieven voor rusthuizen (kortverblijf, dagopvang, nachtopvang) ‏ Thuisbegeleiding van bejaarde personen (gecoördineerde en gepersonaliseerde hulp) Opleiding rond de diversiteit van rusthuisbewoners Langetermijnoplossingen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

18 2 1 3 3. Diversificatie van het aanbod Langetermijnoplossingen Diversificatie van het aanbod voor gehandicapten (kortverblijf, lichte opvang, extra-sitting,...)‏ Diensten voor 'adempauzes' voor familieleden van ernstig gehandicapte personen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

19 2 1 3 Langetermijnoplossingen Uitbreiding van de opdrachten van de begeleidingsdiensten voor gehandicapte personen Uitwerking van een strategisch plan betreffende de ondersteuning van gedetineerden in Brussel met het oog op hun re-integratie 4. Versterking van de begeleiding Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

20 5. Verspreiding van de informatie 2 1 3 Langetermijnoplossingen PHARE-dienst (ex-SBFPH): onthaal voor elke gehandicapte persoon in Brussel Valorisatie van een luisterdienst in verband met de mishandeling van bejaarde personen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

21 6. Weghalen van hindernissen toegankelijkheid 2 1 3 Langetermijnoplossingen 7 Brusselse parken toegankelijk voor PBM (bredere paden, opleiding van wachters, aangepaste toiletten voor PBM, aanduidingen op de grond voor slechtzienden,...) ‏ Aangepaste toeristische circuits Toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

22 schoolintegratie 2 1 3 6. Weghalen van hindernissen Langetermijnoplossingen Informatie- en bewustmakingsacties voor scholen uit het gewone onderwijs ter bevordering van de integratie van kinderen met een handicap (gids goede praktijken, brochures, bewustmakingsdagen,...) Erkenning van begeleidingsdiensten voor schoolintegratie Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

23 Noodoplossingen 2 1 3 1.110 miljoen euro voor de verbetering van de opvang in rusthuizen en een alternatieve financiering om niet-commerciële private en openbare rusthuizen aan te passen aan de nieuwe normen. Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

24 2 1 3 Noodoplossingen 2.10% extra plaatsen in centra voor dagopvang en huisvesting voor gehandicapte personen: creatie van 297 plaatsen tussen 2007 en 2015, dankzij: hervorming van de regelgeving: 85 plaatsen creatie van nieuwe infrastructuur: 112 plaatsen meerjarenplan voor de financiering van infrastructuren: 100 plaatsen Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

25 2 1 3 Noodoplossingen 3.Creatie van 550 banen om: De sociale integratie van gehandicapte personen in het gewone arbeidscircuit (premies) en in het circuit voor aangepast werk (OAW) te bevorderen‏ Banen te scheppen in de bijstandssector om de omkadering te verbeteren en de situatie van de werknemers te verlichten (Tandem- plan, versterking van de omkadering) ‏ Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

26 2 1 3 Noodoplossingen 4.3,5 mijoen euro extra voor thuislozen, voor de: Uitbreiding van de wintervoorzieningen (stijging van de noodopvangcapaciteit en co ö rdinatie van de opvang) Versterking van de operationele coherentie via de oprichting van het Steunpunt 'La Strada' Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

27 2 1 3 Noodoplossingen 5.Eerste Brusselse Plan tegen de Armoede heeft geleid tot: begeleiding van 350 personen met een risico op te veel schulden oprichting van een Sociaal Fonds voor Energiebegeleiding (1 miljoen euro) uitwerking van een Sociale Groene Lening (rentevoet: 0%) Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

28 2 13 Conclusie Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

29 Conclusie 2 1 3 Door zowel op korte termijn (noodsituaties) als op lange termijn te werken is het mogelijk om:  tegemoet te komen aan moeilijke situaties op korte termijn (thuislozen, adempauzes voor families van ernstig gehandicapte personen, … )‏  voorwaarden te scheppen voor de uitbreiding op middellange en lange termijn van de capaciteit en de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van bejaarden, gehandicapten, thuislozen,... Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

30 Conclusie 2 1 3 En morgen ? De COCOF heeft dringend nood aan een structurele herfinanciering in het kader van een algemen herfinanciering van het Gewest om het sinds 2004 gevoerde sociale beleid voort te zetten en uit te breiden Brussel omvormen tot een sociaal duurzame stad is en blijft de uitdaging Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen

31 Dank U voor uw aandacht 2 1 3 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen


Download ppt "Brussel, een sociaal duurzame stad Maatschappelijk werk in het Brussels Gewest 2004-2009 Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Bijstand aan personen."

Verwante presentaties


Ads door Google